POSTED IN Endring av politikken

Noe gjentar seg forbausende likt gjennom historien.

Når imperier faller.

11 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Den imbesile kongen som trakka på bremsa

Av Simon Black, Sovereign Man. Omsett av saksyndig.

Karl II var berre tre år gammal då han vart øvste herskar av det spanske imperiet i 1665. Men alle som kasta eit blikk på barnet visste at dei alle var fortapte.

Karl kom frå ei lang rekkje av prominente europeiske adelsfolk kjent som Habsburg – ein familie som var so eksklusiv at dei ofte gifta seg med kvarandre for å halde blodet sitt «reint».

Genetiske defektar fanst i hopetal som eit resultat av dette.

_______________________________________________________________________
innlegget er hentet fra Saksyndig
_______________________________________________________________________

Karl II arva nokre av dei verste genetiske defektane; faren og mora hans var onkel og niese. Og besteforeldra hans var søskenbarn.

So det kjem ikkje som noka overrasking at Karl II var deformert, skrøpeleg, svak, alltid sjuk og delvis lamma. Han vart av sine samtidingar referert til som den «imbesile kongen» for sin dumskap og trege oppfatningsevne.

Spania hadde blitt den dominerande europeiske supermakta berre eit hundreår før Karl II. Det hadde eit stort tal koloniar over heile verda, ein fryktinngytande hær og marine, og ufatteleg rikdom.

Men historia beviser at rikdommen og makta til eit imperium aldri varer evig.

Dette biletet har tom alt-eigenskap. Filnamnet er king-40.jpg

Og sjølv lenge før Karl II entra trona, var spanske herskarar allereie i ferd med å køyre alt i grøfta.

Éin klar lærdom frå historia er at imperium har tendens å vere svært kostbare… spesielt når du er den dominerande supermakta, og alle dine rivalar konstant går til krig mot deg.

Spania var ikkje noko unntak. Imperiet deira var ekstremt dyrt å administrere, og dei var ofte opptekne med kostbare krigar.

Keisarane vart tvinga til å låne mykje pengar for å betale for desse krigane. Og Spania si gjeld vart so djup at regjeringa vart insolvent minst sju gonger mellom midten av 1500-talet og midten av 1600-talet.

Desperate etter å få endane til å møtast, sette regjeringa òg skattane i vêret, inkludert å innføre 14% skatt på sal.

Regjeringa byrja føreseieleg òg å raskt auke pengemengda og minke verdien på si eiga mynteining… noko som resulterte i ein av dei verste langtidsepisodane av inflasjon i heile menneskehistoria opp til det tidspunktet.

Spania sine herskarar byrja òg å blande seg omfattande inn i handel og kommers; dei vedtok reglar som gav spesialmonopol til favoriserte verksemder, noko som essensielt drap konkurranse, og dei innførde ekstremt statleg byråkrati i dei viktigaste industriane slik som shipping og gruveverksemd.

Det tok ikkje lange tida før økonomi- og handelsaktivitet byrja å krympe som resultat av denne politikken.

Mellom 1600 og 1700 minka faktisk det spanske shippingvolumet frå Den nye verda med oppsiktsvekkjande 75%.

Ein del av denne nedgangen var på grunn av tilsynekomsten av sosiale trendar.

Hernán Cortés – Wikipedia
Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, marki av Valle de Oaxaca, var en conquistador som erobret Mexico for Spania. Wikipedia

Tidleg på 14- og 1500-talet krydde verdshava av spanske utforskarar – Cortes, Pizarro, de Soto, Ponce de Leon osv. Desse mennene vart hylla som folkeheltar i Spania, og internasjonal handel vart rekna som ein høgt respektert industri.

Innan midten av 1600-talet, derimot, hadde handel, kommers og produksjon falle i unåde. Handelsmenn og industrialistar vart sette på med mistenksomheit snarare enn heider.

Økonomiane i byar som Valencia, som ein gong i tida hadde vore berømt for sine fabrikkar og høgkvalitetsprodukt, forfall raskt. Og plutseleg måtte Spania importere det meste av varer og tenester frå sine erkerivalar – Frankrike, England og Nederland.

I mellomtida var Den spanske inkvisisjonen oppteken med å myrde tusenvis av intellektuelle… og døme titusenvis meir til fengsel på livstid.

Brotsverket deira? Å uttrykkje uavhengig tenking som avveik frå den offisielle forteljinga.

Spania sin beskjed til verda var klar: tankefridom hadde ingen plass i imperiet. So alle som var i stand til innovasjon heldt seg langt unna.

Som eit siste punkt, hadde Spania lidd ein serie audmjukande militære nederlag frå seint på 1500-talet gjennom midten av 1600-talet, inkludert Den spanske armadaen sitt skamfulle tap mot engelskmennene i 1588.

