POSTED IN Helse, Norge

Norge:

Det dør nå dobbelt så mange av vaksinen som av Covid-19.

44 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

COVID-19 DØDSFALL KONTRA BIVIRKNINGS-DØDSFALL. Nye tall uke 29.

Skal, skal ikke? Av Åse Steinsland -jul 22, 202102702

Norge og verden er godt i gang med vaksinering og det er på tide å ta en kikk på tallenes tale.

Siste nytt, amerikanske myndigheter advarer om at vaksinerte sprer coronaviruset like lett som uvaksinerte. I et utbrudd i Massachusetts var det pr. torsdag registrert 882 smittet, 74 % av de smittede var fullvaksinerte. Kilde

PCR-testen er bærebjelken hele koronaregimet hviler på, nå trekkes den tilbake fra 31. desember 2021. Den var bare godkjent midlertidig til nødbruk.

Oppdatering, tall vedr. Norge pr. uke 29.

I følge ukesrapportene fra Folkehelseinstituttet hvor de rapporterer C19-dødsfall (kilde) har det på 16 mnd. siden første dødsfall i Norge 12.3.2020 inntruffet 799 dødsfall her til lands. Kun 11 de siste 7 uker.

I følge ukesrapportene til Legemiddelverket hvor de rapporterer vaksine-relaterte dødsfall (kilde) har det på 7 mnd. siden vaksine-start 27.12.20 inntruffet 199 dødsfall. De siste 7 uker 20, omtrent dobbelt så mange som C19-dødsfall (11).

Legemiddelverket har i tillegg til 199 vaksine-relaterte dødsfall behandlet 2073 bivirkningshendelser de klassifiserer som alvorlige siden vaksinasjonstart for 7 måneder siden. 50 % av disse endte med sykehusinnleggelse. Her lenke til en side hvor man har samlet sammen noen bivirkningshistorier.


Oppdatering, vedr. artikkel i NRK 5/7-21. (Kilde)

 • Totalt har 132 000 nordmenn fått påvist Corona, så langt har 794 dødd. Det utgjør 0,60% av de smittede.
 • 450 fullvaksinerte har fått Corona. Av disse har 19 dødd. Det utgjør 4,22% av de fullvaksinerte.

Ny interessant DELTA-statistikk!

Ny rapport fra Storbritannia vedr. Deltavarianten avslører at det dukker opp flest nye Delta-tilfeller i gruppene med vaksinerte, og det er desidert flest dødsfall i gruppen med fullvaksinerte!

I går la Folkehelseinstituttet ut følgende i et utsagn på sin Facebook-side: «I tillegg bidrar all vaksinasjon til å begrense smitte i samfunnet slik at vi alle gradvis kan komme tilbake til en normal hverdag».

Public Health England (PHE) kom ut med en  avslørende rapport 25. juni som direkte motstrider utsagnet til Folkehelseinstituttet! (Kilde).

På side 13 vises antall Delta-tilfeller & dødsfall i Storbritannia mellom 1. februar og 21. juni 2021 hos personer over- og under 50 år. Den skiller også mellom uvaksinerte og vaksinerte, 21. dager før- og etter første dose, samt fullvaksinerte.

Nedenfor et utdrag, jeg har klippet og limt sammen første- og siste linje i tabellen. Øverste del handler om antall Delta-tilfeller, nederste handler om Delta-dødsfall.

 1. UVAKSINERTE. Av de totalt 53.822 uvaksinerte Delta-pasientene har det dødd 44. Dvs. at kun 0,008 % av de uvaksinerte har dødd.
 2. 21 DAGER FØR FØRSTEVAKSINEDOSE. Her er det registrert 6242 Delta-pasienter og  kun 1 dødsfall. Dødsfallsprosenten stiger til 0,016 %.
 3. 21 DAGER ETTER FØRSTE VAKSINEDOSE. Her er det registrert 13715 Deltapasienter og 19 av dem var borte 21. dager etter vaksinasjon. Dødsfall-prosenten stiger til 0,14.
 4. DØDSFALL BLANT FULLVAKSINERTE. Av de 7.235 Delta-pasientene som er fullvaksinerte har det dødd 50 personer. Dødsfall-prosenten stiger til 0,69 %.

Rapport-konklusjon: Det dør desidert flest Delta-pasienter i gruppen med fullvaksinerte.

En annen svært interessant ting PHE-tabellen avslører. Uvaksinerte over 50 år utgjør kun 10% av nye Delta-tilfeller. Fullvaksinerte står for 37 % og ytterligere 40 % er personer som har fått sin første vaksine-dose.

Rapport-konklusjon: Det dukker opp flest nye Delta-tilfeller i gruppene med de vaksinerte.

Aktuell artikkel, studie vedr. Delta-varianten på omsorgsbolig i Belgia.Omsorgsboligen hadde 119 beboere, 95% var vaksinert (113 stk). Allikevel ble 55 smittet med Delta-varianten og 12 av de døde. Kilde

Ny oppdatering neste uke.

Kilder

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/997418/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf

https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/meldte-mistenkte-bivirkninger-av-koronavaksiner#klikk-her-for-%C3%A5-se-tidligere-rapporter

https://www.fhi.no/publ/2020/koronavirus-ukerapporter/


30.4.2021. Vi starter med Norge. Worldometer viser i dag at Norge har 5.456.884 stolte flotte innbyggere og vi har til nå har hatt 756 Covid-19 dødsfall.

KildeRegnestykket: 756 : 5456884=0,013 % av Norges befolkning har dødd av Covid-19 siden de begynte å telle den 15.2.2020 for litt over ett år siden. Veldig bra det, med tanke på WHO sine estimater om infeksjonsdødeligheten på 0,23 % på verdensbasis.

Legemiddelverkets vaksine-bivirkningsrapport.

De kom med ny bivirkningsrapport vedr. Covid-19 vaksiner 30.04.2021. Den viser at 1.216.804 nordmenn nå er vaksinert med første dose og de rapporterer 151 dødsfall i forbindelse med bivirkninger.

