POSTED IN Norsk politikk, Olje-Energi

Norge har ingen kraftmangel.

Den er skapt av prinsippløse politikere og EØS-avtalen.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

KRAFTKRISEN BURDE FÅ MANGE FLERE TIL Å FORSTÅ AT REGJERINGENE VÅRE REPRESENTERER IKKE FOLK OG LAND, MEN GLOBALE KAPITALKREFTER.

Av Northern Light

Fremstillingen i hovedstrømsmedia av krafttilgangen er vinklet, slik at det norske folk skal avledes fra å huske at norsk vannkraft produserer mer enn nok strøm til norsk industri og husholdninger, også i kalde vintre. Det er ikke mangel på kraft i Norge, det er bondefangeriet med ACER og kablene som har gjort at den elektriske kraften blir mye dyrere når utlandet tar mye av kraftproduksjonen.

Det var AP med Stoltenberg som startet med å gjøre fellesgodet strømmen om til et innenlandsk kraftmarked, hvor kraftspekulanter kunne skumme fløten, og la husholdningene ta regningen, kraften ble dyrere, ikke billigere som Stoltenberg og MSM innbilte befolkningen.

Respect the Power of Power Lines - Safety Management Group
Kraftkablene til Europa fører til av vi eksporterer mer kraft til Europa enn det vi har råd til. Og tilbake får vi skyhøye kraftpriser for ACER-avtalen fører til at kraftprisen harmoniseres.

Så skulle Norge bli “grønt batteri for Europa”, Norsk presse og media, høyre-regjeringers PR-byrå, fremstilte det som at “energirike Norge måtte hjelpe stakkars Europa med energi”. Uten å fortelle at Europa har et forbruk på mange tusen TWh. Da kan ikke 50-80 TWh fra Norge være grønt batteri for Europa. Som alltid hjalp storkapitalens MSM til med å lure det norske folk til å tro at kablene til Europa, bare fører ut et overskudd av norsk energi, og fører billigere energi tilbake til Norge.

Norsk presse og media unnlot å fortelle at kontinentale Europa har et forbruk på mange tusen TWh, og 50-80TWh fra Norge trenger Europa ikke, det kan hvilket som helst av de store landene spare med enøktiltak og energigjenvinning, med unntak av «bystatene» Monaco, Luxembourg, Vatikanstaten og San Marino, og Malta.

ACER og kablene er første trinn i storkapitalens overtagelse av norsk vannkraft. ACER gjør av selvråderetten over vannkraften er borte, folkets vannkraft og fellesgode for nordmenn er nå en del av et europeisk marked, som nordmenn nå skal betale europeiske markedspriser for. For eksempel vil en norsk husholdning som bor 500 meter fra et norsk vannkraftverk som produserer strøm for 5 øre kWt, måtte betale opptil mange kroner per kWt.

Siste trinn i storkapitalens overtakelse av norsk vannkraft er at hjemfallsretten oppheves, som høyrepartiene vil, men tier om i valgkampene. Da kan utenlandsk kapital kjøpe opp vannkraftverkene, og vannkraften er borte fra det norske arvesølvet. APs ledelse vil inn i EU, som vil oppheve hjemfallsretten, som sikrer statens, folkets eierskap av vannkraftverkene.

Why Quality Improvement is the Goose That Laid the Golden Egg
Fossekraften var en nasjon ressurs som skulle komme hele folket til gode. Oppheves hjemmfallsretten blir fossekraften en spekulasjonsvare. Da har vil solgt gåsa som i all evighet legger gulleggene.

Mange titusener av leiligheter som kun kan oppvarmes med strøm ble bygget på 60 og 70 tallet, da strømmen var et fellesgode som ble distribuert nesten til selvkost. I dag er mange av beboerne i leilighetene eldre med lav inntekt. En flerdobling av strømprisen vil gjøre dem og mye av arbeiderklassen og også mange i lavere middelklasse til fattige.

SP lederen Vedum har sagt ved flere anledninger at de vil ha nasjonalt eierskap av landressursene. Da blir vannkraften og kraftforsyningen en ypperlig anledning for SP å vise at de mener alvor med dette. Ved å melde Norge ut av EØS melder vi oss ut av ACER, og får selvråderetten tilbake over vannkraften. SP må gjøre det klart at hjemfallsretten er ukrenkelig.

Høyres søsterparti AP har en arbeiderparti-retorikk, men ved at de vil beholde og utvide EØS avtalen og inn i EU som fullt medlem, viser de at de er globalister. For det er det EU dreier seg om, en overnasjonal avtale for å privatisere økonomiene til landene, så storkapitalen kan kjøpe opp landressursene, folkets eiendom.

Et av APs slogan under valgkampen var “nå er det folkets tur”. Hvis det er det de mener, så får de begynne å reversere globalismen de selv startet med da globalisten Brundtland tok over AP. Det er under AP at privatiseringen av Norge startet, den har bare blitt videreført av Høyre regjeringene.

