POSTED IN Virkelighetsforståelse

Nazister i Norge og i Ukraina

Hvorfor er det så mange nazister og fascister i Norge, mens de er ubetydelige i Ukraina?

16 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

I Norge har vi i mange år blitt fortalt at vi har en økende organisert fascistisk og nazistisk bevegelse. Som Den nordiske motstandsbevegelsen gjennom en NRK-dokumentar. Betydninga av den organiserte nazismen i Norge manes fram av dem som ser seg politisk tjent med å påstå at situasjonen er sånn at nazismen og fascismen utgjør en stor fare i Norge nå. Målet med opphaussinga av påstanden om den omfattende nazismen i Norge er å kriminalisere alle med «uønska» meninger ved å klistre dem til nazisme. Etter mal fra suksessen med utstøtinga av dem som kan karakteriseres som rasister, der definisjonen på rasisme stadig utvides.
Samtidig hevder en del av de ivrigste av Ukrainas støttespillere, mange av dem er også opptatt av den påståtte faren for nazismen og fascismen i Norge, at i Ukraina finnes det ikke nazisme av betydning. I Ukraina, i motsetning til i Norge og Norden, bagatellisererNRK Urix nazismen i Ukraina. Også faktisk.no og C-REX, instituttet for forsking på «høyreekstremisme og relaterte fenomener», bagatelliserer nazismen i Ukraina.
Uansett i hvilket omfang nazismen og fascismen måtte være utbredt i Ukraina, kan det ikke forsvare en invasjon. Ingen angrep på andre nasjoner kan forsvares med at vi ikke liker regimet der.
Påstandene om den betydelige og økende nazistiske og fascistiske innflytelsen i Norge er usanne. Det er i samsvar med virkeligheten å si at nazistene har betydelig innflytelse i statsapparatet og i regjeringa i Ukraina.

Henta fra politikus.no
Av Ove Bengt Berg

Ikke rett til invasjon for å kaste regimer vi ikke liker
Kravet om ikke-innblanding i andre land står veldig svakt for tida. I Norge som resten i Vesten, dvs Europa og USA, er det betydelig mange som mener at hvis vi ikke liker det regimet som vi etter vedtak i Brussel og Washington ikke liker, så kan vi bare invadere i «humanismens navn» for å få orden på styret og rettferdigheten i det landet. Putin viser at han er lærevillig ved at han kopierer alle «humanistiske» «rettferdighetskrigere»s retorikk når han grunngir invasjonen med å fjerne nazistenes innflytelse i Ukraina.

Bevisst overdrivelse om nazismen i Norge

Nazi 3.0

I 2020 utga Harald S. Klungtveit, redaktør av Filter nyheter, boka Nynazister blant oss. Han melder sjokkert at det i Norden kan være flere hundre mennesker av 26 millioner i Norden. De utgjør 0,02, ikke prosent, men promille!

Det er ikke måte på hva Klungtveit avslører om nazismen i Norden i dag ifølge forlaget:

«I dagens Norden er ikke den organiserte høyreekstremismen bare blodig. Den er også en del av storpolitikk og kommunestyrer, folkelige Facebook-grupper og lokalsamfunn med barnehager, lærere med voldsalarm, samlinger i folkets hus, politifolk i villrede og Donald Trumps tastaturkrigere. Nazister er hemmelige narkomane, partipolitikere er hemmelige nazister. …
Dette er det første detaljerte innblikket i moderne rekruttering til Hitlers ideer på tvers av de nordiske landene – og i hvem det egentlig er som skjuler seg bak skjold, faner og falske nettidentiteter.»

Journalist og redaktør Stian Bromark, nå ansvarlig redaktør i Agenda Magasin, var tidlig ute med skremslene om nazismen og fascismen i Norge. Det var nesten for seint i 2019, men vi venter fortsatt. Hans regel nr 1: Når det er riktig å bruke fascisme-ordet, er det allerede for seint, mente han i 2019. Vi kan ikke vente med å ta begrepet i bruk, skreiv han.