Kilde

Regnestykket: 151 : 1216804 = 0,012 % av de vaksinerte kan ha dødd av Covid-19 vaksinenes bivirkninger i løpet av 4 måneder.

Vaksiner MÅ oppfylle viktige forutsetninger!

1. Vaksine er et preparat som brukes til å stimulere immunapparatet slik at den som vaksineres, blir immun, uten å gjennomgå sykdom. De skal beskytte oss mot alvorlig/livstruende sykdom og død. (Kilde)

2. En god vaksine skal være tilnærmet risikofri, og gi få og milde bivirkninger. Alvorlighetsgraden og hyppigheten av bivirkninger må være innen tålelige og forsvarlige rammer. Samlet sett må fordelene ved å ta vaksine være MYE HØYERE ENN RISIKOEN ved å ta vaksine.

Tallenes tale for Norge.

 • 0,013 % av befolkningen i Norge har til nå dødd av sykdommen Covid-19.
 • 0,012 % av den vaksinerte befolkningen kan til nå ha dødd av bivirkninger.
 • 0,069 % av den vaksinerte norske befolkning har til nå blitt alvorlig skadet og dødd av Covid-19 vaksiner. (151 døde + 699 alvorlig skadet = 850).

Tallene avslører at vaksine-kriteriene IKKE er oppfylt. Ikke når vaksinen så og si er like dødelig som selve sykdommen. %-andelen med alvorlig vaksineskadede + døde er 0,056 % høyere enn de 0,013 % av befolkningen som dør av sykdommen man vaksineres mot, Covid-19.

Vi kjenner heller ikke til langtidsvirkningene til  de nye nødgodkjente vaksinene, og fordi vaksinene er nødgodkjent så har heller ikke vaksineprodusentene noe ansvar. Covid-19 vaksinene er unntatt den ordinære kvalitetssikringen.

Eksperimentet varer til våren 2023, og i løpet av de neste to årene vil nytten og risikoen bli vurdert og først da vil de godkjennes, eller ikke. Så vi er forsøkskaniner. Det er ikke som i «gamle dager», da var vaksinene godkjent.

Merkelig ordlegging. Myndighetene i Vest-Australia oppdaterte Folkehelseplanen fra 2016 vedr. distribusjon av en «gift», dvs. (COVID-19) vaksinen.

Kilde

Sitat fra artikkel publisert 29.april 2021 i «Tidsskriftet for den norske legeforening» vedr. den nest minst dødelige vaksinen på Legemiddelverkets rapport, AstraZeneca. Kilde:«Folkehelseinstituttet har meldt at siden det er få som dør av covid-19 i Norge nå, ser det ut til at risikoen for død, særlig for yngre personer, vil være større om man lar seg vaksinere med AstraZeneca-vaksinen enn risikoen er for å dø av sykdommen (9). Det er tankevekkende, men denne kunnskapen hadde man ikke da vår pasient ble tilbudt vaksinen.»

Så en nyhet det ikke snakkes om i norsk media: Kilde 

«Dødelig blodpropp 30 ganger mer vanlig blant personer som har fått Covid-19-vaksiner produsert av Moderna og Pfizer enn AstraZeneca».

Bivirkninger og dødsfall i Europa & USA.

Databasen som samler rapporter over vaksine-bivirkninger & dødsfall i Europa heter EudraVigilance.

De rapporterte 24. april 2021 om 8.430 mistenkte bivirkningsdødsfall og 354.177 skader etter Covid-19 vaksinasjoner.


I USA har de VAERS.

VAERS står for «Vaccine Adverse Event Reporting System». CDC rapporter:

På 4 måneder er det rapportert 4.178 mistenkte bivirknings dødsfall og 118.902 skader i forbindelse med COVID-19 vaksinasjoner. (Kilde).

Til sammenligning. Hvert år får omtrent 195 millioner amerikanere influensavaksine og årlig rapporteres det inn 20 til 30 dødsfall til VAERS i forbindelse med influensavaksinen. Eller sagt på en annen måte.

Grafen nedenfor viser at VAERS har registrert over 40% av ALLE vaksinedødsfall i løpet av sin 30+ årige historie i løpet av de siste 4 måneder. Da er ikke grafen oppdatert med de nyeste tallene heller, altså 4178 dødsfall. Nedenfor ser du rapporterte dødsfall fra 1990 til 1. mai 2021.

Kilde

Tidligere studier anslår at kun 1 til 10 prosent av vaksinerelaterte dødsfall blir rapportert inn, så sannsynligheten er stor for at veldig mange flere dør enn det som blir rapportert inn. Man kan da gange tallene opp med minst 90 %, da blir USA nok et land hvor vaksine-kriteriene IKKE er oppfylt vedr. Covid-19 vaksinene.

Da burde de vel advare sine leger og sin befolkning? FDA rapporterer at de har undersøkt, de fant ikke ett eneste dødsfall de knytter til Moderna- og Pfizer-vaksinene. Det burde få alarmklokkene til å ringe hos enhver, spør du meg.

(USA har pr. i dag en befolkning på 332,646,440 personer og Worldometer rapporterer at 591,514 har dødd av Covid-19. 147 047 012 personer eller 44% av befolkningen har fått minst en dose. Totalt har 96 472 537 personer eller 29% av befolkningen blitt fullvaksinert. (Kilde, dato 4.5.2021)

Det står heldigvis noe bedre til her til lands? Legemiddelverkets Steinar Madsen har tross alt gått ut og bedt leger om å være oppmerksomme på muligheten for perikarditt (hjertepose-betennelse) hos personer som nylig er vaksinert med Pzifer.

Ellers skjer det mye rundt omkring i verden, mange søksmål på gang fordi i henhold til Nürnbergkoden er praksisen som foregår straffbar. Nedenfor siste nytt fra Dr. Reiner Fuellmich.

