POSTED IN Norge, Olje-Energi

Maskert ran!

Norge som Europas grønne batteri skulle gjøre susen

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Northern Light

Når finanskapitalen på kontinentet ville ha tak i norsk rimelig vannkraft for å selge det dyrt, måtte det fraktes fra Norge i kabler, og de måtte pønske ut en strategi for å lure nordmenn til å gå med på dette. De kom opp med: «Norge, et grønt batteri for Europa». Deres politikere og presse og media ga med dette sloganet folk inntrykket av at Norge hadde overflod av energi, og energirike Norge måtte hjelpe energifattige Europa med ren energi.

Det de ikke sa var at Europa har et årlig energibehov på flere tusen Twh og at ca 15 Twh, det vanlige årlige overskuddet fra norsk vannkraft, pluss strøm fra vind og bølgekraft fra Norge overhodet ikke spiller noen rolle for energibehovet i Europa. Totalt ble de i 2021 produsert ca 12 Twh fra vindkraft her i Norge. Hvilket som helst europeisk land kanskje med unntak av Luxemburg, Lichtenstein og Malta kan spare dette inn med energiøkonomisering og energigjenvinning.

Jeg husker hvordan nyhetsankeret på TV2 Økonominyhetene fortalte om hvor store fordeler det var at Norge ble en del av ACER, nordmenn kunne få gratis strøm en dag, for slik fungerer et fritt strømmarked forklarte hun. Store deler av Norges befolkning trenger ikke gratis strøm en dag, de trenger forutsigbare lave strømpriser og pålitelig strøm hele året, spesielt vinterstid. Før ACER, kostet en kwh ca 30 øre som dekket produksjonspris, vedlikehold og oppgraderinger på kraftstasjoner og strømnett. Etter ACER betaler husholdningene flere kroner per kwh, enda strømmen i stikkontaktene kommer fra samme vannkraftverk og strømnett.

Presse og media har like stor skyld som storkapitalens politikerne i at ACER ble underskrevet, de hadde tilgang til avtalens fulle omfang, og unnlot å nevne at norske forbrukere måtte betale europeiske markedspriser uten et øvre pristak. Så eies også presse og media av de samme kapitalkreftene som står bak ACER. Selv om NRK er statseid, er NRK ingen nøytral nyhetsformidler, for storkapitalen har hatt sine folk i NRK i flere tiår. Finanskapitalen foretrekker sannsynligvis at NRK forblir statseid, fordi statseide tv-kanaler har større troverdighet blant befolkningen. Norge styres like mye fra Marienlyst som fra Stortinget.

ACER tilsidesetter politisk styring over salg av strøm til utlandet, regjeringen griper bare inn når det er fare for strømrasjonering, og da er det for sent. Regjeringen har ennå ikke kunngjort at de har beordret kraftselskapene å tappe ned vannmagasinene, enda de nå er under 10 prosent av normalvannstanden for de siste 20 årene. Dette i en situasjon hvor Europa har ingen kraft å selge. Kontinentale Europa stenger kraftverk raskere enn kraftverk med fornybar energi med samme produksjonskapasitet settes i drift.

Hvis vi ikke kan melde Norge ut av ACER, har kapitalens politikere og presse enda mer å svare for, fordi de måtte vite dette. Dette er prisen en mett og trett befolkning bare opptatt av lånefinansiert forbruk må betale, når de tror at de har gjort sin demokratiske plikt ved å legge en stemmeseddel i stemmeurnen, og dermed bare kan snu ryggen til politikerne, «for de vet vel hva de holder på med».

Demokratiet er noe en må kjempe for hver dag. Det er en plikt for innbyggerne i et land med en demokratisk forfatning å sette seg inn i sine demokratiske rettigheter, for å kunne avsette regjeringer som ikke representerer folk og land. ACER og utenlandskablene er et ran av et fellesgode og felleseie som skal komme folket til gode. ACER har fratatt folket selvråderetten og suvereniteten over vannkraften, et fellesgode tilhørende det Norske folk. Det er bare hjemfallsretten som gjør at vi fremdeles eier det. «Vi eier fremdeles arvesølvet, men vi kan ikke dekke bordet med det», som noen skrev. Det er rimelig vannkraft som gjør at vi kan bo i et land under polarsirkelen, og ha industri, næringsliv og jordbruk her. Klarer storkapitalens politikere å oppheve hjemfallsretten, blir vannkraftverkene solgt til storkapitalen som aldri gir den tilbake, og Norge blir en provinsiell region i et frihandelsområde kalt EU, en råvare-leverandør med en for en stor del fattig befolkning, og ikke lenger en av verdens rikeste land.


