POSTED IN Helse, Korrupsjon

Noen blir det, men ingen er født korrupt.

Legemiddelindustrien korrumperer

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Mennesker er ikke korrupte, men de blir korrupte fordi de lar seg korrumpere.

Av Julia Schreiner Benito

–Ingen føler seg korrupt eller lurt. Journalister, forskere, byråkrater og politikere formidler bare informasjon som de hevder er sann. De vil ikke se rollen de egentlig spiller, sier Jan Kerr Eckbo.

_________________________________________________________
Innlegget er hentet fra hemali
_________________________________________________________

Og legemiddelindustrien benytter rene mafiametoder, sier Eckbo og henviser til dokumentasjonen i hans nye bok Maktens narrespill. Vitenskapsmannen og forfatteren er pensjonist nå. Det gir ham enda mer tid til å lese, reflektere og skrive. Hans tredje bok gransker det han hevder er dogmatiske «sannheter» om evolusjonsteorien, klima og miljø, arv og gener og mer. Boka fillerister legemiddelindustrien for svindel og korrupsjon, kartellvirksomhet og monopolmakt.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er jan-kerr-eckbo-maktens-narrespill-hemali.jpg

Å lytte til kritikere sto sentralt da vitenskapen ble utviklet fra 1600-tallet. Den evnen forsvant da forskning ble en profesjon i store organisasjoner.

Hemali møter ham i hans hjem på Bestum i Oslo. Det store, gamle huset er fylt med bøker og blomster.
– Min hustru er flink med blomster, smiler han.
Men vitenskapen står ikke i blomst:
– Syretesten på samfunnets ønske om sannferdig informasjon, er i hvilken grad fagkyndige som går imot den rådende oppfatningen slipper til. Vi må særlig lytte til uavhengige fagfolk som er uenige i etablerte sannheter. Offentlig debatt trenger dessuten uavhengige medier, ellers tar propagandaen overhånd.

– Å lytte til kritikere sto sentralt da vitenskapen ble utviklet fra 1600-tallet, men den evnen forsvant da forskning ble en profesjon i store organisasjoner. Nå går forskerne i flokk, og makten definerer hvilken kunnskap som er «evidensbasert» og hvem som er «eksperter». Nemlig de som støtter makten, hevder Eckbo.

Se videointervju med Eckbo her.

Eckbo har mye på hjertet, den nye boka er på 600 sider.

– Myndighetene hevder å kreve «evidensbasert» forskning for medisinsk behandling. Da er det et paradoks at ingen til nå har greid å identifisere eller beskrive viruset det vaksineres mot, SARS-CoV-2. Hvorledes det er mulig å utvikle vaksiner mot et virus hvis egenskaper en ikke kjenner, er ubegripelig. Den amerikanske bioanalytikeren Christine Massey kontaktet 137 institusjoner i mer enn 25 land – inkludert Norge – for å innhente dokumentasjon for viruset, men uten å lykkes: Alle henviser til andre, Massey ble målløs. Hun kaller viruset for «spøkelsesviruset»: Det synes å ikke eksistere.  

Legemiddelindustrien og kapitalkrefter korrumperer universiteter, forskning og politikere med enorme pengegaver. 

– Hemali spurte FHI om de selv har undersøkt innholdet i mRNA-vaksinene. De svarte nei, og at de stoler på «internasjonale laboratorier».
– Det er skandaløst, sier Eckbo og påpeker at bio-eksperter ved universitetene Stanford, Cornell og California fant at viruset som sies å være covid19 er ordinære influensavirus. Fastslått etter å ha analysert 1500 prøver, som skulle inneholde viruset, med elektronmikroskop.
– Alt ekspertene fant, var ordinære influensavirus. Likevel utvikler man vaksiner, selv om CDC selv har bekreftet at de gir en dødelighetsrisiko opp til 500 ganger høyere enn andre vaksiner. (CDC er Centres for Disease Control and Prevention.) Det gjør ikke situasjonen bedre at PCR-testene ikke påviser virus, som oppfinneren av PCR har bekreftet. Prøvene har en feilprosent på opp mot 94 prosent.

