POSTED IN Helse

Nederlandske forskere:

Mer enn tre millioner ekstra døde etter at vaksinene ble rullet ut.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Denne artikkelen er interessant på flere måter, men jeg vil henlede oppmerksomheten på grafen når det gjelder dødeligheten i Skandinavia. Den viser med all tydelighet at Sverige er det landet som kommer best ut, som har den laveste overdødeligheten. Vi vet at Sverige hadde langt mindre sosiale restriksjoner i tilknytning tl pandemitiltakene.

Dette kan bety at det ikke bare er vaksinene som har forårsaket overdødligheten, men også nedstengningstiltakene. Vi har hevdet dette hele tiden og vist til at disse hadde en rekke uønskete effekter, feks forsinkelser i helseutredninger og seinere behandlingstiltak. Men all sosial isolering skaper psykisk og fysisk uhelse. Dette er noe vi vet fra før.

Men når helsemyndigheter ikke vil undersøke overdødligheten i etterkant av covid-tiltakene hvor vaksineringen var et av flere, får vi naturligvis ikke svar på slike problemstillinger.

Knut Lindtner
Redaktør

Britiske medierapporter bekrefter skyhøye dødstall i alle sterkt covid-19-vaksinerte land

Dr. William Makis

Utdrag fra The Telegraph-reportasje

Covid-vaksiner kan være delvis skylden for økningen i flere dødsfall siden pandemien, har forskere antydet.

Forskere fra Nederland analyserte data fra 47 vestlige land og oppdaget at det hadde vært mer enn tre millioner dødsfall siden 2020, med trenden som fortsetter til tross for utrulling av vaksiner og inneslutningstiltak.

De sa at de «enestående» tallene «vakte alvorlig bekymring» og ba regjeringer om å undersøke de underliggende årsakene, inkludert mulige vaksineskader.

Klikk her for å lese hele artikkelen på The Telegraph .

La oss se på de siste OVERDØDSDATA:

Australia og New Zealand

Bilde

Canada

Bilde
Bilde

Skandinaviske land

Bilde

Tyskland

Bilde

Japan

Bilde

USA

Bilde
Bilde

Min oppfatning… 

Disse grafene er gjort tilgjengelige av Twitter-brukeren USMortality .

Det jeg synes er interessant er at det ser ut til å være et fall i overdødeligheten i 2023 i disse dataene.

Ethical Skeptics data viser ikke et fall i overdødelighet i 2023, spesielt for unge mennesker:

Tildekkingen

Vi har et ekstra problem.

Land begynner å endre måten overdødeligheten beregnes på, i et forsøk på å skjule dødsfallene.

Den australske parlamentsmedlemmet Russell Broadbent stilte i dag (14. mai 2024) spørsmålstegn ved det australske statistiske byrået for å beregne flere dødsfall.

Modellen har blitt revidert to ganger, og nå er antallet dødsfall redusert fra 56058 til 24351 for 2020 – 2023. ABS har ikke vært åpen om denne kompliserte nye modellen som omskriver historien til pandemien.

Klikk her for å se videoen

Storbritannia har også endret måten de beregner overskytende dødsfall:

Russell Brand postet dette 23. februar 2024, og det er morsomt.

Klikk her for å se videoen

Bilde

*

Merknad til leserne: Vennligst klikk på del-knappen ovenfor. Følg oss på Instagram og Twitter og abonner på vår Telegram-kanal. Gjerne repost og del globale forskningsartikler.

Dr. William Makis er en kanadisk lege med ekspertise innen radiologi, onkologi og immunologi. Generalguvernørens medalje, University of Toronto Scholar. Forfatter av 100+ fagfellevurderte medisinske publikasjoner.  

Forsidebilde: Jens Maes

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Et perfekt kontroll-verktøy for en verdensdominerende elite. Lærdommen her ti lands er at stortingspartiets nesegruse klakører nå vil gjøre dette permanent ved å overføre all helsemessig makt til Verdens Helseorganisasjon (WHO).

  Den politiske eliten foretar nå lovmessige grep for å beskytte seg mot kupp innenfra. I virkeligheten er det de selv som er historiske kuppmakere som bryter selveste grunnloven så det suser.

  Svar
 • «Men når helsemyndigheter ikke vil undersøke overdødligheten i etterkant av covid-tiltakene hvor vaksineringen var et av flere, får vi naturligvis ikke svar på slike problemstillinger.»

