POSTED IN Krig-fred

Nord Stream sabotasjen

Leker man med ild kan man bli brent

12 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Jan T. Voilaas

War Does Not Determine Who Is Right
Only Who Is Left
(Bertrand Russell)

Den 30. oktober 1961 lettet et russisk hvitmalt Tupolev TV-95V bombefly fra Olenya Airfield på Kola-halvøya og satte kurs for Mityushikha Bay på vestkysten av Novaya Zemlya, en lite befolket øy i Barenshavet. Flyet bar en tung last hengende under flyets buk, en åtte meter lang, 2,6 meter i diameter og 27 tonn tung atom-bombe på 58 megatonn.

Bomben bar navnet Tsar Bomba.

Little Boy, atombomben som langt på vei tilintetgjorde Hiroshima 6 august 1945, var på 15 kilotonn, som tilsvarer en sprengkraft på 15 millioner kilo TNT. Sprengkraften til Tsar Bomba var på 58 milliarder kilo TNT, 3.867 ganger større enn Little Boy.

Det enorme bombeflyet hadde følge av et mindre Tupolev TU-16A bombefly, hvis oppgave var å observere begivenheten. Det var høyst usikkert om flyet som bar bomben ville klare seg, sjansen var beregnet til 50%. Tsar Bomba var riktig nok utstyrt med en stor fallskjerm for bremse farten så flyene kunne klare seg, noe de så vidt gjorde som ved et under.

Tsar Bomba ble sluppet fra 10.061 meters høyde og klokken 11:32 Moskva tid, i en høyde på 4.200 meter, skjedde eksplosjonen, den største noen gang utført av mennesker til dags dato.

Eksplosjonen var apokalyptisk. En 8 kilometer stor ildkule skjøt i været og nådde til slutt 65.000 meters høyde. Lysglimtet kunne ses 1.000 kilometer borte og trykkbølgen gikk tre ganger rundt hele kloden. På bakken smeltet fjell og stein og en ubebodd landsby 55 kilometer unna forsvant fra jorden overflate. 100 kilometer unna ble folk påført tredjegrads forbrenninger. Eksplosjonen var så enorm at kontinentalplaten seg tilsvarende et jordskjelv på over 5 på Richters skala.

Ingen vet med sikkerhet hva Russland har i sitt atom-arsenal i dag, nesten 62 år etter Tsar Bomba. Det vi vet er at Russland fremdeles er verdens mektigste atom-makt og at dere atomstridshoder nå kan leveres av supersoniske bæreraketter som ingen kan stoppe.

Hva vi også vet er at Russland har utviklet sin Poseidon-undervannsdrone, en autonom interkontinental torpedo, 20 meter lang, 1,5 meter i diameter, kan gå ned til 1.000 meters dybde, har en rekkevidde på minst 10.000 kilometer, en fart på over 50 knop og som kan utstyres med et enormt stridshode, noen hevder opp til 100 Megatonn, men dette er ikke bekreftet.

Poseidon er selv-navigerbar, men kan også fjernstyres og kan bevege seg så sakte at den umulig kan oppdages, alternativt så fort at ingenting kan stoppe den. Den kan navigeres lydløst i posisjon, hvile stille på bunnen og vente på signal. Hvis utløst, kan en 500 meter høy radioaktiv tsunami bli resultatet, en bølge som vil kunne skylle hele Nord-Europa rent og gjøre området ubeboelig for hundrevis av år. Russland skal ha bestilt 30 Poseidon, 15 til Atlanterhavsflåten, 15 til Stillehavsflåten, men dette er ikke bekreftet.

26. september 2022 – 60 år og nesten 11 måneder etter Tsar Bomba, lettet et av Norges nye P-8 Poseidon overvåkingsfly og la ut på oppdrag. Det fløy langs Skagerak og sørøstover mot den sørvestre delen av Østersjøen. Oppdraget var langt fra rutinemessig, men et ytterst hemmelig CIA-spesialoppdrag hvor besetningens oppgave var å uoppdaget slippe en sonarbøye i nærheten av gass-rørledningene Nord Stream 1 og 2.

Noen få timer senere, på direkte ordre fra USA, eksploderte store mengder høy-eksplosivt sprengstoff av typen C4, plassert rundt rørledningene tidligere på året, under BALTOPS 22, den årlige marine-øvelsen som finner sted i juni i dette farvannet.

