POSTED IN Konspirasjoner / Sammensvergelser, Virkelighetsforståelse

Konspirasjonsjegere:

Derimot.no en av Norges største og farligste nettaviser!

33 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Derimot.no har fått en henvendelse fra nettstedet Kampanje.com hvor vi blir bedt å kommentere noen påstander om Derimot.no fra Marius Karlsen og John Færseth. Det de skrev om oss var følgende:

Hei! 

Jeg er journalist hos medie- og kommunikasjonsnettstedet Kampanje.com. Jeg har intervjuet Marius Karlsen i Helt Digital og forfatter John Færseth, som kommer med en rekke påstander om Derimot.no. Jeg har lagt ved alt de sier i denne mailen, slik at du har mulighet til å svare på kritikken. (Fra journalist Ragnhild Aarø Njie i Kampanje.com)

Kommentarer fra Marius Karlsen i Helt Digital: 

Marius Karlsen

Han mener at det ikke nødvendigvis er noe negativt i å spre «alternativ informasjon» – men sier at Lindtner via sine nettsider konsekvent sprer desinformasjon om koronapandemien, klimakrisen og mediebransjen. 

– Det er klassisk retorikk som brukes av ekstremkommunister. Det hører til historien at denne mannen var for ekstrem for Norges Kommunistiske Parti. Han skriver selv på bloggen sin at han av ledelsen ble oppfattet som en trussel mot «den rådende virkelighetsoppfatningen», sier Karlsen.

– Hvordan skal man i mediebransjen forholde seg til slike aktører? Facebook følger ikke med og lar ham kjøpe annonser. Han har nå fem aktive annonser, og merker dem ikke som politisk reklame, fortsetter Karlsen. 

_______________________________________________________________________________
«Derimot.no hadde de to mest engasjerende sakene i Norge i november og var den tiende største nettsiden målt i engasjement på Facebook og Twitter.»
_______________________________________________________________________________

Han forteller at Lindtner i sine «artikler» blander meningsinnhold, konspirasjonsteorier, i tillegg til å hente inn andres meninger, samtidig som han skriver at han ikke nødvendigvis er enig i det som blir skrevet. 

– Dette er en farlig utvikling. Derimot.no hadde de to mest engasjerende sakene i Norge i november, og var den tiende største nettsiden målt i engasjement på Facebook og Twitter. 

I snitt fikk hver sak Lindtner la ut 1257 reaksjoner, delinger eller kommentarer – og 239.000 i totalt engasjement. 

– Under Derimot kom Bergens Tidende, Document.no, Rights.no, Newsner, E24, Finansavisen, Dagens Næringsliv og Aftenbladet. Her er det jo både seriøse aktører som man forventer at skal skape mye engasjement, og nettsteder med en tydelig politisk slagside, sier Karlsen. 

Han mener at fremveksten av slike alternative nettsteder vitner om at det er et behov for å øke kompetansen i befolkningen når det kommer til digital kildekritikk. 

Karlsen forteller at domenet derimot.no ble etablert i 2015, og at nettsiden drives av en 76 år gammel mann ved navn Knut Lindtner. Facebook-siden ble etablert i oktober i fjor, og har nå i overkant av 2000 følgere.

 • Han beskriver seg selv som kommunist, og bruker en retorikk som er typisk for ytre venstre. Denne type nettsteder på ytre venstre og ytre høyre deler ofte av de mange konspirasjonsteoriene, blant annet i form av en sterk mistro mot norske medier, sier han.

– Medietilsynet har gjort noen forsiktige skritt, men gjør ikke nok, avslutter han. 

Kommentarer fra John Færseth: 

Forfatter og journalist John Færseth har skrevet flere bøker og artikler om konspirasjonsteorier, ekstremisme og desinformasjon sier at nettstedet hører til i det samme landskapet som Steigan. 

– Mistroen til norske og vestlige medier er tydelig. På samme måte som Steigan sprer Derimot.no også russiskvennlige synspunkter, og mange av de samme konspirasjonsteoriene som spres av propagandakanalen Russia Today. Russia Today har en  lang historie med å bruke vestlige konspirasjonsteoretikere som eksperter, litt som en reaksjon på at vestlige medier ofte bruker russiske dissidenter og opposisjonelle som eksperter på Russland. Pluss at man forsøker å nå ut til krefter som er kritiske til egne myndigheter, og vil spre et narrativ om at myndighetene i Kreml står opp på vegen av verdens folk, mot kreftene som prøver å ta over verden,  sier Færseth. 