Artikkelen blir oppdatert etter hvert. Kilder finner du ved å klikke på bildene/tabellene i artikkelen. Ellers har HealthImpactNews greie oppdateringer vedr. USA og Europa.

Denne artikkelen er hentet fra Numerologen.

Forsidebilde: Mufid MajnunHire

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

44 kommentarer. Leave new

 • Wall Street Journal melder om at i Storbritannia er nesten halvparten som nå dør av (med?) Covid-19 fullvaksinerte. http://www.informationliberation.com/?id=62428

  USAs helsedepartement har gjort en studie som viser at 74% av de smittede og 80% av de som ble innlagt på sykehus i et utbrudd i Massachusetts var dobbeltvaksinerte. https://anti-empire.com/cdc-study-74-of-infected-and-80-of-hospitalized-in-massachusetts-outbreak-were-fully-vaccinated/

  Svar
 • Jeg konstaterer at mine norske landsmenn er stolte av å kunne proklamere at de er «fullvaksinerte». Jeg hevder dette fordi jeg har drevet min private Gallup. Det hevdes at nordmenn er de aller mest lojale mot Staten. Enfoldige som sauer er min oppfatning.

  Svar
 • Binne Gerben Besling
  9 august 2021 14:28

  Bare tullprat og løgn , det er klart du vet ingenting om nazistene.
  Du er hjernevasket.
  Nazistene var helt imot vaksinering ,de så det som jødisk vitenskap.
  Nazistene trodde på naturopati.

  Svar
 • Gustav Eriksen
  17 august 2021 9:07

  Enfoldige som sauer?, Nei, kjære deg. Det er det du og dine likesinnede som er. 96 % av den norske befolkningen vil frivillig ta vaksinen. Ca 2-3 % kan ikke, pga div. medisinske tilstander. Da gjenstår 1 % som ikke vil.

  96 -98 % av Norges befolkning tror ikke på at det ikke finnes noen pandemi, at det ikke finnes et virus, at vaksinene skal drepe oss alle, at noen sprøyter kjemikalier ut i luften fra flymotorer, at 5G nettet utløser virussykdom, at strømmålerne overvåker oss osv osv. Skal dere påstå noe slik må dere vise til forskning, publisert og peer-reviewed. Naturligvis kan dere ikke det, fordi det finnes ikke. Det tar dere som et bevis på at ALLE motarbeider dere, og bare dere kjenner sannheten. Dette er definisjonen på religion. Akkurat det samme så vi med Galileo og jorda som går rundt sola. Eller Giordano Bruno som påstå at det finnes andre planeter. Kirken (datidens konspirasjonteoretikere) sa DE forvaltet sannheten. Hvem fikk rett? Ikke kirken iallefall.

  Dere får tro hva dere vil. Men dere er i mindretall, og da er det dere som er enfoldige. Jeg undrer meg forøvrig over at flere av dere ikke har sett den fantastiske tegnerserieruten om han som sitter foran PCen ved kjøkkenbordet og roper til kona «kom og se! jeg fant noe på nett som ALLE leger i hele verden har oversett!»

  Jeg har godt håp for fremtiden så lenge bare rundt 1 % av befolkningen tror som dere her. Men håper dere vender tilbake til virkeligheten og den reelle verden snart.

  Svar
  • » 96 % av den norske befolkningen vil frivillig ta vaksinen.»

   Det høres bra ut.
   Det triste er da at myndigheter & media unødvendig har brukt så store resurser på å overtale, skremme og desinformere om denne «dødlige pandemien», der UNDER halvparten er dødd eller innlagt , i forhold til tidligere influensa-«pandemier/epidemier».
   I nedstengte Norge, som i åpne India.

   Helt bortkastet arbeid altså. Bare politikk.

   Svar
   • Så få har dødd FORDI vi stengte ned. Så få har dødd FORDI vi vaksinerer. i april/mai hadde vi samme smittetall i Oslo og omegn og ca 45 personer på intensiv. I dag har vi 3.

    Vaksiner folkens. De virker! Og India – de har ikke kapasitet til å rapportere antall døde og syke. WHO og CDC estimerer at rundt 10x så mange døde/syke som det som offisielt fremkommer. Oops, beklager – WHO og CDC er vel en del av den store konspirasjen som er ute etter å ta dere. Ta tilbake grepet på virkeligheten, folkens! Ikke lev i en kollektiv psykose! Vaksiner virker mot en dødelig sykdom.

    Og den er dødelig – ingen tvil. I Totalt i verden er det nå 4,37 mill. døde. Det er MED nedstenginger etc. Siste år før pandemien døde globalt ca 300 000 mennesker av influensa – uten noen tiltak. Hvor mange hadde dødd om vi ikke hadde stengt ned for Covid? Vi vet ikke, men sannsynligvis ville minst 10x så mange dødd.

    Som lege er jeg sjokkert over at dere benekter at det finnes et virus, dere benekter at det finnes en vaksine og dere mener at DERE er mer egnet til å vurdere dette enn verdens leger. Ivermectin, hydoxychloroquinin – de VIRKER IKKE!! INGEN tester har vist effekt som kan sies å være god nok. Noen få har blitt friske, men noen ble friske av at predikanten la hånden på dem også. HCQ har en bivirkningsliste som er så lang som fy. Langt verre enn noen vaksiner noensinne.

    Ikke nevn de få som protesterer – 98 % av verdens leger er enig i at det er en pandemi og at løsningen er vaksiner. Det dere driver med er paranoid psykotisk tankegang. «De er ute etter meg». Nei – ingen andre enn viruset er ute etter dere.

   • Er det noen som benekter at det finnes virus?

   • Bjørnar Bolsøy
    25 august 2021 1:17

    «Er det noen som benekter at det finnes virus?»

    Ja faktisk:

    «In a March 19 post, a Facebook user said the coronavirus doesn’t actually exist.

