POSTED IN Norge, USA

Norges selvstendighet oppgis.

USA får 8 nye militærbaser i Norge

16 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

I dag (02.02.24) har Forsvarsminister Bjørn Arild Gram undertegnet en avtale om opprettelse av åtte nye amerikanske militærbaser på norsk territorium.

Av Terje Alnes

Det burde vært toppsaken i alle nyhetskanaler, men det er knapt nevnt noe sted ennå: USAs militære har i dag fått norske myndigheters tillatelse til å etablere såkalte «omforente områder» på Andøya flystasjon, Ørland flystasjon, Haakonsvern orlogsstasjon, Værnes flystasjon og garnison, Bardufoss flystasjon, Setermoen garnison samt skyte- og øvingsfelt, Osmarka fjellanlegg og Namsen drivstoffanlegg.

«Omforente områder» er en orwellsk omskriving som skjuler hva det egentlig dreier seg om, nemlig amerikanske militærbaser.

Innlegget er hentet fra Spartakus

I juni 2022 ga Stortinget sin tilslutning til «Tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid» (Baseavtalen). Avtalen ga USA rett til å etablere fire slike baser på norsk jord, og kom i stand på amerikansk initiativ. Opprinnelig ville USA ha tilgang til 20 baser i Norge, men Solberg-regjeringen gikk da med på å gi tillatelse til fire – Rygge, Sola, Evenes og Ramsund.


I avtalen slås det imidlertid fast at det på et senere tidspunkt kunne være aktuelt å la USA etablere flere baser på norsk jord. Nå er det skjedd, og USAs militære får i alt 12 områder på norsk territorium der de kan etablere seg militært.

Les ogsåBaseavtalen og USAs globale strategi

Forsvarsministeren begrunner signering med «dagens sikkerhetspolitiske situasjon». Avtalen vil bli sendt på høring, og den vil bli oversendt Stortinget med sikte på å innhente samtykke til inngåelsen. Det er liten grunn til å tro at Stortinget vil si nei, all den tid den samme forsamlingen med klart flertall vedtok Baseavtalen i 2022. Den gang stemte MDG, SV og Rødt imot. Den lille spenningen må være om de samme partiene sier nei til denne utvidelsen.

Det må her presiseres at disse avtalene ikke har noe med NATO å gjøre, dette er bilaterale avtaler mellom Norge og USA.


Norge er redusert til et protektorat under USA


Regjeringen og Stortingsflertallet vil gjøre alt de kan for å avdramatisere hva avtalen innebærer, noe den bisarre betegnelsen «omforente områder» viser. Men det regjeringen gjør er en fullstendig kapitulasjon overfor amerikansk press.

I realiteten er Norge nå redusert til et protektorat under USA. I følge Store Norske Leksikon er et protektorat et folkerettslig forhold bygd på en traktat, hvor en sterk stat påtar seg å beskytte en svakere stat og ivareta dens interesser overfor andre stater.

Avtalene betyr en reell avståelse av norsk suverenitet og full frihet for USA til å bruke norsk territorium som springbrett for sine militære operasjoner, uten at norske myndigheter har noe de skal ha sagt.

USA gis rett til uhindret tilgang og bruk av disse 12 områdene på norsk jord. Etter særskilt avtale kan deler av områdene stilles til eksklusiv amerikansk disposisjon, herunder oppstilling og utplassering av styrker og materiell. USA gis tillatelse til å kontrollere tilgangen til de delene av «omforente områder» der det er avtalt eksklusiv amerikansk bruksrett.

I avtalens artikkel XI punkt 3 står det: «Det skal ikke gjennomføres ombordstigning eller kontroll av luftfartøyer, fartøyer og kjøretøyer som brukes av eller utelukkende for amerikanske styrker, uten etter samtykke fra USA.» Et slikt «samtykke» vil amerikanerne selvsagt aldri gi.

Vi har altså ingen muligheter til å kontrollere hva amerikanerne tar med seg inn og oppbevarer på disse basene. Norske myndigheter gir fra seg ansvaret for hva amerikanerne lagrer på norsk jord.

