POSTED IN Konspirasjoner / Sammensvergelser, Norsk politikk

Neste skritt mot et totalitært samfunn.

Kriminalisering av EU-motstand.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dette innlegget er hentet fra Drammen Nei til EUs medlemsbrev.

Hvem er femte-kolonister?
 

Definisjon av 5.-kolonist: Femtekolonne er en betegnelse for borgere i et land som under krig sympatiserer med fienden og driver politisk og militært undergravingsarbeid bak egne linjer.[1] En femtekolonnist kan være infiltratør, spionsabotør eller simpelthen sympatisør. (Wikipedia)

Av Jan Christensen

Mitt første møte med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) var i 1968. Da vedtok Studentersamfundet i Trondheim en resolusjon der vi henstilte til avgangsstudentene ikke å søke jobb i FFI. Med Norges NATO-forankring var FFI et underbruk av Vestens krigsforskning.  Som ansatt kunne en selv bli medskyldig i USAs kolonikrig i Vietnam.

Tidene skifter, men med FFI synes lite å være endret. Nylig lagde de et såkalt «scenario» der vi EØS-motstandere nærmest ble pekt ut som fienden. Det var blant oss russerne kunne infiltrere, finne meningsfeller og undergrave vårt samfunn.Den tenkte hendelsen kom fram i en rapport som Erna-regjeringen hadde bestilt. Rapporten ble først ferdig etter valget, for noen uker siden. Kommunalminister Gjelsvik, tidligere leder av Nei til EU, nektet klokelig å legge den ut på departementets hjemmeside. For dette fikk han kjeft og snudde. 


Men hvorfor skulle Gjelsvik offentliggjøre gutteroms-fantasier som insinuerte at han og hans meningsfeller kunne bli landssvikere? Dessuten, FFI hadde full anledning til selv å publisere rapporten dersom departementet ikke ønsket.

Scenarioet med russerne og EØS-motstanden er interessant av flere grunner:

 • Det mistenkeliggjør en helt legitim, lovlig og fredelig opposisjon. Sånn skal folk skremmes til å skygge unna oss EØS-motstandere.
 • Det viser hvor langt deler av statsapparatet vil gå i å stemple oss som jobber for en annen tilknytningsform til Den Europeiske Union, EU. Vi er nærmest en fare for landets sikkerhet fordi vi – etter forskernes syn – kan være lett påvirkelig for «fienden».
   
 • Den avslører forskere – og oppdragsgivere – som under dekke av såkalte tenkte «scenarioer», bruker samfunnets ressurser til høyst private ytringer. Mer egnet til å så kunstig splittelse enn til å styrke folks kunnskap og bevissthetsnivå. 

Selv hører jeg blant de som er mektig lei dette mediaskapte russerhysteriet. Minst av alt bidrar det til gode naboforhold, som er en forutsetning for likeverdig og gjensidig kontakt, utveksling og handel. 
Har folk glemt at i de siste årene har bare en spion blitt avslørt – nordmannen Frode Berg som fikk flere år i russisk fengsel? 

Russiske forskere og turister som seinere har blitt arrestert her til lands, under stor mediadekning og kanskje som en slags gjengjeldelse, har etter få dager blitt løslatt i stillhet. Å ta bilder av norsk natur var allikevel ikke alvorlig nok. Her har Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) framstått like mye på bærtur som FFI.


Dermed ikke sagt
 at vi ikke utsettes for utenlandsk påvirkning. Men denne påvirkningen kommer snarere fra våre såkalte «allierte», ikke minst gjennom EØS-avtalen som gradvis underminerer var selvstendighet som fri  nasjon. 

Amerikanerne er spesialister i å påvirke valg, bl.a. da upopulære Jeltsin mot alle odds ble gjenvalgt som Russlands president i 1996. 
Det er også avslørt at amerikanerne driver utstrakt telefon- og epost-overvåkning av nordmenn. 
I denne sammenheng er russerne – og for den saks skyld kineserne – langt fra «smarte» nok. De kjenner for dårlig til kodene i vårt samfunn.

Den beste garantien mot fremmed påvirkning ligger i at folk organiserer seg i partier, organisasjoner og interessegrupper, drar veksler på hverandres kunnskap og tør å stå opp mot urettferdighet. Åpen og opplyst debatt, både i sosiale media og massemedia er viktig. I dag hemmes og fordreies sånn debatt av pengesterke interesser, ofte med skjult agenda. Det ligger også en fare i stadig mer elitestyre. Det fører lett til politisk passivitet blant folk flest, spesielt blant yngre. 

I Grunnlovens paragraf 1 heter det at Norge skal være et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike.
Burde ikke snarere de som på felt etter felt åpenlyst ivrer for å underlegge Norge fremmede makter, for eksempel våre mest ihuga EU-tilhengere, gås nærmere etter i sømmene? 
Når vil noe sånt bli FFI-scenario, eller oppgave for PST?

Forsidebilde av Sun Zi, forfatteren av boka: «The art of War».


 

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • «Det er også avslørt at amerikanerne driver utstrakt telefon- og epost-overvåkning av nordmenn. »

  Men USA, og da også selvfølgelig ‘norsk’ media , har alltid pekt på Russland og Kina som den store faren når det gjelder overvåking. Så også selvfølgelig i disse tider. Tyv beskylder tyv; en gammel taktikk.

  Huffda?

