POSTED IN EU

Norge er ikke bare en del av Europa.

Vi er en del av verden.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Frihet, likhet og brorskap

Dette innlegget er hentet fra Drammen Nei til EU sitt nyhetsbrev.


Den franske revolusjons slagord fra 1789 om frihet, likhet og brorskap, har vært en inspirasjon for demokrati og folkesuverenitet. Også her til lands, gjennom vår egen Grunnlov. Når våre hjemlige EU-tilhengere gradvis undergraver Grunnloven og samtidig forskjønner de såkalte «europeiske frihetsverdier», er dette dobbeltmoral.

NRK har nå vist en serie om det franske kolonirikets undergang. Den siste store kolonien, Algerie, ble først selvstendig i 1962, etter en brutal krig fjernt fra revolusjonens idealer. Andre europeiske kolonimakter – som i dag er EUs kjerneland – har vært minst like undertrykkende. Inndeling i «overmennesker» og «undermennesker» var ingen tysk oppfinnelse. Den eksisterer fortsatt, kanskje allermest i den kulturkrets noen mener vi bør tilhøre og dele verdier med. 

I denne kulturkretsen er doble standarder og arroganse fremtredende. Regler settes for andre, men ikke for en selv. 
Små land som står opp mot utarming og underkuing, invaderes, boikottes, isoleres og ødelegges. Fattige land forblir fattige, og kløften mellom rike og fattige øker. Millioner vokser opp uten framtidsutsikter.
Hva er løsningen?

Tidligere var Libya Afrikas mest velstående land. For 10 år siden bombet Vesten – med Norges aktive hjelp – landet tilbake til steinalderen.


Irak, Syria, Afghanistan, Cuba og Venezuela er andre dagsaktuelle eksempler. Når infrastruktur og arbeidsplasser ødelegges, når mat, medisiner og legehjelp mangler, blir forholdene ulevelige. Folk prøver å flykte, til tross for stengte grenser og til tross for at forholdene de kommer til, kanskje er enda verre enn forholdene de flyktet fra. 
Gamle og nye kolonimakter opptrer fortsatt som verdensherskere, men tar ikke konsekvensene av sine handlinger. 
Er det sånne land vi ønsker nærmere fellesskap med?

Belgia – kjent bl.a. for sitt barbari i utbyttingen av Kongo. 
I dag styres EU, Den europeiske union, fra landets hovedstad.


Blant Nei til EUs bærebjelker hører solidaritet og anti-rasisme. 
I praksis er dette fremmedord i Brussel like mye som det er fremmedord i andre vestlige hovedsteder. Fortidens kolonimakter er også nåtidens kolonimakter. Før plyndret de åpenlyst sine kolonier, nå skjer det mer i det skjulte, bl.a. gjennom urimelige handels- og bistandsbetingelser. Makta rår!

Selv om Norge i mange tilfelle er aktiv medspiller, merker også vi EUs arroganse. Deres lover og regler går foran våre egne. Vi tørr ikke å bruke EØS-avtalens reservasjonsrett av frykt for mottiltak. EU vil ha vår energi og våre naturressurser på billigsalg. Nå tar de seg til rette i våre fiskeområder rundt Svalbard, se artikkel under.

EU-tilhengerne sier: Norge må velge side. Vi må velge Europa. Det er der vi hører hjemme.

 
Vi sier: Norge hører hjemme i Verden. Skal vi bevare vår uavhengighet og selvstendighet, er vi best tjent med godt forhold til alle, inkludert   likeverdige handelsmessige forbindelser med alle. Vår tilknytning til EU betyr at vi gradvis gir opp vår suverenitet i bytte for høyst tvilsomme allianse- og handelsfordeler. Sånt er ingen løsning for fredsskapende land som har bærekraftig utvikling og mindre skilnader mellom folk og land som målsetting.

Mange av våre politikere kappes om EUs sølvpenger, kanskje også en karriere i EU-systemet. 
Er det sånne folk vi i høst skal stemme inn på Stortinget?

Forsidebilde: Slava
 

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • sunhunter61
  23 mars 2021 10:24

  Mye rart her.
  «Små land som står opp mot utarming og underkuing, invaderes» – sånn som Norge. Vi invaderes.

  Skal dette innlegget (som ryker av standard «hvit mann slem»-retorikk) ha noen mening må man akseptere at vi mennesker naturlig har omtrent følgende prioriterte rekkefølge i vår eksistens:
  Oss selv, vår familie, vår venner, vårt folk, vår nasjon, vår verdensdel og (til slutt) hele verden.

  Innlegget vil at du skal hoppe direkte til siste punkt.

  Og man skal ikke ha omgang med gamle kolonimakter må vite. Hvor langt tilbake i historien du går for å ekskludere ‘kolonimakter’ sies det ikke noe om selvfølgelig. Da de fleste land en eller annen gang har okkupert deler av eller hele andre land, betyr det i prinsippet at vi samarbeider med ingen.

  Tenk det Hedda!

  Svar
 • » Før plyndret de åpenlyst sine kolonier, nå skjer det mer i det skjulte, bl.a. gjennom urimelige handels- og bistandsbetingelser.»

  Nå i (enda større grad en før ?) gjennom pengesystemet, valutatriksing og renter.