    «There is no virus,» the user wrote in all capital letters. «The government is trying to enforce martial law and place a chip inside of us as a ‘vaccine.’»»

    https://www.politifact.com/factchecks/2020/mar/19/facebook-posts/facebook-users-are-claiming-there-no-coronavirus-s/

   • Spørsmålet var: «Er det noen som benekter at det finnes virus?» Det var ikke: «Er det noen som benekter at det finnes koronavirus?» For det er det.

  • Hei! Må rette deg her. Jeg er skeptisk til DENNE vaksinen men har tatt alle andre godt utprøvde vaksiner. Hvorfor setter folk et likhetstegn mellom de som er skeptisk til vaksinen og konspirasjonsteoretikere og vaksinemotstandere?? Det forundrer meg veldig. Jeg har tro på at covid-19 finnes, og det var kun meg på min arbeidsplass som tidlig sa at viruset kom til å spre seg på en helt annen måte enn foreksempel influensaviruset. Jeg sa at folk måtte ta dette på alvor mens de enda lo av det hele. Folk MÅ slutte å tro at de aller fleste som er skeptisk til DENNE vaksinen ikke tror på at covid-19 finnes. Du kan ikke ta mere feil.
   Mvh Nina.

   Svar
 • For snart en måned siden, skrev jeg et lite innlegg – som jeg vil gjenta:

  «Vi kan regne både hit og dit, og formulere den ene overskriften større enn den andre. Jeg ser på slike øvelser som lite konstruktive, da de går å vinkle på så mange måter – avhengig av motivene til den som skriver. Det eneste som har og inntil videre vil avholde meg fra injeksjon er:

  INGEN VET NOE OM LANGTIDSEFFEKTENE

  Kvalifiserte og kunnskapsrike forskere har hypotesisert ulike langtidseffekter. Disse ser ikke bra ut, for å si det mildt. Men fortsatt, ingen VET. Kun tiden vil vise.»

  Svar
 • Ja. Bare her på nettstedet sirkulerer flere artikler om hvordan viruset angivelig ikke finnes fordi det visstnok ikke kan påvises. Bare tull naturligvis, dette er bare noen som ikke har lest annet enn noen setninger av artiklene som de siterer.

  Det settes også frem teorier her (og andre steder) om at det ikke er noe virus men en form for påvirkning fra 5G-master som gir symptomer som virus. Slike påstander er vel mest forenlig med psykose.

  Svar
  • Du må nok være mer presis. At folk i kommentarfeltene har ulike meninger kan ikke derimot.no stå inne for. Vi skaper tvert imot et forum hvor folk får uttrykke hva de mener, noe som er helt fundamentalt i et demokrati. Vi har hatt en eller to artikler hvor forfatteren hevder at viruset ikke har vært isolert. Han du andre oppfatninger må du legge frem disse.

   Jeg synes dessuten at dine psykiatriske diagnoser på folk som mener noe annet enn deg ikke virker seriøst, særlig fordi du bare fremfører påstander og ikke sannsynliggjør argumentene dine. Å sykeliggjøre folk som mener noe annet enn deg gir liten troverdighet.

   Svar
   • Det er paranoid å tro at hele verden er ute etter å ta livet av deg. Det er paranoid å tro at det finnes en verdensomspennende konspirasjon som har som mål å utrydde deg og dine meningsfeller. Dette er definisjonen av paranoia – ubegrunnet sykelig frykt for at en utenforstående makt, person eller udefinert er ønsker å påføre skade eller liknende, uten at slik påvirkning kan objektivt påvises. Vis meg objektiviteten i disse artiklene og kommentarene? Det er et sammensurium av påfunn, meninger og «oppgulp» uten en eneste skikkelig referanse. Jeg ser at du sier du er psykolog, altså autorisert helsepersonell.Da er du vel klar over at medisinsk viten må fagfellesikres og fremkommer etter forskning. Ikke via uklare kilder som Youtube. Eller mener du at jeg som lege skal gjøre mageoperasjoner uten bedøvelse og med skitne hender fordi en eller anne Youtube – video mener det?

    Og dersom du står frem som ansvarlig redaktør av dette nettstedet så gjelder denne: https://presse.no/pfu/etiske-regler/redaktorplakaten/

    Med mindre du tar klart avstand for hver enkelt sak så er redaktøren medansvarlig for innholdet i kommentaren.

    Jeg fastholder at dere fremmer helseskadelig og potensielt farlig informasjon som kan sette menneskeliv i fare. Så nå er du gjort oppmerksom på det og har dermed et ansvar for å moderere slik debatt så farlig og skadelig informasjon merkes som dette. Ut fra kolonnen «om meg selv» fremstår du og ingen annen som redaktør her.

   • Du blir mer og mer useriøs. Jeg regner deg ikke som en lege, men en som bløffer på seg tittelen for å gi argumentasjonen tyngde. Naturligvis er jeg ansvarlig for denne nettsiden og så lenge ikke noen skriver noe straffbart er det fritt frem å mene hva de vil.

    Det hele blir latterlig når du skal undervise meg om paranoia Jeg har arbeidet og undervist om tema i nesten 30 år som spesialist.

   • OK….Jeg er lege, spes. i onkologi og dr. med. Så får du tro hva du vil.

   • Bjørnar Bolsøy
    25 august 2021 1:34

    «Det hele blir latterlig når du skal undervise meg om paranoia Jeg har arbeidet og undervist om tema i nesten 30 år som spesialist.»

    Jeg synes det kunne være interssant å høre hva din erfaring – om du har noen – er om vrangforestillinger, konspirasjonsteorier, og hvordan mediabildet påvirker den enkelte i så måte? Min farmor sa alltid med et sukk: Noen tror på alt de leser..

    Hvorfor er det slik at noen velger å tro på alt det de leser på et obskurt nett, mens de aller fleste velger å tro på de etablerte institusjonene, som vi tross alt vet fungerer?

   • Dette er ikke en faglig spalte om psykiske lidelser. Dette er en politisk kommentar-spalte. Det å bruker psykiatriske diagnoser til å stemple sine motstandere er ureint spill. Jeg vil ikke bruke tid på en slik diskusjon du her inviterer til, Bjørnar Bolsøy, for det er å akseptere denne typen argumentasjon.