For å nevne en annen energikilde som er en stor del av folkets eiendom, oljen, så har faktisk folkets eierandel av oljen blitt redusert til 70% med nedsalg. Hadde Høyre vunnet valget, ville de ha “solgt seg ned” til 50%, som programfestet i Høyres partiprogram, noe som ikke ble nevnt av norsk presse og Dagsrevyens politiske kommentatorer.

Nå får vi se om SP kan vise om de kan “ta Norge tilbake” til folket, og reversere globalismen. Den beste måten å gjøre det på, er ved å sikre nasjonalt eierskap, folkets eierskap, selvråderett og suverenitet over landressursene, vannkraften, oljen, gassen, fisken, fiskerisonene, dette er det motsatte av globalisme. Ikke bare på og rundt fastlandet, men også Svalbard og Jan Mayen. En lakmustest for SP, som hele tiden må kjempe for folket mot globalistene i AP.

Men nå som den nye regjeringen består av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har de allerede vist at de setter kapitalen foran folket. AP slogan var at «Nå er det folkets tur». Men ikke akkurat en folkelig politikk stå bak et system som gjør strømprisen og strøforsyningen upålitelig, uforutsigelig og kan flerdobles uten et øvre tak.

two person holding papercut heart
Politiske løfter er som skift i sand. De kan viskes ut på et øyeblikk som vi allerede nå har sett.

Og SP setter kanskje ny norsk rekord i politisk løftebrudd som med Andøya, og med Vedum sin uttalelse: «Det finnes ikke noen mirakelkur mot de høye strømprisene», sier de med det at de ikke vil røre EØS med bondefangeriet ACER avtalen. Ikke bare kan det føre til velgerflukt fra Senterpartiet, de kan ha prestert å gjøre FRP til landets største parti.

For det er en enkel mirakelkur mot høye strømpriser i Norge, og det er å kople fra kablene til kontinentet, og da blir det nok til industri og husholdninger. Nedtappingen av magasinene gjennom sommeren for å selge ca 12 Twh til kontinentet er årsaken til høye priser nå og igjennom vinteren. Vannkraftverkene kan oppdateres, en studie fra NTNU viser at vannkraftverkene kan oppdateres til å produsere 22-30 Twh mer, uten store naturinngrep og inngrep i strømnettet. Norge må vi ut av EØS og ACER, for å få tilbake selvråderetten over vannkraften, og det blir forhåpentlig større oppslutning til det nå.

Innlegget er hentet fra Derimot.no sitt kommentarfelt og offentliggjøres etter avtale m/forfatteren.

Forsidebilde: w z

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Politikernes logring for Big Money kan føre til det motsatte av hva de håper. Hvis strømregningen blir høy nok, strømmen blir rasjonert (som det er snakk om) kan folket samle seg og forlange EØS-Exit og tilbakestilling av ALLE «lover» forfattet av EU, med trusler om vold om nødvendig. Da vil også hele det politiske spillet være over, og vi vil forlate det u-demokratiske systemet vi har i dag. Naturlovene bør gjelde, ganske enkelt at det finnes rett og galt, hvis folket mener noe er galt blir det endret, uten «innblanding» av noe «politisk» parti eller organ, uten noen «påvirkning» fra inn eller utland, det folket mener skal skje, skjer. Punktum.

  Svar
 • Wasan Totland
  23 oktober 2021 13:29

  Flott at denne oppegående forfatteren kan få legge ut stoff her.

  Svar
 • Spørsmålet er om disse skjøteledningene til andre land har så mye å si for fyllingsgraden og innenlandsmarkedet her i Norge – annet enn å gi en helt annen prisreferanse, nemlig i forhold til energiprisene i Europa.

  7. oktober 2018 skrev E24 «Høyeste kullpris på over fem år gir dyrere norsk strøm», igjen fordi Norge er tilknyttet et annet energimarked. Og selvfølgelig blir strømmen dyrere, MYE dyrere, når vi er tilkoblet et marked med underskudd på energi som er avhengig av import over hele fjøla. Ja, det kan blåse så mye i Europa at vi kan få «gratis» strøm noen timer i året, men dette er unntaket, ikke regelen. Regelen er at norsk vannkraft nå blir priset ut fra etterspørselen i Europa.

  Og hvis det VIRKELIG blir krise, viste Covid-pandemien at alle land først og fremst tenker på seg selv inntil de får hodet over vannet. Da kan vi glemme resten av verden og se hvilken beredskap vi selv har. Da snakker vi om lagersituasjon av vann, korn, mat, medisiner osv., og når denne går ned må det være automatikk i at eksport stopper opp hvis beredskapen er truet.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

USA har malt seg inn i politisk og militært hjørne.

De må forhandle med Kina.

Forrige innlegg

Kraftprisene fører til politisk krise:

Regjeringen svarer i hytt og pine.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.