POSTED IN EU

Norge selges bit for bit:

Drømmen: Alle grenser skal vekk.

17 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Europas Forente Stater

Jan Hårstad     

Det framkommer nå at Trønderenergi som ødelegger det vakre øya Frøya med mengder av vindmøller er egentlig dominert av tysk kapital: Stadtwerke München eier 70% og Trønderenergi 30%.

Frøya er en kommune i Trøndelag og ligger vest for innløpet til Trondheimsfjorden og nord for øya og kommunen Hitra. (Fra Wikipedia)

Og som normalt kan man på resett og document lese utallige kommentarer som raser over kommunepolitikere og all verdens lokale størrelser. Som om det var de som er arkitekten bak den tyske energi-koloniseringen av Norge.

Skal man forstå det som skjer må man begynne med å fastslå at all elite i Europa fra midten av 1920-tallet sluttet opp om den Pan-Europeiske bevegelsen som hadde som strategisk målsetting: Europas Forente Stater.

Fridtjof Nansen var sjef for den norske Paneuropa-Union i 1924-26 og Johan Ludwig Mowinckel var president. Dette er et prosjekt som også den norske eliten støttet opp om.

Sir Winston Churchill

Winston Churchill agiterte for Europas Forente Stater i 1946. Men før dette hadde han foreslått at USA og VestEuropa skulle alliere seg med tyske Wehrmacht og knuse SovjetUnionen. USA betakket seg for forslaget men tok heller imot flere tusen nazister med spesialitet i rakettforskning og hjernevask. Operation Paperclip. Dette samarbeider førte til MK-Ultra på 1950-tallet som handlet om hvordan hjernevaske individer og hele folk. Tavistock Institute.

Bernt Hagtvets hele livsgjerning har gått ut på å forskjønne vestlig imperialisme og demonisere alt som har med sosialisme/marxisme å gjøre. Nå er ikke jeg noen leser av alt Hagtvet har skrevet, men jeg tror ikke det står noe sted at Vesten har slaktet ned rundt 20 millioner mennesker i sine kriger siden 1945. Og fortsetter med nedslaktingen.

Italias Kommunistiske Parti hadde stor oppslutning

Når Bilderberg ble stiftet i 1954 var naturligvis Nato og etterretningstjenestene de sentrale arrangører og det som sto på dagsorden den gang var dette: hvordan knuse den mektige italienske og franske kommunismen, ja også den norske.

GLADIO ble født fram av disse konferansene. Terror og likvideringer, falske flagg som skulle se ut som kom fra kommunister.

(Paul L.Williams «Operation Gladio». 2015)

Forutsetningen for at Europas Forente Stater skulle lykkes, var at den naturlige samhørighet med den nasjonale kulturen måtte demonteres.

Skulle globalismen og tanken på Europas Forente Stater vinne frem, måtte nasjonal kultur og identitet svekkes tilsvarende. Bilde: (Adolph Tidemand & Hans Fredrik Gude – Brudeferd i Hardanger)

De store innen norsk kultur jobbet på spreng fra 1814 med å bygge en nasjonal norsk identitet og kultur. Hele vår klassiske kulturarv handler ikke om noe annet.

En moderne intellektuell som vil opp og fram nå i karriere, jobber for å demontere den nasjonale norske kulturen. Og derfor har staten opprettet NGOs som jobber for globaliseringen av Norge samt holder seg med 890 000 offentlige ansatte hvorav tusenvis jobber med den multikulturelle ombyggingen.

Når Klassekampen får 45 millioner kroner i statsstøtte er det naturligvis fordi det er og har vært et hovedorgan for islam i Norge.De 160 000 muslimer i Norge finansieres på alle bauer og kanter og i dette globaliseringsprosjektet er «venstresida» i seng med Ja til EU-apparatet.

Å øke forsvarsbudsjettet i dag er å styrke Nato.

Rødt anbefaler også å øke forsvarsbudsjettet med 184 millioner kroner vel vitende om at USA/Nato bestemmer alt i det «norske» forsvaret.

Tilbake til vindmøllene: slik planene på papir foreligger nå skal de settes opp på 630 kvadratkilometer av uberørt norsk natur.

Det opposisjonen har tungt for å forstå at dette er Europeisk Energipolitikk som er godtatt og anbefalt av den nåværende norske Bilderberg-regjeringen FRP-Høyre: altså ACER.

Den samme regjeringen har også undertegnet FNs direktiv i Marakesh som går ut på at verdens asylanter ikke skal stoppes av nasjonale grenseforordninger. De millioner som forventes komme i bevegelse skal ha fritt leide.