Stempling og utstøting — den store politiske suksessen

Tegning av Karine Haaland

En viktig politisk seier de siste tiåra i Vesten som i Norge, er kampen for å lage diskrediterende begrep som islamofobi og putte politiske motstandere i nedsettende karakteristiske båser. Da er debatten over, argumentene overflødige og ytreren er plassert i et mørkt rom et ukjent sted.
Derfor saumfares samfunnet på jakt etter nazister. Jo flere jo større blir omlandet som kan utstøtes. Mens nazistene i Ukraina tilsvarende reduseres til en nullitet.

Ingen sympti blant folk eller noen organisering i fascismen og nazismen i Norge
Arne Overrein oppsummerer i Vardøger 38  utgitt i 2020 om nazismens og fascismens tilbakekomst: «Uansett hvor negativt vi bedømmer situasjonen i dagens Europa — vi befinner oss langt unna slike tilstander». «Verken i de brede befolkningslag eller hos myndigheter er det sympati for fascistiske løsninger på de politiske og økonomiske problemene som finnes.» Dette har ikke endra seg sia 2020, trass i at nazistfaren males i store bokstaver.

Stemmer det at nazister og nazistisk organisasjon i Ukraina er ubetydelig? Og mindre enn i Norge?
Store norske leksikon skriver:

Selv om ukrainerne var blant de sovjetiske folkeslagene som bidro mest til denne seieren, var det i Ukraina også grupper som benyttet anledningen til å slåss mot sovjetmyndighetene, ofte i samarbeid med de nazi-tyske okkupantene. Disse gruppene sto bak omfattende etnisk rensing i områdene de kontrollerte, noe som hovedsakelig rammet polakker og jøder. Stepan Bandera (1909–1959) er den mest kjent lederen for disse gruppene.
Mange grupper har holdt fram Bandera som en nasjonal ukrainsk frigjøringshelt.

ABC/Nyheter refererer 15. mai i år Avisa The Nation:

I 2019 gikk den amerikansk Ukraina-korrespondenten Lev Golinkin ut i avisen The Nation og advarte mot at nynazister var på vei til makten, og at Ukraina var det eneste landet i verden som «har nynazister i regjeringsstyrkene sine».

Det er brukt mye tid på å si at Azov-bataljonen ikke er nazistisk, de er bare for ukrainsk nasjonalt sjølstyre. Eksperten på konspirasjonsteorier, John Færseth, har bodd  i Kyiv (Kiev) og hevder:

Azov gjorde en god innsats under kampene våren 2014. Krigerne hadde en disiplin som de andre frivillige bataljonene ved fronten ikke hadde. 

image
PP-foredrag av instituttleder Bjørgo, ikke lenger tilgjengelig på nettet

På Institutt for samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo har de et institutt med navnet C-REX. De sier om seg:
«Senter for ekstremismeforskning utvikler empirisk og teoretisk kunnskap om årsaker til og konsekvenser av høyreekstremisme og relaterte fenomener».
Instituttet har en leder, professor Tore Bjørgo, som ser en glidende skala fra Fremskrittspartiet til «høyreradikale og høyreekstreme partier som er åpenbart rasistiske og fascistiske (Jobbik, Gyllent Daggry)» og til «Høyrepartier med med autoritære og illiberale verdier har kommet til makten i Ungarn og Polen». Bjørgo nevner tilfeldigvis ingen høyreekstreme i Ukraina. Nå opererer det samme instituttet med en forsker som frikjenner Azov-bataljonen. C-REX-forsker Kacper Rekawek siteres i NRK Urix-artikkelen fra 29.03.2022 der han hevder at Azov-bataljonen bare «er en militær avdeling som opererer under ordre fra det ukrainske innenriksdepartementet».

Faktisk.no har 11.03.2022 ved sin journalist Ina-Kristin Lundin også en forsvarsartikkel for at Azov-bataljonen ikke er nazistisk eller at nazistene har noen innflytelse i Ukraina. Færseth siteres her også. Historiker og Russland-viter Johannes Due Enstad fra Institutt for samfunnsforskning hevder i faktisk.no-artikkelen at nazistene bare «er marginale elementer i det ukrainske samfunnet» ved å vise til deres oppslutning i valg. For den utgjorde «bare» to prosent ved siste valg.

