POSTED IN Endring av politikken, NATO

Nato-møtet i Vilnius:

Et skritt mot oppløsning av alliansen?

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vi gjengir en del av det bloggeren Dimitry Orlov (USA) skriver på sitt nettsted Boosty i innlegget The Incredible Shrinking NATO. Det er en kommentar til Nato-møtet som ble avholdt i Vilnius og som er et signal om hvilken krise Nato beveger seg inn i. I innlegget sitt skriver han noe om hvilken funksjon Nato i praksis i dag har, som oppkjøper av nye våpen for USAs krigsindustri, (sml. Med Nato-kravet om standardisering av våpen i alliansen).

Han er også innom hvor dårlige vidundervåpnene til Nato (først og fremst USA) viser seg frem i denne krigen. Det er en av grunnene til at ikke gamle F-16 kan sendes dit. 

Dimitry Orlov skriver lett og underholdende og kommentarens hans er skarpe. Mot slutten av hans lengre kommentar berører han Nato-kommunikeet som var svært ordrikt. Han rekonstruerer noe av innholdet til et forståelig språk og vi gjengir det han skriver her oversatt:

Alternativet til aktiv krigføring, nå som det har mislyktes, er det som i Vesten vanligvis kalles «forhandling», men i realiteten ville det innebære å gå med på russiske krav som ble stilt i november 2021 (som inkluderer at NATO ruller tilbake våpnene til der de var i 1997 ), pluss nyere krav, som denazifisering, demilitarisering og nøytralitet for det som er igjen av Ukraina, anerkjennelse av Russlands nye grenser (som inkluderer Krim-, Kherson-, Zaporozhye-, Donetsk- og Lugansk-regionene) og straffeforfølgelse av alle de ukrainske krigsforbryterne, inkludert alle de som har torturert krigsfanger og beskutt sivile siden 2014. Dessuten krever de at det er nødvendig at de opphever alle sanksjonene.

Men dette er ganske mye å ta inn over seg på en gang, og derfor har NATO bestemt seg for å ta mange små biter. Det offisielle NATO-dokumentet er maksimalt ordrikt og fullt av bomull, men en nærlesing av dets tøffe byråstil avslører ganske mange innrømmelser, eller i det minste hint om innrømmelser:

«Vi vil være i en posisjon til å gi en invitasjon til Ukraina om å bli med i Alliansen når de allierte er enige og betingelsene er oppfylt.» 

For å bruke et språklig russisk ordtak, vil dette skje «når en kreps høyt på et fjell plystrer» – dvs. aldri. Det vil si at Ukraina aldri vil bli en del av NATO.

«Omstendighetene der NATO kan måtte bruke atomvåpen er ekstremt langt unna.» 

Oversettelse: Vi gir oss! Vennligst ikke drep oss! Tilsynelatende har NATO-sjefer blitt orientert om evnene til Russlands nye strategiske våpen, både offensive og defensive, og ønsker ikke engang å vurdere noen form for direkte militær konfrontasjon med Russland.

«Vi oppfordrer alle land til ikke å gi noen form for bistand til Russlands aggresjon…» 

Oversettelse: vi skulle ønske de ville slutte, selv om vi har spurt nok ganger allerede og de ikke har lyttet, så håper vi at de vil lytte nå.

«Det utvidede strategiske partnerskapet mellom Kina og Russland og deres gjensidig forsterkende forsøk på å undergrave den regelbaserte internasjonale ordenen strider mot våre verdier og interesser.» 

Men det utdypete strategiske partnerskapet er helt i samsvar med både Russlands og Kinas verdier og interesser, og de er ikke i ferd med å spørre noen om tillatelse. Å skravle videre om den «regelbaserte internasjonale orden», selv om den ikke lenger eksisterer, er litt patetisk, men hva annet har de igjen å gjøre? Bø-hø!

«Russlands dypere militære integrasjon med Hviterussland, inkludert utplassering av avanserte russiske militære kapasiteter og militært personell i Hviterussland, har implikasjoner for regional stabilitet og forsvaret av Alliansen.» 

Vel, det er akkurat det den militære integrasjonen ble designet for å oppnå, og det er bra at de har lagt merke til det. Implikasjonen er at NATO aldri vil prøve seg på Hviterussland igjen.

«Vi er fortsatt villige til å holde åpne kommunikasjonskanaler med Moskva for å håndtere og redusere risikoer, forhindre eskalering og øke åpenheten.» 

Det er virkelig kjærkomne nyheter! Ring Kreml når du vil høre på nytt Russlands sikkerhetskrav, for å friske opp minnet ditt.

«Folkerepublikken Kinas uttalte ambisjoner og tvangspolitikk utfordrer våre interesser, sikkerhet og verdier.» 

