POSTED IN Krig-fred, Norge

Norge øker beredskapen uten å være truet.

Norge, en fremskutt USA-bonde på det globale sjakkbrettet.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

NATO leker med ilden

Norge øker beredskapen til sine militære styrker

Ubemerket av de tyske mediene øker Norge spenningsnivået ved den russiske grensen. Nå har Norge satt sine militære styrker i en hevet beredskap som vil gjelde i ett år.

Av Thomas Röper (Anti-Spiegel)

Det lille og angivelig så fredelige Norge fører ubemerket av de tyske mediene en veldig provoserende politikk overfor Russland. Selv om det etter norsk lov ikke er tillatt å stasjonere utenlandske stridskrefter i landet i fredstid, ble det i 2021 både etablert en base for amerikanske atombombefly og en base for amerikanske atomubåter der. I februar 2021 landet de første amerikanske bombeflyene der, og i mai 2021 la for første gang en amerikansk atomubåt til havn der. At NATO, hvert år, i nærheten av russiske farvann, avholder store flåteøvelser der, nevner jeg her bare for fullstendighetens skyld.

Men også på andre områder søker Norge strid med Russland. I 1920 ble Svalbardtraktaten, som formelt fastla de territoriale krav i området, undertegnet. I 1925 fikk Norge gjennom traktaten suverenitet over Svalbard, men må innrømme alle borgere som kommer fra de landene som undertegnet traktaten, og som ønsker å bosette seg på Svalbard, like rettigheter. Som følge av det har russere og nordmenn levd fredelig sammen på Svalbard i hundre år. Det er riktignok norsk lov som gjelder, men helt siden Sovjet-tiden har russiske selskaper utvunnet kull og gjennomført vitenskapelige forskningsprosjekter der.

Sommeren 2022 opprettet Norge en blokade mot de russerne som bodde der, idet landet ikke lenger slapp noen leveranser fra Russland igjennom, noe som hindret forsyningen av matvarer og medisiner til den russiske bosetningen.

Nå har Norge tatt et nytt skritt og hevet sin militære beredskap – et tiltak som i Russland nok ikke blir ansett for å være tillitsskapende eller egnet til å bedre naboforholdet. Derfor har jeg oversatt den offisielle erklæringen som det russiske utenriksdepartementet har kommet med som en reaksjon på dette.

Oversettelsen begynner:

Den norske regjeringen har fra og med den 1.november i år satt sine styrker i en hevet beredskap som vil gjelde i minst ett år og iverksatt ytterligere tiltak for å styrke den nasjonale sikkerheten. Dette ville ikke ha angått oss om det ikke hadde vært for en viktig detalj. Når Norge nå de facto for første gang går til et slikt skritt, begrunner de det ikke overraskende med Den russiske føderasjonens handlinger, som ifølge den norske siden har ført til den mest alvorlige militærpolitiske situasjonen i Europa på årtier.

Nei, det er ikke våre handlinger som har ført til det. Det er deres handlinger. Dere er «det kollektive Vesten», som danner alle disse blokkene, unionene og så videre. De landene som ennå ikke har blitt med i dem, er med på Washingtons politikk. Det var dere som destabiliserte situasjonen på det europeiske kontinentet. I mange år har dere etter eget forgodtbefinnende sørget for regimeskifter og trukket land inn i disse blokkene, noe som er i strid med disse landenes tradisjoner og interesser og enhver logikk, og lovet dem bonuser for å nekte å samarbeide med oss.

Is an all-out Russia-Ukraine war about to break out? — RT Russia & Former Soviet Union
Russland har ingen territoriale krav til Norge

Samtidig innrømmer Oslo at det «ikke er noen indikasjoner på at Russland vil utvide sine militære aktiviteter til andre land», og forklarer sine nye tiltak med at det er nødvendig å sende et signal om «vilje til selvforsvar». Slike verbale øvelser kan om ikke annet være av en viss poetisk verdi.

Vi må bare konstatere at «trusselen fra øst» og svartmalingen av Russland, som innebærer at landet blir beskyldt for noe som det ikke gjør, er et grep som den norske regjeringen nok en gang benytter seg av for å kamuflere sine egne militære forberedelser og for å rettferdiggjøre sitt oppblåste militærbudsjett overfor den norske befolkningen.

Det er tydelig at Oslo i de siste årene konsekvent har ført en politikk som går ut på å forlate sin tidligere «tilbakeholdenhet», og styrket sine militære forberedelser i de nordlige regionene ved den russisk-norske grensen. Samtidig som det har blitt forklart at nordmennene ikke utgjør noen trussel for noen, og at de tiltakene som er iverksatt, angivelig er nødvendig for å ivareta egen sikkerhet, har det faktisk stadig dukket opp utenlandske militære støttepunkter i Norge – den tilhørende infrastrukturen har blitt modernisert, og man har gått til innkjøp av moderne utstyr. Oslo må regnes for å være en av de mest aktive tilhengerne av NATOs engasjement i Arktis.