Universiteter, politikere og forskere korrumperes


– Legemiddelindustrien og kapitalkrefter påvirker og korrumperer universiteter, forskning og politikere med enorme pengegaver. Penger som forsvinner hvis du går imot industriens og kapitalens interesser. Prosessen er en blåkopi av metodene til John D. Rockefeller (1839-1937), sier Eckbo.
Enkle søk på Rockefeller gir beskrivelsen av en filantrop. Men:

– Etter å ha mistet kontrollen over sitt oljeimperium i 1911, engasjerte han seg i helsesektoren for å bygge opp et globalt imperium. Han overtok og nedla helsekostvirksomheter fordi produktene ikke var patenterte og derfor ikke lønnsomme nok. Han kjøpte konsern som utviklet patenterbare, kjemiske erstatninger. Gjennom bestikkelser fikk han forskere og myndigheter med på at kun disse kjemiske produktene skulle ansees som legemidler. Han fikk full kontroll over den globale folkehelsen.

– Dagens leger, forskere og politikere er alet opp fra samme «kunnskapsbrønn» som kontrolleres av kjemisk industri og Big Pharma.

FHI ble etablert med en drøy million norske kroner fra Rockefeller

Eckbos tre bøker er et resultat av nysgjerrighet og frustrasjon. Han mener å ha kikket under de steinene som folk flest ikke løfter på.
– I dialog om vitenskap oppdaget jeg at mennesker hoppet over informasjon fra dyktige opponenter. Slike eksempler er det mengder av. Ett er sprøytemidlet Roundup. Uavhengige røster har lenge hevdet at dette er svært skadelig, men industrien og myndighetene har alliert seg, og bruken fortsetter. I kjølvannet oppstår alvorlige helseskader og død.

Hvorledes kan et reelt demokrati fungere hvis befolkningen ikke har tilgang til sannferdig informasjon?

– Jeg har alltid vært interessert i opponentenes argumenter. De er en forutsetning for sannferdig informasjon. Hvorledes kan et reelt demokrati fungere hvis befolkningen ikke har tilgang til sannferdig informasjon? Og i stedet blir fôret med maktens versjon av virkeligheten? En versjon som ivaretar maktens interesser?

Gode legemidler ble plutselig «farlige»

– Mange vil hevde at vi lever lenger enn noen gang takket være legemiddelindustriens medisiner?
– Vi lever lenger, men hva med livskvaliteten nå mennesker holdes i live med medikamenter? For mange er disse ekstra leveårene forferdelige. I den vestlige verden er bivirkninger fra legemidler tredje viktigste dødsårsak. Sunn livsstil er en langt bedre metode, men det får man ikke informere tilstrekkelig om.


– Det finnes mange gode legemidler, flere har vært omfavnet i tiår i bekjempelse av sykdommer. Eksempler er hydroxychloroquine (HCQ) og ivermectine. Lenge ble de ansett av WHO for å være blant de sikreste. De var i tillegg enkle å benytte og svært billige. Men da disse viste seg også å være virkningsfulle mot covid19, slo WHO plutselig helt om og erklærte dem farlige. Disse legemidlene ville ødelegge markedene for legemiddelindustriens kostbare og risikable vaksiner.

– Som grunnlag for beslutningen, benyttet WHO et ubrukelig «forskningsprosjekt» i Brasil. «Forskerne» ga en avsidesliggende urbefolkning voldsomme overdoser, nesten halvparten av pasientene døde. Med slike doser ville også Aspirin være dødelig. WHO sendte «forskningsresultatene» til helseinstitusjoner verden rundt. Med New York Times i spissen, kastet media seg over saken og skandaliserte enhver lege som ønsket å benytte HCQ. Det ble slutten på bruken av dette billige legemidlet som hadde vist helbredelsesrate på over 90 prosent i behandling av covid19.

Forbauset over befolkningens lojalitet

– Helsevesen og myndigheter er under kontroll av WHO og legemiddelindustrien, sukker Eckbo. Han er forbauset over befolkningens lojalitet til myndighetene.
– Presumptivt fornuftige personer er ikke interessert i å lytte til informasjon fra opponenter. Og når staten skal granske sin håndtering av pandemien, velger den sine egne. Tenk om private bedrifter hadde gjort noe slikt! Koronakommisjonens konklusjonen ble som ventet: Staten gjorde en solid innsats. Man lyttet ikke til dyktige opponenter fra kretser utenfor statens «menighet».

