POSTED IN Ukraina

Nato har lenge vært i Ukraina.

Dermed blir det kommende nederlaget også et Nato-nederlag.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det som hevdes av den spanske El Pais er hverken nytt eller oppsiktsvekkende bortsett fra alle som utelukkende har holdt seg til Nato-propagandaen. Det er dessverre en stor del av den norske befolkningen. Det er tid å få føttene ned på jorden fra de virkelighetsfjerne historiene NRK og de store mediene serverer døgnet rundt.

Som intellektuelt kosthold er det som servers ikke bare uten verdi, den er feilaktig, tildels løgnaktig og dermed giftig for alle som vil holde seg orientert om hva som faktisk foregår.

Våre store medier er som disse figurene. Det ser ut som de snakker, men det er de som holder dem som gjør det.

Et par eksempler: Ukraina er et dypt splittet samfunn hvor en stor del av befolkningen er terrorisert av myndighetene. De tør ikke gi uttrykk for hva de mener, men våre medier fremstiller det som om befolkningen står samlet bak krigen som nå pågår.

Russland er svært godt informert om militære tiltak fra ukrainsk side fordi det finnes et utall av informanter som forteller dem både om troppebevegelser, ammunisjonslagre, samling av operative militære ledere osv. Dette er en følge av av det er mange i Ukraina som i hemmelighet har sympatier for Russland.

Ukraina er ingen nasjonalstat, men en splittet stat av mange nasjonaliteter. Våre medier rensker vekk all informasjon som kan forstyrre bildet av en samlet befolkning som kjemper mot overmakten. Dette er i virkeligheten Natos krig mot Russland og Nato er mer og mer direkte involvert slik vi kan lese under.

Knut Lindtner
Redaktør

Spansk avis hevdar NATO-troppar har vore i Ukraina (og blitt slått) i over eitt år; Putin er einig.

Kolozeg.org  19/03/2024

Den spanske avisa El Pais hevdar at troppar som tilhøyrer NATO (North Atlantic Treaty Organization) er aktive i Ukraina. Russlands president Vladimir Putin er einig, og hevdar i tillegg at soldatar frå blokkas medlemsland døyr i hopetal.

Aktivt og tidlegare militærpersonell frå NATO-statar har lenge operert i Ukraina og hatt tilsyn med Kyiv’s (Kievs) bruk av våpen som Vesten har forsynt landet med, rapporterte El Pais  på måndag, ifølge ein reportasje frå RT. 

Den USA-leidde militærblokka har vore involvert i «nesten alle tenkelege aspekt» av kampane, bortsett frå aktive kamp-operasjonar, hevda den spanske avisa. Det inkluderer leveransar av våpen, informasjon om målkoordinatar og opplæring av ukrainske soldatar inne i landet, rapporterte El Pais og siterte intervju som er gjort i løpet av konflikten.

Putin hevdar også at NATO-troppar er involverte i Ukraina, og blir drepne av det russiske militæret. Det er ikkje første gong Putin har sagt dette.

Den stor valgoppsluttningen bak Putin er noe mer enn støtte til han, det er en støtte til landets ledelse i en vanskelig tid og vestens politikk har hjulpet til denne store fremgangen for Putin. (Foto: iStock)

I talen sin til støttespelarar og media på sundags kveld, etter den overveldande sigeren i presidentvalet, understreka Putin at Moskva er fullt klar over at den USA-leidde militærblokka snakkar om å potensielt utplassere troppar i Ukraina.

«Vi høyrer både fransk og engelsk tale der. Det er ingenting bra med dette – framfor alt for dei, fordi dei døyr der i store tal,» sa han.

Førre månad føreslo tyrannen og presidenten for Frankrike, Emmanuel Macron, at Vesten «ikkje kan utelukke» moglegheita for å sende soldatar til å hjelpe Ukraina. Seinare skildra han Russland som ein «motstandar», men insisterte på at Paris ikkje «fører krig mot» