POSTED IN Syria

Nord i Syria skjer det nå.

Blir det den syriske regjeringshæren og russerne som redder kurderne denne gangen?

0
Print Friendly, PDF & Email

Erdogan samlar troppar for ein mogleg offensiv mot dei syriske kurdarane, USA sender ord, Assad sender troppar, russarane sender jagerfly.

Anti-Empire

7. november, 2021

USA har militære styrkar i kurdisk-kontrollerte aust-Syria, men ikkje på grensa til Tyrkia. Dette stammar frå eit trekk som Trump gjorde i 2019, då USA trekte seg unna grensa for å la Tyrkia invadere. (Med andre ord: USA sine troppar forlot ikkje landet, men dei slutta faktisk å gjere den eine tingen dei gjorde godt).

Tilbaketrekkinga til USA sine troppar vart følgd av ein tyrkisk offensiv som vart dempa av russisk diplomati meir enn kurdisk motstand, med hjelp frå syriske regjeringsstyrkar. (Russland aksepterte avgensa vinstar for tyrkarane langs den delen av grensa der det ikkje bur så mange kurdarar).

Tyrkarane har trua med å starte ein ny slik offensiv og ta endå ein bit av nord-Syria, langs grensa. Tanken deira er å ta den tungt kurdiske regionen rundt byen Kobani (kjend for å stå imot eit IS-angrep i 2014-15) og knyte saman to tyrkisk-okkuperte regionar i Syria.

Ironisk nok set Tyrkias truslar og militære oppbygging USA, Assad og Russland på same side i konflikten, sjølv om graden av engasjement og investeringar dei imellom varierer.

USA har yppa seg litt oralt. ( med ord, red.)

Men Assad har  sendt faktiske troppar til å støtte kurdarane med.

https://twitter.com/i/status/1456313985557483532

Men faktisk er det endå ein gong Russland som spelar den mest kritiske rolla. Russland skal også ha bede tyrkarane om ikkje å prøve seg, ifølge rapportar som er truverdige ettersom russarane for første gong har utplassert sine Su-35 kampfly i Quamishli, rett ved grensa til Tyrkia. Quamishli kampflybase er under den syriske regjeringa sin kontroll, men den er ein ørliten enklave djupt inne i dei kurdisk-kontrollerte nord-aust-områda av landet.

Image

Utplasseringa er også ei melding til amerikanarane , som også er til stades i nærleiken, om at når Russland er hovudvernaren av Syria og landets kurdarar frå Tyrkia, så kan dei vente å få sjå mykje meir av Russland i denne regionen av Syria. (Trass i USAs forsøk på å blokkere patruljane deira og påfølgande vegkrigar mellom USA og Russland).

The deployment is also a message to the Americans who are likewise present in the vicinity that with Russia as the chief protector of Syria and of its Kurds from Turkey, they can expect to be seeing more of Russia in that region of Syria. (US attempts to block their patrols and subsequent American-Russian road wars notwithstanding.)


Omsett av Monica Sortland

Forsidebilde: Hush Naidoo Jade Photography

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Nekter å fremlegge de data som covid-vaksinen bygger på.

Hvordan kan vi da vite at det er en vaksine?

Forrige innlegg

WHO:

Ansiktsmasken mot virus gir falsk trygghet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.