Det er en grense for hvor mye det lokale demokratiet kan demonteres før det reageres.

De heroiske motstandsfolkene på Frøya tror i stort at dette handler om tåpeligheter i norsk statsadministrasjon og på fylkes og kommuneplan i Trøndelag.

Det er ingen av delene. Bilderbergene i Norge jobber for at Norge skal bli en komponent av Europas Forente Stater og for å lykkes i dette er de villig til å overkjøre det norske folk i absolutt alle saker. 

De fører krig på bred front: ødeleggelse av fjordene, vindmølleprosjektet, privatisering av NSB og all annen utselging. 

Det gjelder å få opp øynene fra lokalt perspektiv til forståelse av hva den norske EU-blokken planlegger for nedleggelse av Norge.

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

17 kommentarer. Leave new

 • Salget av Norge til utlendinger har pågått i 40 år nå. Men jeg ser noe nytt. Ta f.eks dette med jernbanen. Før ville dem ha rubbel og bit, nå skal et selskap deles inn i flere deler hvor delene med hvor profitt skapes skal selges og det som skaper kostnader og gjeld skal være på offentlige hender. Eneste måten å tjene penger på tog er «billetter» så den biten (drift) er solgt til private aktører og vi sitter igjen med vedlikeholdkostnadene og oppgraderingskostnader mm.

  Det er egentlig ganske utrolig hvor lite mennesker forstår eller vil forstå. Få ser lengre enn sin nesetipp. Man skulle tro at noe av de store tingene ville skape motstand, NEI, ikke før bomringene ble for mange. Dette er nok et bevis at nordmenn forstår ikke politikken, hvem som styrer eller hva penger er, hvem som eier pengene, dvs eierskap over kredittskapende intuisjonene, eller makroøkonomi. Dem kan kun litt om mikroøkonomi og litt om personvern da de ønsker å være frie mennesker. Så derfor ønsker jeg mer bomringer og det beste hadde faktisk vært veiprising. Er det noe som kan skape litt opprør i bakvendtlandet i en opp/ned verden så er det nettopp slike totalitære angrep mot individet og inn i «familiesfæren». Angrip heller ikke det norske flagget eller 17 mai toget, ellers så kan dere gjøre hva dere vil. Hilsen massene.

  Svar
  • Jan Tønnessen
   23 juni 2019 18:05

   Du later til å ikke vite at mellom 50 og 80% av det gamle NSB ble dekket av tilskudd (subsidier) fra staten, så biletet inntektene er inder halvparten av driftskostnader og tilleg taes investeringer direkte over samferdselsbudsjettet. Det er bare gevinst å la nye krefter slippe til

   Svar
   • Ola Henriksen
    24 juni 2019 10:04

    Noen (venstresida spesielt?) ser ut til å tro at det som bevilges av (pappa ) stat produseres av statsadministrasjonen, og ikke hentes inn av fra samme samfunnet som får «støtte/bevilgninger». Hverken politikere eller kultur-»arbeidere» skaper noe som helst, men lever av det Marx angrep «kapitalistenes merverdi.» for.
    Når denne merverdien hentes inn av staten og «bevilges» til administrasjon, bombing, innvandringsstøtte eller «kultur» er det visstnok (?) noe annet enn hvis produksjons-igangsettere bruker midlene til ytterligere produksjonutbygging eller filantropisk støtte. ( Selv om industribyggerne bruker en mindre del til eget bruk eller administrasjon enn den fordyrende politiske stats-administrasjonen gjør. )

   • Ola Henriksen
    24 juni 2019 10:05

    Når polske arbeidere bygger norske hus, kaller vi det ikke å selge bort norsk husbygging.
    Å leie arbeidskraft for å bygge/drifte våre boliger, infrastruktur og tjenester generelt burde være greit så lenge det gjøres mer effektivt. Selv om enhver nasjon burde bruke sine egne ledige arbeidskrefter, hvis de har noen.
    Men dette blir for vanskelig for de som har lest sin Marx om «merverdi». – Og forveksler, kapitalistisk, virkelig verdier og pengeverdier, – kapitalister (pengetenkere) som de er.

   • JAN TRYGVE ODDEN
    10 oktober 2019 17:29

    Det er salg av Norges realverdier i bytte mot papirpenger. Det har vært gjort før, med elendighet som resultat. Brasil er et nylig eksempel.

 • «De heroiske motstandsfolkene på Frøya tror i stort at dette handler om tåpeligheter i norsk statsadministrasjon og på fylkes og kommuneplan i Trøndelag»

  Nei, langt fra alle er så naive. De store FB-gruppene som samler anti-vindkraft, Nei til EU og ACER-motstand overlapper hverandre med mange kryssreferanser og folk innlegg som tar opp dette med salg av landet og av-demokratiseringen.

