POSTED IN Helse

Nederlandsk virolog:

Flokk-immunitet er bedre enn vaksiner for denne typen virus.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Biolog og virolog Dr. Geert Vanden Bossche, en av verdens ledende vaksineutviklere gjennom 23 år, kommer med sterke advarsler mot de nye c19 vaksinene og sier de vil gjøre større skade enn c19 viruset. Han sier også at nedstengingen av samfunnet er helt feil strategi i kampen mot det. Det korrekte ville vært å isolert de gamle og sårbare, slik at de med et velfungerende immunsystem hadde blitt immun overfor viruset.

Jeg har ikke tilstrekkelige kunnskaper til å vurdere om dette er korrekt. Det jeg imidlertid vet er at slike meninger er stort sett ikke til stede i en offentlig debatt om vaksineprogrammet. Og den voldsomme vaksineringen som foregår i land etter land med alt for dårlig utprøvde vaksiner representerer en stor risiko for folkehelsen.

Og at disse vaksinene kommer i etterkant av en voldsom skremselskampanje om det relativt ufarlige Covid-19 viruset virker svært lite betryggende. Det gjør det nødvendig å presentere alternative stemmer som jeg her gjør. Samtlige store medier presenterer bare den ene siden i det som er en meget viktig og lærerik helsedebatt.

Nå er det pervertert til et ensidig propagandakorstog for vaksinering uten motforestillinger.

Knut Lindtner

Forskningen bak de katastrofale konsekvensene av tankeløs menneskelig innblanding i Covid-19-pandemien.

Av Geert Vanden Bossche

Jeg poster herved en rekke publikasjoner som har vært nyttige i få opplyst samspillet mellom Covid-19 og immunsystemet.

Publikasjonene er alle kritiske biter i det puslespillet som er blitt satt sammen.  

Alle bitene har ikke blitt publisert. Det er derfor publikasjonene sjelden kommer med løsninger på det komplekse problemet.

For leserens har jeg tatt med publikasjoner med forskjellige syn.

For å «løse» et problem så komplekst som en virus-pandemi, må man hente opplysninger fra mange forskjellige kilder, inkludert epidemiologi, molekylær-biologi, virologi, immunologi, genetikk, læren om vaksiner, og til og med biofysikk.

Det er derfor noen av de «avsluttende» bitene i puslespillet ennå ikke finnes i forskningsjournaler.

Publikasjonene vedlagt støtter min forståelse av forskningen om hvordan en naturlig pandemi utvikler seg, og hvordan en pandemis naturlige gang kan bli forstyrret av menneskelig innblanding,

Jeg har vedlagt en oppsummering av min forsknings-baserte teori nedenfor.

Jeg inviterer herved forskere fra hele verden til å lese dette og reflektere rundt hvordan vi kan skifte gear og muligens gripe inn på måter som kan forhindre utviklingen av flere tilleggsmutanter like smittsomme som Covid-19, og muligens kunne fjerne de variasjonene som allerede er i sirkulasjon.

Sammendrag

Jeg kan ikke understreke nok hvor lidenskapelig jeg er overfor vaksiner. Men jeg kan ikke akseptere at vi bruker vaksiner som, istedenfor å minske Covid-19-pandemien, nå forsterker  risikoen for at den forverres dramatisk.

Den originale Covid-19-epidemien ga bare milde symptomer, eller ingen symptomer i det hele tatt i en befolkning av sunne personer. Så før man anbefaler  å administrere noen slags vaksine til alle, burde man først være sikre på at vaksinen ville redusere tallet på dødeligheten og antall døde til under antallet man med all grunn kunne vente om man lot pandemien gå sin gang, som en naturlig begrenset lungeinfeksjon. (f.eks. influensapandemier under første verdenskrig).

Da blir det klart at antall ofre uten menneskelig innblanding ikke er høyere det som er vanlig ved en virus-infeksjon.

Uten menneskelig innblanding fører en slik epidemi til flokk-immunitet.