Hvitvaskinga og bagatelliseringa av ukrainske nazister mislykkes
Enstad fra Institutt for samfunnsforskning måler politisk innflytelse i et samfunn ut fra partiers oppslutning i valg. Det er jo pent sagt en uforståelig naiv beskrivelse av politisk innflytelse i et samfunn av en statsfinansiert samfunnsforsker på et universitet. Ola Tunander trekker fram Azovs posisjoner i stats- og regjeringsapparatet som sier noe om politisk innflytelse i et samfunn. I Ny Tid 8. juni i år skriver Tunander om Azov-bataljonen:

De er tilsynelatende marginale, men de har hatt en sterk stilling i sikkerhetstjenestene og i det militære. De har drevet mye av krigen i Donetsk og Lugansk. Azovbataljonen med sine nazisymboler hadde hovedkvarter i Mariupol. Den ble ledet av radikale nazister som Andrij Biletskyj og ble tatt opp i Ukrainas nasjonalgarde. Det betyr at de hadde støtte på det høyeste nivå. Andrij Parubij og Oleg Tjahnybok grunnla det ukrainske nazistpartiet i 1991. Deres «Joseph Goebbels Political Research Center*» byttet senere navn til noe mer opportunt.
.…
Parubij var kommandant for Maidan, sekretær i det nasjonale sikkerhetsråd i 2014 og leder for parlamentet. Tjahnybok, en av de tre lederne for Maidan, fikk inn fire ministre i regjeringen, inkludert forsvarsministeren. Dmytro Jarosj ble rådgiver for forsvarsstabssjefen i 2015. Nazistene har ikke hatt høye stemmetall, men de har mobilisert titusentalls aktivister, vært meget voldelige og lyktes i å forhindre enhver fredelig løsning på konflikten i øst. Yehvan Karas, lederen for den nazistiske gruppen C14 (tidligere ungdoms-parti til Tyahnyboks parti), fortalte media at de bare hadde 8–10 % av folket på Maidan, men de sto for 90 % av effektiviteten. De tvang presidenten til å flykte.  «Vi har startet en krig [med Russland]», sier Karas. Vestlige stater gir oss våpen fordi «vi liker å drepe». En fred synes å kreve en marginalisering og avvæpning av disse gruppene.

At den nazistiske innflytelsen i Ukraina hevdes å ikke være noe problem har å gjøre med at de sees på som allierte i krigen mot Russland.

Oppsummering:

image
Men ikke i Ukraina? Foto: OBB

Det har ikke noe å si for hva vi skal mene om Russlands invasjon i Ukraina om hvor stor nazismens utbredelse i Ukraina er. Ingen angrep på andre nasjoner kan forsvares med at vi ikke liker regimet der. Men påstandene om den betydelige og økende nazistiske og fascistiske innflytelsen i Norge er usanne. Det er i samsvar med virkeligheten å si at nazistene har betydelig innflytelse i statsapparatet og i regjeringa i Ukraina.

Framheva bilde:
Henta fra Faktisk.no som ikke sier noe om ektheten på bildet.
Foto: Ukjent fotograf, oppgitt av faktisk.no.

*Framheva av OBB

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

16 kommentarer. Leave new

 • Det er helt sikkert at folket önsker å bli overvåket.
  Det er helt sikkert at folket ikke önsker å få yttre sine meninger.
  Det er helt sikkert at folket önsker å bidra med skatter og avgifter til de må gå fra hus og grunn for at de rike skal bli rikere.
  Det er helt sikkert at folket vil ha krig og ikke fred.
  Det er helt sikkert at folk önsker å bli fratatt sine rettigheter som frie mennesker til fordel for den trygghet EU;FN og NATO kan gi de.
  Det er helt sikkert at folk önsker at Bankene skal styre deres liv.
  Og det er helt sikkert at Färseth er en oppriktig god mann og som gang på gang avslörer for nordmenn konspirasjonsteoretikeres galskap for alle å forstå.
  Det er helt sikkert at NRK,TV2,Aftenposten,VG,Adresseavisen,Dagbladet mm alle består av frie uavhengige journalister som reiser til alle verdens hjörner for i tapperhet og mot ,rapportere sannhet.
  Det er helt sikkert at Kongsmakt er folkemakt.
  Det er helt sikkert at parlamentarisme er babelisme,nei demokrati.
  Ja det er mye som er sikkert når sannheten kommer fra «vår herre.

