POSTED IN Norge

Norsk selvstendighet?

Stadig stadig større deler av norsk forsvar overtaes av utlendinger.

11 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

UTENLANDSK  MILITÆR VIRKSOMHET I NORGE

Dette er en oversikt over utenlandsk militær virksomhet i Norge på grunnlag av hva som er funnet i aviser og tidsskrifter. Derfor kan den utenlandske militære aktiviteten være større enn hva som her beskrives.  

Lagring av materiell for det amerikanske marinekorps i Trøndelag

Stortinget vedtok på slutten av 1970-tallet at USA kunne få lagre materiell for en brigadestyrke av US Marine Corps i Trøndelag. Pr. 2019 lagres det etter opplysninger i aviser tungt materiell for 16000 soldater som betyr det samme som en motorisert infanteridivisjon i andre land. Styrken kan kjempe i tretti døgn uten etterforsyninger.

Fra fjellhallen i Trøndelag (Bildet Wikipedia, eng.)

Det er bygd fem fjellhaller for materiell og forsyninger, tre haller for ammunisjon, en dypvannskai for de amerikanske forsyningsskipene og et teknisk verksted. Om drivstoffanlegg er intet opplyst. Hvem som har dekket anleggskostnadene er ikke oppgitt, vedlikeholdskostnadene under lagringen deles likt mellom Norge og USA som til stadighet erstatter eldre materiell med nytt.  

USA flytter materiell fra lagrene til andre land der de driver militær virksomhet.

Amerikansk personell ved Vardøradaren

Det er kjent at amerikansk personell er blitt bosatt i Vardø, og at noen av disse er i tjeneste ved det store radaranlegget der.        

300 soldater fra USMC stasjonert i Trøndelag  

I januar 2019 kom tre hundre soldater i tynne bomullsuniformer og med ørkenstøvler på beina til Værnes med kuldegrader.  Regjeringen Solberg hadde invitert styrken til å drive trening i Trøndelag i tre måneder, for at den skal bli erstattet av en ny gruppe USMC. Regjeringen kaller dette for ‘rotasjon’ en latterlig bortforklaring av fast stasjonering.  

400 soldater fra USMC stasjonert i Indre Troms

Overraskende kunne et tidsskrift for norske soldatveteraner opplyse at våren 2019 hadde fire hunder soldater fra USMC rykket inn i kaserner i Setermoen leir i Bardu, i Indre Troms. De skal slik som styrken i Trøndelag oppholde seg der i tre måneder for umiddelbart etter å bli erstattet av en ny kontingent.    

1000 soldater fra det britiske marinekorps ‘North of the Arctic Circle

I 2019 inngikk norske og britiske myndigheter en tiårig avtale om at hvert år skal ett tusen soldater fra det britiske marinekorps RM drive vintertrening nord for polarsirkelen. Opplysninger om øvingsområder og tid er ikke oppgitt. Det virker som om avtalen er uten faste holdepunkter, noe som er typisk britisk. 

Ny leir for 1000 utenlandske soldater i Målselv kommune

I januar 2020 ble en nybygd leir for utenlandske soldater åpnet på Maukstadmoen iMåselv. Tilstede var de hollandske og norske forsvarsministre. Det må bety at hollandske styrker skal øve der. Ytterligere informasjon om dette er ikke kjent. Heller ikke er det opplyst om andre lands avdelinger skal forlegges der. 

Britisk helikopteravdeling øver vinterstider på Bardufoss

I mange år har briter vinterstid drevet flyging med flere typer helikoptre fra Bardufoss Flystasjon i Målselv. Alt tyder på at virksomheten skal fortsette.

F-35 (Bilde Wikipedia)
F-35, med amerikansk personell på Ørland og Evenes Flystasjoner

Etter hvert er det lekket ut at på grunn av det store hemmeligholdet av F-35 som Norge kjøper, skal det stasjoneres omkring to hundre amerikanske tjenestemenn på Ørland Flystasjon for på ivareta de særskilte sikkerhetsbehov som F-35 krever av amerikanerne. På Evenes Flystasjon skal det til en hver tid stå fire F-35 for avskjæringsoppdrag. Hvor mange amerikanere som skal stasjoneres der på grunn av sikkerhet er ikke kjent.