Gruppeimmunitet beskytter bedre enn vaksiner

Dette åpner muligens døren for at viruset blir til en epidemi ispedd sesongvariasjoner (som vi vanligvis ser med influensa-virus).

Ingen pandemi har vart lenger enn to år, ikke en gang spanskesyken eller svineinfluensaen. Så snart man får etablert flokk-immunitet, vil en oppblomstring av viruset bli kontrollert av våre immun-systemer, takket være at viruset husker møtet med immune virus.

Derfor vil det å oppnå flokkimunitet være bedre enn å vaksinere en naturlig pandemi.

Men det er nøyaktig det motsatte vi ser nå – vaksinene er ikke i stand til å hindre at viruset sprer seg hos vaksinemottakerne  og fører til at de utvikler høyere smittefare. De hindrer at flokkimmunitet utvikler seg.

Fra begynnelsen av ved Covid-19-pandemien burde medfødt immunitet hos friske mennesker være et solid førstelinje-forsvar mot Covid-19.

Men dette er ikke tilfelle nå når svært smittsomme virusstammer stadig øker i antall. 

Friske mennesker, inkludert barn, blir nå stadig utsatt for det svært smittsomme viruset mens kvaliteten på eller kvantiteten av deres anti-virus er utilstrekkelig.

Hvorfor er det slik at Covid-19-vaksiner sannsynligvis øker smittsomheten? Det er fordi de er profylaktiske vaksiner – designet til å bygge opp immunitet i individene før de blir utsatt for viruset.

Vaksinene er i det hele tatt ikke passende å gi befolkningen under en pandemi. Det er fordi innholdet i vaksinen allerede blir angrepet i kroppen før de har blitt utstyrt med fullverdige immunitet. I stedet øker det smitten. Dette skjer spesielt i tilfeller i varianter som er svært smittsomme.

Hva skjer når du får en vaksine?

For et individ som nettopp har fått sin første dose av vaksinen, vil hans eller hennes kropp starte prosessen med å bygge opp immunitet.

Det kan ta flere uker før immuniteten er fullt utviklet. I mellomtiden er du utsatt for viruset. Kanskje vil immuniteten ennå være for svak til effektivt å kjempe mot viruset.

Selv om den første dosen kan beskytte deg mot å utvikle symptomer, vil viruset fortsatt være i stand til å formere seg og føre til smitte.  Ekstremt høyt immun-press uten forhindring av at viruset formerer og sprer seg, er en oppskrift på at immuniteten mot de forskjellige virus forsvinner. 

Befolkningen blir nå smittet av variasjonene av viruset, nye varianter av viruset er forskjellig fra det vaksinen er ment for.

Slik unngår viruset anti-stoffene i vaksinen.

Vi har allerede sett dette i mange sykehjem der svært smittsomme varianter har spredt seg raskt til tross for høy dekning av vaksinene (opp 80 til 90 %).

Den eneste fordelen med disse vaksinene er at de midlertidig kan beskytte mot alvorlige sykdommer og dødelighet (avhengig av typen av infeksjon).

Å  vaksinere for å oppnå immunitet sprer også svært smittsomme varianter, siden massevaksinasjon nå gjør mottakerne av vaksinene til mulige spredere av virus.

Disse sprer de svært smittsomme virusene til ubeskyttede eller ennå ikke smittede personer.  

Det er nøyaktig det vaksinen skulle motvirke.

Vil vaksinene virke mot sin hensikt?

Det er nå allmenn enighet om at vaksinene ikke vil føre til flokkimmunintet. I tillegg vil de heller ikke fjerne den stadige økningen av muterte virus fordi antistoffene ikke lenger passer til de variantene av proteiner som sirkulerer omkring.

Kombinasjonen av svekking av immuniteten og det stadig økende omløpet av høyst smittsomme varianter av viruset er en oppskrift på å framskynde motstand mot viruset i vaksinene og den medfødte immuniteten mot koronaviruset generelt.

Det er umulig vitenskapelig å forstå hvordan dette kan få en lykkelig slutt. 