Derimot.no sprer også konspirasjonsteoriene om George Soros som den store stygge ulven, som ønsker å oversvømme Europa med migranter, fortsetter han. 

Han biter seg også merke i at nettstedet sprer konspirasjonsteorier om koronaviruset. 

– De skriver blant annet at det bare er en vanlig influensa. Det er jo ikke veldig originalt, men dersom nettstedet er så stort som du sier, så er dette litt skummelt, sier Færseth.

– Hva slags type mennesker er det som leser denne type nettsteder, eller står i fare for å tro på disse konspirasjonsteoriene?

– Generelt vil jeg tro at mange av dem leser akkurat dette nettstedet, hører til i det landskapet der ytre høyre og ytre venstre overlapper med hverandre. Mange er nok forholdsvis nasjonalt orienterte. Nettstedet er kritisk til NATO, EU, innvandring og ikke minst mainstream-media, og angriper George Soros som ansvarlig for migrasjon. Og siden det har blitt såpass stort, så er det nok også dem som er på jakt etter «sannheten» om for eksempel korona-pandemien. 

Spørsmål fra Kampanje: 

Ragnhild Aarø Njie | Kampanje
journalist Ragnhild Aarø Njie i Kampanje.com
 • Kjenner du deg igjen i kritikken? 
 • Hvor henter du informasjonen du deler på nettsidene dine fra? 
 • Vil du fremover ta noen grep for å sikre at informasjonen du deler på nettsidene dine er riktig? 

Her kan du også legge til det du måtte ønske som svar på kritikken. 

Vårt svar.

Først må jeg kommentere generelt de disse to sier om Derimot.no. En del er helt korrekt og det finner en ved å lese seg opp på nettsiden « Om Redaktøren» og «Hvorfor avis». Jeg er tilhenger av åpenhet og prøver også å praktisere det.

Det var en av grunnene til at jeg ble ekskludert fra NKP. Andre grunner var at jeg mente at vi i NKP måtte diskutere hvilke feil som førte til Sovjetunionens oppløsning og at jeg ville etablere et diskusjonsforum for NKP-medlemmer for å diskutere politikk. Hvis det er ekstremisme, ja, da er jeg ekstremist.

Jeg kjøper spredning av facebook for mine innlegg uten å merke dem som reklame. Det er de ikke, men meninger som ellers vanskelig blir sett. En må være politisk blind hvis en ikke skjønner det når en leser disse. 

Her er et eksempel på slike innlegg. Facebook nektet forøvrig å spre dette innlegget mot betaling fordi det stred mot etablerte fakta. Enhver som leser det skjønner at det ikke gjør det. Det refererer bare til det som skjer og prøver å tolke hva det kan bety.

woman in white long sleeve shirt kissing girl in white long sleeve shirt
Det finnes små og stor konspirasjoner. Dette er en bitte liten.

Det som går igjen i argumentasjonen fra Karlsen (som jeg ikke kjenner) og Færseth (som jeg har sett i mediene) er at de hevder at det er konspirasjonsteorier jeg formidler. Det betyr at de har fasiten på sannheten, på det som skjer, noe jeg virkelig betviler. Det er ingen som har oversikt over alt som skjer og konspirasjoner er så vanlig at vi har lovverk til å beskytte oss mot det. Eks. lover mot priskarteller eller mot inhabilitet osv. Til og med små barn konspirerer mot hverandre. (Hemmeligheter)

Konspirasjoner er rundt oss hele tiden. En må være ganske naiv for å tro at det en sjøl mener ikke kan være en del av en konspirasjon, at en kan være lurt til å tro at noe er sant som faktisk ikke er det. 

Nå henter vi noen ganger stoff fra RT (Russia Today) som jeg oppfatter som en mer nøktern nyhetsformidler enn våre medier. Det er min mening. Men det betyr vel ikke at vi svelger alt derfra som god fisk?

Fra artikkelen om hans frakt av migranter over Middelhavet til Europa.

