POSTED IN NATO

Nord Stream sabotasjen

Informasjonen om Norges involvering i terrorangrepet umuliggjør svensk samarbeid med NATO

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Markus Andersson

Informasjonen om at NATO-landene Norge og USA utførte det som anses som et terrorangrep mot deres allierte og viktig europeisk infrastruktur, må etterforskes inntil alle spørsmålstegn er borte. Hvis avsløringen er sann, er den eneste rimelige konsekvensen at alt svensk samarbeid med NATO avsluttes med umiddelbar virkning.

Seymour Hershs avsløring om at USA i hemmelig samarbeid med NATO-partner Norge sprengte gassrørledningene i Østersjøen er på mange måter oppsiktsvekkende. Ifølge Hersh’ kilder har USA og Norge utført det som i praksis er et angrep eller en krigshandling – ikke bare mot Russland, men også mot Tyskland og resten av Europa, ved å sabotere deres energiforsyning.

USA’s president Joe Biden og NATO’s norske generalsekretær Jens Stolteberg møttes i mars 2022. Foto: Det Hvite Hus

Det er ikke gjort noen seriøse forsøk på å stille ansvarlige politikere eller makthavere til ansvar og avhøre dem om deres mulige involvering, og hovedstrømmediene ser ikke ut til å ha noen interesse i å etterforske selv. Hersh har selv uttrykt irritasjon over at de store dagsavisene i USA har valgt å ikke nevne anklagene i det hele tatt, og sier at når det gjelder krigen i Ukraina, fungerer de mest som en megafon for Biden-administrasjonen.

Dette er imidlertid opplysninger som er så alvorlige at de må gjennomgås og saken utredes til den er helt avklart. Hvis det er riktig at Norge og USA sprengte Nord Stream, må det også bety for Sverige at medlemskap i NATO er utenkelig.

Sverige kan under ingen omstendigheter være del av en militær allianse kontrollert av styrker som engasjerer seg i terrorangrep mot essensiell europeisk infrastruktur – angrep som befolkningen i Europa i dag er tvunget til å betale prisen for gjennom rekordhøye strømregninger, økende inflasjon, fattigdom og advarsler om at på grunn av energimangel, vil elektrisitet kunne bli frakoblet.

Samtidig er det også de som tjener på elektrisitetskrisen, nettopp de landene som er pekt ut som ansvarlige for terrorhandlingen mot Nord Stream. I Dagens Industri har vi kunnet lese at de høye strømprisene forventes å «tredoble Norges inntekter fra gass og olje» og i SVT pekes Norge ut som «vinneren av energikrisen».

Når det gjelder USAs meritter, kunne man allerede i 2021 lese at de hadde til hensikt å bli verdens største eksportør av flytende naturgass og at det før angrepet på Nord Stream var nettopp boikotten av russisk gass som gjorde at amerikansk ekspansjon i EU mulig.

De geopolitiske motivene for et angrep er selvsagt enda viktigere. De vil for enhver pris svekke Russland, styrke USAs og NATOs posisjon og sikre at Tyskland og andre EU-land ikke opphever sanksjonene mot Russland, og med diplomati forbedre forholdet til landet. De vil heller ikke risikere at Tyskland og andre EU-land slutter å sende våpen og økonomisk støtte til Ukraina, at fredsforhandlinger starter og at krigen tar en rask slutt.

Dersom opplysningene er riktige om at USA og Norge i fellesskap utførte angrepet, betyr det også at det hele skal betraktes som en hemmelig NATO-operasjon med alt dette innebærer, det vil si at to NATO-land i praksis gjennomførte et angrep mot deres egne allierte, et angrep som har en enorm negativ innvirkning på befolkningen i Europa.

Det er selvsagt helt uaktuelt å ha kontakt med slike aktører eller inngå noen form for forsvarsallianse med makter som ikke nøler med å påføre sine egne «partnere» alvorlig skade dersom det kommer dem til gode. Det ville vært fullstendig forkastelig, ikke bare fra et moralsk, men også fra et rent rasjonelt og strategisk synspunkt – en alliert du ikke kan stole på er en elendig alliert.

At det svenske etablissementet skulle være spesielt interessert i dette må dessverre anses som ganske usannsynlig – ikke minst når Hersh hevder at enkelte høytstående svenske makthavere visste godt hva som foregikk, men valgte å ikke handle. Spørsmålet er om det i det hele tatt, er det et svensk politisk parti eller noen annen innflytelsesrik aktør som har mot og integritet til å stå frem og gjennomgå denne informasjonen.


