POSTED IN Virkelighetsforståelse

Noen er slappe i tenkningen:

De tror at alt de ikke ser ikke eksisterer.

11 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Konspirasjoner, konspirasjonsteorier og konspirasjonsteoretikere

Følgende korte definisjoner dekker det meste

 • En konspirasjon er to eller flere mennesker som stikker hodene sammen og planlegger onde handlinger.
 • En konspirasjonsteori er en teori om at noen har stukket hodene sammen og planlagt onde handlinger.
 • En konspirasjonsteoretiker er en person som forfekter en slik teori.
 • En teori er en realistisk begrunnete antagelser som er fremsatt som forklaring på kjensgjerninger. Når en teori er bevist, går den fra å være teori til å bli sannhet.

Noen bruker ordet ”konspirasjonsteoretiker” som benevnelse på en person de mener er gal og forfekter teorier som mangler enhver begrunnelse i virkeligheten. Dette skjedde spesielt etter 11. september 2001 der flere pussige teorier så dagens lys. Av de ”seriøse” teoriene fra denne dagen er det TO konspirasjonsteorier som skiller seg ut.
_____________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra nettstedet Hvamenerpartiene
_____________________________________________________________________________

To konspirasjonsteorier etter 11. september 2001

 • Den ene er at 19 terrorister (hvorav 15 fra Saudi-Arabia, ledet av Osama Bin Laden fra Saudi-Arabia) ved hjelp av noen tapetkniver utklasset hele USA sitt multi-milliard-dollar forsvar og førte til at USA angrep, ikke Saudi Arabia, men Afghanistan og senere Irak. Dette er den offisielle konspirasjonsteorien lansert av Bush-administrasjonen.
 • Den andre er at sentrale folk med makt, midler, motiv og mulighet i USA i flere år før 11. september planla ”et nytt Pearl Harbor” for å fremme USA sine interesser i Afghanistan og Irak, og at de har ansvaret for alt som skjedde denne dagen. Dette er den ledende alternative konspirasjonsteorien.

Så kan de frelste (på ene eller andre siden) diskutere hvilken teori som er mest troverdig. Den første gruppen avviser enhver kritikk og debatt, for dem er den offisielle amerikanske versjonen hellig og uangripelig. Den andre gruppen krever en ny, uavhengig kommisjon ut fra saklige argumenter som ble ignorert av den gamle kommisjonen og utelatt fra ”The 9/11 Commission Report” (David Ray Griffin: «The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortions» – utelatelser og forvrengninger)

En ny kommisjon må oppfylle følgende krav

 • En ny kommisjon må være uavhengig av ethvert parti og enhver administrasjon
 • Den må gjøres troverdig ved å inkludere kjente skeptiske akademikere i kommisjonen
 • Kommisjonen må bli en del av rettsvesenet slik at den kan ta opp bevis og la vitnesbyrd bli del av en juridisk prosess
 • Kommisjonen må få adgang til å stevne vitner, arrestere dem og bringe dem inn til avhør om nødvendig
 • Vitner må fritas fra sin profesjonelle taushetsplikt der dette kan være et problem
 • Det må kreves at alle vitner må vitne under ed
 • Det må gis adgang til å bruke løgndetektor for å få bekreftet riktighet av vitneutsagn
 • Alle vitner må få uttale seg fritt uten noen «minders» tilstede, men gjerne med egen representant eller advokat tilstede
 • Det må loves straffefrihet for alle mindre kriminelle handlinger dersom det kan vitnes mot bakmenn
 • Alle omdiskuterte emner må behandles seriøst, uten å etterlate tvil eller åpne spørsmål
 • Vitner som trenger det må få varsler-beskyttelse slik at ingen risikerer å bli trakassert eller miste jobben
 • Trygge kanaler for informasjon og tips må etableres, og viktige tips må følges opp seriølst
 • En ny kommisjon må få nok ressurser til å gjøre sin jobb