    Argumentet til din farmor går i begge retninger. Flertallet tror på det de store mediene forteller dem. Mange svelger det rått uten kritisk refleksjon. Motsatsen til paranoia er grenseløs naivitet og kritikkløshet.

    Hvis du tror at diagnoser forklarer noe som helst er du ganske naiv, Bolsøy. Men det tror jeg ikke. Dette er et retorisk grep fra din side, tenker jeg.

   • Nå virker det som legen er ute etter å provosere, men jeg kan jo gi et seriøst svar.

    VAERS rapporterer 1,517,211 skader og 9,027 dødsfall etter pfizer-vaksinen. VAERS er den amerikanske regjeringens offisielle system for vaksineskader.
    Det britiske Yellow Card reporting system rapporterer 501 dødsfall og 293,779 skader etter Pfizer COVID-19 vaksine.
    EudraVigilance, som er EU’s database for vaksineskader, rapporterer 10,616 dødsfall og 833,498 skader etter Pfizer COVID-19 vaksiner.
    Legen vil kanskje svare at dette ikke er bekreftede tilfeller. Som motsvar til det, vil jeg si at det er vanlig antatt at det er underrapportering til systemene som er problemet, og ikke overrapportering. F eks er det undersøkelser som viser at bare mellom 1%-10% av vaksineskadene blir rapportert til VAERS, dvs at de virkelige vaksineskadene er 10-100 ganger større enn det som VAERS oppgir.
    Nå er Pfizer-vaksinen godkjent av FDA. Til sammenligning kan det jo påpekes at svineinfluensa-vaksinen ble trukket etter 72 rapporterte dødsfall.

   • Ifølge FDA i US er Pfizers vaksine ikke godkjent, den er fortsatt kun EUA (for nødbruk). Den som er godkjent er (for de eldre enn 16, og i tillegg med begrensninger) Biontechs vaksine Cominarty, og den er enda ikke tilgjengelig i markedet.

   • Godt å høre at vi har en lege her. Men kan du da oppklare et par ting for meg? I 2009 måtte mange av oss ta en svineinfluensa vaksine, som flere utviklet narkolepsi av, denne ble stoppet umiddelbart. Jeg har fulgt med på VigiAccess (uppsala) YellowCard (G.B) og VAERs (usa) sine nettsider. Dette er statlige rapporterings sider for bivirkninger av medisiner. Tallene der er meget skremmende.
    Hvorfor er d da ingen som stopper disse vaksinene?
    Du som lege, har vel sverget en ed på å beskytte mennesker?
    Slik jeg ser det, mislykkes både du og resten av legemiddelforeningen når dere avstår fra å opplyse pasientene om disse innrapporterte bivirkninger. Enda mer bekymringsverdig, dere gjør ingenting med det.
    Hvorfor?

 • «Hvorfor er det slik at noen velger å tro på alt det de leser på et obskurt nett, mens de aller fleste velger å tro på de etablerte institusjonene, som vi tross alt vet fungerer?»

  Nå kan nok Lindtner svare for seg, – men Bolsøy:
  Det er jo dette som er poenget; de «etablerte institusjonene » fungerer (! ) jo. – Fordi de er etablert, og betalt, av maktapparatet. Og/men på TROSS av stadig avslørte løgner og utelatelser, så stiller mange folk få spørsmål og «tror på alt de leser». Og når den etablerte pressen er så unisont samstemte, og ingen/få av ‘den frie pressen’ i Norge tar taket i disse løgnene ( bortsett fra når det gjelder underholdning og kjendiseri), så BØR man bli urolig og søke andre steder.
  Det er dette som er poenget med «det obskure nettet»; – å avsløre disse løgnene og utelatelsene.

  Svar
 • Bolsøy skriver: ”Hvorfor er det slik at noen velger å tro på alt det de leser på et obskurt nett, mens de aller fleste velger å tro på de etablerte institusjonene, som vi tross alt vet fungerer?”

  Nå er det faktisk meget seriøse fagpersoner som har uttalt seg kritisk om vaksinen. Jeg tar med Dr. Michael Yeadon, professor dr Luc Montagnier (nobelprisvinner i medisin) og Dr Robert Malone. Dette er bare noen få fagpersoner som har uttalt seg negativt om vaksinen. Jeg kan nevne et titalls andre, men jeg stopper der, for at ikke innlegget skal bli for langt. (unnskyld til Lindtner: Jeg orker ikke å oversette det følgende)

  Dr. Michael Yeadon, Pfizer’s former Vice President and Chief Science Officer, issued this warning in March 2021: “I’m well aware of the global crimes against humanity being perpetrated against a large proportion of the world’s population….I have absolutely no doubt that we are in the presence of evil…and dangerous products [the gene-based vaccines].” Basing his observation on his 40-year medical research career, Dr. Yeadon believes the vaccines are often lethal and serve only one conceivable purpose: depopulation.

  Prof. Luc Montagnier, French virologist and Nobel Prize winner who led the team that identified the human immunodeficiency virus (HIV), calls the mass vaccine program for the coronavirus “an enormous mistake…a scientific error as well as a medical error….The history books will show that.” He believes “it is the vaccination that is creating the variants” through a process known as Antibody-Dependent Enhancement. These virus variants are resistant to the vaccine, so in every country, he says, “the curve of vaccination is followed by the curve of deaths.”

  Dr. Robert Malone, the inventor of the core platform technology used in the mRNA vaccines, opposes what he sees as the dangerous misuse of that technology in the Covid vaccines. He recomends that people who have recovered from natural SARS-CoV-2 infection [ie, the vast majority of humans] should NOT get the injection. Dr. Malone points out that the global Covid jab campaign violates bioethics laws designed to prevent undue risks in medical experimentation: “… the adult public are basically research subjects that are not being required to sign informed consent due to EUA [Emergency Use Authorization] waiver.“

  Svar
  • Bolsøy hevder i en annen diskusjon at han baserer sine kunnskaper på offentlig informasjon,og da blir jo kunnskapene deretter,når fastfood info + sannsynligvis et ståsted som ikke er forenlig med å operere på/Til og med en PK alt side som Derimot.