Fra Nya dagbladet, publisert 16.02.2023.
Oversatt fra svensk, noe forkortet av Northern Light. Linker i originalartikkelen.
Originlartikkel: Uppgifterna om Norges inblandning i terrorattentatet omöjliggör svenskt samröre med Nato

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Det er tankevekkende når svenskene ser på Norge som en terrorstat som bidrar til krigshandlinger mot andre NATO-land på en slik måte at det umuliggjør samarbeide. Samtidig sitter jo svenskene på resultater av etterforskningen og vet godt hva som har skjedd.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  19 februar 2023 9:20

  Hadde Sverige vore eit demokrati, måtte landet både offentleggjera sanninga om NordSream-sprengjinga og halda folkerøysting om innmelding i NATO.

  Ein viktig skilnad mellom NATO og Den russiske føderasjonen er at Russland tillet folkerøystingar før dei flyttar grensepålane sine. Det torer ikkje NATO.

  Svar
 • Artikkelen er av lav kvalitet. I praksis har Sverige vore innarbeidd medlem av NATO i årevis, slik som Finland og Ukraina, men i sterkere grad for Sverige. Formaliteter er propaganda.

  Sverige er i stor grad eigd og styrt av Wallenberg og jødar. 40%? Demokratiet i Sverige er falskt som i Norge, styringspartia er like, med same rituelle tvdebattar. Klasseskillet med få rike og dei andre har blitt stort på få år.

  Svar
 • > Det er selvsagt helt uaktuelt å ha kontakt med slike aktører eller inngå noen form for forsvarsallianse med makter som ikke nøler med å påføre sine egne «partnere» alvorlig skade dersom det kommer dem til gode.

  Her har vi en typisk naiv svensk journalist frakoblet virkeligheten. Man må være sjeldent tilbakestående for å tro at de svenske globalistene som styrer og som har ansvaret for en blomstrende gjengkriminalitet med automatiske skytevåpen og håndgranater tenker på medelsvenson.Et mer realistisk scenario er at svenskene tar på seg neste terroroppdrag for å bli tatt opp i mafiaen (NATO).

  De svenske globalistene i Sverige deler selvfølgelig ikke disse tankene basert på sunn fornuft. De er tvert imot med på å ødelegge Europa.

  Svar
 • Northern Light.
  19 februar 2023 16:51

  Professor Michel Chossudovsky: Har Tyskland blitt en koloni av USA?

  Av Michel Chossudovsky og Caroline Mailloux.
  Det var aldri en «hemmelig operasjon» for å forhindre at sprengningen av Nord Stream kunne «spores til USA». Prosjektet hadde blitt diskutert bak lukkede dører i 2021 som skissert av Seymour Hersh, men selve planleggingen av denne såkalte «hemmelige operasjonen», startet i desember 2021 og strekker seg til den ble gjennomført i juni 2022 og selve sabotasjen 26-27 september 2023.

  I slutten av desember 2021 innkalte nasjonal sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan en nyopprettet arbeidsstyrke (Joint Chiefs of Staff, CIA, State Department og Treasury). Innad i gruppen var det debatt om hva som skulle iverksettes angående Nord Stream. «CIA hevdet at uansett hva som ble gjort, måtte det være skjult. Alle involverte i arbeidsgruppen forsto risken». Tidlig i 2022: En hemmelig operasjon ble satt i gang. CIA rapporterte til Task Force: «Vi har en måte å sprenge rørledningene på». dvs. som ikke er «kan spores».

  Historisk Biden-Scholz pressekonferanse i Det hvite hus:
  7 februar 2022: Pressekonferanse i Det hvite hus: President Biden sammen med Tysklands kansler Olaf Scholz som var på offisielt besøk i USA. Spørsmålene ble stilt til både Biden og Scholz:

  Andreas Q (Reuters): Herr president, Nord Stream-prosjektet som du lenge har vært imot. Du nevnte det ikke ved navn akkurat nå, og det gjorde heller ikke Scholz. Fikk du forsikringer fra Scholz i dag om at Tyskland faktisk vil stoppe dette prosjektet hvis Russland invaderer Ukraina? Og diskuterte du hva definisjonen av «invasjon» kunne være?

