POSTED IN EU, Media

Norsk presse spiller en stor rolle i salget av Norge.

Svindelen med kraften kan bare gjennomføres med en ukritisk og kontrollert presse.

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Northern Light

Det var «våre» politikere og hovedstrømpresse og media som klarte å få folk til å tro på at Norge var «grønt «batteri» for Europa. Norge styres like mye fra NRK/riksavisene som fra Stortinget. Hadde presse og media drevet journalistikk, så hadde de bare behøvd å fortelle at norske vannkraftverk produserer ca 155 TWh, mens Europa bruker mange tusen TWh årlig, for å avsløre bløffen. Norsk forbruk fra industri, næringsliv, hav-og landbruk er rundt 135-140 TWh, og en 15-20 TWh i overproduksjon er bare en minimum sikkerhetsmargin.

Denne overproduksjonen pluss for eksempel 50 TWh fra vindkraft fra Norge, kan ihvertfall de store landene i EU spare med energiøkonomisering og energigjenvinning. Europa trenger ikke strøm fra Norge i tillegg til gassen Norge eksporterer. Dette skulle presse og media ha avslørt fra første dag detaljene om ACER ble gjort kjent, men så eies norsk hovedstrømpresse og media av de samme kapitalkreftene som eier energiindustrien, og som har eierinteresser i grønn energi. Selvfølgelig, når staten tar risikoen, og finanskapitalen profitten.

NRK er ingen nøytral nyhetsformidler som mange tror fordi det er statseid. Finansfolket tar tatt over rikskringkasteren for flere tiår siden. De utnevner NRK-sjefene, som i sin tur ansetter redaktørene i alle redaksjonene, og det norske folk får det nyhetsbildet og verdensbildet storkapitalen vil de skal ha. NRK har høy troverdighet, spesielt blant de over 70, som har sett Dagsrevyen siden begynnelsen av 60-tallet.

Det har vært sporadiske protesttog mot ACER, men stort sett har det norske folk tatt det foruroligende pent. At vannkraftverkene og det elektriske nettet olde-og besteforeldrene har bygget og betalt, og som produserer en kWh for 12 øre, nå er under kontroll av kraftbørsspekulanter. Nå betaler folk det mangedobbelte, men vannkraftverkene produserer en kWh for akkurat den samme prisen som før ACER, ca 12 øre. Det er ran på høylys dag. Russerne for skylden, for strøm prises etter den høyeste prisen på gass, enda det var EU som stengte kranene for å sanksjonere Russland, ikke russerne.

Den globale storkapitalens mål er å eie alle alle lands landressurser og aktiva. Utenfor Europa, i Nord- og Sør Amerika og Afrika, har de bare kunnet kjøpe opp kraftverk og kraftnett, eller overtatt dem som betaling etter å ha forgjeldet utviklingsland. For kunne overta kontroll og eierskap av statlige kraftverk og energinett i europeiske land, krevdes politisk sluhet.

Overnasjonale avtaler og traktater som hovedstrømpresse og media og politikerne, i den rekkefølgen, presenterer som til beste for befolkningene: EU og EØS. Men egentlig globalistiske prosjekter, det er storkapitalens gradvise og trinnvise overtakelse av landressurser og infrastruktur. Privatisering, forkledd som EU-direktiv, EU-kommisjonen vil for eksempel privatisere helsevesenet i alle EU-land.

Den nåværende EU-Kommisjonen, ledet av Ursula von der Leyen. Her avbildet i 2021.

Det er bare hjemfallsretten som gjør at det norske folk fremdeles eier vannkraften, og det er antagelig bare en utmelding fra EØS som kan hindre at finansfolket også tar over eierskapet. Vannkraften er det sentrale i det norske arvesølvet, helt avgjørende for at vi kan ha industri, næringsliv-hav-og landbruk i et land hvor nesten halvparten ligger under polarsirkelen.