  Svar
  • Ja, Z, det er usikkert hva folk vil.
   – Eller hva folk VILLE, – hvis vi hadde hatt ( folk hadde ønsket) et virkelig folkestyre.
   Nå kan det virke som om folk , bortsett fra de som er parti-politisk interessert og har det som en god hobby/livsinteresse, er mest interessert i å bytte frihet for brød.

   Svar
 • Pussigheter.
  Vi har Kommunisme, Sosialisme, Solialdemokrati og ‘nazisme’, dvs. Nasjonal-sosialisme, og Fascisme; som mer eller mindre kjente politiske begreper. Ofte plassert på en diffus venstre/høyre-akse og/eller det like diffuse rød/blå.

  Alle går ut på, i en eller annen form, å styre et samfunn og fordele godene og friheten for enkeltindividet på ‘best’ mulig måte.
  Kanskje noe av forskjellene består i hvor stor grad et statsapparat skal styre over enkeltindividet. (?)
  En annen forskjell er i hvor stor grad reglene har som et mål å gjelde alle nasjoner, den globale kloden.
  Samtidig har vi begrepet ‘demokrati’ alene. Dvs. likhet innenfor en gruppe, som er så liten at de enkelte i gruppen har mulighet til å påvirke administrasjonen, gjennom f.eks. valg. (?)
  ( Slik jeg ser det står dette i motsetning til ( det enda mer udefinerte) ‘globalisme’, der enkeltindividet blir en for liten maktfaktor til å få noe betydning for valg av ledere.)
  I tillegg har vi det (også) like lite klart begrepet Kapitalisme, som har forskjellig betydning ut fra de forskjellige politiske grupperingene. (?)

  Men når de politiske begrepene blir brukt som våpen for å hylle, demonisere eller latterliggjøre blir det en underlig politisk grøt som IKKE bedrar til å avklare. – Kun forvirre. Bortsett fra for de som holder seg med den politiske retningen som om det var en religion. (?)

  Litt løst kan jeg forbinde :
  *Kommunisme med et ønske om at alle skal ha like mye å si og alle skal bli tatt vare på. – Men det skal være toppstyrt. Både nasjonalt og internasjonalt. Og det SKAL være internasjonalt. (?)
  *Sosialisme det samme, men litt mindre toppstyrt, og mindre internasjonalt. (? )
  *Sosialdemokrati en blanding av begge.
  *Nasjonalsosialisme en form for sosalisme der nasjonene har rett på selvbestemmelse w.w. på samme måte som individet innad i nasjonen.
  *Fascisme har jeg lite kunnskaper om; bortsett fra de billedelige samlede kornaksene som er bundet sammen. Noe som like gjerne kunne vært bilde på Kommunisme eller Nasjonalsosialisme. (?)
  *Kapitalisme ser jeg bli brukt om (mot) at kapitaleierne, ‘kapitalistene’ får for stor makt.
  Altså ikke motstand bruk av kapital/penger i seg sjøl.
  For meg er kapitalisme at et samfunn, en nasjon,(samfunnets s ledere OG innbyggerne ) FORVEKSLER kapital/penger/fiktiver, – mot virkelige verdier. Og at vi lar oss styre av fiktiver istedefor realverdier. – Uansett hvem det er som har makten. ( Stener for brød. Dansen rundt en gullkalven framfor en levende/virkelig kalv.)