Les også: Amerikanske atomvåpen på Rygge


Den livsfarlige militariseringen av Norden

Dagens utvidelse av Baseavtalen fra 2022 kommer rett etter at alle de nordiske landene har signert tilsvarende avtaler. USA etablerer seg nå med militærbaser i Norge, Danmark, Sverige og Finland. I alt dreier det seg om 47 (!) militærbaser, fordelt på 12 i Norge, 17 i Sverige3 i Danmark og 15 i Finland.

Samlet gir dette USA en massiv militær tilstedeværelse i Norden. De nordiske landene har sagt et definitivt farvel til en forsvarspolitikk som har lagt fast siden NATO ble grunnlagt i 1949. Svensk og finsk NATO-medlemskap var et politisk jordskjelv, disse bilaterale avtalene får skjelvet til å øke dramatisk i styrke.

I praksis betyr dette at Norden som blokk frasier seg nasjonal styring over forsvarspolitikken og legger sin skjebne i USAs hender.

Kilder:

«Enighet med USA om å oppetter flere omforente områder», regjeringen.no 02.02.24, «Tilleggsavtale mellom kongeriket Norges regjering og Amerikas Forente Staters regjering om forsvarssamarbeid», regjeringen.no 16.04.21, «Amerikanske styrker får benytte 17 baser i Sverige», forsvaretsforum.no 06.12.23, “US Granted Access to 15 Military Bases in Finland Under New Deal”, antiwar.com 18.12.23, «Danmark har inngått forsvarsavtale med USA», forsvaretsforum.no 19.12.23

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

16 kommentarer. Leave new

 • Et landssvik så stort at Vidkun Quisling kun blir en tusseladd i forhold. Hva har skjedd? Er de blitt gale? Hva om USA bryter ut i intern uro og borgerkrig, skal amerikanske atomvåpen «settes i sikkerhet» på norsk eller nordisk territorium?

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  3 februar 2024 7:44

  Hjartans takk til Terje Alnes og Derimot.no!

  Legg til etteretningsbasane i Vardø og Eggemoen, so vert talet på USA-basar 14. 16 med stortinget og den nord-amerikanske ambassaden.

  Norske flagg kan brennast eller leverast til museum.

  Svar
 • Jeg er sikker på at Storting og regjering, dvs. politikerne, på en eller flere måter black mailes. Stikkord: Oljefondet kontrollers av Wall Street, Epstein metoder og lignende.

  Svar
  • Spot on. Norge har fått beskjed fra globalistene som eier bandittstaten USA at de kan sette «pensjonsfond utland» til null om i Norge ikke er lydig. Vi , Norge er fucked up! – alt takket være våre udugelige og korrupte politikere og politiske system. For en forsamling idioter! – det samme gjelder også velgerne – forr en saueflokk!

   Svar
   • Sannelig, Kari,
    «typisk god å være norsk», «fredsnasjonen», «mot i brystet, vett i pannen, stål i ben og armer». Må nordmenn da også snart «tre i kongens klær», eller hva? Vi har et langt og nært samarbeid med «peacekeeper» USA. «Vis meg dine venner og jeg kan si deg hvem du er.»

 • Og det visser også hvor lite oppvakte våre politikere er. Nå setter de Norge i bullseays. Det betyr at usa trekker vekk sine kamphandlinger vekk fra amerikansk jord og lar andre land gå i bresjen for den amerikanske krigsmaskinen

  Svar
 • Var vel ikke annet å vente fra krigsnasjonen Norge. Vi er nå ikke stort annet enn en ny stjerne i det amerikanske flagget. (fytti helvete for en skjebne) …

  Og til teksten: «omforente områder»

  Dette betyr ikke noe annet enn at områdene det er snakk om er «hemmelige». Er ikke helt ukjent med denne teksten, brukes tidvis i forbindelse med kjøp og salg av diverse varer der prisen på varen er avtalt mellom kjøper og selger og som ingen andre egentlig har noe med.