   Svar
  • Begge de to du nevner er totalt utstøtt av det akademiske selskap. Montagnier ble kastet ut etter påvist forksningsjuks, hvor han bevisst manipulerte resultatene for å oppnå det han ønsket. Litt som Sudbø gjorde i Norge for en del år siden. Yeadon beskrives av sine tidligere kolleger som «personlighetsendret» og at han har gått total mot mye av det han tidligere har skrevet og sagt. Robert Malone er IKKE involvert i oppdagelsen av mRNA, det er noe han selv påstår på Twitter. «The Atlantic» har gravd i dette og funnet at det han har gjort var å (ifølge hans egen kone) skrive et 6000 ord essay om hvordan mRNA kunne brukes i en fremtidig behandling. Ikke vaksine som sådan.

   Men jeg vet hva dere skal si: «dette beviser at de blir undertrykt». Nei, det beviser bare at de bevisst forsøker å vri sannheten slik at det passer dem. Dere kan ikke bevise at 99 % av verdens vitenskapsfolk er en del av en verdensomspennende konspirasjon. Det stemmer ikke.

   Svar
 • Svar til Lindtner over: Først av alt er jeg sjokkert av at autorisert helsepersonell kan få seg til å spre slike holdninger som dette. Da hører du ikke hjemme i helsevesenet. Vi baserer oss på åpen faglig debatt hvor meninger tas opp pga forskning og bevis. Ikke hva noen tror å mene at noen angivelig har sagt på noen obskure nettsteder. Hvis vaksinen er så farlig, hvorfor er det ingen seriøse artikler om dette? I Lancet, NEJM etc? Jeg vet hva dere sier: «De blir undertrykt og presset ut.» Hva med det mest sannsynlige: Dere TAR FEIL!

  Så blir det ekstra morsomt når man kommer med saklige motargumenter. Da går man til angrep på person (jeg tror ikke at du er lege, du er bare ute etter å provosere, jeg vil ikke diskutere dette). Årsaken er jo enkel: Det finnes ingen motargumenter. Kom med seriøs forskning. De navnene dere nevner – hva med å si samtidig at de er kun 1 %. Men de endrer ikke mening når bevisene går mot dem. John Maynard Keynes sa følgende da han spådde at krisen i 1930-årene ikke kunne skje og så skjedde det likevel (en journalist kritiserte snuoperasjonen) «When the facts change I change my opinion. So should you Sir»

  Rosa Lux: Vaksinen er godkjent av FDA. Full og hel godkjenning. Dette har vært rapportert over alt.

  Dere må innse en ting: Når 90 % er av en annen mening enn dere, så tar dere feil. Vaksinen dreper ingen, men den er ikke 100 % effektiv. Så folk dør fortsatt, men flere som dør nå er vaksinerte fordi vi har en høy grad av vaksinering. Inne mitt fag som er lungekreftbehandling dør f.eks 80 % til tross for den beste behandlingen man kan få. Så virker ikke behandlingen da? Jo den gjør det, men sykdommen vinner ofte likevel fordi de kommer for sent til behandling.

  Svar
  • Legen, du tar feil. Hva med å leve som du lær? Hva med å sjekke kilden og ikke tro på noe bare for at det er «rapportert over alt».
   Ifølge FDA er den ikke godkjent, du kan jo selv lese hva de skriver på sin webside

   http://www.fda.gov/media/150386/download

   Svar
  • Legen skriver: ”Hvis vaksinen er så farlig, hvorfor er det ingen seriøse artikler om dette?”

   Svar: Vaksinedødsfall og skader blir jo rapportert i de forskjellige landenes databaser over vaksineskader.

   VAERS rapporterer 1,517,211 skader og 9,027 dødsfall etter pfizer-vaksinen. VAERS er den amerikanske regjeringens offisielle system for vaksineskader.

   Det britiske Yellow Card reporting system rapporterer 501 dødsfall og 293,779 skader etter Pfizer COVID-19 vaksine.

   EudraVigilance, som er EU’s database for vaksineskader, rapporterer 10,616 dødsfall og 833,498 skader etter Pfizer COVID-19 vaksiner.

   Til sammen er det rapportert 2,644,488 skader og 20,154 dædsfall etter Pfizer-vaksine i disse landenes nasjonale systemer for vaksineskader. Hvis ikke det er alvorlig, så vet ikke jeg.

   Legen vil kanskje svare at dette ikke er bekreftede tilfeller. Som motsvar til det, vil jeg si at det er vanlig antatt at det er underrapportering til systemene som er problemet, og ikke overrapportering. F eks er det undersøkelser som viser at bare mellom 1%-10% av vaksineskadene blir rapportert til VAERS, dvs at de virkelige vaksineskadene er 10-100 ganger større enn det som VAERS oppgir.

   Nå er Pfizer-vaksinen godkjent av FDA. Til sammenligning kan det jo påpekes at svineinfluensa-vaksinen ble trukket etter 72 rapporterte dødsfall.

   Svar
 • Legen: Vaksinen er ikke godkjent av FDA.
  http://www.fda.gov/media/150386/download

  Svar
 • Her er siste nytt (det går unna i svingene ..): Nå har FDA frigitt en pressemelding, som forteller at de har skiftet navnet på sin vaksine. Den heter nå Cominarty, og er godkjent for alle fra 16 år og oppover. For de mellom 12 og 15 år er vaksinen fortsatt godkjent under EUA (nødgodkjenning).
  Her er pressemeldingen:
  http://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-covid-19-vaccine

  Svar
  • Ja det går fort i svingene, Det skjønner jeg av deres kommentarer. Den heter Cominarty over lang tid – f.eks står dette på vaksinesertifikatet som man får. Mitt fra mai står det Pfizer Biontech Comirnaty på. Men det er riktig at offisielt navn nå er endret fra Pfizer-Biontech Comirnaty til bare Comirnaty. Dette er helt vanlig prosedyre når FDA godkjenner et produkt. Et medikament som vi som kreftleger bruker mye – immunterapimidlet Keytruda for lungekreft – het GSK8976-Qt før det ble godkjent.