Denne terrorhandlingen mot essensiell Russisk-Europeisk infrastruktur, helt klart en krigserklæring fra USA og Norge. mot Russland, satte tre av fire rørledninger på 80 meters dyp ut av drift og sendte Europeiske energipriser og inflasjon til nivåer vi ikke har sett siden 70-tallet.

Denne terrorhandlingen har vært omgitt av absolutt hemmelighold, men nå har den Pulitzer-belønte journalisten Seymour Hersh avslørt sannheten (bør leses av alle) (norsk oversettelse her) og forhistorien som ledet opp til handlingen som i ytterste konsekvens kan bli skjebnesvanger for hele det Norske folk. Norges terrorhandling er nært knyttet til Maidan-opprøret 2014, og den 8 år lange borgerkrigen i Ukraina som fulgte, Russlands inngripen i borgerkrigen og NATOs eskalering av krigen i en grad hvor 75% av Ukrainas opprinnelige væpnede styrke på 250.000 NATO-trente soldater nå er tilintetgjort.

Både USA og Norge nekter blankt for enhver deltakelse i denne krigs-handlingen, men kan ikke motbevise Seymour Hersh på et eneste punkt. Dette er de samme myndigheter som i to år har løyet til sine folk med det resultat at langt over en million innbyggere er drept og mange millioner flere er skadet for livet etter å ha blitt biokjemisk mRNA-eksperimentert på av sine egne ledere og sine helsevesen. Kun en komplett idiot vil tro de snakker sant denne gang.

Jeg legger også merke til at avsløringen får stor oppmerksomhet utenfor imperiet, spesielt i Kina og Russland, som begge nå vet hvem en eventuell hevn-aksjon bør rettes mot.

Krigsprofitører og krigshissere

Norske militære topp-ledere og etterretningstjenesten som begge har deltatt aktivt i planlegging og gjennom-føring av denne krigs-handlingen, og politiske topp-ledere som høyst sannsynlig har blitt orientert, kan umulig ha tenkt på konsekvensene om de ble avslørt, så la oss gjøre det for dem:

Russland har nå samlet en styrke i og nær Ukraina på opp mot 700.000 soldater og alt det utstyret de måtte trenge, og vurderer å klargjøre ytterligere 500.000 mann. Russland kan mobilisere mange flere, men om det skulle skorte på mannskap, så har Kina over 300 millioner menn i alderen 20-49, og Nord-Korea har allerede tilbudt Russland en enorm styrke. NATO er også på plass i Ukraina forkledd som leiesoldater og mer og tyngre utstyr vil følge. Det er nok kun et spørsmål om tid før NATO kaster masken og ruller inn med alt de har.

Hva er da sannsynligheten for at et overopphetet hode fatter nok en fatal beslutning? Hva om krigen sprer seg til flere land? Hva om noen trykker på en knapp ingen noen gang bør trykke på? Hva gjør da Russland?

Jeg vet ikke hva Russland vil gjøre, men vil ikke bli overrasket om de klipper av Europas viktigste forsyningskilde av energi, som nå er krigsprofitøren Norge. Det og mer til vil Russland kunne oppnå med fire relativt enkle grep:
1) Sprenge alle Norske militære installasjoner som kan benyttes av NATO. 2) Sprenge alle kabler og rør fra Norge og Nordsjøen til kontinentet som et «takk for sist», alternativt alt av olje- og gass-installasjoner. 3) Stoppe all eksport av Russisk kull, olje, gass og mat til Europa som ikke Europa og spesielt Norge og USA allerede har stoppet og 4) Torpedere hvert eneste skip på vei til Europa med olje og gass.

Hva vil en slik pakke ha å si for Norge? Vel, veien tilbake til 1500-tallet vil da kunne gjennomførtes raskere enn selv det jeg tror er mulig, men da kun for de få som overlever. Ønsker man seg enda lengre tilbake i utvikling, så vil en Poseidon detonert i Nordsjøen og en i Norskehavet innfri det ønsket med god margin.

Norges deltakelse i sprengningen av Nord Stream er om mulig enda mer graverende enn å forgifte 80% av egen befolkning med mRNA. Nyere forskning viser at alle vaksinerte vil få sine liv forkortet, mer og mer for hver dose, men vaksinering var tross alt et frivillig valg. Krig tilbyr ingen slik frivillighet om man er den som skyter først, og det er nettopp det Norge har gjort.