Andre eksempler på konspirasjonsteorier

 1. Vietnamkrigen startet på grunn av en løgn om at USS Maddox ble angrepet av tre nordvietnamesiske torpedobåter.
 2. Cuba holdt på å bli invadert av USA etter en konspirasjon som designet falske angrep mot Guantanamo og falsk nedskyting av passasjerfly. President Kennedy sa nei.
 3. Berlinmuren ble bygget bl.a. for å få stoppet massive sabotasjeaksjoner initiert fra USA.
 4. Den første Irak-krigen i 1990 ble startet etter at Bush senior-administrasjonen lanserte et falskt rykte om at soldater fra Irak tok små bebisser ut av kuvøsene i Kuwait og la dem på kalde golvet for å dø.
 5. Før George W. Bush ble president i 2000, hadde Irak lagt seg flat for alle USA sine krav og et utkast til en avtale var på plass. George W. Bush snudde ryggen til avtalen.
 6. George W. Bush vant valgene i 2000 og i 2004 på grunn av valgkupp.
 7. Angrepet på Afghanistan var planlagt lenge før 11. september 2001, og invasjonen skulle sikre en planlagt rørledning fra det Kaspiske hav til det Indiske hav.
 8. Den andre Irak-krigen i 2003 skyldes USA’s egenproduserte falske bevis på at Irak hadde avanserte masseødeleggelsesvåpen.
 9. USA ledet en konspirasjon som satte ut ryktet at Muammar Gaddafi i Libya skulle starte et folkemord, noe som førte til bombing og drap av Gaddafi støttet av FN.
 10. USA sørget for at ulike gupper av leiesoldater fikk opplæring, utrustning og finansiering og ble sendt inn i Syria fra USA-vennlige naboland. De rykket inn i landsbyer, drepte lederne og tok folket som gisler.
 11. USA investerte 5 milliarder dollar i regimeskifte i Ukraina.
 12. USA er det største fristed og treningssenter for terrorister i verden.

Det store spørsmålet er: Hvilke av disse teoriene er det reneste tøv, og hvilke er sannhet? NRK kan ikke beskyldes for å ha tatt opp disse emnene med bred debatt, tvert imot har NRK underslått dem og synes i påfallende grad å sammenfalle med ”den offisielle amerikanske versjonen” som norske politikere blindt støtter.

Datteren til Kuwait sin USA-ambassadør tatt i blank løgn på TV, men brukt som sannhetsvitne forut for USAs første Irak-krig.

Desom de fleste konspirasjonsteoriene nevnt her er sanne, er verden ganske ille ute å kjøre, for å si de forsiktig. Det betyr at vår hovedallierte er en ondsinnet krigsmakt som søker å destabilisere og erobre.

Forsidebilde: The End 2013 Dima Rebus (RU)

Kilder til de ulike teoriene nevnt ovenfor:

 1. Foredrag på tysk av historikeren Daniele Ganser (har også laget videoer på engelsk)
  Det tok 50 år før denne konspirasjonen ble avslørt.
 2. Operation Northwoods
 3. William Blum i boken «America’s Deadliest Export: DEMOCRACY»
 4. ”Nayirah” var i virkeligheten datteren til Kuwait sin ambassadør i Washington, drillet i hva hun skulle si av PR-firmaet Hill and Knowlton.
 5. CIA-asset Susan Lindauer i boken «Extreme Prejudice»
 6. BBC-journalist Greg Palast avslørte valgkuppene
 7. Timeline fra boka «Crossing The Rubicon» av Michael C. Ruppert (2004) nederst på denne linken
 8. Ansees som alment kjent i dag.
 9. Ola Tunander i boken ”Libyakrigen”.
 10. Tim Anderson i boken ”The Dirty War On Syria”.
 11. Victoria Nuland is the wife of Robert Kagan, leader of the younger generation of «neo-cons». She served as Hillary Clinton’s spokesperson.
 12. Fra John Pilger sin bok «The New Rulers of The World», gitt ut på norsk med tittelen «Verdens nye herskere».

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

11 kommentarer. Leave new

 • » Dersom de fleste konspirasjonsteoriene nevnt her er sanne, er verden ganske ille ute å kjøre, for å si de forsiktig. Det betyr at vår hovedallierte er en ondsinnet krigsmakt som søker å destabilisere og erobre.»

  Og dersom dette ikke tas opp til samtale/diskusjon, spesielt i skoleverket, vil nye generasjoner bli utsatt for samme propaganda og må utsettes for det samme galskap på ny, av de samme galingene.

  Svar
 • «dersom dette ikke tas opp»
  Det er en ikke-sak, for TV, aviser, faktisk.no, skoleverket osv.
  Dagens unge generasjon skal ikke vite om noe av dette.
  Men galsklapen fortsetter, hver dag.