   Og FDA-godkjenningen kom 23/8, altså i god tid FØR jeg skrev mitt innlegg. Igjen – dere leser bare det dere vil.

   Espen: Det er IKKE rapportert om x antall millioner dødsfall av vaksinen. Det er rapportert om x antall dødsfall innen et visst tidsrom etter vaksinen. Det er noe helt annet. Det blir som å si at å drikke vann fører til bilulykker, fordi et visst antall bilulykker skjedde etter inntak av vann. Det settes frem to påstander som begge hver for seg er korrekt (1. Et visst antall mennesker er døde og 2. Disse har fått vaksine). Men man kan ikke derav si at 2 er årsaken til 1. Det blir feil.

   Jeg skal ikke liste opp kilder her, det er bedre at dere leser denne som lister dem alle opp og går gjennom dem. Dette er fra ABC news, altså en seriøs nyhetskilde.

   https://www.abc.net.au/news/2021-03-19/coronacheck-vaccine-misinformation-debunked/13258256

   Svar
   • «Men man kan ikke derav si at 2 er årsaken til 1. Det blir feil.»

    Ja, det høres riktig(ere) ut. :
    De som døde fra mars 2020 døde ikke av, men MED Covid.
    De som fikk vaksine døde MED vaksine.

   • Abc news,en seriøs nyhetskilde.Hehe.Hvem eier ABC, legen ?.Når det gjelder seriøsitet,det har med tro å gjøre,og du vet da som lege,at tro ikke er mye til vitenskap.Så du får tro hva du vil,men om legestanden ikke var så koblet til legemiddelindustrien,om legestanden ikke så ofte hadde blitt avslørt for å motta gratisreiser for seg selv og med familie,om ikke legestanden hadde blitt avslørt for å skrive resepter som tilgodeså sine feriesponsorer,da hadde du kanskje blitt tatt seriøst,men desverre,du tihører en yrkesgruppe som bare kan sammenlignes med bruktbilhandlere.

   • Må vel tilføye at leger er på topp ti av yrkesgrupper som scorer høyest på psykopati.

   • Jeg kjenner ingen leger som mottar gratisreiser. Det eneste jeg får er dekket reise til en kongress i året av arbeidsgiver, og dette må jeg skatte av. Jeg får ikke opptjent bonuspoeng på flyreisen, fordi jeg ikke får bestille selv. Slik er policyen ved alle norske sykehus. Jeg skal innrømme at det var annerledes på tidlig 80-tall, men fra ca 1990 er det slutt på dette. Spør hvilket sykehus du vil.

    Reseptskriving i Norge er underlagt ekstrem kontroll. Hvert år gjennomgås resepter fra leger og sjekkes opp mot indikasjon. Slik blir f.eks misbruk avslørt – du kan se på helsetilsynet.no at det gjøres og at noen blir tatt. Reseptskriving er forøvrig underlagt mange statlige avtaler, og på sykehus er det fastlagt hva man skal bruke etter innkkjøpsregler. Dette har du sikkert hørt om.

    Det jobber leger i legemiddelindustri naturlig nok, men faktisk flere sykepleiere. Ingen lege i Norge kan ha sideyrke uten at dette godkjennes av sykehuset, og dette er ekstremt strengt. Private leger kan ha, men de feste av disse har ikke tid. Ved mitt sykehus er det faktisk bare sakkyndigoppdrag for Pasientskadeerstatningen som er lov uten videre.

    Gitt alt det du sier over, hvordan tør du å gå til legen? Eller kanskje er dette bare noe du mener? Sant er det iallefall ikke. Jeg synes faktisk du er litt nedlatende overfor oss som står der og skal behandle deg når du kommer inn – uansett hva du har gjort, uansett hvor dumt du har stelt deg (fyllekjørt og vraket bilen f.eks). Vi dømmer deg ikke, men redder livet ditt. Om det er kl 03.30 på nyttårskvelden. Litt respekt kan du ha. Ikke lyv om hva vi gjør.

    Jeg hadde respektert deg mer hvis du blir hentet fra bilvraket av ambulanse men så skriver deg ut selv uten behandling, fordi legene er korrupte. Men det gjør du nok ikke. Merkelig hvor spak selv den verste konspirasjonsteoretiker blir når jeg sier at «nå skal du høre at vi kan ikke gjøre mer for deg. Kreften din er kommet for langt. Jeg vet ikke hvor lenge du har igjen, men det kan gå fort». Har hatt et par av de etter 25 år som kreftlege…