Utviklingen nær den russiske grensen viser etter vår oppfatning at Oslo bevisst fortsetter å følge en destruktiv kurs som vil føre til at spenningene i den euro-arktiske regionen eskalerer og til den endelige ødeleggelsen av forholdet mellom Norge og Russland.

Dette er ikke en utvikling som vi har valgt. Russland er alltid åpen for en ærlig dialog som er preget av gjensidig respekt, men på uvennlige handlinger vil vi reagere betimelig og på en passende måte.

Slutt på oversettelsen

Oversatt av Rune G.1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 445 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Det forræderiet mot Norge stortinget har begått ved å tillate bandittstaten USA få autonome baser i landet vårt er verre enn sviket Vidkun Quisling sto for. Man har inngått avtaler som nekter norske myndigheter innsikt i hva som bedrives på basene. De er gitt fullstendig juridisk autonomi. Fra basene kan amerikansk personell ta seg hvor som helst i Norge og Norden, de kan pågripe andre lands borgere, bla. nordmenn, som de kan dra inn på basene. Om Norske myndigheter spør hvor de er behøver ikke USA svare. Fra basene kan de operere over hele norden og Russland, utføre sine kriminelle handlinger å deretter rømme tilbake til sine baser for å rope «tvibit». De norske forsvaret blir bare en vaktstyrke for okkupasjonsmakten stortinget har gitt adgang til landet. Man kan enkelt invitere USA inn i sitt land for «sikkerhet», problemet begynner når man bestemmer at de skal forlate landet å reise hjem…

  Svar
  • Torfinn Slettebø
   8 november 2022 15:14

   Solid kommentar. Norsk samrøre med framande makter er berre problematisk om den framande makta heiter Russland eller Kina. Ein stille USA-okkupasjon, og norske politikarar gjennompåverka av EU, WEF eller USA bryr me oss mindre om.

   PS For å halda oss fast i våre forkvakla oppfatningar brukar staten mange milliardar på NRK og 250 millionar på Forsvarets forskingsinstitutt.

   Svar
 • Norge er alliert med en stormakt som beordret vår Ap-statsminister Stoltenberg til å bombe i stykker et Libya, rejeringsbygninger, infrastruktur og vanningsanlegg og drepe statslederen. Fra 10 000 fot (!), med Norges forsvars-(!) fly. Og stjal så Libyas enorme gullbeholdning. En gullbeholdning hentet hjem av Gadaffi for å frigjøre det afrikanske kontinentets slaveri under amerikansk dollar/Fed. Altså et land som ikke angrep noe annet land.
  Som takk for innsatsen, som viste at Stoltenberg er et psykiatrisk tilfelle på linje med A.B. B. og er uten skrupler, fikk han råderett over enda flere bombefly. Mot at han også arbeidet for nye amerikanske militæranlegg i Norge.

  » Nå har Norge tatt et nytt skritt og hevet sin militære beredskap – et tiltak som i Russland nok ikke blir ansett for å være tillitsskapende eller egnet til å bedre naboforholdet. »

  Å kalle slikt forsvar og forsvarspolitikk må man være ganske mentalt ødelagt for å fortelle.
  Men så har det heller ingenting med forsvar å gjøre.
  (Ekstra makabert er det når norske politikere uten å rødme deler ut Nobels Fredspris. )
  Norge lar seg altså bruke som en amerikansk angreps- divisjon, og kaller det allianse for fred.
  Uforstålig trist. Kvalmt. Dobbeltmoralskt.
  – Og selvfølgelig farlig.

  Svar
 • ‘ Nrk/NTB: Norge donerer 1,5 milliarder kroner til Ukraina
  Norge donerer cirka 1,5 milliarder kroner til et britiskledet fond som skal finansiere kjøp av våpen og utstyr til Ukraina.
  – Vi kunngjør i dag at vi gir en ny, stor donasjon til det britiskledede International Fund for Ukraine på cirka 1,5 milliarder kroner. Det vil gjøre oss til den største bidragsyteren til fondet foruten britene selv, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til NTB.
  Det betyr at det er muligheter for norsk forsvarsindustri og leverandører til å kunne skaffe seg kontrakter etter hva man har å bidra med, sier Gram. ‘

  ‘Krigsindustrien, den nye olja.
  Uten fiender ble eksporten av krigsmateriell desimert, og hele industrien sto på vaklende føtter. Freden truet igjen. USAs invasjon i Irak i 1991 ga inntekter, men det ble ikke skikkelig fart i omsetningen før vi gikk ut i striden mot terror – en vanskelig definerbar størrelse, men som gir enorm omsetning i krigsindustrien.
  …Da Roger Ingebrigtsen (AP) var statssekretær i Forsvarsdepartementet, sa han at «norsk våpenindustri «styrker troen på at Norge kan overleve også etter at oljen er slutt. » ‘
  dagbladet.no/kultur/krigsindustrien-er-den-nye-olja/70295356

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

USAs leietropper (Banderas tilhengere) i Ukraina etter 2. verdenskrig:

De er nå USAs stormtropper mot Russland.

Previous Post

Russland blokkerer for USAs globale hegemoniplaner.

Krigen handler om å ødelegge Russland.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.