Media kontrolleres av kapital


– Vi er blitt forledet av myndighetenes ensidige informasjonsstrøm til å tro at de forteller den fulle sannhet. I tillegg er norsk media for liten til å gå imot de toneangivende utenlandske. Som kontrolleres av internasjonale kapitalkrefter og sikkerhetsorganisasjonene med egne agendaer. Derved blir også vi indirekte styrt av disse organisasjonene. Dette opplevde jeg selv i en samtale med redaksjonen i Aftenposten. En test på om medias dekning er balansert, er å se hvor mange av opponentene som får oppslag og seriøs redaksjonell behandling.

Vi har viklet oss inn i maktens meninger.

– Gjennom pandemien har vi sett noen motstemmer, men de brukes ikke som kilder redaksjonelt, de slipper kun til i form av meningsytringer og kronikker.
– Nettopp, det blir en skinnversjon av motstand og debatt. At Norge, som har gitt milliarder til WHO, skulle gå på tvers av dem og CDC, er utenkelig. Vi har viklet oss inn i maktens meninger. Global maktelite styrer, og deres mål er en ny verdensorden. World Economic Forum (WEF) – hvor Erna Solberg er stolt av å delta – er ett av mange ansikter på den makteliten.

Det er makten som virkelig konspirerer.

– Vi tipper du blir kalt konspirasjonsteoretiker?
– Ja, men jeg rister det av meg. Når folk slipper opp for argumenter og kunnskap, da tyr de til slike karakteristikker. Det er makten som virkelig konspirerer.
Han sukker over den norske konformiteten.
– De unges foretrukne arbeidsplass er offentlig sektor. Nordmenn ønsker trygghet og ro, og tar ikke ansvar for det som er rett. Det var derfor Ibsen forlot Norge, han tålte ikke den norske feigheten og selvgodheten.
Eckbo ler ved tanken på misforståelsen om at det er gjevt å motta Peer Gynt-prisen.

– Peer Gynt var jo symbolet på feighet og egoisme!


Referanser

Forsidebilde: Sander Sammy

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Rockefeller Foundation etablerte FHI, så tidlig som 1930? Jøss.
  Rockefeller brukte selv kun homeopati. Ikke «skolemedisin». Det er for plebeierne.
  PharmaMafiaens fullstendige mangel på respekt for liv er tydelig i så mange tilfeller hvor grupper som ikke kan forsvare seg brukes i forsøk, så naturfolk i Amazonas, syfilisrammede afroamerikanere, fanger, barnehjemsbarn, psykisk syke, o.l. brukes den dag i dag der det kan gå under radaren.
  Er nordmenn feigere enn andre? Mulig. Korrupte i alle fall. Hvor fordervet helsevesenet er åpenbarer seg litt og litt. Hvis korrupt griskhet og feighet skader tilliten til skolemedisinen, og helsevesenet som vi kjenner det går til grunne og ingen stoler automatisk på leger lenger vil det styrke folkehelsa. En domstol som straffer de skyldige som har latt seg bestikke vil styrke folkets moral, slik at i fremtiden den prosenten av legestanden som fortjener respekt og oppreisning overtar en så viktig oppgave. Tap av tillit til de fleste i legestanden er et sunt trekk; nå som vi ser hva majoriteten står for og hvilken elendig etikk de følger, er det et tegn på vekst. De samvittighetsfulle legene har blitt straffet med yrkesforbud, tap av lisens, beskyldt for å spre «farlig misinformasjon», men de godt betalte nikkedukkene setter flere sprøyter. Og unge folk stuper på badegulvet og fotballbaene med blodpropp. For en skam! «Legeordre»?; er du morsom! La de få den forakten de fortjener.