Vi har hatt lite stoff om George Soros særlig de siste tre årene, men vi hadde en artikkel om hans befraktning av det han kalte «flyktninger» over Middelhavet (vi kaller det ulovlige migranter), et innlegg som gikk spesielt godt. Det lå lenge på vår fremside som en av de ti mest leste artiklene. I praksis har vi altså hatt lite stoff om George Soros, men den artikkelen ble delt av 5000 på facebook og det var fordi den var virkelig god.

Vi har ikke skrevet at koronaviruset er en vanlig influensavirus, men at dødeligheten er som en vanlig influensa og at vi skulle forholdt oss til det som om det var det. Det er dødeligheten som sier noe om farlighet, ikke smittbarheten. I Norge er Korona mindre dødelig enn en vanlig influensa. I statistikk fra tidligere år fremgår det at antallet influensadøde var årlig på 900 i gjennomsnitt. Det første året med Korona var det mellom 600 og 700.

Galileo Galilei – Wikipedia
Galileo Galilei var en filosof, fysiker og astronom som regnes som en sentral skikkelse i den vitenskapelige revolusjonen. Wikipedia. Han var en av verdens største konspirasjonsteoretikere da han utfordret den tidens rådende oppfatninger om at jorden var flat.

Så har Kampanje.com stilt oss noen spørsmål: 

Det er følgende:

 • Kjenner du deg igjen i kritikken?
 • Hvor henter du informasjonen du deler på nettsidene dine?
 • Vil du fremover ta noen grep for å sikre at informasjonen du deler på nettsidene dine er riktige?

I det siste spørsmålet ligger det implisitt den forutsetningen at jeg ikke sikrer meg at informasjonen jeg deler på nettstedet er riktige. Det er jeg uenig i. Men her jeg skal svare på dem:

«Kjenner du deg igjen i kritikken?»  – Nei.

«Hvor henter du informasjonen du deler på nettsidene dine fra?» 

– Det står oppgitt i  hver eneste artikkel hvor informasjonen kommer fra, med unntak av når det  er en meningsytrings-artikkel .  Når man skriver hva en mener så er det ikke noe behov for å vise til hva andre har skrevet, siden meningsytringer ikke er det samme som artikler som vil prøve å gi den mest mulig korrekte informasjonen om et tema. 

person holding magnifying glass
Det er viktig å skille fakta og meninger. Mange tror at fordi flertallet mener noe, da er det sant.

Skriver man at Bodø/Glimt vant serien, så er det en opplysning man må kunne bevise. Eksempel på kilde er da tabellen for sesongen 2021. Men skriver man at man selv mener at Bodø/Glimt er et dårlig fotball-lag så er det en meningsytring som ikke fordrer kilder for denne meningen.

Eksempler på kilder som vi har, det er blant annet  FHI, den norske regjeringen, Helsedirektoratet, WHO, CDC, andre lands myndigheter, fagartikler, MSM, som VG, NRK, og diverse utenlandske medier. Altså helt likt det som MSM har av kilder.

«Vil du fremover ta noen grep for å sikre at informasjonen du deler på nettsidene dine er riktig?»

Vi vil fortsette i fremtiden, som nå.  Skriver vi noe som kommer fra MSM, WHO, FHI, CDC, osv. så regner jeg med at dette er noe som er trygt å bruke som bakgrunnsinformasjon.

Derimot.no kan ikke ta på seg jobben med å være «faktasjekkere». Er det noe vi skriver som ikke er faglig sett riktig, så er det slik at da kan andre kritisere oss for det, i åpen ordveksling.  Marius Karlsen og John Færseth har ikke konkretisert noe som skulle være eksempler på at derimot.no har skrevet noe som er faktisk feil i «saks-artikler», altså som ikke er meningsytrings-kronikker. Dermed blir deres utsagn kun å regne for deres meninger og ikke som fakta. De har rett til å ha sine meninger, men de har altså ikke kommet med konkrete eksempler på feil.

Når det gjelder artikler som er meningsytringer – og som kan være skrevet av eksterne forfattere, så vil jeg gjøre det samme som MSM når de trykker leserbrev (og lignede), la artiklene stå får forfatterens regning. Vi har ikke som oppgave å være sensor for de som skriver leserbrev.  Like lite som at MSM har det.