Mot WW3

Over de siste 500 år har en voksende stormakt utfordret en eksisterende og fallende stormakt 16 ganger. I 12 av disse tilfelle endte det med krig. Verden befinner seg nå i en slik situasjon; Det vestlige imperiet med USA i spissen råtner på rot, samtidig som Kina utfordrer USA som verdens mektigste økonomi.

I 2020 skrev jeg at sannsynligheten for en omfattende krig denne gang var 90%, et tall jeg oppjusterte til 99% etter Russlands intervenering i borgerkrigen i Ukraina. Grunnen til min høye prognose er at jeg nekter å tro at USA frivillig vil gi opp sitt hegemoni og posisjonen den Amerikanske dollar har som verdens reserve-valuta. USA kommer til å bruke all den list og makt de kan mønstre og her er krigen i Ukraina og terror-handlingen mot Nord Stream kun to eksempler som peker på hvor vi nå er på vei.

I Ukraina «tester» USA Russland og Europa for å se om Europa kan håndtere Russland så USA kan vende blikket vestover til andre siden av Stillehavet. Dette er om USA samlet følger en rasjonell og overordnet strategi, men det gjør de ikke. Aktørene er mange og for de fleste handler det ikke om hegemoni, men om krig som kilde til business og profitt gjennom ødeleggelsesfasen og også under oppbyggingen etterpå. For andre er krig et gigantisk teppe all deres tidligere ødeleggelse kan børstes under.

For dem på den virkelige toppen, Lombard-Eliten, handler det om profitt, makt og absolutt global kontroll, uansett hvem som vinner og taper, såfremt vinneren også kan kontrolleres, og det kriteriet fyller USA kun unntaksvis. Donald Trump skremte livet av Lombard-Eliten. Det kan også være tilfelle med Xi og Putin som nå utfordrer Elitens viktigste våpen, det globale monetære systemet, så nå kan spillet være å bruke disse tre til å ta knekken på hverandre, samtidig som klodens befolkning reduseres til en håndterbar størrelse.

USA, med all mulig hjelp fra Norge, sprengte Nord Stream for å beskytte sitt hegemoni over Europa og svekke Russland. Sannheten, tror jeg, ble sluppet av Eliten for å provosere og gi Russland grønt lys til å svekke og helst knekke USA og kanskje også hele NATO.

Krigen i Ukraina kan stoppes på noen få dager om USA aksepterer Minsk-avtalen. Det kommer ikke til å skje, det vil umettelig grådighet og maktbegjær i de øverste etasjer i den globale makt-pyramiden sørge for. Motivene kan sprike, men drivkreftene er de samme som de har vært siden tidenes morgen, og det vil også ofrene bli; vanlige mennesker som deg og meg.

Det spesielle denne gang i historien er at den nest største atom-makten på kloden har gått til krig mot den største. Det kan bety et endelig punktum for hele menneskeheten. Paradoksalt nok gir Lombard-Eliten her et lite håp. Jeg tviler på om de ønsker et liv og flere generasjoner i dype tunneler, men er det et håp vi bør ha? Hva er verst; en stille grav eller et liv som en transhumanistisk slave?

Russisk Rulett

Lombard-Eliten finansierte revolusjonene og oppbyggingen av begge land og slavebandt med det landenes politiske ledelse og øvrige befolkning, en situasjon jeg tror begge land gitt deres respektive lange historie og kultur virkelig hater.

Hatet er spesielt gjeldende for Kina, som har overlevd som kultur og sivilisasjon i flere tusen år, og har vært verdens fremste økonomi og sterkeste sivilisasjon hele fem ganger, uten å legge verden under seg med noe annet våpen enn handel.

Ingen annen sivilisasjon har hatt den posisjonen mer enn en gang, og de fleste har da gått løs på omliggende sivilisasjoner med makt, krig og plyndring. Kinas business har alltid vært business, mens USAs og mange andre imperiers business har vært undertrykking, vold, plyndring og krig.

Etter nesten 17 år i Kina opplever jeg landet som en «introvert» sivilisasjon, en sivilisasjon som har nok med seg selv og sine egne problemer. De kan gjøre business og handel med alle, men når jobben er gjort, så fore-trekker kineserne sitt eget selskap.