  Biden: Det første spørsmålet først. Hvis Russland invaderer, betyr det at stridsvogner eller tropper krysser grensen til Ukraina, så vil det ikke lenger være en Nord Stream 2. Vi vil få slutt på det.

  Q: Men hvordan vil du gjøre det, siden prosjektet og kontrollen av prosjektet er innenfor Tysklands kontroll? Biden: Vi vil, jeg lover deg, vi skal klare det.

  «Prosjektet er under Tysklands kontroll».
  Scholz svarer Reuters journalist angående Bidens beslutning om å stoppe Nord Stream 2:
  Andreas Q (Reuters): til Scholz; vil du forplikte deg i dag til å stoppe Nord Stream 2? Du nevnte det ikke, og du har ikke nevnt det.
  Scholz: Som jeg allerede har sagt, handler vi sammen, vi er absolutt forent, og vi vil ikke ta forskjellige steg. Vi vil gjøre de samme trinnene, og de vil være veldig, veldig vanskelige for Russland, og det burde de forstå. Han ignorerte hovedinnholdet i journalistens spørsmål, nemlig at Nord Stream er «under kontroll av Tyskland» som han er regjeringssjef for.

  Har Tyskland blitt en koloni av USA?
  Scholz følger Washingtons krav fullt ut, og fungerer som en politisk fullmektig for dem. «Vi vil ikke ta forskjellige skritt,» sier han. Scholz var fullstendig klar over at sprengningen av Nord Stream var ønsket av USA, til skade for mer enn 400 millioner europeere. Scholz’ uttalelser på pressekonferansen antyder at dette var en felles beslutning.

  Kansler Olaf Scholz gir «grønt lys» til Joe Biden.
  Bidens pressekonferanseuttalelse med Scholz, eliminerer forestillingen om at en såkalt «hemmelig operasjon» var i ferd med å gjennomføres, og at det amerikanske angrepet «ikke ville kunne spores». Dette var ikke en tabbe fra Joe Bidens side. Det var en politisk beslutning av presidenten og hans politiske følge med Nuland, å gjøre en amerikansk sabotasjehandling kjent mot Nord Stream med støtte fra Tysklands regjering.

  Bidens offentlige uttalelse erkjenner de facto at den planlagte sabotasjeaksjonen ville være «sporbar til Det hvite hus». Bidens uttalelse med støtte fra Tysklands kansler Scholz kom flere måneder før den såkalte hemmelige sabotasjehandlingen ble utført i juni 2022. Flere analytikere og journalister har fundert på «hvem som var ansvarlig for sabotasjen». Svaret er åpenbart. USAs president med full støtte fra Tysklands kansler Olaf Scholz, ga «grønt lys» for gjennomføringen av sabotasjehandlingen mot Tyskland og EU.

  Fra Global Research, publisert 18 februar 2023. Skrevet av  Prof Michel Chossudovsky og Caroline Mailloux. Oversatt fra engelsk. Linker, video og kart i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Video: Has Germany Become a Colony of the United States?

  Svar
  • Takk for lys frå nord, og info frå Kanada GL/MC
   Makta er trygg og sjølvsikker, ønskjer å vise det. Den djupare tvilen og frykta er skjult.

   Hersh var kanskje ein helt, no er han ein sjølvskrytande Front for makta, nesten slik som Musk og Zukkerberg. menn frå intet, kan lite, plaprande, skrytande frontar for Big Money.
   Tenker på WEF-president Barth_Eide som agent for internasjonal kapital som skal rane statskassene for grøne subsidier og co2skattar.

   Norsk deltaking i statsterroren i Austersjøen er delikat. Berre rådgjeving eller også direkte medvirking? Stupide norske politikarar er truande til kva som helst i si logring for USA.

   Svar
 • Det må nevnes at Tysjland ved Olaf Scholz sannsynligvis gav tillatelse til at sabotasjen kunne gjennomføres. Tipper at Norge som gjenytelse forpliktet seg til å kjøpe tanks (54 + 18) av Tyskland, samt at Tyskland får khøpe gass fra Norge (til avtalt pris?).

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Da får vi vite det de rikeste definerer som viktig:

Når superrike kontrollere mediene.

Forrige innlegg

I Norge brukte vi milliarder på pseudovitenskap:

Munnbind mot virus.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.