For derimot.no sin redaksjon

Knut Lindtner
Redaktør

Avsluttende kommentarer. Dette er egentlig svært gledelige nyheter som forteller om en voksende panikk i MSM-leiren. Særlig gledelig er vår økende oppslutning hvor vi nå danker ut langt større nettsteder. Dette har vi merket i høst med en tredobling i åpnete nettsider fra august til i dag. Akkurat i dag vil ligger vi på mellom 10000 og 14000 treff. Vi vokser fort hele tiden nå.

Vi takker for den reklamen vi får av denne henvendelsen.

Knut Lindtner
Redaktør

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

33 kommentarer. Leave new

 • Livsfarlig! Skjelv i buksene, Karlsen og Færseth & co! Jeg skoggerler. Din suksess, Knut Lindtner, med din nettavis, som er gull verdt, skremmer mobben, så de rotter seg sammen, sånn som sånne gjør.
  Steigan er også helt prima. NIFS for ludder-media, selvfølgelig. Jelg ler og ler.

  Svar
 • Genialt tilsvar! Og gratulerer med suksessen!

  Svar
 • Uten derimot og steigan hadde Norge vært fattig på kritisk journalistikk. Jeg er lei av innsnevret konsensus fra MSN. Jeg setter umåtelig pris på ditt bidrag Knut Lindtner.
  Jeg mener at folk som leser alternativ presse er oppegående mennesker, som også gir grobunn for selvstendig tenking.

  Svar
 • Reidar Kaarbø
  16 desember 2021 8:24

  Marius Karlsen sitter i Kringkastingsrådet ifølge journalisten.no, et råd som driver «avviksbehandling» (klager fra seerme) på en særdeles tvilsom måte uten å gi gode tilbakemeldinger til klagere, med ubegrunnet selsktiv utvelgelse av klager som behandles, uten transparens i behandlingen, uten fremlegging av begrunnete vedtak, og med en statistikkbehandling som er ufullstendig og selektiv og mildt sagt dårlig. Hvis dette er hans oppfatning av åpen og saklig journalistikk, er det bare å beklage.
  Reidar Kaarbø, redaktør av nettstedet hvamenerpartiene dot com

  Svar
 • Ja, kommentaren fra Lindtner er jo svar nok på den frykten som vanlig presse ser ut til å få etterhvert. Først tar de bort kommentarmuligheter i egne publikasjoner, så angriper de de få
  som opprettholder fri meningsutveksling i samfunnet vårt.
  Gratulerer med
  «desinformasjonen».
  Et morsomt politisk ord.

  Svar
 • Gratulerer derimot.no!!
  Det er ikke uten grunn at jeg følger dere, selv om jeg er ihuga anti-kommunist.

  I et samfunn der det å være en helt blir en forbrytelse, må helten bli en forbryter.

  Denne kritikken fra det patetiske media er en æresbevisning.
  En æresbevisning som i mine øyne (og for guds skyld, dette er en meningsytring!!) henger mye høyere enn St.Olavs-ordenen.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  16 desember 2021 10:02

  Til lukke med framgangen for derimot.no!

  Saka om USA-militærbasar i Noreg vonar eg får fyldig dekning fram mot stortinget si behandling til våren.

  Svar
 • På min nyheitsblogg Saksyndig har eg publisert ein artikkel om denne saken. Saksyndig støttar Derimot.no og andre alternative nettaviser:

  https://saksyndig.com/2021/12/16/derimot-no-blir-anklaga-for-a-spreie-feilinformasjon-og-konspirasjonsteoriar/

  Svar
 • Når luftvernet spiller opp , da er man over målet ! Gratulerer !

  Svar
 • Ingen grunn til PANIKK ! – Derimot er en fantastisk Nettside og selv om jeg så absolutt ikke tilhører hverken venstre eller høyresiden – finner jeg innholdet som blir formidlet både interessant, reflektert og så absolutt ikke hverken manipulerende eller vanedannende! – Uttalelsen om at Derimot sine nettsider konsekvent sprer desinformasjon om både koronapandemien, klimakrisen og mediebransjen stiller jeg meg totalt uforstående til ! – Jeg elsker å ytre mine meninger, kunnskap og forstand og det føler jeg at Derimot gir meg anledningen til ! – STÅ PÅ ! – Angående fakta om at COVID -19 vaksiner er den verste forbrytelsen i menneskehetens historie har jeg belegg for og jeg vil så ABSOLUTT IKKE slutte å ytre mine meninger !