  MEN jeg skjønner ikke det store behovet for å demonisere Nasjonal- sosialisme?
  – Bortsett fra at dette politiske begrepet/styreformen har blitt demonisert ( og løyet om) i mye større grad enn de de andre politiske styreformene, siden 1933.
  ( Jeg tar dette som et bevis på at nasjonalisme/ nasjonalisosialisme er farlig for de kreftene som ønsker En verden, En leder, og En valuta. )

  Kan noen her på derimot. no hjelpe meg å avklare/utdype?

  Dessuten:
  ‘ Er virkelig det styresettet vi har i Norge genuint et demokrati — folkestyre? Nei, det er ikke det. Det vi har i Norge er et flertallsstyre. Opptil halvparten av befolkningen — mindretallet — merker ingen forskjell på om det er en Fører med bart som lager lovene eller om det er et flertall. Mindretallet tvinges til å adlyde disse lovene like mye uansett. Alle skal med, ingen slipper unna. Enten de vil eller ikke. Mindretallet tvinges til å være med det store “vi” som Gahr Støre og Goebbels snakker om. ‘
  http://onarki.no/blogg/2011/12/samholdskraft

  Svar
  • » FORVEKSLER kapital/penger/fiktiver, – mot virkelige verdier. Og at vi lar oss styre av fiktiver istedefor realverdier.»

   Nærmere forklart:
   Vi ( dvs. våre politiske ledere, og penge-økonomer i første rekke ) lar pengene/ fiktivene, – og rentene, stå over arbeidskrefter og andre realverdier i våre samfunns -planer og nasjonens styring og utvikling.

   Svar
 • «Den nordiske motstandsbevegelsen» er falsk og kontrollert opposisjon. ZOG («deep state») står bak. Hensikten er å få kontroll på motstandere og lede dem ut i kvikksand.
  De gjør det ved å ha Hitler-dyrkelse som en obligatorisk fanesak. Det er en «dead end» som garanterer at «bevegelsen» alltid vil forbli helt ufarlig for makthaverne. Det vil også svekke tilslutning til alle viktige saker og meninger de gir seg ut for å stå for.
  Om det ikke var klart før at dette er en falsk «motstandsbevegelse» så ble det klart da «den nordiske» lederen – føreren – husker ikke navnet i farten – uttalte rett etter at Russland grep inn i krigen i øst-Ukraina, at han hadde ikke noe imot at medlemmer reiste til Ukraina og «sloss for Ukraina» (dvs. for jøden Zelinski i hans krig der to europeiske boderfolk dreper og lemlester hverandre)…

  Svar
  • Dette skrev jeg om her for noen år siden. Jeg kaller motstandsbevegelsen for Bonnier-Nazisme. All Nazisme ser ut til å være initiert av MI6, London, men oppgavene blir delegert. Det første tegnet var «motstandsbegevelsens» webside, som var enkel men helt proft lagd. Nazister kan ikke gjøre noe slikt. Om de har initiativ så vil de rote det til. Det er opplagt at Bonnier el. andre seriøse aktører er innblandet.
   I tillegg så har de latt seg dokumentere med lang film som helt sikkert har blitt vist flere ganger på Nrk. Om de hadde vært noen motstandsbevegelse så hadde de skydd enhver kontakt med søppelpressen. Men istedet har de invitert dem hjem og også vist hvordan de lærer opp medlemmer i nærkamp og martials. Det er slikt som gir den Nrk spredde angsten bensin.
   Husker heller ikke hva lederen heter, men det er en svenske tidligere dømt for mord. Om de hadde noe politisk gangsyn ville de aldri akseptert dette, ikke lederen selv heller.

   Svar
   • Valgeir:
    >Det første tegnet var «motstandsbegevelsens» webside, som var enkel men helt proft lagd.

    Ja, i tillegg til at nettsiden gjennom innebygde javascript muliggjør massiv overvåkning av de som besøker den.
    Samtidig innholder den ‘feil’ på funksjonaliteten som som ikke rettes selv om «redaksjonen» blir gjort oppmerksom på dem. Så det er tydelig at nettisiden ikke skal fungere effektivt heller selv om den er «helt proft lagd».