Plutseleg innsåg resten av Europa at Spania ikkje var uovervinneleg. Imperiet var bankerott, økonomisk svakt, sosialt forfalle. Og militæret hadde blitt audmjuka.

Hugs – dette var allereie situasjonen før 1665.

Karl II av Spania – Wikipedia
Karl II av Spania på spansk Carlos II var den siste konge av Spania av habsburgerslekten. (Fra Wikipedia) 

Og det var då Karl II overtok trona.

Med andre ord, vart ein svak, mentalt inkompetent tosk sett til å styre eit imperium som allereie var i alvorleg tilbakegang… og som hadde erkerivalar som steig raskt.

Du treng ikkje doktorgrad i europeisk historie for å finne ut korleis filmen slutta: situasjonen vart mykje verre under Karl II.

Og innan nokre få tiår ville Spania gå hen og tape ein stor krig mot rivalane sine som gav dødsstøytet til dominansen.

Dette var då stafettpinnen vart gjeven vidare, og Frankrike vart den dominerande supermakta. Til slutt gjekk Storbritannia forbi Frankrike, og deretter gjekk USA forbi Storbritannia.

Denne syklusen har funne stad i meir enn fem tusen år. Imperium reiser seg og fell. Økonomiar reiser seg og fell. Og ingen nasjonar er på toppen for alltid.

Det er ikkje vanskeleg å skjøne kvifor.

Når økonomien stig, er folk svoltne. Dei arbeider hardt. Dei sparer pengar. Dei er fokusert på framtida.

Statar køyrer magre budsjett og bruker fornuftig. Dei held ved like ei stabil mynteining.

Når ein økonomi derimot når toppen, endrar ein prioritetane. Hardt arbeid og sparing er ikkje lenger verdsette sosiale verdiar. Folk blir meir fokuserte på å konsumere i notida, heller enn å investere i framtida.

Gjeldsnivå går i taket. Statleg pengebruk eksploderer. Reguleringar går til himmels. Prisar skyt i vêret.

Litt etter litt hakkar nasjonen vekk sjølve verdiane og institusjonane som gjorde dei mektige til å byrje med.

Dersom skattemessig ansvar har gjort nasjonen rik, byrjar dei å trykkje opp rekordhøge summar med pengar, set i verk inflasjon og byggjer seg opp svære fjell av gjeld.

Dersom kapitalisme har gjort økonomien velhalden, hyllar dei sosialisme.

Dersom personleg fridom og sjølvstende har skapt eit sterkt samfunn, omfamnar dei totalitarisme, intoleranse og sensur.

For ikkje å nemne ser det alltid ut til å vere ein rival, ei stigande makt som lurer, klar til å dra nytte av situasjonen… og enkelte svake leiarar som Karl II som trakkar på bremsa på vegen mot stupet.

Denne historia er like gammal som menneskeleg sivilisasjon. Og medan dei eksakte omstenda i dag er ulike, liknar temaa veldig på kvarandre.

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

11 kommentarer. Leave new

 • Hans Oddvar
  8 januar 2022 7:23

  Det vi ser nå i verden med korrupsjon, korona og klima hysteriet «the great reset» og «wokness» som er i ferd med å ødelegge verden er siste krampetrektnine til den «moderne» sivilsasjonen…. Korrupsjonen i verden har blitt så omfattende nå at verden ikke kan fungere lenger og etter hvert så bryter hele samfunnet sammen av sin egen urimelighet.

  Svar
 • Zionistene, de talmudiske «jødene» forsøker å bygge opp Babylon igjen, denne gang kalt BBB, NWO, Agenda 2030 («kjært» barn har mange navn). I Strasbourg står nå kopien av Babels Tårn, bygget som Gud slettet og sendte folkene derfra til alle verdenshjørner, med forskjellige språk for å splitte dem, og forhindre konspirasjoner mot Ham. Nå samles folk i dette bygget igjen for å «forene» dem, med ett tungemål, mot Guds vilje.
  Det «nye» Babylon skal bli imperiet som skal dekke hele jorden (alle skal med som AP sa). Sataniske sekters dans rundt gullkalven har sørget for situasjonen verden i dag opplever. Nå ser vel snart de mest «blinde» at «Dyrets Merke» er virkelig, «ingen kan selge og kjøpe uten dette merket», «vaksinasjonspass» forberedes over alt, uten dette blir man utestengt fra samfunnet.
  Hvorfor er det «livsviktig» at alle, selv barn blir injisert med disse stoffene? Svaret ligger i restene av aborterte fosterceller de inneholder. Abort er ikke greit for Gud, derfor ved å injisere slikt i mennesker skygges det for Guds lys i menneskets hjerte, man blir en «opponent» til Gud og Kristus, og en følger av Satan.
  Foreløpig er denne krigen på et åndelig plan, men den blir garantert snart fysisk. De som ikke vil injiseres skal tvinges.
  Vil du ha frihet må du kjempe for den.
  Det eneste virkelig reelle «verdensimperium» er det som Jesus Kristus styrer til evig tid, ingen kan ta det fra ham.

