POSTED IN Coronavaksiner

Norsk studie:

Covid-vaksiner forårsaket omfattende helseskader på norske barn

16 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Lance D Johnson.


En landsomfattende studie fra Norge undersøkte forekomsten av 18 alvorlige bivirkninger hos ungdom etter de hadde fått covid-vaksiner. «Vaksinene» lisensiert i Norge var Comirnaty (BNT162b2, Pfizer-BioNTech) og Spikevax (mRNA-1273, Moderna). Disse vaksinene ble gitt til barn i alderen 12-19 så tidlig som i april 2021. Vaksinene ble også gitt til «høyrisiko»-barn før april, men disse barna ble ekskludert fra studien. Nesten 500 000 barn ble inkludert i studien.

Friske norske barn lider som følge av Pfizer og Modernas mislykkede covid-vaksineprogram.
Ifølge studien forårsaket disse unødvendige, falske vaksinene omfattende helseskader på friske ungdommer. De mest bemerkelsesverdige bivirkningene var anafylaksi, myokarditt, perikarditt, lymfadenopati (hovne lymfeknuter) og blindtarmbetennelse.

I en egen analyse fant forskerne at covid-vaksinene også forårsaket en økning i epilepsi og kramper hos barn. Helseskadene etter vaksinene var mer utbredt etter den andre vaksinen, noe som tyder på at kumulativ toksisitet kan oppstå fra en vaksine til den neste.

Studien ekskluderte barn som led av noen av disse helseproblemene innen fire år før covid-vaksinen. Dette betyr at vaksineskader på barn med dårlig helse ikke ble registrert i studien. Vaksineskader kan være mer utbredt enn det som ble registrert i denne studien, og covid-vaksinene kan ha gjort barn med dårlig helse sykere enn før. En annen begrensning ved studien var at barn som fikk tre vaksiner eller barn som fikk en ikke-mRNA-vaksine var utelatt. Barn som døde i løpet av studieperioden ble heller ikke inkludert i analysen.

Vaksinerte barn får ti ganger flere alvorlige allergiske reaksjoner.
Forskerne brukte en selvkontrollert case-serie (SCCS)-analyse og en modell kjent som Poisson-regresjon*, for å se etter økninger i alvorlige bivirkninger hos vaksinerte sammenlignet med uvaksinerte barn. De uvaksinerte barna ble brukt som referansepunkt i studien.

Forskerne fant at barn som ble inokulert med en covid-vaksine, hadde fem ganger større sannsynlighet for å lide av en anafylaktisk reaksjon (alvorlig allergisk sjokk). Risikoen økte til nesten ti ganger etter en andre dose av covid-vaksinen. Risiko-tidsvinduet for anafylaktisk sjokk er kun to dager etter de har fått vaksinen. Dette er en medisinsk standard satt av Verdens helseorganisasjon (WHO). Risikoen for anafylaktisk sjokk hos barn kan bli enda høyere dersom risikovinduet ble utvidet til 14 dager etter vaksinasjon. Med mRNA-vaksiner kan det hende at piggproteinet ikke løses opp umiddelbart, det kan replikere og akkumuleres i organer som hjertet, flere uker etter vaksinasjon. Dette kan forårsake andre bivirkninger lenge etter WHOs standard to-dagers risiko-tidsvindu.

Forekomst av myokarditt er syv ganger høyere hos vaksinerte barn.

Myokarditt er en betennelse i hjertemuskelen.


Risiko-tidsvinduet for hovne lymfeknuter var 14 dager etter vaksinasjon. Vaksinerte barn hadde 2,5 ganger større sannsynlighet for å lide av hovne lymfeknuter i løpet av denne tidsperioden. Dette er en indikator på en fremtidig kreftrisiko. Mest sjokkerende: vaksinerte barn hadde syv ganger større sannsynlighet for å lide av myokarditt, (hjertemuskelbetennelse) og/eller perikarditt (hjerteposebetennelse), innenfor risiko-tidsvinduet på 28 dager etter den andre dosen av covid-vaksinen. Dette er barnemishandling og medisinsk feilbehandling, som internasjonalt er forbrytelser mot barn.

I en tilleggs-analyse fant forskerne økt risiko for akutt blindtarmbetennelse etter både første og andre dose av covid-vaksinen. Det var også en uttalt økning i ansiktslammelser etter vaksinen. Ytterligere analyser fant økt risiko for epilepsi og kramper blant 18- og 19-åringer, innenfor 28-dagers risiko-tidsvindu for den andre vaksinen.