Før energiliberaliseringen og ACER kostet en kWh det samme, produksjonskostnad pluss vedlikehold uansett sprengkulde eller ikke. Nå når kraftspekulanter på en børs i Europa bestemmer prisen, er strømmen dyrest når svake grupper, arbeider-og lavere middelklasse trenger den mest. Rovdyrkapitalisme. Når de utgjør flertallet i samfunnet, hvorfor avsetter de ikke det korrupte Stortinget, og innsetter politikere som representerer folk og lands interesser i stedet?

Et folk som holdes i uvitenhet kan lett forledes til å tro at «globale løsninger», som egentlig bare gagner den globale storkapitalen, er det beste. Det er ikke merkelig at finansfolket anser presse- og mediamakten de eier som den viktigste makten. Men det er bare når en nasjons folk, som Norges, selv har selvråderett og suverenitet over sine egne landressurser, fossefall og elver til energiproduksjon som vannkraft, olje, gass og nå også enorme metall- og mineralforekomster, at velstanden kan beholdes og fordeles. Vi må snarest melde oss ut av EØS og andre overnasjonale avtaler som tilsidesetter nasjonale regjeringer.

Forsidebilde: Wikipedia – Hubert Berberich

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • Det paradoksale er at radikale venstreaktivister er kommet i lomma på vestlige turbokapitalister hvis hensikt nå er å underlegge seg de samme folkene. Det er et naturstridig kupp ces’t formidable så sofistikert utført at bare det å advare mot noe slikt i min ungdom ville ført til øyeblikkelig innleggelse på dertil egnede institusjoner.

  Svar
  • Godt poengtert skrevet, Vox. Det er et svimlende kupp som gjennomføres når de som i følge sitt eget program skulle vært imot nå er for sin egen undertrykkelse og som det ser ut sett utenfra uten at de selv har merket sanden i maskineriet. Det er som om all logikk er knust til ugjenkjennelig støv og noe sier meg at logikkødeleggelsen stikker ned i selve vitenskapens forutsetninger når det så glatt får passere. Etter at religionen ble avskaffet som styrende prinsipp for å kunne gi plass for moderne og forskningsbasert samfunnsutvikling så har noe likevel sviktet og må en ikke med det gå helt i bunnen for å analysere hva det er?

   Jeg tror svaret ligger nært det at vitenskapen jukser, tar ikke seg selv alvorlig, lider avmanglende selvrespekt og ser ut til å ha bragt med seg en nisse fra det forrige religiøse hjem med på lasset. Her tenker jeg det er noe som er så pass gammelt som 150 år eller mer. Jeg kom tilfeldig over en artikkel fra en blogg som kaller seg jostemikkel. Bloggen virker ikke å være aktiv lengere, men artikkelen tar for seg den manglende seriøsiteten i behandlingen av menneskets forhistorie og krever historien tilbake. Hvordan kan det fortsatt være slik at urgamle steinarbeider som er umulige å utføre med dagens teknologi skal være gjort med stein- og bronseredskaper av folk som ikke engang kjente til jernproduksjon?! Vitenskapen diskuterer hvordan steinene til pyramidene ble transporterte fordi det kan man diskutere. Forutsetningen for å transportere er jo at steinblokkene ble produserte, hvilket var helt umulig så derfor diskuterer man det ikke! Metoden, det vil si manglende metode, er altså den moderne vitenskaps foretrukne metode og det kommet til å gjelde i alt det som er. Vi står kort og godt overfor et så grunnleggende sammenbrudd i tenking at deretter vil vi ikke ha noe annet enn AI og våpen igjen. https://www.jostemikk.com/hvordan-kan-mainstream-forskere-ha-unngatt-a-erkjenne-den-globale-megalittiske-kulturen/

   Svar
 • Det er til å bli kvalm av lygepressen. Det har virkelig gått opp for meg siste årene med klimahystri, covidhysteri, krigshysteri. Det er jo ganske logisk også. De er eied av de samme som selger våpen, kontrollerer akademia, storbedriftene og våre politikere. De får statsstøtte for å overleve, om de skikker seg. MICIMATT som Ray McGovern har kalt dyret.

