POSTED IN Militære/våpen/teknologi, Norge

Norge i verden:

Uten å forstå verden rundt oss er vi fortapt.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Erkjennelsen

Av oberstløytnant Einar Magnus Ødegård

Teologen og filosofen Erasmus av Rotterdam skrev en tese som heter «Das Erkenntnis», som betyr erkjennelsen, det vil si evnen til å se og forstå den situasjon individet eller gruppen til enhver tid befinner seg i.  For at et individ, en gruppe, stamme eller større samfunn skal overleve, er grunnlaget at den til enhver tid erkjenner de faktiske forhold omkring seg, og foretar seg hva som er nødvendig for å leve videre.


Norge grenser til Russland, ikke til USA. Det er meget viktig med gode naboforhold.

Det er mulighetene for mat, trygghet, avkommets oppvekst, flukt og alt annet som er individets eller den større gruppens livsbetingelser. Den som på et tidspunkt feilvurderer sin situasjon utsetter seg for fare, som i verste fall betyr døden. (Matmangel, ras, flom eller angrep fra en fiende.)

I Norges tilfelle betyr en erkjennelse at landet ligger på den skandinaviske halvøy mot Atlanter- og Nordishavet, med fastlandsforbindelse til Sverige, Finland og Russland. Til de for tida allierte i NATO, må enten Skagerak, Nordsjøen eller Atlanterhavet krysses.

Slik norsk forsvar har utviklet seg de siste 30 årene er vi ikke lenger i stand til å forsvare oss selv.

Norge er knapt nok selvforsynt med mat til befolkningen selv med en meget streng rasjonering og kraftig endring av kostholdet, det vil si meget sårbart. Det økonomiske grunnlaget er mest basert på sjøfart og utenrikshandel med produkter fra olje-og gassutvinning, havbruk og fiske. Havområdene i nord vil med den globale oppvarming få økende betydning, der samarbeid med Russland vil få avgjørende betydning.

Militært må det erkjennes at nabolandet Russland er en stormakt på det eurasiske kontinent med betydelige militære ressurser, og med et moderne våpenarsenal som synes å være NATO-landene langt overlegent. Uten å gå til enkelheter må Norge å erkjenne at Russland med innsats av infiltrerte spesialsoldater og luftlandetropper kan okkupere Norge til Lyngenfjorden i løpet av timer uten å møte motstand av betydning, der finnes bare fragmenter av tropper som grensevakt og på Porsangermoen.

Med massiv blokkering av signaler fra GPS-satellitter over hele landet, og fullstendig forstyrrelse av alt norsk samband sendt fra land, skip og fly mot hele Norge, må det forutsettes at et militært kupp i nord er innenfor Russlands mulighet. Etter en lynrask militær operasjon, kan Norges naboland sette betingelser for å trekke styrkene ut, dvs. forhandle til politisk løsning finnes. Det andre alternativet er at NATO vil gå til krig.   

Norge som et trygt land

Som i tida 1949-1991 må et Norge som ønsker å leve i fred, forholde seg til baseerklæringen av 5. mars 1949 til Sovjetsamveldet om forbud mot stasjonering av fremmede lands baser og kjernevåpen i Norge, som er bekreftet med fotnoter i NATO-traktaten, og de selvpålagte restriksjoner mot allierte øvelser øst for 24. lengdegrad.

Den andre forutsetning er et moderne invasjonsforsvar bygd på alminnelig verneplikt. Medlemskap er politisk ryggdekning, men heller ikke mer. En nasjonal forsvarsmodell med ledelse, organisasjon, stridende avdelinger, sanitets – og forskningsavdelinger og et sivilt-militært totalforsvar må atter bygges opp. Andre utveier for å trygge Norge enn som passiv, men med stor evne til motstand hvis truet, synes umulig å gå.

Tidligere stortingsmann Celius til sin kone Lavinia, som er nyvalgt stortingsrepresentant fra samme valgkrets:
«Gå til militærkomiteen, der er alltid godt at sitte. Formanden, tidligere kirkesanger Avlangrud finner alltid den gyldne middelvei; mellom nesten noe og absolutt intet.»