  Svar
 • Konspiratører har siden tidenes morgen konspirert om å få det som de vil, motiverte av penger og makt. Ingen kan benekte dette enkle faktum og forsøker det heller aldri, men hver gang «vår» side beskyldes så går nærforsvaret til aksjon. Den egne siden konspirerer nemlig aldri og for å bevise det avskaffer man om så skal være selve naturlovene slik som gjort rundt 9/11. Det er rett og slett snakk om viljeshandlinger å benekte de mest sannsynlige og opplagte fysiske hendelser eller bare å ignorere dem. Det man må forstå er at det ikke står på fornuft, men på ren vilje og at det er viljen som teller når man unngår ubehageligheter og trekker økonomisk gevinst av åpenbare løgner. Ikke snakk til meg om moral. Moral er skuebrød for allmuen og en luksus man ikke har råd til når det står om å redde sitt eget skinn, selv fra de mest overfladiske skraper. Mer enn etthundre år etter hendelsene ignorerer og undertrykker man de best dokumenterte konspirasjoner som den om hvordan en svært liten gruppe menn fikk til første verdenskrig, myrdet nitten millioner og skadet enda flere med traumer og økonomiske virkninger fram til i dag:
  https://www.blacklistednews.com/article/79194/youtube-doesnt-want-you-to-watch-the-wwi.html

  Svar
 • I can only state the glaringly obvious:
  We are all living in a Global Asylum. – An Asylum where the supposed »wardens» are those DEFINITELY most insane. – CRIMINALLY insane that is! . . .

  Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  17 februar 2021 1:36

  En fellesnevner for populære konspirasjonsteorier er at 90 prosent av den tilgjengelige informasjonen blir ignorert – bevisst eller ubevisst – og i stedet er fokuset på de ti prosentene som – ofte av naturlige årsaker – ikke kan forklares med sikkerhet. Som HC Andersen sa, en fjær blir til ti høns.

  Svar
  • Det er det svært vanskelig å vite hva som er sant når vesentlig informasjon holdes skjult. Hvordan vet du at 90% av tilgjengelig informasjon blir ignorert? Vet du hva som er sant i et univers av løgner, halvsannheter og skjulte agendaer? Det tror jeg ikke. Skal en orientere seg i et slikt univers må hver sak undersøkes grundig noe nesten ingen orker. Slike univers, som vårt samfunn, skaper derfor grunnlaget til spekulasjoner. Konspirasjonsteoriene er derfor det ektefødte barnet til konspirasjonene som florerer i samfunnet vårt, ja, i hele vår historie.

   Å stille seg på en pidestall å påstå at du vet mer enn andre om hva som skjer bak lukkete dører er derfor naiv, egentlig et uttrykk for ureflektert selvsikkerhet. Du vet ikke mer enn andre om hvilke hemmelige avtaler, store og små, som hele tiden gjøres mellom mennesker, organisasjoner, i regjeringer og mellom stater. Du vet ikke hva som er egentlige konspirasjoner og hva som er spekulasjoner om det, mer enn noen andre.

   Svar
   • » Vet du hva som er sant i et univers av løgner, halvsannheter og skjulte agendaer?»

    Og vi kan anta at det produseres konspirasjonsteorier/løgner ( ala: Elvis lever) nettopp for å diskreditere de som stiller spørsmål.
    ‘ Hva vinner løgneren med løgnen, – jo, at vi ikke lengre tror at NOE er sant.’

  • Hva regner du til «populære konspriasjonsteorier», Bjørnar? I diskusjoner med såkalte samfunnets støtter, rettere benevnt støttene til hva det bestående enn måtte bestå i, registreres det at enhver diskusjon basert på at «vi vet ikke alt» ender opp i at alt får bestå uten en skramme i lakken. Ingenting vil skje fordi ingenting beviselig har skjedd og ikke engang offisielle innrømmelser som til Operation Northwoods etterlater det minste spor. Resultatet er Vestens letargi og død, ikke bevarelse. Forresten og når jeg nå først har deg her: Hva utleder du av den originale Zapruder filmen kombinert med påstanden om at Lee Harvey Oswald alene skjøt president John F. Kennedy bakfra den 22. november 1963?

   Svar
 • Reidar Kaarbø
  17 februar 2021 8:48

  «En fellesnevner for populære konspirasjonsteorier»
  Du har foran deg en liste med konspirasjonsteorier. Dersom du har noen saklige problemer med noen av dem, kom med noe KONKRET, så kan vi diskutere sak. Dersom du sikter til andre teorier av typen QAnon og UFO’er eller sterkt behandlingstrengende menneskers verdenssyn, så er din måte å diskutere på egnet til å forvirre. Men det er kanskje målsettingen din?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Paradokser under koronaen:

Når politikken hverken har hode eller hale.

Forrige innlegg

Brann i rosenes leir?

Er USA og Israel på kollisjonskurs om Golan?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.