POSTED IN Virkelighetsforståelse

Noen tror at de bestemmer egne tanker og handlinger.

Men det sitter noen på bakrommene med enorme ressurser som sørger for at vi bestemmer rett.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Hvem bestemmer egentlig i verden.

Av Northern Light

Noen vil si at de som eier verdens gjeld eier verden. Når nedstengningene for de fleste landene er finansiert med lån fra bankkartellet via Verdensbanken (WB) og IMF, er verdens gjeld nå nær eller har oversteget 300 000 milliarder dollar. Det meste av denne gjelden eies av bankkartellet som eies av bare åtte familier.

Hvem eier Federal Reserve som styrer sentralbankene? De er Goldman Sachs, Rockefellers, Lehmans og Kuhn Loebs fra New York; Rothschilds i Paris og London; Warburgs i Hamburg; Lazardene i Paris; og Israel Moses Seifs fra Roma.

Ti banker kontrollerer alle de tolv Federal Reserve Bank-filialene. NM Rothschild of London, Rothschild Bank of Berlin, Warburg Bank of Hamburg, Warburg Bank of Amsterdam, Lehman Brothers of New York, Lazard Brothers of Paris, Kuhn Loeb Bank of New York, Israel Moses Seif Bank of Italy, Goldman Sachs of New York og JP Morgan Chase Bank of New York. Kilde: The Herland Report.

person holding brown leather bifold wallet
Dette er mange fattige lands situasjon

Verdien på det som er stilt som sikkerhet for lånene, er det mangedobbelte av lånesummen. For mange av lånene som bankkartellet gir via sine instrumenter WB og IMF, som har blitt gitt til utviklingsland i mellom og Sør-Amerika, Afrika og mange land i Asia, har sikkerhet i landenes ressurser som statseide selskaper, olje og mineraler. Bankkartellet har uformelt blitt eiere av mange utviklingsland, som ikke kan betale tilbake lånene de er lurt eller presset til å ta, snart er dette situasjonen også for flere vestlige land.

Det blir en pyramidelignende figur hvis en skal lage en fremstilling av maktstrukturen til den globale storkapitalen. Øverst blir bankkartellene, som er finansielle eiere av de enorme kapitalforvaltnings-selskapene, som igjen er eierne av bankene, et krysseierskap. Kapitalforvaltningsselskapene er finansielle eiere av flere tusen av de største og rikeste multinasjonale selskapene i verden. BlackRock alene har en forvaltnings kapital på over 100 000 milliarder dollar.

Og disse selskapene utgjør krigsvåpenindustrien, hovedstrømspresse og media, legemiddelindustrien, matindustrien også for prosessert mat, verdens kornhandel som til 90% styres av bare fem selskaper, agrobusinesss-selskapene, telekommunikasjons-selskapene, forsikringsselskapene, energi-selskapene, det meste av infrastrukturen i den vestlige verden, bolig og eiendomsselskaper, selskaper for betong, stål og byggematerialer, også børser for aksjer og basisvarer.

Og finanseliten har sine folk i de sentrale politiske partiene, kongressen, senatet, i alle land med et parlamentarisk styre. Politikere som påvirker og medvirker til politiske beslutninger som kommer kapitalen til gode. Deres oppdrag for den globale storkapitalen de tjener, er å åpne økonomiene for privatisering, så storkapitalen kan kjøpe landressursene og infrastrukturen, folkets eiendom skal bli kapitalens eiendom, det er kapitalens mål. Deres politikere skal gradvis demontere velferdsstatene og privatisere sosiale rettigheter.

Top Ten Attributes Every Great Business Leader Needs In 2021 - CEO Review
Over tid er gamle ledere med «umoderne» holdninger skiftet ut med folk som forstår hva kapitalen krever av dem. Offentlig virksomhet og privat kapital knytter stadig sterkere forbindelser. Pengemakten styrer mer og mer.

Kapitalen har også sine folk i toppen av overnasjonale organisasjoner som de selv har dannet, som Forente nasjoner, som ble slått sammen med World Economic Forum (WEF) av generalsekretæren uten at de 193 medlemslandene ble tatt med på råd, EU og EØS. WEF, finanskapitalens egen organisasjon, representerer over tusen av de største og rikeste multinasjonale selskapene i verden.

Skal en eie verden, må en ha pengemakten og styre narrativet, fortellingen folk blir fortalt, og det er det pressen og media som gjør, som finanskapitalen eier og kontrollerer. Når folk tenker på presse og media, er det aviser av papir og på Internett, og nyhetssendinger på tv og radio/podcast de tenker seg.