  Svar
  • Jan Hårstad
   8 juni 2019 11:52

   Gledelig å høre det,Argon. det er bare det at det syns så altfor lite i offentligheten,
   men det er det også forklaringer på.

   Svar
 • Det jeg mener må klargjøres mer er forbindelsen mellom EU og USA. Mange tror at mer EU betyr et svekket USA. Jeg tror USA ønsker et passe sterkt EU. Ikke sterkt militært i hvert fall, men sterkt politisk.

  Svar
  • wasan Totland
   23 februar 2024 21:35

   Jeg lurer på hva Norge får for Kobolt som selges til USA? Er det muligens billigsalg der også eller et bytte mot internasjonale stillinger?

   Svar
 • Jeg er meg,jeg kan ikke selges,drit og dra,nomad har rett.

  Svar
 • Vi får som fortjent. Men de skal ha kred for rigginga, NWO-gutta. Vi er blitt et folk som har kobla fra hjernen og gitt all vår egen makt til eliten. Hvem kan vel motstå å stjele sukkertøy fra unga…? ;-)

  Svar
 • kjell rønning
  20 juni 2019 10:19

  Dette blir vi ikke kvitt før vi har fjernet påvirknings «soldatene». Wergelands tilbakeføring av jødene er noe av resultatet som vi ser i dag. Burde gjort endringer av Grunnloven , med yrkesforbud av jøder -jesuitter og frimurere. Kommune-Fylke og storting, skulle hvere forbudt område for slike, likeså politi og rettsvesen. Slik kunne det Norskefolk ta tilbake sine rettigheter. Kjell

  Svar
  • Som en afghansk asylsøker mente å tipse om så burde ingen nasjon la migranter fra andre nasjoner få bestemmende myndighet før etter minst ett par generasjoner. Her til lands tror man at det bør skje fortest mulig slik at de nyankomne blir gladest mulig og takknemligst mulig, samt fordi ingenting galt kan komme til å skje. Men visse etniske og organisatoriske grupper endrer seg aldri og ender opp som stater i staten. Det visste grunnlovsfedrene.

   Svar
 • Vidkun Quisling kjempet også for Europas Forente Stater. Han ble skutt. Hitler sa i en av sine taler at Norge skulle være Europas batteri og kraftleverandør til Tyskland. Han begikk selvmord.

  Svar
 • Musa Ibrahim
  23 februar 2024 9:53

  Det feige forløyede norske folk skjønner ingenting. Når vikingtiden var over dro de ekte vikingene gjennom Russland tilbake til Tor og Odins hjemland i Kaukasus. Tjetjenerne er vikingenes etterkommere. Vi gir fra oss realverdier i bytte mot papirlapper påtrykt verdi. Det tar dem ett sekund å gjøre papirlappen verdiløs. Vår «pensjonsfond utland» bygger på papirlapper med påtrykt verdi. Summert utgjør dette fondet av papirlapper en samlet påtrykt verdi på 16000 milliarder kr. Fy flate for noen idioter vi har i Norge! I stede for å skape realverdier å utvikle infrastruktur, veier, broer, tunneler, kaier, moloer, flyplasser etc. Derfor forsøker de som har rundt lurt Norge og resten av verden ødelegge Russland, landet som har store realverdier i sin jord. Kina finner sine realverdier i Afrika. Derfor bygger de veier, broer og havner. Svindel og bedrag alt i hop og Norge er med på alt.

  Svar
  • wasan Totland
   23 februar 2024 21:38

   I 2019 ble det forbudt å bruke av oljefondet i Norge. Akkurat det burde vært gjennom noen rettsinstanser.

   Svar
 • Gro solgte oss ut «landsmoderen». Jonas var løpegutt.Adv. Synnøve Taftø kjempet tappert i mot. Hun forsøkte å vekke oss om sviket. Forsøkte å peke på at det stred mot grunnloven. Men nisselua skygget for opplysningen. Hun ble forsøkt drept både psykisk og fysisk. Spørsmålet nå er: Klarer vi å gjenerobre Norge? Eller er vi alle blitt globalister?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Trans-galskapen:

Britiske helsemyndigheter sier trans-morsmelk er bedre for babyer enn naturlig morsmelk

Forrige innlegg

Om overdødelighet og pressens og myndighetenes holdning til fenomenet.

Uten å undersøke: «Det skyldes ikke vaksinene».

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.