Menneskeheten står derfor ved en korsvei.

Å fortsette med massevaksinering med disse «dårlige» vaksinene mot en omfattende pandemi betyr uunngåelig at vi vil komme til å være vitne til at flere og flere smittsomme varianter vil sette folks liv i fare med risikoen for alvorlig sykdom.

Konklusjon:

Mens vaksinering kan gi en øyeblikkelig beskyttelse for individene, så vil massevaksinasjon av befolkningen på høyden av pandemien forverre den globale situasjonen ved å oppmuntre viruset til å spre seg til spesifikke mutasjoner som vil vinne over de beste immunologi-hindrene.

Som en konsekvens vil jordens befolkning antakelig måtte få se en verre versjon av viruset, og møte en enda verre helse-situasjon enn tidligere i pandemien.

Vi bør stanse å bruke de konvensjonelle forebyggende vaksinene mot Covid-19-kampanjene.

Oversatt og bearbeidet av Ingunn Kvil Gamst

Knut Lindtner har forkortet den noe og lagt til bilder med tekst.

Forsidebilde: Ricardo Resende

Tidligere publisert på derimot.no

Det følger en lang referanseliste som ikke vedlegges men som kan leses ved å åpne linken under.

https://mcusercontent.com/92561d6dedb66a43fe9a6548f/files/0121a525-0daf-4792-9b08-ac750577b3d4/Scientific_Evidence_final.pdf

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Har vi ikke to immunforsvar? Det medfødte og det adaptive/ervervede? Henholdsvis B-celle-forsvaret som utvikler antistoffer (ofte etter påvirkning fra vaksiner) og T-celle-forsvaret, som angriper patogener og tilintetgjøre dem når de blir aktivert?
  Hvorfor er det null fokus på T-cellene og det adaptive immunforsvaret?
  Årsaken til at det aldri er utvikla vaksiner mot koronavirus er så langt jeg har lest at kroppen ikke greier å utvikle antistoffer som duger mot koronavirus.
  T-cellene, derimot har null problem med å takle korona, under forutsetning av at du ikke mangler hormonet kalsitriol.
  Jeg skulle gjerne ha visst hvorfor det adaptive immunforsvaret er satt i utvisningsboksen.

  Svar
  • Ja, og kanskje har Kalsitriol som er fettløselig og transporteres i blodet bundet til D-vitamin-bindende globulin en effekt her.
   Nå er jo mange lurt til en fettfattig kost, og til å gå på kolesterol-dempende medisiner.
   Kanskje er dette hele greia? I tillegg til at de som dør bor på institusjoner/holder seg inne og får for lite D- vitamin av den grunn.

   Så får vi heller analysere, og hente frem og frigi kjente tall og kunnskap.
   Vi kan jo ikke stenge/ødelegge landet fordi myndigheter ikke vil dele tall, men heller vil bedrive politikk for å bli valgt på ny.
   Hva gjør de som kaller seg myndigheter, egentlig?
   Bedrar oss? Eller er de bare idioter?

   Svar
   • John Enebak
    17 mars 2021 21:23

    «Den som profitterer på sykdom har ikke noe insentiv for å beskytte helse.»
    Det er en årsak til at legene blånekter på å bruke vitamin D mot covid-19, for de vet bedre.

    Faktum er at Legeforeningen anbefaler leger å bruke såkalte booster-doser med vitamin D når de behandler f.eks. lårhalsbrudd. Legene som behandler MS bruker også booster-doser med vitamin D til å fjerne D-viaminmangel i MS-pasienter fordi D-vitaminmangel framskynder MS.
    https://www.enebak.no/legene-bruker-booster-doser-vitamin-d-100000-ie/

    At D-vitaminMANGEL er en risikofaktor for å pådra seg trombocytopeni er det ikke mye tvil om. Søk litt på Google Scholar, så finner du forskning. Her er en enkel, liten case-rapport:
    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23556539/

    Problemet er hormonforstyrrelsen vi kaller D-vitaminmangel. Stort sett alle som forsker på vitamin D fokuserer på tilskudd av vitamin D (i alle fall forskerne som er finansiert av Big Pharma), mens de som får det til å funke (sånn som legene i Madrid), de fokuserer på å kurere kalsitriol-mangel. Og blir straks motbevist av forskningsstudier som tester D-vitamintilskudd. Osv.