   • Nå er det sånn legen at jeg har mistet noen til kreften og på nært hold sett hele forløpet fra start til mål.
    På kreftavdelingen der stesønnen min ble behandlet(lymphoma) kan jeg ikke få fullrost nok det personalet som gjorde alt de kunne innenfor systemets regler.Det tok 9 mnd fra begynnelse til slutt.
    Nå er det ikke personalet ved disse avdelingene jeg er imot,men systemet og dets regler som leger og pleiepersonell må følge om ikke så havner de nok raskt utenfor.
    Nå er heller ikke leger ved kreftavdelinger de som skriver ut resepter i hytt og pine,det er nok sykehusets innkjøpsliste de må ta fra.Men hvem velger hvilke medisiner som skal kjøpes inn ?
    Biopsi ?,hver gang de tok en vevsprøve av guttungen da vokste svulsten til det dobbelte,faktisk hver gang.Denne svulsten som så ut som en liten håndball ble etter hvert et åpent sår.
    Vi fikk dødsdommen en tidlig januar dag og han døde i midten på april.Til glede for legemiddelindustrien ble livet til guttungen og de nærmestes helvete forlenget med medisiner og alskens flytende føde ved siden av solide doser morfin.
    Ett møte med overlegen endte i at overlegen ble rasende da jeg spurte hvorfor de holdt liv i gutten som levde med jevnlige smertegjennombrudd og ett helvete uten like for oss alle.
    Alternative behandlinger var ikke tillatt,men når dødsdommen kom,da kunne vi få prøve alternativt.da var det jo allikevel forsent.
    På kreftavdelingen var det selvfølgelig trådløs wifi,vi er jo moderne og en sykepleier sa at hun hadde stilt spørsmål om strålingsfaren fra alle duppedingsene som var på avdelingen,men ledelsen anså det ikke som noe problem.
    Men ok Legen,dere redder liv,men privatpraktiserende leger påstår jeg,skriver ut medisiner som deres sponsorer befaler,sykehusleger gir medisin utifra det som er på sykehusets innkjøpsliste.Den innkjøpslista er godkjent av noen,f.eks legemiddelverket,godt hjulpet av FHI.
    FHI er vel fortsatt ett halvstatlig foretak,den andre halvparten er eid av ?.
    GAVI,Stoltenbergfamiliens hjertebarn har jo vært en pådriver av vaksiner i alle former side før svineinfluensaen og Gavi og Bill Gates er jo to fine eksemplarer av ikke grådige,ikke maktsyke menneske og institusjon,bra koppel det der-Så legen,gjør deg selv og andre en tjeneste ikke markedsfør en grådighetsindustri og en grådighetskultur når du ene og alene har egennytte som drivkraft.

 • Til Legen.De fleste leger som arbeider ved sykehusene har to arbeidsplasser,de fleste er privatpraktiserende men med turnustjeneste på sykehuse.Så på sykehuset følger de sykehusets regler,i sin privatpraksis følger de lommeboka,.Så hvor mange klienter får legesentrene presset inn i en legetime ?.Er man heldig får man 10 minutter med legen som sitter klar med pekefingeren på tastaturet.
  Så nei Legen,jeg går sjelden til legen,bruker hodet og internett,netopp som leger gjør.Jeg har også bestemt meg,et legekorps som skriver ut opiater i øst og vest,som ukritisk er med på vaksinebløffen,den legen vil jeg ikke besøke og jeg går heller i døden enn å våkne opp til morgendagens verden såsom Agenda 2030 skisserer og som ingen vil prate om.Får jeg kreft,ingen biopsi,ingen chemo,jeg vil dø på en verdig måte ,ikke siklende av redsel på et sykehus,eller neddopa på et sykehus.
  Den dagen legene i Norge,i ett felles opprop tar ett moralsk oppgjør med seg selv og sine oppdragsgivere som er og blir staten,alltid staten,det er staten som bestemmer spillereglene og det er staten som tar 80 prosent av din opptjente teaterlønn.Du og dine Legen har bare funnet dere en behagelig plass i hierarkiet og dere vokter dere vel for å ikke bli støtt ut,det er slik slaveriet som system virker.

  Svar
 • Øystein Digre
  28 august 2021 2:05

  Høres fornuftig ut. Da er vi altså flere fornuftige.

  Svar
 • Det fosser inn rapporter om negative virkninger fra vaksinene nå, og norske myndigheter vil neppe klare å hollde dette skjult for nordmenn så mye lenger.

  Japan har mistanke om forurensning i moderna vaksiner som reagerer på magneter.

  Det Japanske Helse-og omsorgsdepartementet kunngjorde torsdag at rundt 1,6 millioner doser av Moderna vaksinen har blitt tatt ut av bruk på grunn av forurensning i noen ampuller som «reagerer på magneter.’

  Flere vaksinasjonsentre rapporterte funn av fremmedlegemer i vaksinedosene.

  Statsminister Yoshihide Suga fortalte reportere på torsdag ettermiddag at han hadde bedt departementet om å se på saken med sikkerhet som høyeste prioritet, og legger til at tilbaketrekningen av vaksinedoser «ikke vil ha noen betydelig innvirkning på landets vaksinasjonskampanje.»

  https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/COVID-vaccines/1.6m-Moderna-doses-withdrawn-in-Japan-over-contamination

  Disse rapportene vil ganske sikkert gjenopplive spekulasjonene om at Covid-19 vaksinene er magnetiske. Det finnes massevis av videoer på nettet som viser at magneter fester seg til vaksinasjonsstedet.

  Svar
 • Israelsk studie viser at naturlig immunitet er 13 ganger mer effektiv enn vaksiner.

  Dr. Anthony Fauci, som er øverste helserådgiver for President Biden i USA, har tatt feil igjen. Etter å ha fortalt amerikanerne at vaksiner gir bedre beskyttelse enn naturlig infeksjon, viser en ny studie fra Israel at det motsatte er sant: naturlig infeksjon gir en mye bedre beskyttelse mot delta-varianten enn vaksiner.

  Studien viste at de vaksinerte hadde 13 ganger så stor sjanse for å bli smittet som de som haddde blitt smittet tidligere, og de vaksinerte hadde 27 ganger større sannsynlighet for å være symptomatiske.

  https://www.sciencemag.org/news/2021/08/having-sars-cov-2-once-confers-much-greater-immunity-vaccine-no-infection-parties

  Svar
 • Interessant utvikling i US. Nå er FDA stevnet for retten av CHD (Children´s Health Defense) for sin godkjenning av vaksinen. Her er beskrivelsen av stevnemålet:

  thenewamerican.com/childrens-health-defense-to-challenge-full-approval-of-pfizer-covid-vaccine/

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Varslere skal stanses.

Ytringsfriheten angripes nå i Storbritannia.

Forrige innlegg

Meldingene kommer fra land etter land, nå fra USA:

Vaksinerte smitter like mye som uvaksinerte.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.