Men media er mye mer enn det. Det er forlag som gir ut skjønn-og faglitteratur, lærebøker, tidsskrifter og månedsmagasiner om livsstil, populærvitenskap og historie. Befinner en seg i en Narvesen kiosk, er det flere hundre blader innenfor nevnte sjangere i hyllene, men hvis en nøster opp i eierskap-forholdene, er alle utgitt av bare noen få selskaper, som igjen har kapital-forvaltningsselskapene som finansielle eiere.

Hollywood er mye mer enn filmer, de produserer også tv serier, ikke bare for den vestlige verden, men også tv-serier spesielt rettet mot Øst-Europa og Russland, for påvirkning og vestlig tilnærming.

For de som ikke ser på statseide tv-kanaler, utgjør reklame omtrent tyve minutter av en tv-time, og påvirker også ikke bare for forbruk, men også livsstil og samværsformer. Storkapitalen eier disse reklamefilmselskapene også, også tv-kanaler for vitenskap og opplysning. Som National Geographic, Discovery, History Channel, programinnholdet har helt klart blitt endret de senere årene spesielt.

woman in black long sleeve shirt using macbook
Tenker vi egentlig slik «de» vil at vi skal tenke.

Befolkningen i vestlige land spesielt, befinner seg i denne media-boblen i all sin våkne tid, som er eiet og kontrollert av storkapitalen. Påvirkningen er kontinuerlig, for eksempel skremselspropaganda om klima mates inn fra alle kilder. Unge og yngre mennesker tror at de har selvstendige tanker om ting, men det er som regel plantet og sådd i mediene de bruker, så de har de holdningene storkapitalen vil de skal ha når et tema som klima kommer på dagsordenen.

Verden styres med jernhånd og jernhæl av et lite folk som bare utgjør en brøkdel av en prosent av verdens befolkning. Deres globalsime med overtakelse av mange utviklingsland ved forgjelding via WB og IMF, deretter innføring av nyliberal markedsøkonomi og privatisering av sosiale rettigheter, har ført til enorm fattigdom i mellom og Sør-Amerika, Afrika og store deler av Asia og Midt-Østen, og nå snart i vestlige land.

De landene de ennå ikke kontrollerer beleires bokstavelig talt med deres krigsmaskin og økonomisk krigføring. Finanskapitalen vil utrettelig fortsette til deres mål er fullendt, en verden som har blitt til ett enkelt frihandelsområde styrt av deres kapitallover, uten nasjoner med nasjonal identitet og styring, og med landegrenser som kan sette begrensinger for den frie flyt av uregulert kapital, billigst tilgjengelig arbeidskraft, varer og tjenester.

people standing on stage with lights turned on during nighttime
På en måte befinner vi oss som ubevisste deltagere i en forestilling som noen har satt opp med oss som deltagere.

Globalsimen akkumulerer enorme kapitalreserver, eierskapsmakt, krigsmakt og mediamakt hos en et lite finansfolk. Deres nyliberale markedsøkonomi fører til enorm fattigdom hos store deler av verdens befolkning, noe som også blir mer og mer tydelig i mange industriland.

Det kan bare bekjempes av en politisk bevisst befolkning som forstår at landenes ressurser må tilhøre folket og ikke kapitalen, og som fordeler velstanden som gratis skole og utdanning, helsestell og et sosialt sikkerhetsnett. Hver nasjon må ha suverenitet og selvråderett over egne landressurser og territorium, egne landegrenser, egen sentralbank med egen valuta og eget forsvar.

Dette er det motsatte av finansfolkets globalisme, som forsøker å tilsidesette nasjonale folkevalgte regjeringer med overnasjonale avtaler som EU, EØS, TTIP, TISA, ISDS og FN/WEF. Skal nasjonalstatene bestå, må folket stille seg bak dem og avsette dagens regimer som bare er administrasjoner som tjener den globale storkapitalens agenda.

Innlegget er hentet fra derimot.no sin kommentarspalte

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: Alexander Schimmeck

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Sterkt innlegg/kommentar, utrolig bra at Lindtner tør å løfte frem bidragsytere som Northern Lights, Enebak osv. Det er mye bra i kommentarfeltene her.

  Folket har blitt ført bak lyset ang. verdens reelle maktforhold og tilstand minst siden første verdenskrig, da finanskapitalen ble virkelig global. Jeg er usikker på om denne trenden i det hele tatt lar seg reversere nå på et så sent stadium, men vi må gjøre det vi kan og kjempe for at makten forblir mest mulig «lokal», reversere og blokkere videre globalisme, og fremme reellt folkestyre og personlig frihet der man kan. Du vet, ekte demokrati, «power to the people» og alt det der. Fascistene vil avsløre seg selv ved at selv om de kan bruke mange av de samme slagordene, jobber de utrettelig for det motsatte – de jobber for mer kontrol, mer globalisering, mindre inflytelse for folk og mer makt til storkapitalen.