  Svar
 • Noen prøvde å bestille Ivermectin og HCQ på nett, men tollvesenet åpnet pakkene og brente medisinen, så den ikke skulle komme folket i hende. De som I norge gjør krumspring for å få fatt i det må altså betale blodpris. Til Farmamonopolet. I Spania ble Ivermectin solgt over disk, billig, men plutselig var det reseptbelagt da jeg gikk for å kjøpe mer. Apotekere med hjerneceller og en grad av yrkesstolthet må vel også legge merke til sånt. Hun som sa nei til å selge så ned og ville ikke se meg i øynene. Kanskje veterinærer kan hjelpe med å skaffe til veie hestemedisinen som virker. Kanskje straffbart, men skitt la gå; helsemyndighetene vil oss vondt, så da må vi finne triks.

  Svar
  • Hei e.Jeg leste noe om å koke appelsiskall og grapefrukt i ca 3 timer,da har en noe i likhet med ivermectin.Det er sikkert bare tull,men hva vet jeg.
   Ellers så tenker jeg at det skulle väre göy å väre med deg på lövebakken å fiske.Ikke vet jeg hva slags fangst man skulle få der,löver er det iallefall ikke og hyener kan jo ikke svömme.

   Svar
 • «…dogmatiske «sannheter» om evolusjonsteorien, klima og miljø…»

  Uten tvilere og kritikk av den eneste ‘Sannheten’ går vi glipp av mange sannheter. Og gir makt til de som bruker ‘Sannheten’ som våpen for sin agenda.

  ‘For folk flest er det nok utenkelig at mange tusen klimaforskerne skal ha vært på et feil spor i over 30 år, men erfaringen viser at slikt skjer.
  I over 50 år var til eksempel hjerteforskerne sikre på at vi fikk hjerteinfarkt fordi blodårene inn mot hjertet ble blokkert av kolesterol som vi fikk i oss via maten – så som egg og dyrefett. Sammenhengen fremstod først som opplagt. Så viste det seg at den var mer sammensatt (J. Le Fanu, The Rise & Fall of Modern Medicine, 2011). Nå er egg sunt, og dyrefett ikke så usunt som man trodde.
  Hvis vi godtar klimaforskernes diagnose på hvorfor klimaet endrer seg, og går med på den foreskrevne kuren, dreier det seg ikke lenger om et egg fra eller til.  Det ligger an til et gigantisk og forsert teknologisk-økonomisk eksperiment (vi har til nå ikke vært i stand til å bestille fremtiden) som lett kan komme ut av politisk kontroll. Vi bør derfor være rimelig sikre på det vi bestemmer oss for å gjøre er noe vi faktisk må gjøre. Men det kan vi bare finne ut av hvis vi også får vite noe om svakhetene knyttet til klimaforskningen. Klimaforskerne er imidlertid lite villige til å snakke om disse svakhetene.
  Menneskeheten er nemlig blitt påført mye lidelse og død fordi vi trodde vi visste. En viktig del av vårt oppdrag som forskere er derfor å sørge for å eliminere feil (i våre teorier) før de eliminerer oss – direkte eller indirekte. Av den grunn må vi, og det er et kollektivt ansvar, forsikre oss om at rådende teori om klimaet ikke utgjør en større trussel for oss enn klimaet.’
   https://www.geo365.no/geoforskning/bor-vi-stole-blindt-pa-klimavitenskapen/

  Svar
 • Dette er god journalistikk, og gode kommentarer.

  Svar
 • FHI er de som anbefaler hvilke medisiner staten bör kjöpe inn,jo dyrere jo bedre.FHI og GAVI er to fine samarbeidspartnere,Camilla i FHI og JENS OG THORVALD sompådrivere for overföring av skattepenger til GAVI.De er godhjertede i den familien.
  FHI er privateid og når privateide foretak styrer norsk helse,da har folket mistet kontrollen til fordel for ett profittjagende privat foretak.FHI er untatt offentlig innsyn.
  Gavi önsker å gjöre hele verdens befolkning syke og via FHI og dets like kjöpes det inn vaksiner for alt mulig rart.Bakom lurer Bill Gates.
  Ja demotyranni er fine greier.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Bokomtale: «The Real Anthony Fauci»

Den globale krigen mot demokratiet og folkehelsen

Forrige innlegg

Økende vansker for EUs kraftforsyning.

Franske atomkraftverk leverer stadig mindre kraft.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.