    >I tillegg så har de latt seg dokumentere med lang film som helt sikkert har blitt vist flere ganger på Nrk. Om de hadde vært noen motstandsbevegelse så hadde de skydd enhver kontakt med søppelpressen.

    En helt riktig observasjon. Ledelsen utleverer medlemmene til all verdens motstandere. Blottlegger dem. Med de standpunktene som førerne har fått medlemmene til å støtte (blant annet Hitler-dyrkelse) må nødvendigvis dette føre til store problemer for medlemmene i det samfunnet de lever.

    Ledende figurer i ledelsen forsvinner plutselig ut etter en tid, med ikke troverdige begrunnelser. De skiftes sannsynligvis ut fordi kontraktstiden deres er over.

  • I tillegg – Her er boka fra 2006 – Hitler was a british agent- Greg Hallett
   https://1lib.sk/book/16995255/2e780b
   Mye intressant om britisk Intel.

   Svar
   • >I tillegg – Her er boka fra 2006 – Hitler was a british agent- Greg Hallett

    >Mye intressant om britisk Intel.

    Svært mye tyder på at Hitler var «britisk» agent. En agent fra fienden kunne i alle fall ikke gjort mer for at Tyskland skulle tape krigen og bli ødelagt enn det AH gjorde. Men dette er mer av det samme. Forfatteren er en totalt sprø fyr, med vanvittige standpunkt på andre områder. Hvis de som finaniserte og sto bak Hitler får en slik fyr til å legge fram sannheten som var i ferd med å presse seg fram, så betyr det at det blir vanskelig for andre å gi synet sin tilslutning. Det vil bare bli vist til at «Dette er noe en komlett idiot har skrevet i en bok.».

   • Gjentar slik det skulle stå:
    Hvis de onde kreftene som finaniserte og sto bak Hitler får en slik fyr til å legge fram sannheten som var i ferd med å presse seg fram, så betyr det at det blir vanskelig for andre å gi synet sin tilslutning. Det vil bare bli vist til at «Dette er noe en komplett idiot har skrevet i en bok.».

   • På engelsk er det et uttrykk for dette: «To hide something in the open.»

 • Pussigheter.
  Vi har Kommunisme, Sosialisme, Solialdemokrati og ‘nazisme’, dvs. Nasjonal-sosialisme, og Fascisme; som mer eller mindre kjente politiske begreper. Ofte plassert på en diffus venstre/høyre-akse og/eller det like diffuse rød/blå.
  Alle går ut på, i en eller annen form, å styre et samfunn og fordele godene og friheten for enkeltindividet på ‘best’ mulig måte.
  Kanskje noe av forskjellene består i hvor stor grad et statsapparat skal styre over enkeltindividet. (?)
  En annen forskjell er i hvor stor grad reglene har som et mål å gjelde alle nasjoner, den globale kloden.
  Samtidig har vi begrepet ‘demokrati’ alene. Dvs. likhet innenfor en gruppe, som er så liten at de enkelte i gruppen har mulighet til å påvirke administrasjonen, gjennom f.eks. valg. (?)
  ( Slik jeg ser det står dette i motsetning til ( det enda mer udefinerte) ‘globalisme’, der enkeltindividet blir en for liten maktfaktor til å få noe betydning for valg av ledere.)
  I tillegg har vi det (også) like lite klart begrepet Kapitalisme, som har forskjellig betydning ut fra de forskjellige politiske grupperingene. (?)
  Men når de politiske begrepene blir brukt som våpen for å hylle, demonisere eller latterliggjøre blir det en underlig politisk grøt som IKKE bedrar til å avklare. – Kun forvirre. Bortsett fra for de som holder seg med den politiske retningen som om det var en religion. (?)
  Litt løst kan jeg forbinde :
  *Kommunisme med et ønske om at alle skal ha like mye å si og alle skal bli tatt vare på. – Men det skal være toppstyrt. Både nasjonalt og internasjonalt. Og det SKAL være internasjonalt. (?)
  *Sosialisme det samme, men litt mindre toppstyrt, og mindre internasjonalt. (? )
  *Sosialdemokrati en blanding av begge.
  *Nasjonalsosialisme en form for sosalisme der nasjonene har rett på selvbestemmelse w.w. på samme måte som individet innad i nasjonen.
  *Fascisme har jeg lite kunnskaper om; bortsett fra de billedelige samlede kornaksene som er bundet sammen. Noe som like gjerne kunne vært bilde på Kommunisme eller Nasjonalsosialisme. (?)
  *Kapitalisme ser jeg bli brukt om (mot) at kapitaleierne, ‘kapitalistene’ får for stor makt.
  Altså ikke motstand bruk av kapital/penger i seg sjøl.
  For meg er kapitalisme at et samfunn, en nasjon,(samfunnets s ledere OG innbyggerne ) FORVEKSLER kapital/penger/fiktiver, – mot virkelige verdier. Og at vi lar oss styre av fiktiver istedefor realverdier. – Uansett hvem det er som har makten. ( Stener for brød. Dansen rundt en gullkalven framfor en levende/virkelig kalv.)
  MEN jeg skjønner ikke det store behovet for å demonisere Nasjonal- sosialisme?
  – Bortsett fra at dette politiske begrepet/styreformen har blitt demonisert ( og løyet om) i mye større grad enn de de andre politiske styreformene, siden 1933.
  ( Jeg tar dette som et bevis på at nasjonalisme/ nasjonalisosialisme er farlig for de kreftene som ønsker En verden, En leder, og En valuta. )
  Kan noen her på derimot. no hjelpe meg å avklare/utdype?