  Nei, og det vil selvfølgelig ikke være noen interesse for å klarlegge dette.
  De som eventuelt skulle finansielt støtte undersøkelser om dette er jo de samme som eventuelt ville sitte i saksa for Grunnlovsbrudd.

  Det er forundelig mange relativt unge friske som plutselig dør, eller får nyblomstring (?) av kreft , bare i Norge, synes jeg.
  I trafikken f.eks. :

  ‘ Forskerne fant noe overraskende da de døde sjåførene ble obdusert.
  Vi fant at hele 70 prosent av alle bilførere over 55 år som selv hadde forårsaket kollisjonen, hadde trange kranspulsårer, eldre infarktforandringer i hjertet eller i hjernen eller andre hjerneforandringer.
  Mange av sjåførene som hadde en slik sykelig tilstand, kan ha fått et plutselig akutt illebefinnende – og dødd av dette – mens de satt bak rattet.’
  forskning.no/bil-og-trafikk-hjertet/forskerne-fant-noe-overraskende-da-de-dode-sjaforene-ble-obdusert/2326796

  ‘..for to år siden skjedde det noe oppsiktsvekkende.
  For første gang på minst 50 år ble det registrert betydelig flere dødsfall enn ventet, som følge av hjertesykdom.
  Vet ikke årsaken.
  Hjerte- og karsykdommer har kostet langt flere menneskeliv enn ventet de to siste årene. Etter mer enn 50 år med nedgang i dødeligheten, har utviklingen nå snudd.
  …Også kreft har krevd flere menneskeliv enn ventet i 2022. Dødsraten er for første gang siden 2010 høyere enn det foregående året. ‘
  nrk.no/osloogviken/hjerte–og-karsykdommer-har-kostet-flere-liv-enn-ventet-_-bekymringsfullt-mener-lhl-1.16444005

  ‘For første gang på minst 20 år er det registrert overdødelighet blant unge i Norge. Det viser beregninger forskere har utført. – Jeg har aldri sett noe lignende.
  Størst utslag blant unge.
  Da koronatiltakene ble avsluttet for to år siden, skjedde det noe med dødeligheten i Norge. I 2022 ble det registrert en overdødelighet på hele 11,5 prosent, som tilsvarer 4 682 flere dødsfall enn forventet.
  Peker på covid-19
  Tallene sier ingenting om dødsårsakene. Forsker Richard Aubrey White mener likevel at covid-19 peker seg ut som en sannsynlig forklaring.
  nrk.no/buskerud/reagerer-pa-hoye-dodstall-blant-unge-1.16766111

  Dødsårsaken skyldes absolutt IKKE de eksperimentelle injeksjonene. – Som har vist seg å gi hjerteposebetennelse ( og varige arr) for menn. Og langvarige menstruasjoner for kvinner. Og et (foreløpig) ukjent antall krefttilfeller.
  Men det ‘forskes’. 😉

  Eller på tur? :

  ‘ Den britiske TV-profilen Michael Mosley er funnet død på den greske øya Symi. Mosley døde mest sannsynlig av heteslag og dehydrering, ifølge ordføreren.
  Mosley ble sist sett da han forlot stranda i 13.30 tida og var da på vei tilbake til landsbyen Pedi, en fottur som vanligvis bare tar rundt 10 minutter. ‘
  nrk.no/urix/savnet-britisk-tv-profilen-funnet-dod-1.16917809

  Men alt vil nok puttes i ‘LongCovid’- sekken.
  Enten man har vært syk eller ikke .
  Ja, eller dehydrering, da. 😉

  ‘ Teori 3: Long covid er massehysteri 
  Så er det forskerne som mener at long covid handler om negative forventninger og sosial smitte.
  Allerede tidlig i pandemien kom medieoppslagene om long covid. Folk diskuterte senfølger i sosiale medier. Det kan ha gjort folk mer oppmerksomme på symptomer. Husker jeg ikke dårligere nå? Sliter jeg ikke med konsentrasjonen? Har jeg ikke mer vondt i ryggen? 
  I flere studier har deltakere med long covid blitt testet, og det viste seg at de aldri har hatt covid-infeksjon. Det styrker argumentet om at det sosiale spiller inn.’
  forskning.no/covid19-epidemier-influensa/er-long-covid-helt-normalt-en-ny-sykdom-eller-massehysteri/2311561

  Svar
 • Northern Light.
  9 juni 2024 18:53

  En domstol i USA har har avgjort at mRNA-covid-injeksjoner ikke er vaksiner.