  «Norsk kritisk infrastruktur vil fortsatt være et utsatt etterretningsmål i 2017. Formålet med slike etterretningsoperasjoner vil både være å hente ut informasjon om selve infrastrukturen samt å legge til rette for å kunne manipulere data eller forberede sabotasje, dersom det oppstår en tilspisset utenriks- eller sikkerhetspolitisk situasjon. «
  https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/bredbandsfylket-avtalte-a-legge-fiberkabel-med-russiske-megafon-1.16143060

  Og Huffda. For USA ( eller norske myndigheter?) er det grunn til å stole på?:

  ‘Den regimestyrte, kinesiske avisen Global Times kom mandag denne uken med en eksklusiv nyhet om at kinesiske myndigheter har fanget opp et cybervåpen angivelig brukt av amerikanske National Security Agency (NSA) til «å kontrollere internettutstyr og å stjele store mengder brukerinformasjon». ….I artikkelen til Global Times beskrives cybervåpenet som en trojansk hest for fjernstyring av Unix-lignende systemer, basert på kompleks teknologi, omfattende funksjonalitet, sterk hemmeligholdelse og som kan tilpasses flere prosessorarkitekturer og operativsystemer, samt samarbeide med andre cybervåpen og er typisk brukt til cyberspionasje. ‘
  digi.no/artikler/analyse-kina-avslorer-et-amerikansk-cyber-vapen-pa-et-underlig-tidspunkt/518075

  ‘Varsleren Edward Snowden valgte en annen strategi. Han kom feiende inn på verdensscenen i 2013 med en avsløring om det amerikanske overvåkningssystemet PRISM, som blant annet gjorde det mulig å overvåke nær sagt hvem som helst, hvor som helst. ‘
  dagbladet.no/kultur/mediene-laerte-en-lekse-av-wikileaks/70977353

  ‘Regjeringen vil endre etterretningsloven slik at metadata fra all digital trafikk som krysser grensen, blir lagret av E-tjenesten. Dette dreier seg blant annet om navn, dato, klokkeslett, geografisk plassering og IP-adresse. ‘ (Dvs. da også stort sett det meste av kommunikasjnen mellom norske innbyggere.)
  digi.no/artikler/datatilsynet-vender-tommelen-ned-for-ny-e-lov/457436

  Svar
 • Northern Light.
  15 november 2022 14:06

  «I Grunnlovens paragraf 1 heter det at Norge skal være et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike».

  Finansfolket, globalistene, snur alt på hodet, og dermed også deres vasaller og medløpere i alle land. De som er for EØS/EU er i mot at Norge skal være en suveren, selvstendig nasjon med egen grunnlov, landegrenser, folkevalgt regjering, egen sentralbank med egen valuta, og med suverenitet og råderett over landets ressurser. Det er de som går i mot Grunnlovens paragraf 1.

  Det er tilhengerne av EØS/EU som blir, etter paragrafens ordlyd, fiendtlig mot Norge og nordmenn som selvstendig nasjon og folk. For fritt blir og selvstendig blir Norge ikke, når det underlegger seg direktiver og pålegg fra et ikke-folkevalgt EU-lederskap i Brussel. Norge forblir udelelig geografisk, men i EU blir Norge bare en del av et frihandelsområde og etter hvert uten landegrenser når EU er blitt en superstat.

  Uavhendelig blir Norge ikke når all statlig eiendom blir aksjeselskap, og kjøpes opp av finansfolket. Det har allerede begynt for lenge siden, infrastruktur som telekom, post, jernbane, er for lengst i en privatiseringsprosess. Nedsalg har begynt i Equinor, og vannkraft og strømnett er under press av EU, og de vil oppheve hjemfallsretten som sikrer av vannkraften forblir folkets eiendom. Folket eier fremdeles vannkraften, men ACER gjør at vi ikke disponerer den som før, og som sikret folk i nord og sør en kilowattpris på ca 35 øre. «Vi eier fremdeles arvesølvet, men vi kan ikke lenger dekke bordet med det».

  Når finansfolkets medløpere her i Norge utroper motstandere av EØS/EU til fiender, gjør det det mens Norges Grunnlov fremdeles gjelder. De kan tydeligvis ikke vente til at EUs grunnlov skal gjelde her, men med den takten rettsakter og pålegg fra EU gjennomføres hvert år, i suveren forakt for to folkeavstemninger som sa nei til EU, har Norge blitt et uformelt medlem av EU. Og hvis et politisk bevisstløst folk lar seg skremme, blir vi snart et formelt medlem av EU.

  Som medlem av EU, er ikke oljefondet lenger norsk, ikke heller vannkraften, oljen, gassen og fisken. Det vil eies og disponeres av mørke internasjonale kapitalkrefter og berike finanseliten, som heller ikke vil at kapitalen skal ha utgifter med gratis skole, utdannelse, helsevesen, og sosialt sikkerhetsnett. Alt skal privatiseres, og som EU-kommisjonen foreslår, vil de begynne med å privatisere helsevesenet i alle EU-land. Det kan hende nordmenn vil våkne fra den politiske bevisstløsheten, når Norge få den samme elendigheten og fattigdommen også nå blant lavere middelklasse som ellers i Europa, men da er det for sent.

  Overvåkning og registrering av folk som er i mot EØS/EU gjøres av POT og andre deler av det offentlige Norge. De som skal tjene folket, og er betalt av folket over statsbudsjettet, forfølger og overvåker nordmenn på oppdrag av et EU nordmenn har sagt et tydelig nei til to ganger. Bakmennene som den norske administrasjonen vi kaller regjeringen tjener, er den globale finanseliten som ha eierskap og kontroll over norske landressurser, de bryr seg ikke om det norske folk. For deres del, behøver det bare å bo nok folk her til å få vannkraften, oljen, gassen og fisken ut av Norge og til de markedene de får best betalt for det.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Konfiskerer Gazproms eiendom i landet.

Polen fortsetter ødeleggelsen av relasjonen til Russland.

Forrige innlegg

Tror de imperialismen vil komme dem til unnsetning?

«Venstresiden» på vei ned i dypet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.