«Kunnskap om potensielle bivirkninger etter vaksinasjon er avgjørende for å veie fordeler mot risiko, og for fremtidige vaksineanbefalinger», skrev German Tapia ved Folkehelseinstituttet. «Antallet observerte utfall og statistisk signifikante assosiasjoner var generelt lavt i denne studien, med noen unntak som bør overvåkes ytterligere».

*I statistikk er Poisson-regresjon en generalisert lineær modellform for regresjonsanalyse, som brukes til å modellere talldata og beredskapstabeller. Wikipedia.

Fra Natural News, publisert 9 januar 2024.
Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen. Oversatt av Northern Light
Orginalartikkel: STUDY: COVID vaccines caused widespread damage to Norwegian children, including anaphylaxis, myocarditis, swollen lymph nodes, appendicitis.

Forsidebilde: Wikipedia

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

16 kommentarer. Leave new

 • Denne forbrytelsen blir bare verre og verre. Hvis ikke de som frontet dette her i Norge blir satt under etterforskning med påfølgende tiltale kan vi erklære rettsstaten død .

  Svar
  • Torfinn Slettebø
   13 januar 2024 14:21

   Den norske rettsstaten har vore daud sidan 2011, minst. Dei ansvarlege for det norske åtaket på Libya er framleis på frifot. Ingen norsk domstol torer røra dei.

   Svar
 • Skjeletta byrjar å ramle ut av skapet òg her i Noreg. Tilfeldigvis har Saksyndig òg dekt denne saka. Det er bra slikt kjem ut. Nokon må haldast ansvarlege.

  Og «tilfeldigvis» har Nakstad trekt seg frå stillinga som assisterande helsedirektør…

  https://saksyndig.com/2024/01/12/skjeletta-ramlar-ut-av-skapet-norsk-studie-viser-at-covid-vaksinar-forarsaka-utbreidd-skade-pa-barn-og-tenaringar/

  Svar
 • Det er en spesiell plass i helvete reservert for de som har eksperimentert med denne giften på barn. Onde, satans jævler.

  Svar
  • Anja Sønsteby
   13 januar 2024 12:57

   Enig, hvilken straff burde slike få som har ødelagt barna vår i mengder ????

   Svar
 • Er det ikke påfallende hvor taust det har vært rundt dødsfallet til den tidligere skihopperen Mateusz Rutkowski? Den polske 37-åringen døde brått 7 januar; det har vært nevnt i alle polske medier, og dødsfallet blir beskrevet som «en ufattelig tragedie». Her hjemme er det bare Dagbladet som har nevnt saken – ingen andre medier har nevnt dette med ett ord. Rutkowski skal ha dødd av plutselig hjerteattakk……Ingen har heller nevnt det plutselige dødsfallet til den tidligere Miss bahamas deltageren Anva Roberts. Hun skal ha vært sunn og frisk som få, og døde brått etter å ha kommet hjem fra sin morgenlige løpetur. Det er åpenbart at mediene prøver å dysse ned/ignorere alle disse uforklarlige dødsfallene. Folk kan jo bli skremt….

  Svar
 • Anja Sønsteby
  13 januar 2024 12:58

  GRUSOMT, mer en det værste mareritt….

  Svar
 • De skriver at antall observerte utfall var lavt……
  Det sier de alltid. For å renvaske seg selv.
  De rigger studiene slik at de ender opp med «få observasjoner». F eks med å utelukke syke og døde barn.
  Man må selvsagt ta med et snitt av befolkningen, ikke pelle ut «elite-utøverne» som mest sannsynlig tåler mer enn gj.snittet.

  Og hvor blir det av obduksjonnstudiene…..Og HVORFOR har de ikke åpnet opp for salg av vanlig virusmedisin igjen….

  Forakt blir et puslete ord når man skal beskrive svikerne som styrer landet vårt. De er blitt våre verste fiender, og bør behandles der etter.

  Svar
 • Quisling var jo en langssviker, ingen tvil om det…Men når man ser hva han faktisk gjorde, og sammenligner det med hva dagens politikere gjør, så gjør man seg noen tanker…

  Svar
  • Eit Facebook-innlegg publisert på GeoEngineeringNorway 1.januar 2024 samanliknar «helseminister» Ingvild Kjerkol med den berykta torturisten og mordaren Henry Rinnan. Kjerkol har indirekte teke livet av langt fleire enn Rinnan. Rinnan vart under landssvikoppgjeret dømt for 13 mord, og var mistenkt for opptil 83 mord. Han vart dømt til døden og avretta. Kjerkol har truleg stått bak langt, langt fleire dødsfall, og vil i framtida stå ansvarleg for tallause drap gjennom sitt engasjement i å få trumfa gjennom Pandemi-traktaten og tillegga til dei internasjonale helseretningslinjene, som mest sannsynleg vil bli vedtekne i mai 2024.

   https://saksyndig.com/2024/01/04/facebook-innlegg-samanliknar-helseminister-ingvild-kjerkol-med-den-berykta-landssvikaren-henry-rinnan/

   «Våre» politikarar i 2024 er verre enn dei som stod på nazistane si side under Andre verskrigen. Dei støttar ein agenda som vil avlive opp til 90% av verdas noverande befolkning.