  Det er helt klart at det vi praktisererer nå om dagen som «demokrati» egentlig bare er «administrativt sjikte» for storkapitalen – lojaliteten til politikerne ligger ihvertfall ikke hos det Norske folk, men hos andre, globale aktører. Hvor lenge er det før Erna Solberg jobber for FN for eksempel?

  Svar
 • I 1933 gikk «Det Jødiske Verdensforbund» til det skritt å erklære krig mot Tyskland. Bakgrunn for dette var at tyskerne hadde sett seg lei på at disse jødene (finansfolket) misbrukte og utbyttet tysklands økonomiske system til egen vinning i alt for stor grad. Ingenting kunne kjøpes eller selges uten at jødene var involvert. Løsningen var å begrense deres mulighet til å styre det økonomiske, da sprakk det for jødene, og krigs-erklæringen var et faktum. Her må man også huske på at tysklands økonomi var den sterkeste i Europa, så det var mange penger jødene ville tape ved en slik ordning. En ordning mellom jødene og nazistene kom i stand, hvor det ble enighet om å hjelpe jødene med å bygge sitt «forgjettede land» Israel, og en delegasjon fra begge «partier» dro til Palestina for å «sjekke ut forholdene» (en minnemynt utgitt ang. dette). Men intet land kan oppstå uten innbyggere, så jødene i Tyskland ble først lokket med «gull, røkelse og myrra» hvis de flyttet til Palestina og «staten Israel», noe de fleste jøder sa nei til, da de (vanlige) jøder hadde det ok i Tyskland. Da begynte truslene og forfølgelsene fra det vi nå kan kalle zionistene, de samme som «styrer» staten Israel i dag, og som styrer det meste av verden gjennom sine gjelds-penger, eller Fiat-valutaer som vi kaller dem. Mesteparten av verdens land anerkjente ikke zionistene som «Guds Utvalgte Folk», de var utelukket som innbyggere i de fleste land i verden, og derfor måtte disse land «overbevises» om hvor «uskyldige» jødene var, og anerkjenne dem. Derfor Holoca$h, hvor de «berømte» 6 millioner ble «ofret». At Auschwitz plaketten senere måtte endres med 2.5 millioner betyr visst ingen ting, (matematikk er noe dritt) det er forsatt 6 millioner som gjelder. At opptegnelser fra Røde Kors viser flere jøder i Europa ved krigens slutt kontra ved krigsutbruddet teller heller ikke. Denne «finans-gjengen» (zionister/khazarer) fikk kjøpt nok senatorer i USA til å få igang FED i 1913, det var starten på galskapen vi ser i dag. Hvis man gransker business-konglomeratene, Big Pharma, Big Tech og Big Banks ser man tydelig hvilken «rase» som styrer galskapen, underlig at de samme sitter i hverandres styrer og eier hverandre? Absolutt ikke, dette er «familiens» topper, som i Cosa Nostra, eller KM som de heller blir kalt i dag (Khazarian Mafia). Noen sier 1%, men personlig tror jeg ikke det er helt korrekt, blant 1% finnes det nok noen som «er med» kun på grunn av pengene, de har ikke en ideologi lik, eller er av Edomitt/Khazar slekt. Staten Israel er «blår i øynene» på kristne forøvrig (eller burde være det). Etterkommere etter Abrahams sønn Jakob-Israel er «korrekte eiere» av navnet Israel, men de som sto for oppbyggingen var etterkommere av Abrahams sønn Esau, Edomittene. Bibelen sier det enkelt: Jakob-Israel hadde Gud som «far», Esau hadde Satan som sin, og Gud hatet Easu, fordi Easu hatet Jakob-Israel, og dette «hatet» fortsetter friskt også i dag. Forskere har funnet ut at ved Jerusalems fall dro Jakob-Israels ætt nordover (de 10 fortapte stammer). Kaukasiere (hvite) er etterkommere etter Jakob-Israel, mens «jøder» er etterkommere etter Esau, hvis dette stemmer kan man lettere se for seg ønsket om å utrydde vesten (de hvite) som edomittene holder på med i dag.
  Til de som ikke tror på slike ting: Man skal aldri kimse av historien, det hender faktisk at den er sann.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Fagfolk tar til orde for en stopp for det som ikke virker

Vaksinerte mennesker har større risiko for sykdommer enn de uvaksinerte

Forrige innlegg

«Smitte» er bare et påskudd for kontroll.

Det dreier seg ikke om sykdom lenger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.