  Svar
  • Dine meninger leses med interesse, Synneva. lit uenig når du skriver at: «så absolutt ikke hverken manipulerende eller vanedannende!» Veeeel, er innom diverse nyhetsformidlere i løpet av dagene … For å si det som det er – dagene blir ikke helt de samme uten innput fra alternative media – ikke minst derimot.no MSM er ensrettet og velfundert med fokus på hva VI skal mene, synes og tro.

   Svar
 • Jeg vil takke derimot.no for at dere fremhever norske blogger og nettsteder som ellers ville være vanskelig å finne.

  Svar
 • Strålende! Takk for Derimot. No som bidrar til kunnskap og opplysning❤️

  Svar
 • Fantastisk! kjør på Mr. Lindtner, at du er på radaren betyr at du har påvirkningskraft – dette er positivt.

  Jeg må le litt da, de to absolutt beste systemkritikerne i Norge nå om dagen (Steigan og Lindtner ), er to gammel-kommunister laaangt forbi pensjonsalder. Hvor blir det av de unge? er det helt hjernevasket alle sammen?

  Kommer til å fortsette å lese blekka di på daglig basis, så det er bare å kjøre på.

  Svar
  • Ja, dette er et betimelig spørsmål. Ser ut til ungdommen er fornøyd bare de får koblet seg til litt musikk og sosiale medier, og får seg litt pizza og øl. Skremmende?

   Svar
   • Veldig skremmende. Lurer på hva folk i 20-åra og begynnelse av 30-åra egentlig bruker sin intellektuelle kapasitet på om dagen? Det er deres fremtid som blir stjålet foran nesa på de. Skjønner de det en gang? Eller er det bare netflix, sosiale medier og neste tinder-ligg som er i fokus? I så fall har jo den digitale atomiseringsstrategien vært en gedigen suksess for makthaverne! split og hersk ned til atom-nivå!

 • Disse såkalte faktasjekkerene var også et tema hos ukcolumn.org igår
  ( https://www.ukcolumn.org/ukcolumn-news/uk-column-news-15th-december-2021 ).
  De norske faktasjekkerene er som en råtten kvist, på en råtten grein, på et råtten tre.
  Det er bare et tidsspørsmål før treet velter.
  Stå på!

  Svar
  • Og de som kaller seg radikale i Norge, v. siden?, har glemt at «radikal» betyr å gå til roten på treet (samfunnet) for å finne årsaker til en samfunnssykdom.
   Istedet stirrer de på den grenen de sjøl sitter på uten at de ser råttenskapen.
   Eller de stirrer mot himmelen mens de piller seg i navlen.
   Vi trenger en ny politisk bevegelse i Norge.
   Et folke-demokrati.
   Langt unna råttenskapen i et incestødelagt Løvebakken.

   Svar
 • Hei Knut! – Gratulerer med fremgangen! Du har et glimrende nettsted, og jeg kan godt forstå at MSM nå begynner å bli litt bekymret. Jeg besøker derimot.no hver dag, og finner masse interessant stoff der. Sammen med et par andre norsk nettsteder, er du et stor lyspunkt i den ellers traurige norske medie-hverdagen, også mht. de nesten daglige kommentarene dine, som innleder noen av artiklene. Tilsvaret her ditt er veldig bra. Selvgode Karlsen & Færseth (+ kampanje.com) driver med inkvisisjon, og virker egentlig ganske patetiske. Lykke til videre! :-)

  Svar
  • Der tok DU ordet fra meg. Etter en kaotisk dag i går kom jeg innom og nettop PATETISK var mitt uttrykk/opplevelse av hva som utspant seg fra disse små som utgir seg for å være seriøse, en til og med styremedlem i Kringkastningsrådet ;). Så lettvint og lite troverdig. Jeg er overrasket over løgnaktigheten; et fenomen som gjennomsyrer det meste idag med solide untakelser. Bare trist. Alt blir vridd til U-veseners fordel. Utrolig gjennomsiktig – ref. keiserens nye klær – fryktbasert matet via ideologer som mener unyttigheter/mennesker skal over og ut. Det kan handle om milliarder!

   Takk Knut Lindtner. Sannheter smyger seg på plass. Derfor er din tilstedeværelse uvurderlig..

