POSTED IN EU, Norge, Norsk politikk

Nei til EUs ledelse må forstå at EU-kampen i dag dreier seg om EØS-avtalen.

EØS-avtalen loser oss langsomt inn i det byråkratiske og korrupte EU.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vi har fått denne meldingen fra Jan Christensen som tidligere sendte oss meldinger gjennom nyhetsbrevet fra Drammen Nei til EU. Nå er det slutt etter pålegg fra Nei til EU sentralt, hvis jeg forstår rett det han skriver. Dette brevet sendes ikke fra Drammen Nei til EU, men fra Christensen personlig.

Jan Christensen

På en måte forstår jeg Nei til EU-ledelsen for innholdet i disse brevene har ofte vært en sterk motstand mot EØS-avtalen som sluser oss langsomt inn i EU gjennom utallige små og store direktiver som det store flertallet EU-tilhengere på Stortinget vedtar uten 3/4 flertall. Og Nei til EU som organisasjon skal i prinsippet favne alle motstandere av EU, også de som er tilhengere av EØS-avtalen.

Slik ville jeg ha tenkt for 20 år siden. For jeg er opplært til at i enhetsbevegelser som Nei til EU, er det bare et standpunkt som gjelder. Det er det som forener, altså det bevegelsen er til for. I dette tilfellet motstand mot norsk medlemskap i EU. Hva vi mener om andre politiske spørsmål er i en slik organisasjon likegyldig, f.eks. om vi er tilhenger av Nato eller motstandere.

Det som er problemet i dag er at motstand mot EU i praksis i dag er motstand mot EØS. EØS-avtalen er bakveien inn i EU. En kan etter min mening ikke være motstander av EU og tilhenger av EØS. En kunne det før en visste hva EØS-avtalen innebar, men ikke i dag etter 30 år med erfaring.

Nei til EU-ledelsen har ikke forstått dette eller vil ikke forstå det og gir inntrykk av at en fortsatt kan være mot EU og samtidig for EØS.

Som mangeårig medlem av Nei til EU og aktiv i den organiserte motstanden mot både EEC (1972) og EU (1994) reagerer jeg ganske sterkt på den holdningen som kneblingen av Drammen Nei til EUs nyhetsbrev faktisk representerer. I stedet for å skape debatt om organisasjonens holdning til EØS-avtalen fortsetter de å late om Norge står utenfor EU-systemet, til tross for at vi langsomt og sikkert sluses inn i det, skritt for skritt.

Jeg må få føye til at de som skryter av det norske demokratiet ser ut til å glemme at et flertall i folket har stemt Nei til norsk medlemskap to ganger. Etter meningsmålingene har det hele tiden vært et stor flertall mot medlemskap, mens det hele tiden har vært et tildels stort flertall på Stortinget for medlemskap. Helt siden Oddvar Nordli var statsminister har det bare vært Ja-folk som regjeringssjefer i Norge (Kanskje bortsett fra Bondevik som var ja til EØS). Det er litt av et demokrati!

I dag er kampen mot EU kampen mot EØS. Kampen mot medlemskap ble vunnet og tapes nå gjennom EØS-avtalen hver dag. Det er mot EØS-avtalen det må mobiliseres, men siden Nei Til EU ikke klarer dette blir den liggende med åndenød som en fisk på land. Det er lite inspirasjon å hente der i gården.

Drammen Nei Til EU sine nyhetsbrev har for meg vært en viktig kilde til inspirasjon og motstandslyst mot EU og jeg tror ikke jeg er aleine om den opplevelsen

Knut Lindtner
Redaktør

Takk for oss!

Styret i Nei til EU sentralt har fattet vedtak: Forbud mot nyhetsbrev som utgis av Drammen Nei til EU!

Med et sånt vedtak krever de brudd med en femårig tradisjon med nærmest ukentlige nyhetsbrev.

Første nyhetsbrev kom ut 22.2.19, det siste for ei uke siden.

Totalt er det i perioden utgitt 266 nyhetsbrev.

Styret i Drammen Nei til EU tar det sentrale vedtaket til etterretning: Dette er ikke et nyhetsbrev i Drammen Nei til EUs navn.