  En amerikansk domstol har avgjort at covid-mRNA-injeksjoner ikke kvalifiserer som vaksiner, en avgjørelse som kan gi grunnlag for erstatningssøksmål mot legemiddelselskapene.

  Kjennelsen dreier seg om et søksmål anlagt av Health Freedom Defense Fund (HFDF), og andre saksøkere mot Los Angeles Unified School District (LAUSD), over dets pålegg om at alle ansatte skal være fullvaksinert mot covid-19 innen en viss frist.

  Dommer R. Nelson skrev fredag at mRNA-injeksjonene, som markedsføres som vaksiner, ikke effektivt forhindrer smitte av covid-19, men bare reduserer symptomene til de som er smittet med viruset, noe som ikke gjør dem til tradisjonelle vaksiner, som vedtatt under rettsaken Jacobson mot staten Massachusetts fra 1905.

  Jacobson mot Massachusetts saken, opprettholdt statens rett til å håndheve koppevaksinasjoner på grunn av deres beviste effektivitet i å forhindre spredning av sykdommen, men covid-19-vaksinene gir ikke de samme fordelene.

  «Ved å vurdere fordelene, fant panelet at distriktsretten feilaktig brukte Høyesteretts avgjørelse i Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11 (1905). Jacobson fant at obligatoriske vaksinasjoner forhindret spredning av kopper.

  Her hevder imidlertid saksøkerne at vaksinen ikke hindrer smittespredning, men bare lindrer symptomer for de som har fått viruset, og derfor er en medisinsk behandling, ikke en «tradisjonell» vaksine. Ved å gi medhold til saksøkernes påstander at dette er riktig på dette stadiet i rettssaken, har saksøkerne troverdig vist at covid-vaksinen ikke effektivt «hindrer spredning» av covid-19. Derfor gjelder ikke Jacobson v- Massachusetts saken».

  Kjennelsen omgjør den lavere domstolens avvisning av saken mot LAUSDs vaksinasjonpålegg for personalet. «Ved å omgjøre avgjørelsen fra Central District of California i Los Angeles, fant flertallet av domstolen at saken ikke ble ugyldig ved at LAUSDs trakk pålegget etter den muntlige argumentasjonen i september 2023», sa HFDF i en uttalelse. «Flertallet gjennomskuet LAUSDs bløff for hva det var – et klart forsøk på å unngå en dom ved å forsøke å skape tvil».

  HFDF-president Leslie Manookian feiret kjennelsen som en seier for å kunne bestemme over egen kropp. «Domstolens avgjørelse i dag viser at domstolen så gjennom LAUSDs bløff, og ved å gjøre det, gjorde det klart amerikanernes rettigheter til selvbestemmelse, som den hellige retten til å bestemme over egen kropp i helsespørsmål. Dette er en stor seier for sannhet, anstendighet, og det som er rett».

  Centers for Disease Control and Prevention (CDC) endret definisjonen av «vaksine» i 2021 for å omfatte de eksperimentelle mRNA-injeksjonene. Vaksiner ble tidligere definert som «et produkt som stimulerer en persons immunsystem til å produsere immunitet mot en spesifikk sykdom». Men CDC forandret definisjonen til «et preparat som brukes til å stimulere kroppens immunrespons mot sykdom». Med andre ord, mRNA-injeksjonen stimuler ikke immunsystemet til produsere immunitet mot covid-19, så CDC måtte endre definisjonen av vaksiner i stedet.

  Fordi retten avgjorde at covid-19-injeksjonene ikke passer til den tradisjonelle definisjonen av en vaksine, reiser det spørsmål om legemiddelselskapene som produserte injeksjonene nå kan saksøkes.

  «Domstolen har nettopp fjernet mRNA-injeksjonenes juridiske ansvarsbeskyttelse», skrev Dr. Jane Ruby på X. «Domstolen sa at det ikke er en vaksine som hindrer smittespredning. Covid-injeksjoner ble hevdet å ‘redusere symptomer’ og forhindre sykehusinnleggelse. Disse påstandene gjør det til en behandling».

  Fra Vaken, publisert 8 juni 2024.
  Oversatt fra engelsk. Linker, domsavgjørelse og X-meldinger i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Domstolsbeslut: Covid-mRNA-injektioner är inte vaccin.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hovedsaken var å svekke Russland.

Ukraina-konflikten dreier seg primært om den globale makten.

Forrige innlegg

Det store spørsmålet:

Hvem bestemmer i en konflikt, EU eller Norge?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.