Amerikansk personell i P-8 under tokt over havet

Som for F-35 og sikkerheten, er det omsider blitt kjent at det ombord på de nye maritime rekognoseringsflyene P-8 befinner seg en eller flere sensorer som ene og alene betjenes av amerikansk personell. Selv om amerikanerne naturlig nok må bli en del av mannskapet på flyet, vil nordmenn ikke få adgang til den amerikanske enklaven der. Hva de hemmelige amerikanske sensorene oppfatter av informasjon skal heller ikke bli kjent for norske myndigheter, fordi de innsamlede data skal sendes direkte til USA. 

Hvor stor den amerikanske personellstyrken blir der P-8 skal stasjoneres er ukjent.

4 bunkere for F-22 på Rygge Flystasjon

USA har planlagt å bygge fire fulltreffsikre bunkere for F-22 på Rygge Flystasjon. Det som ikke opplyses er at ved midlertidig stasjonering av fly må det følge med en ledelse og teknisk personell som har tilgang på reservedeler. Slik må stasjoneringen av fire F-22 føre med seg betydelig militær virksomhet i tillegg til flyene.

Cold Response er norskarrangerte, multinasjonale militærøvelser arrangert i 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014 og 2016. Ifølge forsvaret skal hoveddelen av denne øvelsen i 2020 foregå fra 12. til 18. mars. Den vil bli den største til nå.
NATO-styrker øver i Finnmark

Vinterøvelsen 2020 som kalles ‘Cold Respons’ skal foregå i Finnmark og Troms med to tusen deltakende soldater dra flere land. Forsvaret har opplyst at i Finnmark skal britiske landstridskrefter delta sammen med norsk avdelinger. Fly som angriper bakkemål skal bli et vesentlig øvingsmoment. Hva som ikke er opplyst er hvilke nasjonaliteter angrepsflyene skal ha. I hvilke områder flyangrepene skal forgå er ikke opplyst.

Amerikanske fly på Jan Mayen

En amerikansk rekognoseringsgruppe har vært på Jan Mayen for å se om flyplassen der er tjenlig i overvåkingen av de nordlige atlantiske havområder. Det norske luftforsvaret mangler transportkapasitet på grunn av oppdraget i Mali, som bevirker at et amerikansk fly må foreta en rutinemessig forsyningstransport til det norske personellet som er stasjonert på øya.

Etterretningstjenestens fremste ‘samarbeidende tjeneste’

Med absolutt sannsynlighet opererer representanter for CIA i tett samarbeid med den norske etterretningstjenesten i Norge. En indikasjon på det er at under et søk etter en russisk U-båt ble funnet meldt fra Andøya til USA uten at det operative hovedkvarter på Reitan samtidig var blitt varslet.

Morten Haga Lunde er generalløytnant i Forsvaret. Han er sjef for Etterretningstjenesten. (Fra Wikipedia)

Som reaksjon på den utenlandske militære virksomheten i Norge har Russland varslet tester med raketter i et havområde utenfor Helgeland i tiden 5. – 7. februar.  Som kommentar fra norsk side har etterretningssjef Morten Haga Lunde uttalt at russerne er misfornøyde med norsk NATO-medlemskap.  

Vi vet at alle militære sjefer bare kan uttale forsvarsdepartementets mening. Haga Lundes ord er løgn og politisk propaganda, fordi Russland og tidligere Sovjetsamveldet godtar norsk NATO-medlemskap. Forutsetningen er at baseerklæringen av 1949 overholdes, og at utenlandsk militær virksomhet i Norge holdes på det lavmål som i den kalde krigens tid. 

Den utenlandske militære virksomheten i Norge som er kommet i regjeringen Solbergs tid er et typisk eksempel på militær salamitaktikk: Etabler først et fotfeste, og øk virksomheten der litt ad gangen slik at ingen vil legge merke til forandringen. Dette er åpenbart den grunnleggende årsak til at Russland bruker en militær øvelse for å signalere til regjeringen Solberg sin misnøye om norsk 

forsvarspolitikk.