   Svar
 • Beklagar so mykje, Knut. Liknande innlegg vil ikkje kome frå meg i framtida. Eg berre vidareformidlar meininga til redaktøren av GeoEngineeringNorway. Mange er av den oppfatninga at norske politikarar har svike landet sitt. Det kan ein sjå reflektert i stoda i landet i dag, som knapt nok har vore verre. Visse aktørar har ein agenda for å destabilisere vestlege land, og dette bør vi ikkje oversjå eller godta.

  Svar
 • Northern Light.
  13 januar 2024 18:02

  Helseskader fra alle typer vaksiner er langt mer utbredt enn folk er klar over.

  Av Rhoda Wilson.
  Dr. Larry Palevsky er en amerikansk barnelege som driver Northport Wellness Centre. 19 februar 2020 ga han et vitneforklaring i en høring til Connecticut Public Health Committee Public Hearing.

  Utdrag fra Dr. Palevskys vitneforklaring.
  «En av antakelsene vi har hørt er at vaksinasjoner beskytter de sårbare, og det reduserer sannsynligheten for at vaksinerte sprer smitten til andre. Aldri i løpet av mine 37 år har jeg noen gang sett en studie som viser at en vaksine gjør at bakteriene eller viruset forsvinner fra kroppen til de vaksinerte.

  Vi blir fortalt at uvaksinerte barn er de eneste barna og de eneste menneskene som er i stand til å spre bakterier. Men det er heller ikke sant fordi vaksinerte barn kan fortsatt spre bakterier. Vi blir fortalt at når du er vaksinert, forsvinner bakteriene og viruset helt fra Jorden. Det gjør de ikke, de endrer aktivitet, de kan mutere og du har hørt at mesling-viruset ikke muterer. Det gjør det, og selv de som er vaksinert kan fortsatt ha dem og overføre dem.

  Vi har hørt at vaksiner er trygge. Vi har en folkehelsekrise midt iblant oss, kronisk sykdom, hjerneskade og nevroutvikling-hemminger. Det er bevist i dyrestudier at det er kjemikalier i vaksinene som forårsaker denne typen hjernebetennelser, det ignoreres for å fortsette å vaksinere.

  Aluminiumen i vaksiner er nanopartikler, og vi vet at de biokjemiske egenskapene til nanopartikler er at de er i stand til å trenge inn i hjernen. Kommer de inn i hjernen? Ingen har noen gang studert det, men dyrestudier som bruker de samme kjemikaliene som er i vaksiner vi gir til barn, viser direkte at vaksineingrediensene trenger inn i hjernen.

  Det er forskere i Europa som har gjort studier på nanopartikler av aluminium, og har vist at de kan vedvare i hjernen i år og tiår. Det vi ser må er et stort utbrudd av Alzheimers hos voksne. Fn av hovedfaktorene de finner i hjernen til mennesker med Alzheimers, er aluminiums-nanopartikler som er direkte relatert til vaksinene.

  Vi vet at vaksiner forårsaker betennelser i kroppen, og mer enn halvparten av barna våre har kroniske betennelser, og vi har aldri tillatt oss å stille spørsmålet om vaksinene forårsaker betennelser akutt, og fortsetter de å skape kroniske betennelser? 1 av 5 har nevroutviklings-hemminger, 1 av 10 med ADD og ADHD, 1 av 35 med autisme, 1 av 11 med astma, og 1 av 20 under 5 år har anfall.

  Autoimmune sykdommer øker eksponentielt, og vi finner at virusene og bakteriene som vi sprøyter inn i kroppen sammen med hjelpestoffene, skaper noe som kalles molekylær mimikk, som betyr at kroppen ser disse virusene og identifiserer dem som fremmede, men finner biter av disse virusene matcher deler av cellen, og immunsystemet skiller ikke mellom det som det er blitt fortalt å avvise, og seg selv. Så det slår av immunsystemet, noe som fører til en autoimmun tilstand. Vi vet dette om hepatitt B, vi vet det om Gardasil-vaksinen, og vi vet det om influensavaksinen, og de fortsetter å si at vaksinene er trygge og effektive, men det er ikke sant.