Og NATOs interesser og verdier utfordrer Kina og dets sikkerhet, så vi er i en blindgate. Russland vedtok nettopp en lov som forbyr alle kjønnsskifteoperasjoner; hvordan samsvarer det med «vestlige verdier»? Kom igjen, knytt de små nevene i impotent raseri!

«NATO søker ikke konfrontasjon og utgjør ingen trussel mot Russland. I lys av dens fiendtlige politikk og handlinger kan vi ikke betrakte Russland som vår partner.» 

Og i lys av NATOs fiendtlige politikk og handlinger, anser Russland NATO-land som fiendtlige nasjoner (og absolutt ikke partnere). Hvordan utgjør ikke det å gi våpen til ukrainske nazister en trussel mot Russland?

«Vi gjentar vår klare besluttsomhet om at Iran aldri må utvikle et atomvåpen. Vi er fortsatt dypt bekymret over Irans opptrapping av sitt atomprogram.» 

Så, Iran er det eneste landet som tannløse gamle NATO fortsatt kan finne mot til å bjeffe imot. Det virker trygt, siden Iran nå ikke engang kan høre dem.

Og det er slik situasjonen er. Europa ser forskrekket på USA, som fortsatt er dets våpenleverandør og sikkerhetsgarantist, men ledes av en knapt fungerende senil gammel mann hvis rasende utbrudd får regjeringsmedlemmene hans til å vike unna det ovale kontoret, og hvis eneste mulige erstatning – den tåpelige, kaklende Kamala – ville neppe vært bedre. Det kan sakte gå opp for noen av de mer klare europeiske lederne at en måte å rygge ut av den russofobiske blindveien som de selv har skapt og som de nå befinner seg i, på en eller annen måte må finnes. Men de ser ingen måte å oppnå dette på uten et massivt tap av ansikt. 

La oss gi det ett år til og se om de til da fortsatt har et ansikt å redde.

Tegningen fra Zelensky på Nato-møtet er heten fra Orlovs artikkel

Forsidebilde: Ben Wicks (noe beskåret)

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  17 juli 2023 10:24

  Kor lang tid vil det ta før det vert tydelegare for fleire at Nato er på veg mot undergangen? Og at Russland greier seg imponerande bra sjølv om dei har fått 30-40 land på nakken?

  Nato har forskreva seg. Lukke på reisa!

  Nyttig å få i klartekst kvifor USA er so oppteken av standardisering. Alt av militærskrammel og opplæring skal handlast i den store amerikanske våpenbutikken.

  Den norske regjeringa vil hjelpa EU med energi. Endå viktigare er det å laga pokkerskap for russisk gass-eksport. Nord Stream var ein gong tenkt som eit fredsprosjekt.

  Svar
 • Northern Light.
  17 juli 2023 16:55

  NATO er en allianse for krigføring, ikke en styrke for global fred eller stabilitet.

  Av Medea Benjamin og Marcy Winograd.
  På sin tale under NATO-toppmøtet i Litauen kalte president Biden USA og Europa «ankere for global sikkerhet», mens det i realiteten ikke er ankere i denne stadig mer farlige og polariserte tiden med uendelig krig i Europa. Våre NATO-allierte er ikke som Biden foreslår, ankere i et turbulent hav, men snarere pådrivere for kriger på vegne av det amerikanske imperiet.

  Ustabiliteten til NATO-alliansen var tydelig i kontroversen om spørsmålet om Ukrainas medlemskap. Biden og hans administrasjon prøvde å bearbeide begge sider. På den ene siden insisterte Biden på at «Ukrainas fremtid ligger hos NATO». Men så slo USA seg sammen med Tyskland for å sikre at toppmøtet bare ga en vag uttalelse om Ukrainas tilslutning, når alle allierte er enige og «vilkårene er oppfylt», og pådrar dermed seg vreden til en rasende president Zelensky. Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan, sa til CNN at alle «må innse det faktum» at det å tillate Ukraina å bli med i NATO på dette tidspunktet, «betyr krig med Russland».

  Men dette betyr ikke at Biden, eller NATO, er klare til å støtte fredssamtaler. Tvert imot. NATO-toppmøtet kom like etter Bidens mye foraktede beslutning om å sende forbudte klasebomber til Ukraina. Og på toppmøtet kunngjorde Frankrike planer om å sende langtrekkende raketter, Tyskland kunngjorde en ny pakke med militærhjelp inkludert stridsvogner og artillerigranater, og 11 NATO-land lovet å trene ukrainske piloter til å fly F-16 jagerfly som kan bestykkes med atombomber.