Den utløsende årsak til rakettprøvene er at utenlandske styrker både på land og i luften skal drive øvelser i Russlands nærområde Finnmark.  Det er et stort brudd på tidligere tradisjoner da regelen var at i Finnmark skal bare norske avdelinger øve.

Det vil ikke overraske om russerne under øvelse ‘Cold Respons’ i Finnmark vil sende sterkere politiske signaler i form av andre militære øvelser.  

Oberstløytnant Einar Magnus Ødegaard

Forsidebilde av : Mountain Dreams

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

11 kommentarer. Leave new

 • Jan Magne Skogan
  4 februar 2020 11:49

  Med Sovjetunionens oppløsning ble også frykt for en sovjetisk erobringskrig opphevet. Behovet for et stort mobiliseringsforsvar ble borte, og vårt forsvar ble således gjenstand for omstrukturering og reetablering på et helt annet nivå.

  Det viste seg imidlertid etterhvert at Russland ikke ville gi slipp på den militære makten de arvet etter Sovjet. Under Putins styre har de strategiske og konvensjonelle kapasiteter blitt modernisert. Dette for å opprettholde russisk enhet og status som supermakt/stormakt.

  På den annen side medfører dette at Russland beholder en militær struktur som viderefører etablerte interessesfærer. Et slikt område er Krim, et annet er Kola, der Russland har baser for sitt strategiske U-båtvåpen. Å forsvare/beskytte disse sfærene blir elementær logikk innenfor stormaktkonseptet.

  Herunder er det hevet over tvil at Russland har styrket sitt militære nærvær i nord.

  Svar
  • Jan Magne Skogan
   4 februar 2020 12:08

   /fortsetter/

   Russisk styrkeoppbygging på Kola skaper naturligvis frykt på norsk/alliert side for at russerne planlegger et angrep på Norge, for det tilfelle der de måtte mene at deres interessesfære er truet.

   Dermed begynner snøballen å rulle og begge sider havner i en logikk der økt militært nærvær/styrkeoppbygging forklarer seg selv.

   Svar
 • Ang. Skjold leir i Troms, er det også snakk om belgiske tropper og selv tyske marinesoldater, Seebataillon (som brente ned området forrige gang de var der. Så hvis det er aktuelt, er det kanskje ikke så rart de går stille i dørene).

  Svar
 • […] Denne artikkelen ble først publisert av Derimot.no […]

  Svar
 • Kjell Aasen
  18 august 2020 8:39

  Hva blir det neste? Amerikanske tropper deltar i forskjellige arrangementer 17.mai?
  Norske valgte regjeringer fordømmer horeri men er selv kremen i bransjen!

  Svar
  • Nei, 17. mai blir nedlagt og alle feirer 4. juli stedet !

   Svar
   • Ikke utenkelig.
    Eller en verdensdag; så kan globalistene ta styringa.
    ‘ En verden/En leder og En valuta.’
    At familien skal ta hånd om familien og nasjonen ta hånd om nasjonen gjør jo at globalistene mister makt.

 • Jeg tipper den pakistanske nasjonaldagen ligger best an. Merkelig at en asiat blir tatt for spionasje. Her i landet blir man ikke tatt for spionasje eller kollaborasjon. Det er bare spionasje og kollaborasjon for Russland og Tyskland man har blitt straffet her.

  Svar
 • Når pakistanere kan komme til Norge og bli Stortingspresident ganske så snart. Så må den pakistanske etterretningen være ganske så godt etablert og informert.

  Svar
 • Den siktede spionen Harsharn Tatgar stilte til valg for Venstre og hadde tilgang til forsknings data fra industri og også fra forsvar. Han skal ha fått et betydelig beløp for informasjonen. Når Raja blir partleder i venstre mister arbeiderpartiet masse innvandrer stemmer til venstre Makta og pengene flyttes med demografien.

  Svar
  • «Den siktede spionen Harsharn Tatgar»

   Er dette dagens spionsiktede ?
   Hvorfor offentliggjør ikke media dette? En «nordmann»?

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Som fra et redselskabinett:

Julian Assange i en tom rettssal uten presse eller innsyn i nye anklager.

Previous Post

Innstramninger for uavhengige nettsteder:

Nå er sensuren her i form av struping.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.