   Med hilsen forøvrig sterkt preget individualist. Frihet er alfa og omega for meg. Punktum..
   Ad kollektivisme som Edward G. Griffin kaller kommunisme (hard core/har kjerne sådant): ref. Sovjetunionen (eks.): Edvard G. Griffin (YouTube) sin gjennomgang av denne retningen holder vann enn idag. Ja dere kjenner til alt sammen, tendensen er økende, studert og innlemmet i mange tiårs drøftinger i hemmelige Bilderbergmøter der helt fra 1951 (1961?) et av disse årstallene er korrekt gjengitt. Andre hem o.a. organisasjoner opprettet for agendaen «én verdensregjering» og Agenda 30. Orginasjosjonene ynglet verre, uten innsyn så klart. Det bar frukter; Mangt et sitat kom ut til offentligheten. Den viktigste ingrediensen handlet om insektene i menneskeham de mislikte. De spydde hver dag, stakkars.

   Vi er på vei mot et totalitært samfunn. Islett av dette sees tydelig. Agenda 30 skulle vi alle sammen stå imot. Tross motkrefter skulle vi sette oss inn i dette kommende, rent perverse samfunnet hvor makt og tvang er utgangspunkt for det levende liv. Noen prøver seg med lokkematen – «vi skal bære deg på våre hender»/Klaus Scwab – en av sosiopatenes løpegutter til korporasjoner/oligarker./sosiopater. Empatiløse farligheter de aller fleste.

   Våkne opp fra pågående propaganda, og den derav fryktinduserte hypnosen som stille har tatt plass i vårt sinn; styrket av myndighetens oppfordring med MSM på slep, som agiterer oss i senk med «hedre dine myndigheter (= gjør som de sier) for de har den etterlengtede løsning til alt som skremmer» …. så vil det gå deg vel i landet. Mon det? .

   JOBB DEG/OSS FOLKET UT AV HYPNOSEN, FORSØK IALLE FALL, vi VET det er vanskelig. Vi er i faresonen rent medisinsk. Har vi klare øyeblikk, rest av vilje – prøv å gulpe opp et NEI, ift. forestående vaksinepress. Si at du avventer svar på hva innholdet i dem er. Mangt et farlig emne er nå dokumentert fra utenforstående kapasiteter verden rundt. På denne siden finner vi en del. Jeg har merket meg november-og hittil i desember som en periode hvor informasjonen har vært særs god på denne side. Og for Guds skyld, la den overskriften få vare en stund til.. Og jeg lenker naturligvis mang en artikkel herifra. Norsk tekst så langt det konstruktivt er flott, ikke minst grunnet et flott valg av stoff/artikler.

   Endring av samfunnet vil komme til. Den skulle bli en sterkt medvirkende folkets endring for landet. Løgner skulle Oppheves, sannheter Fremheves i denne prosessen. Jeg håper på noe helt nytt, dette vi har er ikke bærekraftig for det være seg kropp og sjel.

   Vår mat er ødelagt sa en amerikansk bekjent til meg for mange år siden. Jeg avslutter med:
   Våre land her i vest har nå status som ødelagte.. delvis skyld har vi alle – vi ga mennesker som baserer seg på hemmelighold, konspirasjoner, og grusomheter/ren ondskap fritt leide – i deres løgnaktige velferdens navn. NÅ, betaler vi prisen da den kommer ut i den verste versjonen. Den tar bruk teknikker mange ikke vil kunne overleve. Og det absurde er at de alle har unnsluppet forskning på menneskeheten. Jeg tipse uinformerte om Arthur Firstenberg og vår egen Einarflydal.com (siste mann kjemper for oss alle).

   Oi, der knirket det, vil den gå over til klokkeklang?? Såå mange som kjempet/ – kjemper.

   TAKK.

   Ble litt langt dette – bruker mye krefter på liv som står på spill, det være seg nære ell. mer perifere i mine omgivelser. Alt for mye er ondsinnet (det vet de) kamuflering av fakta. Forstå det den som mestrer dette. En jobb i seg selv. Hypnotisert kan være et svar av betydning, tolk det rett; på nyåret/februar kommer en bok om dette fra nederlandsk forsker – fant ham på YouTube – i vanvare slettet jeg lenken.

