POSTED IN Ytringsfrihet

Naturligvis finnes det:

25 regler for desinformasjon og propaganda.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dette er regler for desinformasjon. For noen høres dette rart ut, men hvis en ønsker å holde kontrollen i et samfunn må en ikke bare kontrollere hvilken informasjon som kommer frem til befolkningen. Det er like viktig å sørge for å hindre at bestemte type informasjon kommer frem. Og det er svært viktig å fordreie informasjonen til befolkningen slik at den passer inn i makthavernes fremstilling av virkeligheten.

OP MOCKINGBIRD

På 1950-tallet var CIA (USAs store etterretningstjeneste) opptatt av dette og iverksatte et program som de kalt «Operation Mockinbird» (operasjon spottefugl): Den var svært effektiv for å stanse kritiske stemmer etter drapet på president Kennedy (1963). Og i etterkant av dette oppstod det velbrukte ordet konspirasjonsteoretiker.

I Norge brukes dette begrepet fortsatt som en effektiv stemplingsmetode overfor meningsmotstandere en ikke vil diskutere sak med, kun avfeie. Får en et slikt stempel er en definert ut av enhver «fornuftig» politisk diskusjon. En er politisk «spedalsk» og blir ikke lenger invitert til politiske diskusjoner i «det gode selskap».

Jeg tilhører den kategorien, men finner meg vel til rette med det. Saken er at stadig flere forstår at det er noe som ikke stemmer. Det våre myndigheter sier og det som skjer er i økende grad i uoverensstemmelse med hverandre.

Knut Lindtner (redaktør derimot.no)

25 regler for desinformasjon og propaganda

1. Hør ikke noe ondt, se ikke noe ondt, si ikke noe ondt. Uansett hva du vet, ikke diskuter det – spesielt hvis du er en offentlig person, nyhetsanker osv. Hvis det ikke blir rapportert, skjedde det ikke, og da trenger du aldri å håndtere problemene.

Struts Hodet Sand - Gratis foto på Pixabay
Det som ikke fortelles eksisterer ikke

2. Bli vantro og indignert. Unngå å diskutere sentrale spørsmål og fokuser i stedet på bieffekter som kan brukes til å vise at temaet er kritisk for en ellers hellig gruppe eller et tema. Dette er også kjent som «Hvordan tør du!»-gambit.

3. Lag ryktespredere. Unngå å diskutere saken ved å avfeie alle argumenter som bare rykter og ville anklager, uavhengig av arena eller bevis. Andre nedsettende uttrykk som gjensidig utelukker sannhet, kan også fungere. Denne metoden fungerer spesielt godt når pressa er taus, fordi den eneste måten publikum da kan lære om fakta er gjennom slike «diskuterbare rykter.» Hvis du kan knytte materialet til Internett, bruk det for å stemple det som et «vilt rykte» som ikke kan ha noen basis i fakta.

4. Bruk et stråmannssvar. Finn eller lag et tilsynelatende element i motstanderens argument som du enkelt kan slå ned for å få deg til å se bra ut og motstanderen til å se dårlig ut. Enten lag et problem du trygt kan antyde eksisterer basert på din tolkning av motstanderens argumenter/beskrivelser, eller velg det svakeste aspektet av de svakeste anklagene. Forsterk betydningen deres og ødelegg dem på en måte som ser ut til å avkrefte alle anklagene, ekte og fabrikerte likt, mens du faktisk unngår diskusjon rundt de virkelige problemene.

Evangelism and the Fear of Ridicule - Modern Day Missions
Latterliggjøring fratar motparten troverdighet.

5. Avspor motstandere ved å latterliggjøre dem og bruke kallenavn. Dette er også kjent som angrep på budbringeren-knepet, selv om andre metoder også kvalifiserer som varianter av den tilnærmingen. Assosier motstandere med upopulære titler som «koko», «høyreekstremist», «liberal», «venstreradikal», «terrorists», «konspinisse», «radikal», «milits», «rasist», «regigiøs fanatiker», «seksuell avviker», og så videre. Dette får andre til å vegre seg for å støtte av frykt for å få samme stempel, og så slipper du å håndtere problemet.

6. «Hit and Run». I et hvilket som helst offentlig forum kan du angripe motstanderen eller motstanderens posisjon og deretter lure deg bort før du kan stilles til ansvar, eller bare ignorere ethvert svar. Dette fungerer ekstremt bra i miljøer med leserinnlegg, der en jevn strøm av nye identiteter kan uttrykke seg uten å måtte forklare kritiske resonnement – rett og slett anklage eller angripe, aldri diskutere problemer og aldri svare på påfølgende kommentarer, for det vil gi motstanderens synspunkt verdi.

7. Spørsmålsmotiver. Vri eller forsterk ethvert faktum som kan antas å antyde at motstanderen opererer ut fra en skjult personlig agenda eller er forutinntatt. Slik unngår du å diskutere saken og tvinger anklageren på defensiven.

silhouette photography of man inside dim-lighted room
Kan en vise til eksperter er mye gjort. Problemet et ekspertene ikke alltid mener det samme.