  Svar
  • Ufattelig så enfoldig det går an å bli. Hadde Per hatt det minste av kunnskaper, hadde han vusdt hvem som egentlig har forårsaket all denne ondskapen. Et lite hint til Per kunne være å nevne Klaus Schwab, Georg Sorros, Bill Gates og alle deres overløpere, fra Norge kan han begynne med Gro Harlem Brundtland og hele rekken etter henne, med Erna Solberg som den siste. Om Jonas Gahr Støre også føyer seg inn i rekken gjenstår å se.

   Svar
   • Ja Anna, så enfoldig er jeg. Klaus Schwab, Georg Soros, Bill Gates som du nevner er jo nettopp «jøder», pengevekslere og «filantroper». Hvem styrer BlackRock, State Street osv. som «eier» nesten hele verdens ressurser? Nettopp, samme type «mennesker». Visste du at ww1 ble startet på bakgrunn av at keiseren nektet «jødene» å holde på med tyske finanser? Tyskland så da en eventyrlig utvikling (som for enhver pris måtte stanses før andre land fikk samme ide). I Norge har vi (blant andre) Stoltenbergfamilien, det ble skrytt høylytt av at de var «jøder» (gjennom morsarv), en av dem, Jens kan vi nå få som sentralbanksjef, godt nytt for norske innbyggere? GHB sine foreldre var på toppen i Mot-Dag, bolsjeviker (husker man den russiske revolusjon?) J.G.S er selverklært jesuitt (pavestatens soldater), E. Solberg, usikker, men i hvertfall globalist så det holder. Så ja Anna, jeg er kanskje i dine øyne enfoldig, men det får bare være. Men jeg vil til slutt si at det ene utelukker ikke det andre, og til sist, følg pengene så finner du ut hvor stanken kommer fra.

   • Hvem som er hjernevasket beror på hviken side man er. Når Per nevner jødene er det de babylonske pengevekslerne ol., og ikke de Torah tro jødene han mener tror jeg, for disse har vært og er ofre som alle andre. Pers oppfatninger er ikke enfoldige. Som Henry Ford sa om de vises protokoll, jeg bryr meg ikke om protokollen er autentisk eller ikke men forholder meg til hva som skjer rundt oss, det et bevis nok.

    Ang. enfoldighet, å nevne Schwab, Gates oa. i denne sammenheng er historieløst og en avsporing. Disse er bare løpegutter for den virklige makten eller agenda bak.

    Jan sier: når kunnskapen ikke holder etc. etc. , Vel, slik blir det argumentert av de virklig kunnskapsløse om relgiøs kunnskap som sådann. Å tro på Gud som altomfattende årak eller ikke, er naturligvis opp til den enkelte, men ikke konsekvensene.

 • Det er merkelig,når argumentene ikke holder,når kunnskapen ikke holder,da blir «troen» på gud og jesus det kortet som de hjernevaskede bruker som sannhetsbevis.
  Ellers så går verden sin skjeve gang.Fly kjører med tomme seter da de er forpliktet til det gjennom flotte avtaler,18 000 tomme fly har Lufthansa sendt på kryss og tvers og lufthansa er ikke det eneste flyselskapet.Lille Greta er sikkert på saken.
  Hyttesalg blir vanskelig om du har gjort «sjølbygging».Neste blir ditt hus og agenda 2030 er ingenting å bry seg om.
  Minner om at store deler av boligbyggingen etter krigen ble organisert med sjølbygging.Nå er det forbudt å gjøre noe selv.
  Magdalena Andersson,Sveriges omdiskute rte stasminister er «blitt tagen på bar gärning»,hun har benyttet svart arbeidskraft,en ettersøkt kvinne vasket for salige Magdalena.

  Svar
 • Om jeg forstår Per og alle de andre av hans slag rett,da mener de at om vi bare får fjernet alle som kan mistenkes for å være jøder fra å delta i styre og stell,om de nektes adgang til bank og finans,ja la oss gi de nei til all deltakelse i alt,da blir jo bare de gode tilbake.

  Svar
 • Petter Tuvnes
  8 januar 2022 20:13

  Sitat:
  «Litt etter litt hakkar nasjonen vekk sjølve verdiane og institusjonane som gjorde dei mektige til å byrje med.»
  Kommentar:
  Dette er i ferd med å skje i Norge hvor rimelig elektrisk kraft har ført til industri og gode levevilkår, mens idiot-politikerne (fra FrP til SV) nå har ødelagt våre konkurransefortrinn.