Ingen kan «innvandre» til Kina. Landet er det eneste i historien som har bygget en 6,000 kilometer lang mur for å beskytte seg mot innblanding utenfra. Selv innenfor denne muren, så finnes det nye murer over alt. Hver eneste eiendom er beskyttet av tre meter høye murer som kommer i tillegg til en tilsvarende tre meter høy mur rundt bolig- eller industriområdet eiendommen ligger. I tillegg har mange montert stål-gitter foran hvert eneste vindu i sin bolig. For bare noen få år siden var i tillegg hver eneste by omgitt av sin egen mur. Muren rundt Nanjing, landets tidligere hovedstad i sør, er 10 meter høy og 4 meter bred, omgitt av dype kanaler.

Hva gjør kinesere i utlandet? De samler seg i sine egne enklaver kjent som «China-Town». Har dere noen gang hørt om India-Town eller USA-Town? Hvor mange nordmenn har en kinesisk venn selv etter at tusenvis av kinesere var de første til å bringe en fremmed kusine til nær på alle bygder og byer Norge?

Vi ser det samme skjer over alt i verden hvor Kina og Russland engasjerer seg. 149 land er nå med i Belt & Road prosjektet, 49 av 54 bare i Afrika, klodens kanskje rikeste kontinent. Dette har på mindre enn 10 år resultert i 100.000 km. nye veier, over 10.000 km. nye jernbaner, rundt 100 nye havner, nesten 1.000 nye broer og flere titalls tusen nye skoler, sykehus, administrasjonsbygg og mye annet. Hvor USA ser problemer de må løse med diktat, trusler, plyndring og krig, ser Kina nye muligheter. Kina kommer, finner løsninger, finansierer, signerer avtaler, bygger og reiser hjem. Afrika ser nå til Kina og Russland og har fått følge av de aller fleste andre land utenfor det vestlige imperiet. Køen av land som nå vil med i BRICS vokser for hver uke som går. Dette gjør imperiet rasende, desperat og livsfarlig.

Mitt inntrykk er at Kina er dypt nasjonalistisk, men føler ikke for å utsette andre for det de selv ikke vil bli utsatt for. Kineserne er umåtelig stolte av sitt land og sin kultur, er kritiske til fremmede, men går langt for å unngå trøbbel og mange ganger lenger for å forsvare seg. Deres lange historie har lært dem viktige lekser, og jeg har ingen tvil om at dagens øverste politiske ledelse kan de fleste av dem. Kan noen f.eks. nevne en tidligere kinesisk koloni? Det er en av leksene landets ledelse har lært, og det på egen kropp.

Vestmaktenes invasjon og delvis kolonialisering og plyndring av Kina påførte landet stor smerte, dyp skam og et historisk tap av «ansikt», en ydmykelse som aldri kan slettes fra landets kollektive hukommelse. Kina opplever denne perioden som en «Hundre Års Ydmykelse», så selv om Mr. Global fremdeles har betydelig kontroll på Kina gjennom sine enorme investeringer i landet, så tror jeg Kina, og Russland, ved første realistiske anledning, vil klippe av disse lenkene i en kamp Kina allerede har døpt «The Final War».

Dette gjelder ikke for Norge hvor befolkningen blir administrert av politikere og byråkrater som frivillig har tilbudt seg selv som nyttige idioter til Mr. Global. Ledere som lydig fortsetter biokjemiske eksperimentering på sin egen befolkning, og som med iver har latt seg bruke til krigshandlinger mot verdens mektigste atom-makt.
Norske myndigheter spiller nå Russisk Rulett med landets og folkets eksistens som innsats, sannsynligvis uten å skjønne at det er det de i realiteten gjør.

Forvent ikke annet enn mer av det samme fra den kanten, men gi aldri opp håpet som for oss ikke er Kina og Russland, i alle fall ikke på kort sikt, men oss selv. Vi er vårt viktigste og eneste håp. Vi må selv ta ansvar og forberede oss på alle tenkelige og utenkelige måter, og det må vi gjøre mens vi enda har tid og ressurser til å gjøre det.

Stay strong, stay smart, look for the truth.1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 731 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

12 kommentarer. Leave new

 • Takk for et meget bra innlegg. Jeg gjentar hva Lenin sa . Kapitalismen kommer til å dø i en sump av råttenskap.

  Svar
  • Lenin utsagn. Kapitalens forretningsmenn vil slåss om å gi anbud på repene de skal henges i.

   Svar
 • Torfinn Slettebø
  13 februar 2023 10:26

  Svært godt innlegg. Betre underbygd enn oberstløytnant Geir Hågen Karlsen si rituelle åtvaring i dag om «kinesisk aggresjon». Karlsen fekk sjølvsagt ikkje spørsmål frå NRK om Nord Stream-sabotasjen og norsk aggresjon.