  Snakk om å avgi suverenitet til en annen nasjon – bak ryggen på det norske folk!
  Har vi noensinne hatt større landssvik i fredstid ?

  Og sist men ikke minst; hvordan oppfattes dette av vår nabo i Øst ?
  Dette lukter det bråk av!
  Og det går utover DEG og MEG.

  Angrepsministeren og hans liketenkende/likesinnede sitter trygt, varmt og godt med god tilgang på både vått og tørt, langt fra det infernoet vi etter hvert utsettes for.

  Svar
 • Northern Light.
  3 februar 2024 15:08

  Den globale storkapitalen med hovedsete i Wall Street, og med Washington DC som utøvende enhet, har forgreninger hovedsakelig i alle vestlige land, eller rettere sagt en koloni i hvert av landene. Det selvutvalgte folket har kommet raskt til makten, spesielt etter annen verdenskrig. I politisk posisjon, utnevner de og ansetter hverandre, og raskt utgjør de regjeringer og former dypstater. De velger en av sine til sentralbanksjef, som så i sin tur ansetter sin stab som blir værende, det samme i finanstilsyn, departementer og institutter.

  For de ikke som ikke er interessert i internasjonal og nasjonal politikk og økonomi, har skiftet fra folkevalgte regjeringer av politikere som representerer folk og lands interesser, til administrasjoner som er underlagt den globale storkapitalen, vært umerkelig. Privatiseringsbølgen og demonteringen av en selvstendig nasjon med selvråderett og suverenitet, har blitt gjort mer gradvis her i Norge. Storkapitalens hovedstrømpresse og media avleder oppmerksomheten fra dette med sport og underholdning, og fokuserer på mindre viktige saker, så ikke mange nordmenn vet at vi eier bare 67 prosent av Equinor, tidligere Statoil.

  Når Norge nå har blitt et oppstillingsområde for en amerikansk angrepskrig mot Russland, med militærmateriell for krig utplassert på 12 militærbaser over hele Norge fra sør til nord, underslås alvorligheten av dette av hovedstrømpressen. Hvis de lager nyhetssaker om det, blir det fremstilt som «trygghet og sikkerhet for Norge» eller lignende. Det er det motsatte.

  Siden «avtalen» har finanskapitalens folk på begge sider av bordet, kan amerikanerne bringe atomvåpen til alle sine baser på norsk jord, uten at den norske befolkningen får vite det. Men det får garantert russisk etteretning fort vite, og basene i Norge blir mål for russiske taktiske atomraketter, muligens strategiske, hvis basene ligger innenfor rekkevidden for en strategisk atombombes ødeleggelseskraft over store områder.

  Hvis en strategisk atombombe detoneres i stor høyde over Østlandet, blir hele landsdelen fullstendig ødelagt og ubeboelig i all uoverskuelig fremtid. I et motangrep fra Russland i en krig fremprovosert av Washington DC. På grunn av politiske beslutninger tatt av deres koloni av politikere i Norge, som den «tribal hive» de er, kan de ikke vurderes som individer, kun etter hva de gjør samlet.

  Uansett hvor de er i verden, vi de arbeide for deres felles mål, som er erobring av planeten og dermed deres nye verdensordning, hvor de er herskerklassen, og slaveklassen er «kveget» som de kaller andre enn deres eget slag. De har ingen lojalitet til noe nasjon og folk andre enn seg selv, så det spiller ingen rolle hvor mange av folket i landene de bor i de må ofre for å nå sine mål.

  Det er det samme slaget politikere som har investert nesten alle pengene fra oljeutvinningen i deres aksjemarkeder fra -70 tallet og ikke her i Norge, drevet igjennom ACER, og ellers skyflet flere hundre milliarder fra statbudsjettet og over til deres prosjekter utenfor Norges grenser, som hvitvasker dem og gjør at mage av dem havner i deres eget folks lommer, som i andre vestlige land. De driver vestlige land som en franchise, de bruker samme oppskriften, bare med lokale tilpasninger.