8. Påkall autoritet. Hevd autoritet selv eller knytt deg til en autoritet og legg frem argumentet ditt med nok sjargong og detaljforklaringer til å illustrere at du er «en som vet». Rett og slett slå fast at det er sånn det er uten å forklare saken, demonstrere konkret hvorfor eller sitere kilder.

9. Spill Dum. Uansett hvilket bevis eller logisk argument som blir lagt fram, unngå å diskutere sak. Benekt at argumentene har noen troverdighet, gir mening, gir noe bevis, inneholder eller har et poeng, har logikk eller støtter en konklusjon. Bland godt for maksimal effekt.

Stråmannsargumentasjon bilde
Stråmannsargumentasjon skjer når man forvrenger, overdriver, karikerer eller rett og slett finner på posisjonen til en motpart, for så å angripe denne posisjonen. (bilde og tekst er hentet fra antibabbel)

10. Koble motstanderens anklager med gamle nyheter. Er avledet av stråmanns-strategien. I noen store saker med høy profil, vil noen tidlig komme med påstander som kan bli eller allerede er lett håndtert. Hvor det kan forutses, la din egen side ta opp et stråmannsproblem og få det behandlet tidlig som en del av de første beredskapsplanene. Etterfølgende anklager, uavhengig av gyldighet eller nye sider ved saken, kan da vanligvis knyttes til den opprinnelige påstanden og avvises som ganske enkelt å være en gjentakelse, uten å måtte ta opp aktuelle problemer – desto bedre om motstanderen er eller var involvert i den opprinnelige kilden.

11. Etablere og stole på «plan B». Bruk en mindre sak eller et element av fakta og ta «den enkleste vei». «Bekjenn» åpent og ærlig at det ble gjort noen uskyldige feil, i ettertid, men at motstandere har benyttet muligheten til å blåse det hele ut av proporsjoner og antyde større kriminalitet som, «bare ikke er sånn.» Andre kan forsterke dette på dine vegne senere. Gjort riktig, kan dette samle sympati og respekt for å «snakke ut» og «innrømme» feilene dine uten å ta opp mer alvorlige problemer.

low-angle photography of beige concrete tower clock
Ved å fokusere overdrevent på detaljer mistes helhetsinntrykket

12. Gåter som ikke har noen løsning. Dra fram hele konglomeratet av hendelser rundt forbrytelsen. Beskriv mangfoldet av deltakere og hendelser for å fremstille hele saken som for komplisert til å løse. Dette fører til at de som ellers følger saken, begynner å miste interessen raskere uten å ta opp de faktiske problemene.

13. Alice in Wonderland-logikk. Unngå diskusjon av problemene ved å resonnere bakover med en tilsynelatende deduktiv logikk på en måte som holder tilbake de faktiske forholdene.

14. Krev komplette løsninger. Unngå problemene ved å kreve motstandere å løse den aktuelle forbrytelsen, et knep som fungerer best for saker som kvalifiserer for regel 10.

15. Tilpass fakta til alternative konklusjoner. Dette krever kreativ tenkning med mindre forbrytelsen ble planlagt med forberedte konklusjoner i beredskap.

16. Forsvinnende bevis og vitner. Hvis det ikke eksisterer, er det ikke faktum, og du trenger ikke å løse problemet.

17. Bytt emne. Vanligvis i forbindelse med et av de andre triksene som er oppført her. Finn en måte å spore av diskusjonen med uhøflige eller kontroversielle kommentarer i håp om å rette oppmerksomheten mot et nytt, mer håndterlig tema. Dette fungerer spesielt godt med ledsagere som kan «krangle» med deg om det nye emnet og polarisere diskusjonsarenaen for å unngå å diskutere flere sentrale spørsmål.

man in black crew neck shirt

18. Gjør motstanderen emosjonell, fiendtlig og provosert. Hvis du ikke kan gjøre noe annet, kan du erte opp og rakke ned på motstanderne dine og trekke. Få dem til å reagere følelsesmessig. Da vil de fremstå dumme og altfor motivert og generelt gjøre materialet deres mindre sammenhengende. Ikke bare vil du unngå å diskutere problemene i første omgang, men selv om den emosjonelle responsen er saklig, kan du ytterligere unngå problemene ved å deretter fokusere på hvor «følsomme de er for kritikk.»

19. Ignorer bevis som presenteres, krev umulige bevis. Dette er kanskje en variant av «spill dum»-regelen. Uansett hvilket materiale som presenteres av en motstander i offentlige fora, avfei materialet som irrelevant og krever bevis som er umulig for motstanderen å fremskaffe (det kan eksistere, men ikke være tilgjengelig, eller det kan være noe som er destruert for sikkerhets skyld, for eksempel et drapsvåpen). For fullstendig å unngå å diskutere spørsmålet kan det kreve at du kategorisk avviser og er kritisk til medier eller bøker som gyldige kilder, benekter at vitner er akseptable, eller til og med benekter at uttalelser fra regjeringen eller andre myndigheter har noen betydning eller relevans.