  Svar
 • Hans K Johnsen
  13 februar 2023 11:12

  P-8 Flyet som plasserte sonarbøyen var ikke norsk. Det fløy non-stop fra USA, tvers over Danmark til Tyskland/Polen der det ble tanket opp fra et tankfly fra Tyskland. Etter en drøy time i «holding pattern» skilte flyene lag og P-8 flyet fløy ut over havet ved NS! og 2. Etter åha sluppet bøyen satte det kursen rett tilbake til USA, uten å lande i Europa. Flyet ble observert på flight radar og var uten identifiseringsinformasjon.
  Hersh har lagt inn noen unøyaktigheter, bevisst, eller ubevisst. At det pekes på Norge i denne sammenhengen kan derfor være en lydighetstest. Dvs – en løgn som Norge ikke tør å dementere.
  At Hersh påstår at operasjonen tok 9 måneder å forberede er også interessant (uten at han dveler ved dette).
  Sprengingen foregikk i september og russerne gikk inn i Ukraina 24 februar. Mao – sprengingen ble planlagt FØR krigen startet.
  At Hersh peker ut bare Biden-folk og ikke CIA, eller MI6, sier også sitt, kanskje om bruk og kast mentaliteten, dersom det skulle bli behov for syndebukker. Dykkerne som plasserte sprengladningene var nemlig ikke fra US Navy

  Svar
  • Jan Edvardsen
   13 februar 2023 11:20

   Johnsen; Videoen fra Monkey Werx som viser P-8-flyet, starter trackingen av flyet i Norskehavet – vest for Stavanger.

   Og det flyet viser ingen ID om hvilken nasjonalitet det har.

   Så kom med lenke til Flightradar som viser det du hevder, så får vi andre også sett det du viser til.

   Så håper jeg du vil fortelle oss andre hvor dykkerne kom fra. Og hvordan du vet at de ikke er amerikanske dykkere.

   Svar
  • Lenin, en jødisk despot med tysk bakgrunn. Hans tyske morfar var jødisk. Familien var tyskspråklig og Lenin behersket dårlig russisk. Lenins farfar Nikolaj Uljanov fikk fire barn med sin egen datter. På sitt dødsleie snakket Lenin tysk, de siste ord før han daua var: weiter, weiter – videre, videre. Lenin forsto marxismen aldri ville fungere. Lenin ble frimurer i 1908. I tillegg var Lev Trotskij (Leiba Bronstein) frimurer, Grigorij Zinojev, Lev Kamenev (Leiba Rosenfeld), Jakov Sverdlov, Julij Martov (Zederbaum), Karl Radek (Tobiach Sobelsohn), Maxim Gorkij (Alexej Pesjkov). Alle disse reisende i revolusjon og terrorisme arbeidet ikke.

   De var lønnet av Wall Street og amerikanske storbanker i den hensikt å plyndre Russland, akkurat som de samme kreftene gjør i dag.

   De yrkesrevolusjonære reiste verden rundt uten å ha inntekt (det var relativt dyrere da enn nå). De levde i luxus. Deres eneste oppgave var å hisse opp arbeiderne, fordi det var disse uvitende toskene som måtte aktiviseres. Lenin står som oppfipolitisk våpen.nneren av logokratiet (makten gjennom den frekke løgnen) som politisk våpen. Som han sa:»fred betyr ganske enkelt det kommunistiske herrevelde over hele verden». Lenin var russofob og anså russerne som mindreverdige, og kalte dem søppel. Lenin har ansvaret for at 13. millioner mennesker ble myrdet. Han var sammen med sine medløpere et skikkelig avskum, verre enn Adolf Hitler noensinne og nazistene rakk å bli.