  Kort sagt, Ukrainas Zelensky dro fra NATO-toppmøtet med en erklæring om militær hjelp i årevis, en blankosjekk for å gjøre Ukraina til en evig stedfortreder for å opprettholde USAs hegemoni. Etter hvert som NATO-medlemmene sender Ukraina flere og flere destruktive våpen, gir det en skremmende mulighet for en utvidet krig, til og med en atomkrig.

  I stedet for å søke en forhandlingsløsning med Russland, har NATO avvist fredssamtaler som kan ta opp sentrale spørsmål som nøytralitet for Ukraina, folkeavstemninger om fremtiden til Donbas og Krim, en demilitarisert sone langs grensen mellom Ukraina og Russland, og nedrustningsavtaler om atomvåpen, som ville fjerne Russlands kortdistanse atomvåpen fra Hviterussland, i bytte mot fjerning av amerikanske antiballistiske missiler i Romania.

  Dessuten kan titalls milliarder dollar brukt på å fortsette krigen mellom Russland og Ukraina, heller investeres i å minske global fattigdom som påvirker millioner av familier over hele verden.

  Nok en gang ser vi at NATOs modus operandi er krig. NATO har aldri vært en defensiv allianse. NATO invaderte Jugoslavia i 1999 uten mandat fra FNs sikkerhetsråd. NATO førte en 20-årig krig i Afghanistan, og etterlot folket fattige og tilbake i hendene på Taliban. NATO styrtet ulovlig regjeringen i Libya i 2011.

  I tillegg til den nåværende krigen med Russland tar NATO sikte på Kina, og bygger opp en provoserende Asia-Stillehavs-militær allianse med Sør-Korea, Japan, Australia og New Zealand for å motarbeide Kina. NATO er også en pengemaskin for våpenprodusentene, og NATO er motstander av atomnedrustning når de går i mot FNs traktat om forbud mot atomvåpen.

  Neste år vil NATO-toppmøtet bli holdt i Washington DC for å markere NATOs 75-årsjubileum. Det ville være et godt tidspunkt for fremveksten av en global fredsbevegelse som sier at 75 år med atomspredning, krig og gaver til militære kontraktører er nok.

  Uten NATO ville Europa bygge sin egen sikkerhetsarkitektur for å møte sikkerhetsproblemene til alle interessenter, inkludert Russland. Uten NATO er det større sjanser for å unngå konfrontasjoner med Kina. Uten NATO ville verden vært et tryggere sted i en verden der folk er desperate etter å få slutt på krig, og som vil at offentlige midler skal brukes til menneskelige behov og ikke til krig, burde NATO virkelig bli en relikvie fra fortiden.

  Fra Kolozeg, publisert 17 juli 2023.
  Benjamin er medgrunnlegger av Codepink for Peace, og forfatter av flere bøker. Winograd fra Progressive Democrats of America, var DNC delegat for Bernie Sanders 2020 blant annet.
  Oversatt fra engelsk og noe forkortet. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: NATO Is A Warfare Alliance, Not A Force For Global Peace Or Stability – Medea Benjamin – Marcy Winograd.

  Svar
 • Vi må takke Russland for nok en gang for å ha beseiret nazistene og Stoltzenbergerne. Må det nå komme en tid for en ny Nurenberg. Hvor disse krigshisserne blir stilt ansvarlig og dømt. Nato har vist seg tydelig frem som den kriminelle, krigshissende våpenmafia den er. I lomma på naziregimet i Whasington.(Clinton/Obama/Kissinger/Soros/Gates/Biden/Schwab listen er lang/lengere)
  Zelenski er plutselig blit «en gående død mann»! Schtoltzenberg viste han en kald skulder. De andre og. Jøss-hva skjer!? Biolabbene til Biden og Nuland er blitt bitt av av den Russiske Bjørnen. Russerne har bevist gjentatte ganger at disse labratoriene laget biologiske våpen målrettet mot bl. etniske russere. Straffen er døden.

  Svar
 • Ta Norge ut av NATO. La oss bli nøytrale, som Sverige og Sveits var under WWII. Gi det norske forsvaret et godt løft med materiell, utstyr og personell. Ved innkjøp av materiell, la ekspertene gjøre dette. Ikke politikere og befal. Mange av de som i dag gjør dette i forsvarsdepartementet og militæret, er inkompetente eller innhabile til å ta de rette valg. Vi kan dermed frigjøre de midlene vi bruker på å støtte NATO i sine kriger. Jeg tror at vil kunne få et bra FORSVAR til landet på litt sikt. Og vi kan slippe å være med på å angripe andre land med alt hva det innebærer som vi gjør så lenge vi er medlem av angrepsorganisasjonen, NATO.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

USA gjennombombet Laos med klasebomber.

De dreper fortsatt og vil fortsette med det i 100 år.

Forrige innlegg

To år etter andre dose:

Jeg har vent meg til livet med utmattelse.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.