  Svar
 • Er det ikke noen ryggrad igjen på t’tinger’ eller er det bare vi velgere som har blitt en gjeng med nikkedukker.

  Svar
 • Ja. Nisselua er for stor, den dekker både øyne og ører. Oppvåkninga kommer for sent. Det blir ei fryktelig tid.

  Svar
 • «..norske vannkraftverk produserer ca 155 TWh, mens Europa bruker mange tusen TWh årlig, for å avsløre bløffen. Norsk forbruk fra industri, næringsliv, hav-og landbruk er rundt 135-140 TWh, og en 15-20 TWh i overproduksjon er bare en minimum sikkerhetsmargin.»

  Norge er et vinterland.
  Som altså greier å produsere nok forurensningsfri vannkraftenergi til hele nasjonens behov.
  Til 4 øre pr.kWh i produksjonsomkostninger ved eksisterende vannkraft. Dammene fungerer perfekt som et batteri.

  Så lar vi en administrasjon selge en del av dette til varmere land, til en lavere pris enn innbyggerne må betale. Resten legger våre politikere en avgift på, på mange tusen prosent. Så innbyggerne må fryse og sove urolig for ikke å greie neste strømregning.

  Denne økte strømprisen gjør selvfølgelig at ALLE priser i Norge, både for produksjon, transport og lagerhold går opp.
  Dette bruker samme politikere og deres penge-økonomer som begrunnelse til å postulere ‘inflasjon’ , så rentene kan settes opp. I dette forunderlige pengeøkonomiske ‘akademiske pensum’.
  Nødvendig boligbygging stopper opp, og smånæringsliv går konkurs.
  Pengene/pengesystemets hokuspokus blir altså viktigere enn reel velferd for befolkningen.

  Hvorfor stormer ikke innbyggerne Bastillen?
  Man kan jo ikke vente til neste ‘valg’, når det bare blir snakk om å velge en annen røver framfor en annen.
  ( Skjønt det kan virke som om det nye partiet INP kan ha baller nok til å velte dette systemet; – denne utsugingen av befolkningen og underlegging av landet vårt en fremmed , EU/Eøs , administrasjon. )

  Hva må skje før folk har fått nok?
  At politikerne tvinger og truer innbyggerne til å gå med munnbind og forbyr sosial kontakt med hverandre. ;-)

  Så har altså dette også blitt gjort !
  Ingen reaksjon!

  Hva blir det neste i denne Orwelske tragi-komedien der politikene og deres ‘informasjonsbyrårer’, og media fordreier sannheter , underslår tall og ljuger ?

  Svar
  • Og bak står WEF med sitt «You will own nothing, and you will be happy», sammen med dei andre vanlige mistenkte.
   Som bl.a. WHO, FN, Bill Gates, Soros, Blackrock, Vanguard…
   Lista er lang. Og dyr…

   Svar
   • Det viktigste er ikke at noen står bak. Disse bruker uansett alle organisasjoner og ‘demokratiske prossesser ‘ i dette spillet. W.w. blir det uansett et stort maktapparat.
    Og løpegutter ser det ut til å være nok av w.w.

    Det vi i Norge kan gjøre er å kaste ut disse trojanske hestene som opererer innenfor Norges grenser. Vi får begynne i det små der vi har mulighet.
    Vi er aldri trygge for disse. Disse bør aldri få være trygge for oss.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Russere rister vantro på hodet når de hører dette:

Det er Russlands skyld at Tyskland ikke har gass!

Forrige innlegg

Sør-Afrika går til sak mot Israel:

En sjanse til å holde Israel og USA ansvarlig for folkemord

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.