   Svar
   • Peterkrabbe.wordpress.com hadde lenken (var å finne på siste artikkel iallfall forleden). Sletting av både innspill, ja hele blogger er blitt en øvelse beordret fra «the power to ble»/den kommende ikke ønskede makten våre myndigheter ønsker seg, noen mer enn andre, vet ikke om den finnes lenger her og nå. Iblant tar de samme bloggen gjenoppstå ;)

 • Kan bare slutte meg til alle de andre over her og gratulere med suksessen til Derimot.no. Helt tydelig at Ikke Seriøs Media (ISM) virkelig har begynt å få panikk, det er ganske tydelig.
  Sannhet er det løgnen først og fremst frykter, men ingen kan hindre sannheten i å trenge seg frem, ingen.

  Svar
 • Northern Light.
  16 desember 2021 16:46

  Derimot begynner med sin stadig økende leserskare å bli brysom for Makten, og da vil Makten, som den har gjort til alle tider, forsøke å stoppe all opposisjon som kan utfordre den. For de som har Makten vil fortsatt ha den. Makt korrumperer, og absolutt makt korrumperer absolutt som det heter.

  Hovedstrømspresse og media i dag er som kongens herald i middelalderen, utroper av kongens dekreter og nyheter. De som utfordret kongens makt den gang, havnet i fangehullet. En tradisjon som fortsetter i dag, det er Assange et eksempel på.

  Kongen og hans adelskap fra middelalderen forsvant ikke, de bare skiftet ham. De ble (finans)fyrster og deres globale organisasjon som erstatter adelskapet i dag kalles ikke grever, markier, baroner og stattholdere. De kalles bankkartelleiere, banksjefer for Federal Reserve, direktører for kapitalforvaltningsselskaper, investorer, presidenter, statsministere og politikere.

  Det er nettsteder som Derimot no og Steigan no som i dag driver den journalistikken som hovedstrømspressen og media ikke gjør. MSM er ikke den fjerde statsmakt, de har blitt en del av den og styrer befolkningene, eiet av storkapitalen som de er. Derimot representerer alminnelige folks interesser og rettigheter, og påpeker og avdekker kapitalmakt, eierskapsmakt, krigsmakt, politisk makt og retts-makt konsentrert hos en økonomisk elite.

  Kapitalmakten kan bare erstattes med folkemakt hvis folket i mot makten blir mange nok. Men da må mange nok hjernevasket og indoktrinert av storkapitalens MSM bli oppmerksom på den globale storkapitalens agenda, som er å erstatte demokrati med et teknokrati, en utvikling som har vært som har i gang lenge, og som har startet spurten.

  En ny verdensordning hvor folkevalgte nasjonale regjeringer blir erstattet med en verdensregjering med ikke-valgte billionærer, hvor folkets eiendom i alle land har blitt kapitalens eiendom. Storkapitalens globalisme er det motsatte av fordeling av velstand av en nasjons egne landressurser og aktiva til egen befolkning.

  Derimot avdekker dette på en utmerket måte, og alle lesere oppfordres til å dele artikler fra Derimot med så mange de kan, så finanskapitalens intensjoner kan avsløres for så mange at folket forhåpentligvis kan ta makten tilbake på fredelig vis før det er for sent.

  Svar
 • Jørn Pettersen
  16 desember 2021 17:32

  Stor takk til Lindtner for en strålende jobb. En viktig stemme i kakafonien av generell misinformasjon.

  Svar
 • Til lykke med suksessen i medienorge, bekreftelsen kan kome i så mange former. Det viktige er å formidle nyfikne, informasjon og fryktlaus kritikk.

  Vi som har gitt opp norske media og hentar informasjon frå engelskspråklege sider, gjenkjenner ofte truverdige kjelder her.
  Flott at du er open for kommentarar.