   Svar
   • Alle i «toppledelsen» i det bolsjevikiske Sovjet var khazar-«jøder», de få som ikke var det hadde en «livsforsikring» ved å være gift med en «jødisk» Khazarinne. Disse khazarene var betalt av khazar-«jøder» på Wall Street og i resten av Big-bank/finansvesenet. Canada forsøkte å stoppe den russiske revolusjon ved å arrestere Lev Davidovich Bronstein (Trotskiy) for gullsmugling da M/S Stavangerfjord anløp Halifax, Nova Scotia før det skulle krysse «dammen». Etter mektig påtrykk fra USA (khazarene) ble han sluppet løs og kunne fortsette turen mot det som ble Den Russiske Revolusjon» i 1917.
    De samme «vanlige mistenkte» stod bakom Den Franske Revolusjon, med Vatikanet «på slep» stod de bakom Hitler’s «oppreisning» til Fuhrer, Vatikanet fraktet gull på sine «hellige» tog, som ikke stoppet for tollkontroll. Vatikanet hjalp også til med å «renvaske» nazister med reisepapirer i operasjon «Paperclip» i 1945.
    De samme «vanlige mistenkte» står også bakom krigen i Ukraina, men denne gangen er det ikke en «revolusjon» vi bør frykte, men hele mennsekehetens eksistensielle nærvær på planeten.
    Den øverste 1% av disse «vanlige mistenkte» består kun av ca. 2600-2700 personer latterlig nok, det er den «massen» som har sørget for Amerikas evige kriger og faenskap.
    Personlig stemmer jeg nå for å utdele dødstraff til denne store «massen» av Khazarer, alternativet kan bli en planet uten et eneste levende menneske igjen.

    Svar
    • Kanskje å slå inn en åpen dør med slegge…men har du boken «Under Skorpionens Tecken» av den estiske historiker, journalist, forfatter mm. Juri Lina? Boken har ISBN 978-91-982542-7 utgitt i 2020 av forlaget Referent, Stockholm. En fantastisk god bok som alle samfunnsinteressert bør lese å bli opplyst bakgrunnen til alt jævelskapen vi opplever i dag. Din forløyede og hjernevaskede verdensanskuelse blir ikke den samme etter det. Minner også om boka «Wall Street og Bolsjevismen» av økonomen og histprikeren Antony C. Sutton ISBN 978-08-99-683249.

     Svar
    • Vatikanet var ikkede eneste som hjalp Nazistene å flykte etter krigen. Alt vesentlig, ble de sluset igjennom Sveits og ble sendt videre med Røde Kors pass og med hjelp fra Vatikanet.

     Svar
 • «Norske myndigheter spiller nå Russisk Rulett med landets og folkets eksistens som innsats, sannsynligvis uten å skjønne at det er det de i realiteten gjør.»

  ‘ Norge må leve med flere atomvåpen i Barentshavet fremover.
  At kjernefysiske våpen befinner seg på russiske overflatefartøy i nordområdene er «sensasjonelt», og har ikke skjedd siden den kalde krigen. ‘
  https://www.nettavisen.no/nyheter/denne-atomtrusselen-har-ikke-norge-statt-overfor-pa-30-ar/s/5-95-915987

  Tja…. 😉
  Hva med amerikanske ubåter/skip med atomvåpen som går i havn i Tromsø

  Hvem truer hvem? I den dobbeltmoralske vasallstaten Norge.

  Svar
 • Tror ikke man kan bli paranoid nok til å holde følge med våre illegitime (valgfusk) politiske ledelse og deres rådgivere. Norge deltok i US-sprengningen av NS II etter avtale med Tyskland. Av 4 rør sprengte de 3. Det siste røret er underminert og brukes som gissel. Hensikten var å nekte Russland inntekt. Samtidig var russisk gass til elektrisk kraft i Tyskland såpass billig at tyskerne forlangte erstatningskraft til samme pris for å gå med på det. USA tvang Norge sørge for det (sannsynligvis med trussel om at de autonome basene og «sikkerheten» de representerte ville bli nedlagt).

  Derfor er norsk el-kraft billig i Tyskland. Våre patetiske myndigheter er låst av svikeren Pinoccio og hans spyttslikker Elmer Midd. Det tyske strømbehovet vil øke etterhvert og Norge er pålagt å bygge ut strømforsyningen for å erstatte dette, under dekke av «det grønne skifte». Norge kan plassere vindmøller overalt i Norge, vi kan bygge alle fossefall og fylle havet med vindmøller, alt skal komme Tyskland til gode, ikke en kw kommer til norske forbrukere, vi vil betaler «europeisk» pris og tigge om strømstøtte.

  Svar
 • Nytt intervju med Jeffrey Sachs, denne gangen om sprengingen av Nord Stream 2

  https://www.youtube.com/watch?v=_Fv_nKyF_5g

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Vil det samme skje i Norge?

Mens Biden skryter av ny jobbskaping kommer oppsigelsene i USA.

Previous Post

Dr. Mike Yadon: Hvem skal vi ikke vaksinere?

Barn, gravide, friske, ungdom og alle som har viruset.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.