POSTED IN Helse, Mat/Landbruk

Naturligvis forteller de det ikke.

mRNA-vaksiner snikes nå inn i maten.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dr. Mercola åtvarar: Enkelte amerikanske kjøtprodukt har blitt forgifta med mRNA-vaksinar i ÅREVIS!

Av Arsenio Toledo, Natural News. Omsett av og henta frå saksyndig.

Nye reportasjar viser at visse kjøtprodukt har blitt forgifta med mRNA-vaksinar i årevis, og der er planar om å utvide kva slags kjøtprodukt som blir injiserte med mRNA-vaksinar.

Forsking av dr. Joseph Mercola viser at amerikanske svinekjøtprodukt har brukt tilpassingsmoglege mRNA-baserte vaksinar på flokkane sine sidan 2018. (Relatert: Staten og Big Pharma planlegg å forgifte matforsyninga ved å injisere dyr med mRNA-vaksinar.)

«[Svinekjøt] er ein av dei mest populære kjøttypane i verda utanfor Midtausten og liknande stader… og dei tilset allereie [mRNA] i matforsyninga,» åtvara Josh Sigurdson i World Alternative Media.

«Der er evidens for at der allereie er mRNA-teknologi i kjøt i matvarebutikkane,» la han til. «Big Ag [Stor-landbruket] har allereie kickstarta planen ved å injisere grisar… med mRNA-genterapi.»

Det Mercola sin reportasje tydar er at amerikanarar sannsynlegvis har ete svinekjøtprodukt behandla med genterapi-mRNA-vaksinar i nesten fem år allereie.

Reportasjen la til at det er umogleg å avgjere kor mange svinekjøt-produsentar som har injisert flokkane sine med mRNA-vaksinar. Vidare kan ein òg trygt anta at sokalla organiske svinekjøtprodukt òg kan vere forgifta, sidan organiske standardar ikkje har nokon reglar rundt bruken av vaksinar, langt mindre mRNA-baserte vaksinar.

«Det verkar rimeleg å anta at nesten alle storskala-svinekjøtprodusentar har utført denne overgangen,» skreiv Mercola. Han åtvara vidare at fleire og fleire kjøtprodukt i USA sannsynlegvis kjem til å bli behandla med mRNA-vaksinar.

Vil vi få denne formen for vaksinering i kylling i tiden som kommer?

mRNA-vaksinar kan snart forgifte forsyningar av storfekjøt og fjørkre

Åtvaringa til Mercola har blitt bekrefta av fleire kjelder, inkludert den Ohio-baserte advokaten Thomas Renz, som åtvara at Big Pharma-selskap slik som Merck og Moderna planlegg å utvide tilgangen til desse uregulerte, eksperimentelle teknologiane til heile matforsyninga for å massevaksinere den amerikanske befolkninga.

«Vi veit at [Big Pharma] faktisk kan lage det som blir kalla ‘overførbart mRNA’. Og det tydar at dei kan setje dette stoffet inn i eit dyr slik at det overfører det til alle som et kva enn dei et, og dei blir vaksinerte,» sa Renz. «So dei kan gjere slik at dette hamnar i planter, i dyr, i ymse ting.»

National Cattlemen’s Beef Association [«kjøtforeininga for nasjonale storfebønder»] nekta for at dei har tillate mRNA-vaksinering for storfekjøt i USA.

«Der er på noverande tidspunkt ingen mRNA-vaksinar som er lisensierte for bruk hjå storfe i USA,» sa foreininga i ei melding. Derimot sa ein lobbyist for foreininga at spesifikke flokkar allereie har blitt «dobbeltvaksinert» med mRNA-vaksinar mot luftvegssjukdom hjå kyr.

Vidare utvikla selskapet Harrisvaccines – seinare kjøpt opp av Merck-dotterselskapet Merck Animal Health – allereie ein mRNA-vaksine for fugleinfluensa i 2015, lisensiert same året for bruk på fjørkre. Nyare mRNA-lipid-nanopartikkel-sprøyter for fugleinfluensa er òg i ferd med å bli laga.

Renz åtvara i eit intervju at visse Big Pharma-selskap, i samarbeid med National Institutes of Health (NIH), kan ha hatt som mål å infisere matforsyninga med mRNA-vaksinar i over 20 år.

«Eg har dokument frå NIH – frå 2002 – som snakkar om å integrere vaksinar inn i matvarer,» sa Renz. «Dei har jobba med å integrere desse inn i matforsyninga vår. Dei har jobba med det i minst to tiår.»

Renz sa at ein måte forbrukarar kan unngå å ved eit uhell ete mRNA-produkt, vil vere gjennom krav om at matprodukt blir merkte. Ein delstat – Missouri – har no eit lovforslag som er til behandling i det delstatlege lovverket der ein krev slik opplysning.

«Dersom vi ikkje får opplysning [om mRNA-innhald], dersom vi ikkje vedtek nokon lover om informert samtykke, er det som skjer er at alle de som stod sterke og sa nei til desse mRNA-vaksinane, de vil få dei likevel gjennom maten dykkar,» sa Renz.

denne episoden frå World Alternative Media diskuterer programleiar Josh Sigurdson evidensen som beviser at kjøtforsyninga allereie har blitt forgifta med mRNA.

Forsidebilde: Christopher Carson

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Rosa Koire nevnte før hun døde mystisk av turbokreft det som nå skjer, at vannet skal eies av overlordene, forbudt med egen brønn, og da har man lite valg: tørste ihjel eller drikke biovåpen.