  Deres folk her i Norge i det politiske og media systemet, som sammen styrer Norge, har gjort Norge medskyldig i folkemord som deltaker i NATOs angrepskriger i det tidligere Jugoslavia og Libya blant annet, og produserer nå krigsvåpen for USA som brukes i Jemen og av Israel. Med 12 autonome amerikanske militærbaser på norsk jord, har de nå også sørget for at Norge blir ødelagt i et russisk motangrep eller forebyggende angrep, når storkrigen USA (Wall Street bankkartellet) fremprovoserer mot Russland blir et faktum.

  Svar
 • det er flaut, det er flaut, det er flaut, flaut, flaut, vi er no’n j@vla sløve naut.

  Svar
 • Så da er Norge ( i realiteten) okkupert.
  ‘Hjemmefronten’ og ‘gutta på skauen’ må mobilisere på nytt.
  Alt motstandsarbeid bør foregå i det stille, ‘under jorden’.

  Mye er selvfølgelig vanskeligere nå, men nesten total digital overvåking av bevegelser.
  Men vi vet hvem overløperne , de trojanske hestene, er.

  Svar
  • Det skal ikke mye til for å få fienden (stortinget og systemet) endre kurs. Noen velplasserte aksjoner vil få stortingsflertallet til å snu i ren egeninteresse. Norge er lite, oversiktlig, man finner alle man ønsker påvirke overalt-alltid. Etter en tid vil stortinget måtte ta avgjørelser i egen, nasjonens og folkets interesse. Men rettferdighet skal utmåles mot kreftene som i egen vinnings hensikt forrådte landet til globalister, EU, NATO, deep state alt kamuflert av MSM. I Norge er folket så desinformert de tror vi behøver det overveldende politikorpset våre politikere har skapt, velgerne forstår ikke at eliten har klart det kunststykke å få landet okkupere seg selv!

   Svar
 • Norge et nytt Ukraina!? Vi får Victoria Nuland inn og «fuck EU and the Norwegian people!» Vi starter en proxy krig mot Russland fra Norge.

  Svar
 • Trygve Horgen
  3 februar 2024 23:27

  Vesten og NATOS gjentatte utsagn «Vi kan ikke la Putin vinner» er alvårlig ment. Slik den militære situasjonen er nå så vil Russland seire. For å forhindre det må det bli krig mellom Nato og Russland. Opptappingen vi ser nå og de gjentatte «advarslene» om at folk må forberede seg på krig ,for Russaland kan komme til å angripe vestlige land. Nato har 8 ganger større millitær budsjett en Russland. Så det er usansynlig at Russland vil gå til et slik skritt. Det er helt klart at Nato forbereder seg på direkte konfontrasjon med Russland med de katastrofale følger det vil få, og Norge er med på galskapen.
  Det vi ser fra vesten/Nato nå er

  Svar
 • Den kommende storøvelsen i NATO som skal pågå til i slutten av april aktivisere ca. 90 – 100.000 NATO-soldater. Dette er ingen trussel mot Russland. I troppeantallet inngår det meste som har noen rolle i forsvaret i Europa, kvaliteten vil være varierende, hangard-sopere med piasava-koster, kokker, kontorfolk, sjøfolk, sjåfører, sykepassere, osv. slik at antallet på ca. 90 -100.000 er ikke bare erden spisse enden, f.eks stiller Polen som er patriotisk, revansjistisk og militært topprustet bare med ca. 20.000 mann. Russland vil slå disse styrkene kun med styrken de allerede har stående i Ukraina og Kaliningrad. Det vet NATO-toppene.

  Svar
 • Jeg er rystet over våre norske politikere, som i all hemmelighet, uten diskusjon eller folkeavstemming, ønsker å overrekke norske militæranlegg til fri avbenyttelse for krigsforbrytermakten USA.
  .

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Finnes det konspirasjoner?

Hvis svaret er nei, er du grenseløs naiv. Hvis svaret er ja er du konspirasjonsteoretiker.

Forrige innlegg

Kongressrepresentant:

Det finnes ingen uskyldige babyer på Gaza.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.