Denne artikkelen er hentet fra hans bok «Verneplikt» som er utkommet på Snøfugl forlag høsten 2019.

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde v/Erik Johansson

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Tor Larsen
  20 juli 2020 8:18

  Uten å realisere erkjennelsen av hva som er virkelig rundt oss er vi rett nok fortapte, men men som en annen kjent filosof har skrevet, så er menneskehetens demon makt. Det er ikke behov eller begjær som er demonen, nei kjærligheten til makt er menneskenes demon skriver Nietzsche: «Man gir menneskene alt; sunnhet og næring, bosteder og underholdning, men de er og forblir ulykkelige og misfornøyde, for demonen venter og venter og vil være fornøyd. Man tar fra dem alt det andre og tilfredsstiller maktbegjæret og de blir nesten lykkelige, så lykkelige som mennesker og demoner kan være.» Som Luther også skriver!

  Svar
 • Reidar Kaarbø
  20 juli 2020 19:03

  «med et moderne våpenarsenal som synes å være NATO-landene langt overlegent»
  Aftenposten laget en oppstilling som sier det motsatte av dette den 24. august 2016 på
  https://www.aftenposten.no/verden/i/x7wdV/har-europa-egentlig-noen-grunn-til-aa-frykte-russland-sjekk-disse-graf

  Slik jeg leser Aftenposten er USA og NATO overlegen på alle mulige måter, likevel presser og presser man til mer og mer opprustning. Åpenbart er viljent til krig større enn viljen til fred, og det er bekymringsfullt – også i lille Norge.

  Svar
  • wasan Totland
   2 august 2021 16:53

   Hva som er best for Norge i dagens situasjon kun et år etter at du skrev dette er diskutabelt. Uten å bli kalt kommunist vil jeg på stå at det hadde vært greit å hatt ledere som satte sitt land først. Hvis russerne kommer så la dem komme.

   Svar
   • » …at det hadde vært greit å hatt ledere som satte sitt land først.»

    Ja, er det noe verre å bli underlagt Russland sin ( ikke-krigende-) utenlandspolitikk; for Norge, når politikerne vi har har lagt seg underdanig under USA eller NATO sin imperialisme?

   • Forslaget fra USA om å etablere fire baser i Norge må Stortinget si NEI til.
    En side av saken er at USAs personell vil få uakseptable friheter også utenfor baseområdene. Langt viktigere er konsekvensen Norge vil få når USA kommer i strid med russiske stridskrefter: For å sikre seg mot angrep av amerikanske styrker i Norge, vil russerne uten videre sette inn et preventivt angrep mot ikke bare de amerikanske basene, men også ødelegge norske forsvarsinstallasjoner og infrastruktur. Enkelt: Mye av Norge blir en skraphaug.

 • «Norge er knapt nok selvforsynt med mat»
  Etter at AP kvelte landbruket er vi under 35% selvforsynt

  Svar
 • Uten vilje til å forstå burde det heller stått.Jeg har flere ganger postet informasjon om den dype staten,men det faller for døve ører.Det ser ut som mine poster til nød aksepteres.men debatteres ?,nei.
  Q anon melder at Wallenberg er edderkoppen.
  Så til det svenske industrieventyret.Om dere googler Asea 1920 Svastika så kanskje besserwisserne her får seg en aha opplevelse.Asea som senere ble ABB er jo Wallenbergkontrollert.De leverer atomreaktorer til Iran.kontrollerer kraftindustrien i de fleste hjørner av verden.men men dere synes vel kanskje det er best å holde dere på trygg grunn.men den retningen dere løper er en styrt retning,den fører ingen vei.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Varslere skal stanses.

Ytringsfriheten angripes nå i Storbritannia.

Forrige innlegg

Meldingene kommer fra land etter land, nå fra USA:

Vaksinerte smitter like mye som uvaksinerte.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.