  Det har vært studier som har sett på hva som skjer med nano-partikler når de er i kroppen. De har funnet at de ikke bare trenger inn i hjernen, men også vedvarer i årevis. Det har vært studier som har sett på hjernen til autister og de som ikke er det, og sammenlignet prosentandelen av aluminium, og den var eksponentielt større hos de med autisme. Vi vet at aluminium som nanopartikkel kan ødelegge mitokondrier, er et av de grunnleggende patofysiologiske funnene hos personer med kroniske betennelsestilstander. Vi vet også at nanopartikler av aluminium kan ødelegge celleavfalls-fjernerne, kalt lysosomer. Derfor øker potensialet for kroniske betennelsestilstander.

  Det er forskjell på hva du inhalerer, spiser og får injisert. Det du inhalerer og spiser har immunforsvaret kapasitet til å eliminere i luftveiene, i tarmene og leveren, før det kommer inn i kroppen. Men når du får det som en injeksjon, kommer 100 prosent av det inn i kroppen.

  Når du hører millioner av foreldre si at barnet mitt hadde det bra og deretter ble ganske dårlig, og millioner av foreldre som hører fra legen deres at det ikke har noe med vaksinen å gjøre, enda foreldrene ser det motsatte , da er det er vår plikt å si er det noe i vaksinene som trenger inn i hjernen og forstyrrer mitokondriene, og som ødelegger lysosomene.

  I over 21 år med å sammenligne helsen til vaksinerte barn med helsen til uvaksinerte barn, ser jeg ikke på langt nær så mange kroniske betennelsestilstander hos uvaksinerte som jeg gjør hos de som er vaksinerte. Helseskader fra vaksiner er mye mer utbredt enn vi tror».

  Fra The Expose, publisert 10 januar 2024.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker og link til høring i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Vaccine injury, from all vaccines, is far more widespread than people realise.

  Svar
 • Northern Light.
  15 januar 2024 18:27

  Dr. McCullough avslører urovekkende detaljer om blodpropp og myokarditt etter vaksineringen.

  «I går så jeg pasienter med blodpropper på over 60 cm i bena etter vaksinen».

  Av the Viligant Fox.
  Representant Marjorie Taylor Greene (R-GA) innkalte til en høring fredag (1/12/2024) for å diskutere de mange komplikasjonene etter covid-vaksinasjonene, med viktige vitnesbyrd fra Dr. Peter McCullough, Dr. Ryan Cole og Dr. Kirk Milhoan.

  Den verdenskjente kardiologen Dr. Peter McCullough åpnet med sterke uttalelser i sitt vitnesbyrd. Han sa: «I går så jeg pasienter med blodpropper over 60 cm lange i bena etter vaksinen».

  Han sa at det å injisere folk med den genetiske koden for det dødelige piggproteinet var «det farligste våre offentlige myndigheter noen gang har gjort i vårt land».

  Og piggproteinet gjør skade. Dr. McCullough bemerket: «Spikeproteinet, nå undersøkt i 3400 fagfellevurderte artikler og antallet fagfellevurderte artikler om dette bare øker, er bevist å forårsake hjerteskade og myokarditt. Piggproteinet finnes fysisk i blodpropper, de største blodproppene vi noen gang har sett i klinisk medisin”.

  I tillegg fortalte Dr. McCullough om en forferdelig observasjon han har gjort i sin egen kliniske praksis. Han nevnte at før covid hadde han bare sett to tilfeller av myokarditt gjennom hele sin karriere. «Nå ser jeg pasienter med myokarditt hver dag».

  «Covid-vaksinene må fjernes fra markedet. De er ikke trygge for menneskelig bruk”, sa Dr. McCullough.

  Og folk har begynt å snakke om det. 53 % av amerikanske voksne tror nå at covid-«vaksinene» har forårsaket et betydelig antall uforklarlige dødsfall.

  Fra the Viligant Fox, publisert 13 januar 2024.
  Oversatt fra engelsk. Linker og videoer fra høringer i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Dr. McCullough Reveals Disturbing Details About Post-Vaccine Blood Clots and Myocarditis.

  Svar
 • Halvor Hvammen
  19 januar 2024 15:22

  Er det mulig å få tittelen på det norske forskningsprosjektet, samt få opplyst hvem som er forskerne som har gjennomført prosjektet.?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Putin: Det er ikke vi som har problemer, det er det EU som har.

Bloomberg: Tyskland er i resesjon.

Forrige innlegg

Vi hører ikke mye nå.

Kina konsoliderer kontrollen over Sørkinahavet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.