20. Falske bevis. Når det er mulig, kan du introdusere nye fakta eller ledetråder designet og produsert for å komme i konflikt med motstanderens framlegg som nyttige verktøy for å nøytralisere sensitive spørsmål eller hindre løsning. Dette fungerer best når forbrytelsen var planlagt, og fakta ikke lett kan skilles fra fabrikasjonene.

21. Begjær en storjury, spesialanklager eller annet bemyndiget etterforskningsorgan. Undergrav (prosessen) til din fordel og nøytraliser alle følsomme spørsmål uten åpen diskusjon. Når de først er avgitt, kreves det at bevis og vitnesbyrd er hemmelige for å håndteres riktig. For eksempel, hvis du «eier» påtaleadvokaten, kan det sikre at storjuryen ikke ser noen nyttige bevis, og at bevisene er forseglet, og er utilgjengelig for etterfølgende etterforskere. Så fort det blir avgitt en gunstig dom (vanligvis blir denne teknikken brukt for å finne de skyldige uskyldige, men den kan også brukes til å innhente tiltale når de prøver å ramme et offer), kan saken betraktes som offisielt avsluttet.

Warren-kommisjonen ble nedsatt 29. november 1963 av president Lyndon B. Johnson for å undersøke omstendighetene omkring attentatet på President Kennedy i Dallas 22. november 1963.
Medlemmer av kommisjonen var høyesterettsjustitiarius Earl Warren (leder), Allen Dulles (tidligere sjef for CIA), Gerald Ford (senere president i USA), Hale BoggsJohn J. McCloyRichard Russell Jr. og John Sherman CooperArlen Specter fra Philadelphia – senere senator for Pennsylvania – ble tilknyttet som rettslig rådgiver. (Wikipedia) Vi legger merke til at CIA-sjefen var med. Sansynligvis var CIA delaktig i drapet på presidenten.

22. Lag en ny sannhet. Lag dine egne ekspert, grupper, forfattere og ledere eller påvirk eksisterende som er villige til å skape nytt grunnlag gjennom vitenskapelig, undersøkende eller sosial forskning eller vitnesbyrd som konkluderer gunstig. På denne måten, hvis du faktisk må ta opp problemet, kan du gjøre det autoritativt.

23. Lag større distraksjoner. Hvis ovenstående ikke ser ut til å fungere for å distrahere fra sensitive saker, eller for å forhindre uønsket mediedekning av ustoppelige hendelser som rettssaker, kan du opprette større nyhetshistorier (eller behandle dem som sådan) for å distrahere mengdene.

24. Bring kritikere til taushet. Hvis metodene ovenfor ikke lykkes, bør du vurdere å fjerne motstandere fra sirkulasjon ved å bruke en endelig løsning, slik at behovet for å fokusere på problemer blir fjernet helt. Dette kan være ved drap, arrestasjon og forvaring, utpressing eller karakterdrap ved å publisere utpressingsinformasjon, eller bare ved riktig skremsel med utpressing eller andre trusler.

25. Forsvinne. Hvis du er en nøkkelinnehaver av hemmeligheter eller på annen måte er overopplyst, og du synes varmen blir for intens, forlater du kjøkkenet for å unngå problemene.

https://www.sott.net/article/319148-The-25-rules-of-disinformation-and-propaganda?fbclid=IwAR1l701nv01xRobisou27W4kSafZrnW1Myav2kOPdGzxcKbkeBFqsT_skHc

Oversatt av Askeladden

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Freeeedooom
  9 juni 2021 12:41

  Kan tilføye denne:

  10 strategier for mediekontroll ifølge Noam Chomsky: https://utforsksinnet.no/10-strategier-mediekontroll-noam-chomsky/

  Svar
  • Fra lenken din, Freee :

   ‘De overbelaster også folk med informasjon eller understreker sportsbegivenheter, kjendiser og trivielle ting. Målet er å få folk til å miste fokuset på de virkelige problemene. ….Mange tv-meldinger, spesielt reklamer og annonser, snakker til folk som om de er barn. …..
   Poenget er å bryte gjennom folks forsvar. Det er en form for mediekontroll som prøver å drepe folks kapasitet for kritisk tenkning. Politikere bruker også disse taktikkene, ved at de utgir seg for å være faderlige figurer.
   ….De blokkerer alles evner til kritisk tenkning og frihet.
   MEN det er vårt ansvar å stoppe denne passive kontrollen de vil utøve over oss. Vi må kjempe mot denne kontrollen, disse strategiene for å dempe oss og holde oss føyelige, med alle de midlene vi kan oppdrive. ‘

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Jan Oberg:

Nato har for lengst mistet sin eksistensberettigelse.

Forrige innlegg

Norsk podkast:

Mikrobiolog advarer mot mRNA-injeksjoner og bruk av PCR-tester.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.