  Svar
 • Å slå ned på kritikk av George Soros ser ut til å være en nylig igangsatt globalt koordinert sak, antakelig i regi av ADL og resten av the ususal suspects: https://open.lbry.com/@AlexJonesChannel:c/ADL-Says-Criticism-of-George-Soros-taking-Over-Legal-System-Must-Be-Banned:a

  Svar
 • «Han mener at fremveksten av slike alternative nettsteder vitner om at det er et behov for å øke kompetansen i befolkningen når det kommer til digital kildekritikk»

  Ja for hovedstrømsmedias ensidige hysteri og totale sensur av alle stemmer som går imot det store «Narrativet» f. Eks medisinske tungvektere som Robert Malone og Gert Van den Bossche har jo selvfølgelig ingenting med saken å gjøre. Eller løgnene rundt norsk bistand i syria, bombinga av libya den store tausheten rundt Assange.. osv.. lista over løgner fra MSM er lang nok til å gå rundt ekvator. Disse folkene, presstituerte og lakeier for BigPharma , MiC og maktkåte grådige milliardærer, er avkledt , avslørt, og peker febrilsk i alle retninger mens de skriker over seg, for å dekke over sin egen moralske og intellektuelle nakenhet og sitt eget åndelige havari.

  Gratulerer til Derimot ! Og godt svart Knut
  Tror ikke Færseth og co forstår hvor latterlige påstandene deres fremstår for de som faktisk gjør grundig research og kildekritikk.
  som å undersøke alle sider av en sak og følge fakta hvor enn det måtte lede deg.
  Jeg leser nettsteder som Derimot nettopp fordi de faktisk formidler ekte informasjon med kildehenvisninger, Ikke fordi jeg nødvendigvis er enig med skribentenes personlige ideologier eller synspunkter. Og fordi det ikke føles som om de prøver å fortelle meg hva jeg skal tenke.

  Hvis Nrk og resten av hovedstrømsmedia i norge ønsker å være relevant burde de gå i seg selv og få seg baller og integritet å begynne gjøre ekte journalisme ikke prøve å sverte de som faktisk har det og gjør det.

  Svar
 • Gratulerer med å komme i søkelyset. Tilsvaret holder samme gode kvalitet som nettstedet ditt. Du gjør en veldig viktig jobb. Derimot leses (nesten) hver dag, sammen med Steigan. Mange ønsker faktabaserte arkikler på norsk, med et saklig og kritisk blikk på det som skjer rundt oss, ikke propaganda og desinformasjon. Jeg i likhet med mange har dessverre mistet tilliten til MSM, fordi motstemmer latterliggjøres, vinkles gjerne feil eller kanselleres.

  Svar
 • Slutter meg til gratulantene, Knut. Om jeg skulle lagt MSM til grunn for informasjon så hadde jeg vært temmelig uvitende om mye. Du gjør den jobben journalistene i MSM ikke vil/kan/får lov til, og takk for det.

  Svar
 • Wasan Totland
  20 desember 2021 23:02

  Gratulerer Knut. Skal se om jeg finner noen slanter til deg.

  Svar
 • Per Lothar Lindtner
  21 desember 2021 7:26

  Bra jobbet, bror!

  Svar
 • Vi har alle et ansvar for å hjelpe Derimot og redaksjonsstaben mot nye høyder. Det gjør vi ved å spre kjennskapet til Derimot til flest mulig som krysser vår vei -det være seg elektronisk og i fysiske, ikke-virituelle menneskemøter -be vedkommende huske et ord til han havner foran pc’en, nemlig Derimot!
  Vi er i krig -hver og en må delta med de ressurser en har. Trykk ut en god artikkel og del den ut osv. Skriver du i et kommentarfelt så link til Derimot osv.
  VI FASTE LESERE BØR FØLE EN FORPLIKTELSE til Å BETALE LITT FOR DET VI BLIR TIL DEL. BIDRA TIL VIDERE VEKST. SEND EN JULEGAVE , VIPPS, NÅ OG ET MÅNEDLIG FRIVILLIG ABONNEMTSBELØP FREMOVER. Dette gir seg ikke selv – stor takk til Knut L og alle hjelperne omkring deg. Hvis vi vil unngå et teknokratisk medisinsk tyranni, må Derimot, Steigan og andre bli folkelesning over det ganske land.
  Vil det være en tanke å ha en «subscribe»-ordning – vil gi en viss mulighet for å ha kontakt med faste lesere hvis tyrraniet og sensuren tar ytterligere grep.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Korona

Verdenshistorias dårligste vaksiner: Livsvarig tablettkur i sprøyteform

Forrige innlegg

Vi Kina og Nicaragua utfordre USA?

Blir et nytt kanalprosjekt gjennom Mellom-Amerika iverksatt?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.