    Et godt eksempel er studien fra Brasil som «motbeviste» Madrid-studien, der D-vitamin reduserte dødeligheten på covid-19 med 40%. Legene i Brasil brukte D-vitamintilskudd fra helsekostbutikken (kolekalsiferol) som blir virksomt kalsitriol etter en uke, mens legene i Madrid brukte kalsidiol, som blir omdanna til kalsitriol og kurerer D-vitaminmangel på timer. Brasilstudien var bestilt, kjøpt og betalt av Big Pharma og publisert på JAMA, der alle som har 10.000 dollar får fagfellevurdert og publisert forskningsstudiene sine.

   • En oversikt over studier på D-vitamin og Covid-19 https://vdmeta.com/

 • Svar
 • John Enebak
  18 mars 2021 7:39

  Rosemary Frei (artikkelen i linken i kommentaren oppom her) oppsummerer kritikken mot Bossche bra (takk for den):

  «For ikke å nevne at konseptet med flokkimmunitet er konstruert. Tross alt, hvis immunforsvaret ditt beskytter deg mot et patogen, spiller det ingen rolle om noen andre er smitta eller ikke.
  Jeg er enig i at vi skal stoppe bruken av dagens vaksiner. Men vi må også stoppe produksjon og bruk av antivirale midler og antistoffer og alle andre deler av det Covid-industrielle komplekset.
  Covid har en ekstremt høy overlevelsesrate. Så hvorfor utvikle enda en dyr, invasiv og eksperimentell løsning på et problem som knapt eksisterer, hvis det i det hele tatt gjør det?»

  Det er ett av argumentene mine i kampen for vitamin D også. Big Pharma utvikler stadig «biologiske legemidler» som de selger i dyre dommer under betegnelsen vitamin D-analoger. Dexamethasone, som brukes på pasienter med covid-19, er et sånt et. Dexamethasone gjør at cellene kan utnytte vitamin D bedre når det er lite vitamin D i omløp. Legene gir pasientene en forsterker, sånn at pasienter med D-vitaminmangel har en bedre sjanse til å bruke det lille de har av vitamin D. Pasientene kan få en kostbar D-vitamin-forsterker fra Big Pharma, men D-vitamin, som er nesten gratis, det kan de ikke gi pasientene .
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3196110/

  Det samme for mange andre medisiner som brukes i immunterapi mot kreft. Bare navnet «immunterapi» bør få ei bjelle til å ringe: Det er hormonet vitamin D som styrer immunforsvaret. Det verste er at flere av disse svindyre, immunstimulerende legemidlene gies SAMMEN med vitamin D. Fordi vitamin D «samhandler» og «booster» medisinen. «Han her gir vi 3 mg Lurium2000 intravenøst og 300.000 IE vitamin D som booster-dose!»

  Det er reinspikka biologisk krigføring, men folk må finne ut sjøl at de kan ta styring over egen helse ved å kurere hormonforstyrrelsa D-vitaminmangel. Legen din vil ikke hjelpe deg, for da blir han svartelista av Big Pharma og går konkurs. Du må ta ansvaret sjøl.

  Svar
 • Stephanie22
  23 mars 2021 1:15

  ­­­R­e­g­i­s­­­t­­r­e­­r d­e­g o­­­g k­l­­a­­s­­­s­­­i­­­f­­i­­s­­e­­r m­­­i­n u­­n­­­g­­­e s­­­e­­­x­­y f­i­t­­­t­­e ­­-­­­ http://photo0514241.e17.club

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Atomdrevne ubåter til Australia vil ha atombomber.

USA går for ny atomopprustning i Asia.

Forrige innlegg

Hva kan det skyldes?

Økende dødstall i Storbritannia.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.