  Svar
 • Northern Light.
  23 april 2023 15:04

  Mange fagfellevurderte rapporter viser at det er en klar sammenheng mellom en sterk økning i overdødelighet og masse-vaksineringen. Det er utallige rapporter, også i offentlige innrapporterings-databaser som VAERS og Eudura Viligance, som beviser at en stor prosentandel får alvorlige bivirkninger, som dramatisk reduserer livskvaliteten.

  MRNA-injeksjonene kalt vaksiner svekker immunforsvaret, og gjør at de vaksinerte lettere smittes av covid og andre virus. Det svekkede immunforsvaret gjør at latente sykdommer som det naturlige immunforsvaret bekjemper eller holder i sjakk, kan blusse opp. Dette er det motsatte av hva vaksiner skal gjøre. Dette bevises i mange fagfellevurderte rapporter, presentert av modige fremstående forskere innen fagfeltene virologi, kardiologi, onkologi og biologi. Det er ikke vaksiner, de er biovåpen.

  Tradisjonelle vaksiner er testet i mange år i dyreforsøk og på mennesker før vaksinering starter, og de vaksinerte blir nøye overvåket, og vaksinering stoppes hvis det er bivirkninger farligere enn det vaksinene er utviklet for, som for svineinfluensa vaksinen. Ikke for mRNA-injeksjoner kalt vaksiner. De ble hastegodkjent for vaksinering av hele verdens befolkning uten testing, og det for et virus med en overlevelsesprosent på over 99,41% selv for folk over 70 år, altså ikke alvorligere enn en mild influensa.

  Eksperter på patentrettigheter har bevist at «vaksinene» ble utviklet før det ble erklært en pandemi, og pandemien ble erklært av WHO, som er åtti prosent privatfinansiert, og halvparten av dette av Gates Foundation, og Gates har store eierinteresser i de farmasøytiske selskapene som fremstiller injeksjonene. Kapitalforvaltningsselskapene som eier den farmasøytiske industrien er også eier av hovedstrøm-pressen, som er helt sentral i dette, og som har klart å skremme seks milliarder mennesker til å ta en, og dessverre for de flestes del, flere av injeksjonene.

  Det er mer bevis på at «pandemien» har vært planlagt i lang tid av en økonomisk elite, for befolkningsreduksjon og befolkningskontroll, enn at det ble erklært en pandemi av overnasjonale myndigheter i god tro på at det var et virus som var farlig for menneskeheten. Helt fra starten av fikk mange pasienter innlagt på sykehus automatisk status som covid-smittet, og antallet døde av covid ble voldsomt blåst opp for at befolkningene skulle få panikk, og bli ukritisk til «vaksinen». Sykehus fikk også økonomiske godtgjørelser for å skrive covid som dødsårsak på dødsattestene. Dette kunne ikke har blitt gjennomført uten medvirkning fra sykehusledelse, professorer og sykehusleger. Den farmasøytiske industrien har sitt nettverk i hele helseindustrien.

  Bare noen måneder før det ble erklært en pandemi, skjedde i det stille den alvorligste nedsmeltingen av verdensøkonomien i historien, en utsatt krise fra den egentlige finansielle krisen i 2008, utsatt ved trykking av penger ut av løse luften, som de privateide sentralbankene kan tillate seg. Når krisen måtte skje i september 2019, ble en «pandemi» løsningen.

  Nøyaktig som i Event 201, generalprøven på pandemien som World Economic Forum og Gates Foundation, gjennomførte i oktober samme år ved John Hopkins University. For mange av verdens land måtte ta opp enorme lån i finansmarkedene for å finansiere nedstengninger, munnbind, pcr-tester og vaksiner. Enorme pengesummer fra statsbudsjettene ble overført til finanskapitalen. Dette er ikke tilfeldigheter.

  Det kan heller ikke være tilfeldigheter at mange av medisinerne og psykofarmaka gjør folk heller syke enn friskere. At det er mye giftige tungmetaller i sminke, kosmetikk og kremer fra kroppspleie-produkt industrien, et underbruk av den farmasøytiske industrien. At det er sprøyte-midler i mat og nå mer og mer mRNA-»vaksine» stoffer, og at mange av personalet i legemiddel- og næringsmiddeltilsyn kommer fra industrien selv.

  Skal det også være en tilfeldighet at selskapene som fremstiller sprøytemiddelet neonikotinoider, som desimerer insektbestanden og også pollinerende insekter, er eiet og finansielt eiet av de samme som eier GMO-mat selskapene, når mye av GMO-maten ikke trenger insekter for pollinering?

  Når en går inn i denne materien, blir de store sammenhengende klare. Den globale storkapitalen vil gjennom agendaer den selv er åpen om, som Agenda 2030, ha full kontroll over befolkningene på individnivå: matproduksjon og drikkevann, energi, bolig og samfunn. I den globale storkapitalens nye verdensordning blir menneskene i slaveklassen forvaltet i en minimumstilværelse, hvor alt de trenger blir utmålt. Det er bare de som er profitable for herskerklassen, og som de ikke har utgifter med, som får leve i New World Order.

  Svar
 • wasan Totland
  23 april 2023 23:58

  Hvordan ville isåfall et slikt kjøttstykke smitte deg? Ved injeksjon kommer spike proteinet inn i blodbanen. Jeg tror ikke noe på dette her. Bevis det for meg!

  Svar
 • wasan Totland
  26 april 2023 21:24

  Jeg tror heller det er propaganda. De vil ha oss til å spise mindre kjøtt!

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Krigens i formål: USAs kontroll over Europa

USA venter nå på Rødt
— støtten som mangler

Previous Post

Ris, basismat for 3,5 milliarder mennesker hver dag

Globalister vil dramatisk redusere produksjonen av ris

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.