I styrets vedtak beskyldes Drammen Nei til EU for verken å stoppe eller begrense de «skadene» som nyhetsbrevet påfører Nei til EU. – Organisasjonens omdømme skades. 
– Organisasjonen mister enda flere medlemmer. 
– Organisasjonens arbeidsplan om å være saklig og etterrettelig brytes. 
– Nyhetsbrevene spenner bein under  organisasjonen. 

Nei til EUs styrevedtak er uklokt og fattet  på feil grunnlag. Det innskrenker lokallagets ytringsfrihet, og demotiverer oss som også setter kampen mot EU inn i en større sammenheng.  Samtidig vil vedtaket utvilsomt glede de som ønsker at motstandskampen kun skal handle om nei til medlemskap i Den europeiske union. Ikke mot EØS-avtalen. Ikke om den daglige undergraving av norsk sjølstendighet og uavhengighet. 

Kritikken fra sentralt hold mot våre nyhetsbrev har pågått lenge. Gjentagne ganger har vi vært innkalt på teppet. Krav er fulgt opp for så å bli avløst av nye.Interne notater er utarbeidet av administrasjonen. De er verken saklige eller etterrettelige. Konstruktiv kritikk basert på fakta er fraværende. Det vi skriver feilsiteres og trekkes ut av sin sammenheng. Mindre formelle feil gjøres til hovedsak.Som at vi har sendt nyhetsbrevet til folk som ikke har bedt om å få det, og at vi helt/delvis og uten tillatelse har brukt artikler som ligger åpent ute på internett – også de som er forfattet av undertegnede.En naturlig videreføring blir vel at Nei til EU sentralt forbyr medlemmene løpeseddelutdeling til postkasser der reklame er uønsket? 
Sånt bryter vel også med  markedsføringsloven? 

Det påstås at Drammen Nei til EUs nyhetsbrev skader Nei til EUs omdømme. Kanskje burde Nei til EU-styret i stedet spørre seg selv i hvilken grad de bidrar til å styrke organisasjonens omdømme?I nyhetsbrevene er det lagt vekt på uhøytidelighet, enkelt og forståelig språk og emner som både kan provosere og engasjere. Positive tilbakemeldinger er jevnlig mottatt.  Flere av lokallagets nyhetsbrev har også blitt gjengitt både på nett og papir i andre fora. Nei til EU sentralt har på sin side funnet ut at knapt noe i nyhetsbrevene har samsvart med deres syn. Offentlig har de verken  publisert eller kommentert noe fra dem.  

Det påstås også at våre nyhetsbrev fører til at Nei til EU mister medlemmer. Rett nok har visstnok to personer meldt seg ut på disse fem åra og oppgitt nyhetsbrevet som grunn. Hva med de over tusen andre som i samme periode har gått ut? Hvilke grunner har de oppgitt?Kan det snarere være sånn at nyhetsbrevene både har styrket forståelse og bevisstgjøring, hindret utmeldinger og ført til innmeldinger? 

Skal Nei til EU være liv laga som en landsomfattende grasrotorganisasjon, må ikke minst lokale aktiviteter oppmuntres. Nye tanker, idéer og problemstillinger må verdsettes, også når de kan høste kritikk eller avvike fra massemedias fortellinger. Såfremt  organisasjonenes vedtekter ikke  brytes, må Nei til EUs ledelse fremme meningsbryting og inkludering, ikke sentralstyring og ekskludering.I motsatt fall frykter vi at ledelsen dreper den entusiasme som enhver frivillig organisasjon må bygge på. Derved slår de også bein under Nei til EU.Våre motstanderne er der, uansett hva vi gjør. Til mindre nei-bevegelsen er på offensiven, til mindre oppslutning får vi og til lettere spill får de. 

Om høyresida vinner neste års valg, er snarlig omkamp om EU ingen umulighet. Det setter større krav til oss motstandere, og til en aktiv og utadrettet  nei-til-eu-organisasjon:

 • Som går i mot norsk medlemskap i EU og jobber for at Norge skal erstatte EØS-avtalen med handelsavtale.
   
 • Som har en synlig og initiativrik  ledelse, og som klarer å få satt EU på dagsorden i den politiske debatten.
   
 • Som oppmuntrer til landsomfattende og synlige grasrotaktiviteter – debatt, mangfold og nytenkning.
   
