POSTED IN EU, Norge

NAV-skadalen:

EØS blokkerer for norsk styring av trygdereglene.

0
Print Friendly, PDF & Email

NAV-granskinga og fri flyt av trygdeytelser

Dette innlegget er hentet fra Drammen Neil til EUs nyhetsbrev.

Norge har sitt trygdesystem og sine trygderegler. 
De er en bærebjelke i vår velferdsstat. 
Er du sjuk, mottar du sjukepenger. Trenger du omskolering, mottar du arbeidsavklaringspenger. 
Hensikten er at du raskest mulig skal bli frisk og komme tilbake igjen i jobb, samtidig som du ikke skal få store økonomiske problemer i mellomtiden. 
Systemet er bygd på gjensidig tillit.

Åssen kan vi mest mulig smidig få sånne tidsbegrensa ytelser til å virke etter hensikten?
Ved å ha et godt utbygd hjelpeapparat som aktivt følger opp de som er sjuke sånn at de igjen raskest mulig kan begynne i gammel eller ny jobb?
Eller ved å legge opp til et system der «hjelperrollen» kommer i bakgrunnen og at det er mer opp til den enkelte å finne sine løsninger?

I fjor fikk vi den såkalte NAV-skandalen. Det kom fram at Norge ikke fulgte opp det regelverket som Norge automatisk hadde innført i forbindelse med EØS-avtalen. 75 personer hadde blitt uriktig fengsla, over 4.000 hadde blitt rammet på ulikt vis. Da feilpraksisen ble avslørt, skjedde først ingen ting.

Noen ganger kan det blir for mange regler og forordninger. Med dobbelt regelsett: Et fra EØS og et fra Norge blir det ekstra vanskelig.

Nå har en granskningskommisjon avlevert sin rapport og funnet ut at alle involverte myndigheter har sviktet: NAV, Arbeids- og Sosialdepartementet, Trygderetten, Påtalemyndigheten og Domstolene. Ingen av våre fremste politikere og jurister hadde klart å tolke EØS-regelverket riktig. For media, arbeidslivets organisasjoner og ESA (EU/EØS-kontrollorganet, se her) – hadde dette vært en ikke-sak.
NAV er verstingen i denne ansvarspulveriseringen: Mangel på kompetanse, kapasitet, kommunikasjon og kritisk tenkning.

Ingen enkeltpersoner er stilt til ansvar eller får kritikk. NAV-sjef Sigrun Vågeng (69), som i sin tid ble headhuntet av FrPs «NAV-statsråd» Robert Eriksen, pensjonerte seg da snøballen begynte å rulle. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (48), trakk seg i januar før et mulig mistillitsforslag. I dag er hun direktør for Norsk olje og gass.

Når toppene tas med buksene nede for løgn, tjenesteforsømmelser etc, skjer lite. Det som måtte være av personlig kritikk, tas bak lukkede dører. Enten beholder de jobben, blir sparket oppover eller får lukrative etterlønnsordninger. 
Når meningmann tas, holdes lite skjult og kan få alvorlige konsekvenser. I verste fall rettsak, dom og fengsel, samt tap av medborgerlig aktelse. NAV-skandalen er ikke enestående, vi har alle hørt om godt integrerte innvandrere som er blitt fratatt sitt norske statsborgerskap fordi de angivelig skal ha løyet til UDI, Utlendingsdirektoratet.
Noen kaller sånt for «klassejustis».

Folk på midlertidige ytelser trenger oppfølging. Dette er NAV sitt ansvar. Siden NAV – i mangel av både tilstrekkelige bevilgninger og fagkompetanse – har vært opptatt av å skyve «behandlingsansvaret» over på den enkelte, har det ofte vært så som så med målrettede opplegg. 
Når NAV svikter, mister trygdeordninger både omdømme og bærekraft. 

Er det EU eller Stortinget som bestemmer trygdereglene og trygdeytelsene i Norge?

Det er vanskelig å fatte at ingen av våre ledende myndigheter – fra lovgivere, til utøvere, kontrollører og dommere – har forstått bestemmelsene i den EØS-avtale som de lovpriser som eneste alternativ for Norge. 
Siden EØS-avtalen ble iverksatt i 1994, har dette med fri flyt i EU/EØS-området vært sentralt. 
Også fri flyt av trygdeytelser. EØS-avtalen påtvinger oss gradvis tusenvis av nye lover og regler, innført med et pennestrøk,  uten folkevalgt behandling. 
Hvor mange stortingspolitikere skjønner rekkevidden av de lovene som innføres over hodet på oss?

Ifølge NHO (Næringslivets hovedorganisasjon) og EU har Norge for gode trygdeordninger. 
EØS-avtalen medvirker til å svekke disse ordningene. 
Om vi fortsatt ønsker å beholde dagens velferdssystem, må vi ta tilbake vår nasjonale sjølråderett gjennom bl.a. å skrote EØS-avtalen. 
Da kan vi selv fritt bestemme om folk på midlertidige trygdeytelser kan reise utenlands eller ikke.

Forsidebilde: Sharon McCutcheon

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Varsleren nesten ingen Journalister vil vite om.

Udo Ulfkotte brente alle broer.

Forrige innlegg

Kvinnelig kjønnslemlestelse

Sudan forbyr det: Et «hvitt» kupp?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.