  Svar
  • Wasan Totland
   15 januar 2023 23:30

   Jeg tenkte også på norge da jeg leste artikkelen. Styringen av økonomien. Vi skulle aldri funnet olja så hadde det vært over. Det er bare massedrapene som mangler. De kommer nok når krigen eskalerer? Imbesiliteten blant marionettene tyder på innavl så det holder.

   Svar
 • ‘ I 1744 vart Mayer Amschel Rothschild fødd i jødegettoen i Frankfurt am Main.
  DET FØRSTE HUSET: I Judengasse i Frankfurt am Main, cirka 1868.
  Dei fleste som vaks opp her, levde heile livet sitt på innsida av murane, men Rothschild blei send i lære hos ein forretningsmann i Hannover. Her kom han i kontakt med mange prominente kundar gjennom å selje sjeldne myntar og medaljongar.
  21 år gamal kom Rothschild tilbake til Frankfurt, der han bygde opp byens leiande mynt- og antikvitetshandel ved hjelp av bror sin.
  DYNASTIETS FAR: Mayer Amschel Rothschild (1743–1812).
  Så starta brødrene det som skulle bli familiens hovudgeskjeft: ein bank.
  Rothschild-familien skapte nesten på eiga hand ein ny måte å låne ut pengar på, nemleg den private obligasjonsmarknaden.
  Det vil seie at Rothschild utferda verdipapir til folk og institusjonar som trong å låne pengar. Pengane kom ikkje frå Rothschild, men frå investorar som Rothschild skaffa. Rothschild garanterte for lånets sikkerheit, men trong mindre eigenkapital enn ein tradisjonell bank. I tillegg forvalta han formuane til etter kvart ganske så prominente folk.
  Det store gjennombrotet kom då han fekk
  William XI som kunde. Rothschild forvalta formuen så bra at landgreven sat igjen med mykje ekstra etterpå, og namnet Rothschild fekk dermed ein klang av eksklusivitet og kvalitet.
  – Det Rothschild driv med, er ei form for koplingsverksemd. Det er på mange måtar eit omdømespørsmål. Viss eit lån er tilrettelagt eller garantert av Rothschild, så er det eit uttrykk for kvalitet, forklarar Øksendal.
  Frøet var sådd. No venta resten av Europa.
  I løpet av to–tre generasjonar blei Rothschild-familien ekstremt mektige og rike.
  Mayer Amschel Rothschilds søner vidareførte familieforretninga i fleire europeiske byar –éin i London, éin i Paris, éin i Wien, éin i Napoli, og sistemann tok over i Frankfurt.
  Ved inngangen til 1900-talet hadde Rothschild-familien verdas største privateigde formue.
  Dei blei kalla «den jødiske kongefamilien», ‘
  nrk.no/kultur/xl/slik-blei-bankfamilien-rothschild-europas-mektigaste-1.16574726

  Siden ble dette økonomiske systemet en del av vårt akademia. ;-) Ja, faktisk! ;-)
  Det ble gitt status å papegøye-‘lære’ dette pensum.
  – At pengeøkonomi og renteregning stod over, og kunne styre en nasjons virkelige gull, arbeidskreftene. Og øke strømprisene, kalle det inflasjon, – og så øke rentene. Åger . – Og hente ut innbyggernes oppsparte verdier.

  ‘Når disse fattige landene ikke kan betale ut lånene, gir de «sjenerøse» internasjonale bankene rett og slett nye lån med høyere rente for å betale de gamle, ytterligere gjeldslåner. Som Mayer Amschel Rothschild sa: «La meg utstede og kontrollere nasjonens penger, og jeg bryr meg ikke hvem som skriver lovene.» I nyere tid sa Richard McKenna, tidligere president i Midlands Bank of England, «De som lager og utsteder penger og kreditt styr regjeringens politikk og hold i hendene folks skjebne. »
  ….De bryr seg ikke om hvem som vinner, fordi mens nasjonene låner store mengder penger til å drepe hverandre, gjør internasjonale bankfolk store mengder på penger fra rentebelastningene som hver nasjon må betale, og tar kontrollen over nasjonen. ‘
  ericdubay.wordpress.com/2018/07/05/the-federal-reserve/

  Svar
  • Vi kan le.
   Vi kan gråte.
   Og/eller vi kan kaste disse politiske trojanske hestene, og dette tankegodset, ut av vår nasjon.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det er hundre år siden Lenin, lederen av den russiske revolusjonen, døde.

Har han fortsatt politisk relevans i dag?

Forrige innlegg

Primærvalget i New Hampshire:

Trump med knock-out seier over Nikki Haley.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.