 • Som klarer å organisere og mobilisere stadig flere – ikke minst kampvillig ungdom.

Nei til EU har landsmøte i høst.Vil det legge grunnlag for nødvendige  endringer? 
Nyhetsbrevet tar nå
 noen ukers sommerferie. Etterpå vil de fortsette, uten tilknytning til Drammen Nei til EU. Men fortsatt som en del av kampen mot EU/EØS og for norsk sjølstendighet og uavhengighet. 
Inntil du eventuelt gir beskjed om det motsatte, vil du fortsatt få dem tilsendt.Fortsatt god sommer!

 Jan Christensen
 


EF/EU-folkeavstemningene i 1972 og 1994 ble ikke minst vunnet av engasjert og kampvillig ungdom. 
Kanskje kan nye og ungdommelige krefter bli inspirert av Nordahl Grieg?


Til Ungdommen

Kringsatt av fiender, gå
inn i din tid!
Under en blodig storm –
vi dig til strid!
Kanskje du spør i angst,
udekket, åpen:
hvad skal jeg kjempe med,
hvad er mitt våpen?

Her er ditt vern mot vold,
her er ditt sverd:
troen på livet vårt,
menneskets verd.
For all vår fremtids skyld,
søk det og dyrk det,
dø om du må – men:
øk det og styrk det!

Stilt går granatenes
glidende bånd.
Stans deres drift mot død,
stans dem med ånd!
Krig er forakt for liv.
Fred er å skape.
Kast dine krefter inn:
døden skal tape!

Elsk – og berik med drøm –
alt stort som var!
Gå mot det ukjente,
fravrist det svar.
Ubygde kraftverker,
ukjente stjerner –
skap dem, med skånet livs
dristige hjerner!

Edelt er mennesket,
jorden er rik!
Finnes her nød og sult,
skyldes det svik.
Knus det! I livets navn
skal urett falle.
Solskinn og brød og ånd
eies av alle.

Da synker våpnene
maktesløs ned!
Skaper vi menneskeverd,
skaper vi fred.
Den som med høire arm
bærer en byrde,
dyr og umistelig,
kan ikke myrde.

Dette er løftet vårt
fra bror til bror:
vi vil bli gode mot
menskenes jord.
Vi vil ta vare på
skjønnheten, varmen –
som om vi bar et barn
varsomt på armen!


Du mottar dette uhøytidelige og frittalende nyhetsbrevet fordi vi tror du er interessert i EU, EØS, beslektede emner og viktige sammenhenger. Vi forsvarer grasrot-mangfold i kampen for norsk sjølstendighet og sjølråderett. Signerte artikler gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Forsidebilde: iStock 

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Vi er tilbake til 1930-tallets Europa. Fascismen lyser mot oss fra alle kanter. Dette viser oss at hjernen både er fantastisk, men også en livsfarlig skueplass for de mørkeste krefter om vi ikke systematisk viderefører historiske advarsler selv fra den nærmeste fortid.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  3 juni 2024 10:15

  Gledeleg at Jan Christensen vil halda fram med nyhendebrevet trass i motstanden frå Nei til EU.

  Svar
 • Rolf Galgerud
  3 juni 2024 14:45

  Det er tydelig at EU-tilhengerne/EU har fått plassert sine folk inn i ledelsen for Nei til EU. Kanalen disse kommer i gjennom gjetter jeg er Rødt. Det legges mye vekt på å overta organisasjoner/partier i stedet for møte dem med argumenter og konfrontasjoner. Typisk er SV med Solheim/Halvorsen. Disse klarte det mesterstykket å snu partiets målsettinger 180 grader. Når hørte du sist at en SVer snakke om sosialisme – selv om det jo er partiets navn? Eller om kampen mot atomvåpen – nei til NATO?

  Jeg vil tippe at de vil bruke sine nyervervede posisjoner i ledelsen for Nei til EU til å utføre en tannløs kamp i mot EU ved neste korsvei.

  Svar
 • Hvor finner man dette nye nyhetsbrevet da?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Dr. Paul Craig Roberts:

USAs ledelse forstår bare maktens språk.

Forrige innlegg

Dommen mot Trump.

Maktkampen føres nå gjennom rettssystemet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.