POSTED IN Russland, Ukraina, USA

Noen forstår ikke når slaget er tapt.

Victoria Nuland vil ha mer opptrapping.

0
Print Friendly, PDF & Email

Sun Zis bok «Krigskunst» skulle vært obligatorisk lesning på alle politiske og militære skoler i Nato-land sammen med «Fyrsten» av Niccolò Machiavelli. Begge bøkene gir en innsikt i forståelse av hvordan makt kan anvendes og fungerer.

Når Victoria Nuland uttaler at angrep med USA-våpen langt inne Russland ikke kan sees på som eskalering forteller dette at hun sammen med de fleste vestlige ledere (bl.a. norske) ikke forstår at i konflikter er det vesentlig å forstå hvordan motstanderne tenker om det som skjer – like mye og viktig som en kan begrunne sine egne valg av handlinger.

Sunzi regnes for å være forfatteren av boken Kunsten å krige, en innflytelsesrik kinesisk bok om militær strategi. Boken skal ha blitt forfattet etter at han hadde trukket seg tilbake til fjellet Qionglong Shan. Han er også en av første realistene innen den internasjonale relasjonsteori. Wikipedia

I dag er situasjonen den at vi hverken kan begrunne vårt eget handlingsvalg og langt mindre forstå hvordan våre motstandere tenker. Ifølge Zis erfaring har en da plassert seg i en situasjonen hvor en er dømt til å tape enhver konflikt, hvert slag. Vi kjenner hverken oss selv eller motstanderne våre.

Victoria Nuland er en slik person. Hun er vant til at USA har fått viljen sin gjennom bruk av overlegen makt slik en kunne da USA dominerte globalt etter Sovjetunionens oppløsning. Den tiden er forbi. Tiden for maktbruk fra USAs side for politiske gevinster er definitivt over. Men vi holder oss med ledere som henger fast ved metoder som ikke fungerer og som heller ikke forstår den verden vi lever i.

I Norge er hele Storting og regjering full av slike folk. Nå skal turister fra Russland hindres i å besøke Norge. Det eneste vi oppnår med dette er å gjøre vår store nabo til fiende og uvenn. Hva har vi igjen for det? Det vokser frem et enormt marked i kjølvannet av samarbeidet mellom Kina og Russland. I vest stagnerer økonomien.

Sansynligvis vil det være næringslivsledere og ikke politikerne som vil måtte gå i bresjen for å bryte opp det nedfrosne forholdet til Russland som vi har sørget for de siste årene. Vi kjenner i dag hverken oss selv eller de vi skal forholde oss til. Vi holder oss med dårlige ledere og en virkelighetsforståelse som ikke stemmer med den verden vi lever i.

Knut Lindtner
Redaktør

Victoria Nuland vil at USA bomber russiske mål i Russland

Av Tyler Durden

Den tidligere øverste embetspersonen i utenriksdepartementet, Victoria Nuland, er tilbake i mediebildet, og hun slutter seg til Kiev-regimets engasjement, for å overbevise vestlige allierte og USA om å øke deres innsats i krigen med Russland.

Nuland sa i et nylig TV-intervju på ABC News, at Biden-administrasjonen burde tillate ukrainske styrker å sette i gang angrep direkte på russisk territorium med USA-leverte missiler og våpensystemer. «De trenger å kunne stoppe russiske angrep som kommer fra baser inne i Russland», sa hun i søndagsintervjuet. «USA og våre allierte burde gi dem mer hjelp til å angripe russiske baser, noe vi hittil ikke har vært villige til å gjøre».

«Disse basene burde være legitime mål for oss, enten de er baser for missiler, eller baser som forsyner troppene», fortsatte Nuland.

Zelensky-regjeringen har blitt mer desperat i det siste ettersom ukrainske frontlinjer raskt blir desimert i Kharkiv-regionen. Moskvas nye offensiv der har som mål å skyve Ukrainas grense betydelig tilbake, for å skape en buffersone for å forhindre beskytning over landegrensen på russiske byer, spesielt Belgorod.

Nuland hevdet at Russlands mål i Kharkiv er å «ødelegge byen uten noen gang å måtte sette en støvel på bakken», og videre at russiske styrker «har jevnet en tredjedel av Kharkiv med jorden» allerede. Hun argumenterte så i intervjuet at derfor bør ikke direkte angrep på russiske baser med vestlige våpensystemer, til syvende og sist sees på som en eskalering.

Russland kunngjorde for noen uker siden, at de ville holde atomøvelser som involverer strategiske styrker. Denne uken ser disse øvelsene ut til å starte, tydelig som en høy og tydelig advarsel direkte signalisert til NATO.

Om Nulands nylige kommentarer, har den uavhengige journalisten Michael Tracey best oppsummert hennes holdning ved å si:

«Mørkets dronning Victoria Nuland er tilbake, og krever at USA åpent legger til rette for angrep fra Ukraina på mål inne i Russland – noe Biden-administrasjonen tidligere hadde insistert på aldri ville skje. En gang en utenkelig eskalering, men som nå knapt noen hever et øyenbryn over».

Fra ZeroHedge, publisert 22 mai 2024.
Oversatt fra engelsk av Northern Light. Linker i originalartikkelen.
Originalartikkel: Neocon Queen Of Darkness Calls For US To Bomb Russian Targets Within Russia.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

For de som kan lese mellom linjene i våre store medier er det tydelig.

Nå går det utfor bakke i Ukraina.

Forrige innlegg

Politisk absurditet kjenner ingen grenser

USA blokkerer FN-medlemskap for Palestina – og den amerikanske kongressen vedtar en lov som berøver Palestina ytringsfrihet

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.