  ‘Alt som disse statene tjener på bomull, peanøtter, osv, brukes umiddelbart som rentebetalinger til bankene i New York, London, Frankfurt og Zürich. Denne gjelden er som et kvelertak rundt halsen på disse statene. ‘
  https://midtifleisen.wordpress.com/2017/09/16/vi-lever-i-et-diktatur-under-oligarkiene-til-den-globaliserte-finanskapitalen/

  Svar
 • Northern Light.
  23 mars 2021 14:37

  EU og EØS er overnasjonale avtaler som skal tilsidesette norsk suverenitet og selvråderett over landets aktiva. At Norge er rikt og at velstanden er fordelt, er fordi inntektene fra olje, naturgass og vannkraften har gått til statlige selskaper og derifra til gratis skole, utdanning, helsevesen og sosialt sikkerhetsnett, noe som mange tror er et grunnfjell her i Norge. Tre generasjoner vet ikke om noe annet, og kan ikke forestille seg noe annet her i Norge.

  Men de fleste er uvitende om at alt er under angrep, Norge selges ut bit for bit. For eksempel vil Høyre redusere statens eierandel i Equinor fra 70% til 50%, og oppheve hjemfallsretten for vannkraften, som vi ikke har full råderett over lenger med ACER avtalen. Drikkevannet vil de privatisere, og infrastrukturen selges ut bitvis, som Norges Statsbaner.

  Når alt er solgt til storkapitalen av Stortingets globalistiske politikere, og inntektene går i deres lommer og ikke til staten (folket), vil det ikke bli penger til å opprettholde de sosiale rettighetene nordmenn tar for gitt, og da følger neste oppdrag storkapitalens politikere har for storkapitalen, store statlige kutt såkalt «statlig restrukturering», og privatisering av sosiale rettigheter som i andre EU-land. EU-kommisjonen går inn for privatisering av helsevesenet i EU, og da vil privatisering av alle de andre sosiale rettighetene følge etter.

  EU og EØS avtalene er utformet av den globale storkapitalen slik at de kan kjøpe opp landressursene. Statens (folkets) eiendom skal bli kapitalens eiendom. En «folkevalgt» regjering blir da en vits, når folket ikke eier landets ressurser mer, blir regjeringen en administrasjon av folket på vegne av storkapitalen.

  EU skal gradvis bli et frihandelsområde, styrt av kapitallovene om fri flyt av kapital, arbeidskraft, varer og tjenester, og vil gjøre Norge til en del av dette. Storkapitalens MSM unnlater å omtale dette selvfølgelig, og unnlater å rapportere om fremdriften til hvordan stortingets godkjenning av EØS rettsakter gjør Norge til et uformelt EU-medlemsland, og unnlater å fortelle om fremdrift og status for andre overnasjonale avtaler som TTIP og ISDS og konsekvensene av dem.

  Skal vi beholde selvråderett og suverenitet og dermed folkets velstand, må folket stille seg bak en sterk nasjonalstat som sier nei til EØS, EU og de andre overnasjonale storkapitalen har utformet for å overta Norges aktiva. Forstår ikke folket dette i tide, blir det her som i andre land vi ikke vil sammenligne oss med, det blir en dyr lekse.

  Svar
  • «Drikkevannet vil de privatisere, og infrastrukturen selges ut bitvis, som Norges Statsbaner.
   … nei til EØS, EU og de andre overnasjonale storkapitalen har utformet for å overta Norges aktiva»

   Om drikkevannet privatiseres kan jo også bety at det blir bedre. (?)
   En byråkratisk offentlig styring er ikke nødvendig det beste. Jfr. dagens «oppdagelse» om at offentlig vann og kloakk trenger en oppgradering som tilsier at befolkningen må betale minst dobbelt så mye i årene framover. Og det er det offentlige som har hatt styring og kontroll i tiår etter tiår. Et grovt, men dessverre riktig eksempel på offentlig vanstyre. Likeså energi-nettet og energi- produksjonen som er med på å fordoble husstandenes opvarmingsutgifter i vinterlandet Norge. En skam!
   Og om Norge selger ut jernbanenettet til en pris vi kan bygge nytt jernbanenett, hva spiller det for rolle. Da kan vi jo bare bruke disse midlene til å bygge et mer effektivt jernbanenett. Men dette er jo uansett tullball, men ikke farlig for andre enn fagforeningspamper og parti-politikere. Vi kan bygge så mye jernbanenett og veier vi vil i Norge som vi har ledige arbeidskrefter til. De som mener dette betinges av penger mer enn arbeidskrefter i nasjonen er politikere og/eller har gått for lenge på BI.

   Men overnasjonalstyring bør vi selvfølgelig bare le av, EU/EØS eller annet. Som vi bør le av, og angripe fysisk og mentalt og boikotte de politikere som tillater dette for Norge.

   Svar
  • Vidar Johansen
   25 mars 2021 3:10

   Vel talt! Trengs ingen videre utdyping for å beskrive svineriet…

   Svar
 • Godt sagt,Northern Light! En viktig oppsummering du har gjort.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hvem ønsker seg fortsatt dollar?

Ikke Kina, i hvert fall.

Forrige innlegg

Kroverten (legemiddelselskapene) vil selge vinen sin.

Det er ikke statens oppgave å være kelner, tvert imot.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.