Artikkelen er hentet fra derimot.no sin kommentarspalte

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Northern Light.
  29 juli 2022 14:54

  Rettelse i kapittel fem, det skal stå: Regjeringen har ennå ikke kunngjort at de har beordret kraftselskapene å stoppe nedtappingen av vannmagasinene.

  Svar
  • Wasan Totland
   26 oktober 2022 21:13

   Jeg tillater meg å gjengi et innlegg fra en bereist kollega ved navn Sæterbø fordi det er viktig og gir enda mer substans:

   Jeg fikk mitt første satellitt anlegg i 1988, dvs hele 6 år før EU-avstemningen i 1994. Det første tiden hadde jeg 8 tyske allmenn og nyhetskanaler, som raskt vokste til en 15-20 tyske kanaler etter få år. Her kunne jeg følge tyske debattprogrammer om fremtidens energi snart 6 år før Norge igjen sa NEI til EU. Under disse debattprogrammene var både politikere og energieksperter med der Norge ofte var emne for debattene, uten at jeg noen gang såg at en nordmann deltok. Det jeg husker best fra 34 år siden er illustrasjonene de viste på skjermen. Der viste de planer om å demme ned hele daler sørvest i Norge der de skulle overføre strøm fra EU om natten for så å pumpe vann bak demningene de hadde bygd i Norge, for så å tappe strømmen på dagtid og overfør denne til EU-landene på andre siden av Nordsjøen. Husker også at det var snakk om at norske lokalsamfunn kankje måtte tvangsflyttes for å bygge de store demningene med stor kunstige innsjøer bak.
   Ikke glem at Gro var statsminister mellom 1986 etter at Hagen felte Willock, og høsten 88 da Syse tok over. Allerede året etter i 1989 gikk Senterpartiet ut av regjeringen og Gro tok over atter en gang, og var meget aktiv i energidebatten nede i Europa disse årene før EU-valget. Gro rasket tak i Støre som da var Høyremann og politisk rådgiver i Høyre. Gro visste at det var liten mulighet i å få Norge inn i EU, men planla sammen med EU at EØS-forhandlingene skulle gi Norge langt på vei EU-status dersom Gro tapte valget. Alt tyder altså på at Ola og Kari har blitt lurt trill rundt i snart 40 år der tyskerne sammen med Gro har hatt planer om å bruke Norge som et vannkraftbatteri…

   Svar
 • Og nå begynner Støre/Ap og bygge opp et image at de er framoverlent/innovative og skal satse på å bygge ut vindturbiner til havs. ‘ For å kunne bli trygge for framtidas kraftforsyning’. 😉
  Vi HAR nok vannkraft Støre. I tørre som i våte år. Annet er en politisk løgn.. Nedbetalt av det norske folk. ( Som underlig nok har valgt Ap på ny. ) Vannkraften er eid av folket/samfunnet, ikke Løvebakken.

  Norge kan gjerne ut kostbare vindurbiner til havs, og gjerne også bølgekraft, og selg den til andre land. ( Som like gjerne kan bygge ut ved egen kyst.) Men hold dette regnskapet unna innbyggernes (!) vannkraft i vinterlandet Norge.

  Opprør ventes til vinteren. Og noen partiers ‘ makspris på strøm til 50 øre’ er et nytt falsum. Da får vi samme politiske pris både sommer og vinter.
  Prisen på vannkraft til oppvarming skal være produksjonspris , altså 10 øre pr. kWh. Om kraftkommunene får 50% påslag for leie av båndlagt areal, altså 15 øre pr. kWh, vil innbyggerne, og kraftkommunene, få forutsigbarhet og trygghet. Dette var en gang et bytte mot å bygge inn de visuelt vakre fossene våre i landet.

  Vi styres av okkupanter/trojanske hester. Vi er nå i krig.
  Vi vil ikke krig. Men hvis AP, (og Sp og Høyre) vil ha krig, så bør de få FULL krig.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

De kaller det å fryse russiske penger, men det er tyveri.

Enorme rentegevinster fra frosne russiske penger i vestlige banker.

Forrige innlegg

Et viktig møte som er helt fortiet i vest:

Verden er i stor endring og en ny verdensorden trer frem.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.