POSTED IN Klima

Norsk meningsmåling om klima:

Et flertall mener at mediene er ensidige.

0
Print Friendly, PDF & Email

Folket vil ha en åpnere og mer balansert klimadebatt – og de merker lite til klimaendringene.

______________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Miljømytene
______________________________________________________________

Norstat har gjennomført en meningsmåling for Klimarealistene, om klimakrisen. Den oppleves på ingen måte påtrengende. Det bemerkelsesverdige er: Oslo er det stedet med høyest andel av befokningen hvor de mener de har opplevd den. Kan det være reelt, eller er det uttrykk for flere unge grønne og politisk korrekte mennesker på Grünerløkka og andre steder i hovedstaden, enn ellers i landet? Slår det villere, varmere og våtere været virkelig hardere til i Sofienbergparken og på Aker brygge, enn ved Stadt og på Lopphavet? Mer bemerkelsesverdig er at de fleste oppever at mediene ikke er balanserte, de savner vitenskapelige fakta, og mener det er lov til å tvile.

Vi stilte mer enn 1 000 personer følgende 13 spørsmål:

– Har du opplevd endring av klimaet i din levetid, der du bor?
– Er klimaet blitt verre?
– Hindrer klimaet deg i å leve det livet du ønsker?
 – Var det bedre klima da dine besteforeldre levde?
– Kjenner du noen som har fått problemer på grunn av klimaendring?
– Har klimaspørsmålet blitt for dominerende i samfunnet?
– Savner du flere vitenskapelige fakta i klimadebatten?
– Har mediene et balansert forhold til vitenskapelige fakta om klima?
– Er det lov å tvile i klimaspørsmålet?
– Ønsker du åpen debatt om klima der ulike vitenskapelige synspunkter blir lagt fram?
– Er det full åpenhet rundt konsekvensene og kostnadene av klimatiltakene?
– Tror du tiltak i form av vindmøller, el-biler, el.-ferger osv., vil virke inn på klimaet?
– FNs har som sitt mål nr. 13 å stoppe klimaendringene. Tror du det er mulig?

Litt fler enn halvparten av befolkningen mener de har opplevd klimaendringer i sin levetid, og at været har blitt verre. Den knappe andre halvparten har ikke det. Det er flere kvinner enn menn som unødvendig har blitt våte i håret, flest på Østlandet og særdeleshet i Oslo, og færrest nordpå. De som har levd lengst, har i minst grad oppevd klimaendringer og klimaforverring.

Knapt noen opplever at klimaendringene hindrer dem i i leve livet de ønsker, men også her gjentar geografi- og kjønnsmønsteret seg, med flere unge kvinner i hovedstaden enn noe annet sted, som visstnok rammes.

På landsbasis mener fire av ti at klimaet var bedre da deres besteforeldre levde, enn det er i dag. Og ikke overraskende: først og fremst målbæres dette av unge kvinner på Østlandet og i Oslo.

Spørsmålet om intervjuobjektet kjenner noen som har fått problemer knyttet til klimaendringene, er interessant. 72 prosent sier kategorisk nei, men her er det flere menn enn kvinner som svarer ja. Oslo skiller seg markant ut, med mer enn én av fire som påstår å kjenne noen slike sjeler. Særlig gjelder det de aller yngste.

Nesten fire av ti mener klimadebatten har blitt for dominerende i samfunnet. Det gjelder betraktelig flere menn enn kvinner, og eldre mennesker nord i landet. Altså de som har opplevd været på kroppen.

Et godt flertall av folket (60%) mener de savner flere vitenskapelige data i klimadebatten. Det gjelder imidlertid ikke i Oslo, hvor folk i større grad er fornøyde med hva de blir blir presentert.

På landsbasis har kun 22 prosent den oppfatningen at mediene har et balansert forhold til vitenskapelige fakta om klimaet. Ettersom mediene nesten fullt ut presenterer et alarmistisk syn på klimaet, uttrykker dette en sterk kritikk av deres journalistikk på feltet. Særlig de eldre gir uttrykk for dette.

Folk flest motsetter seg tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, som mener det er umoralsk å tvile i klimaspørsmålet. Hele 65 prosent mener det man skal kunne det, og flest med denne oppfatningen hører til i aldresgruppene 15-17 og 50-59 år. Oslo skiller seg igjen ut, med kun 55 prosent som mener det er tillatt å tvile.

«Tvilere er svikere!»

Mediene vil snevre inn klimadebatten. Ytterligere. NRK har vedtatt at de ikke skal slippe til noen «falsk balanse», og dersom et annet syn enn IPCCs kommer på trykk eller slippes ut på eteren, skal den som målbærer synspunktene ettergås nøye i sømmene. Bergens Tidene har uttrykt det samme: «skeptikere» skal som hovedregel ikke slippe til. Våre øvrige medier sier dette ikke høyt, men praktiserer den samme politikken. BBC i England har gjort det i årevis.

Meningsmålingen viser at mediene ikke har folket med seg i en slik sensur, eller politisk ensretting. Eller kall det propaganda. Hele 81 prosent er tydelige: De ønsker en åpen debatt der ulike vitenskapelig synspunkter blir lagt fram. Og her er prosentandelen høyest i Oslo, med hele 89 %.

Nesten seks av ti mener det ikke er åpenhet om kostnadene og konsekvensene av klimatiltakene. Det burde skremme politikere, som tror de har folket med seg. Særlig de eldre er kritiske. Og bare litt over halvparten har tiltro til klimatiltakene, og tror at de vil påvirke klimaet. Også en tankevekker for politikere. Her finner vi det samme geografiske, alders- og kjønnsmønsteret som på de første spørsmålene.

Uten ulike meninger, diskusjon, kritikk og tvil skjer ingen utvikling.

Og til slutt slutt: Bare én av fire tror på FNs 13de bærekraftsmål: Å stoppe klimaendringene. Det har de all mulig grunn til. Det har nemlig alltid vært klimaendringer, og kommer alltid til å være det. De er styrt av forhold mennesket ikke har noen kontroll med, slik som solsystemets vandring gjennom galaksen, solens aktiviteter, jordaksens helning, vulkanutbrudd og kontinentaldrift. For å nevne noe. For eksempel var det slik at Grønland først ble iskledd for omtrent tre millioner år siden, den gang Nord- og Sør-Amerika slo seg sammen til ett kontinent. Og slikt vet forhåpentligvis mange i befolkningen. Man skal ha vært lenge i politikken, og være belemret med mye politisk (grønn) ideologi, før man overser slike naturvitenskapelige fakta – og vedtar i kommunestyret å holde klimaet konstant.

Noen bilder m/kommentarer er lagt til av Knut Lindtner

Forsidebilde: Jon Tyson

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Åtaket på historia

– flya som ikkje kom att.

Forrige innlegg

Egypt under press:

Truer med militær intervensjon i Libya.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.