  Dessuten:
  ‘ Er virkelig det styresettet vi har i Norge genuint et demokrati — folkestyre? Nei, det er ikke det. Det vi har i Norge er et flertallsstyre. Opptil halvparten av befolkningen — mindretallet — merker ingen forskjell på om det er en Fører med bart som lager lovene eller om det er et flertall. Mindretallet tvinges til å adlyde disse lovene like mye uansett. Alle skal med, ingen slipper unna. Enten de vil eller ikke. Mindretallet tvinges til å være med det store “vi” som Gahr Støre og Goebbels snakker om. ‘
  onarki.no/blogg/2011/12/samholdskraft

  Svar
  • Så kom innlegget inn allikevel, så det ble dobbelt. Altså dette siste kan/bør slettes.

   Svar
 • Nazist er et skjellsorg for å nedverdige og dehumanisere en person. Nazist brukes også på personer som kan utryddes og drepes. Vi må snarest henrette Breivik ellers kommer Russland og angriper oss og avnazifiserer landet. Breivik sier han har en brigade i Finnmark med nazister så nå begynner det å haste med avrettelsen.

  Svar
 • Finland har jo sökt om å bli medlem i Nato og som forberedelse har de forsökt å gjöre seg stuerene.
  Finlands flyvåpen hadde,inntil 2020 ett flagg med ett hakekors i.
  Den finske presidenten hadde også ett personlig flagg,det flagget hadde også ett hakekors.
  Ellers er det noe grums angående denne Finlands store landsfader Mannerheim,han var visst vennlig innstilt til nazistene.

  Svar
 • Peter den store førte krig mot Sverige i 21 år. Putin den store sa på en minnemarkering: » Det kan se ut som vi tok noe fra dem. Vi tok ikke noe fra dem. Peter den store returnerte det som var Russlands.»
  Putin den store sa videre: » Vi er forberedt til på føre langvarige væpnede konflikter – alt for å gjenopprette en gang okkupert russisk territorium og gjøre krav på landområder med russisk talende befolkninger. Landene som kommer under disse oppskriftene inkluderer Hviterussland, kaukasiske og sentralasiatiske nasjoner og deler av de baltiske statene Latvia, Estland, Litauen og Moldovia » . Russland har alltid brukt taktikken med bosettere på okkupert land og blitt verdens største land.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

D-vitaminet.

Er det en sammenheng mellom jernmangel og dette vitaminet?

Forrige innlegg

Sterk inflasjon i USA.

Biden vil kompensere krigsindustrien, men ikke befolkningen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.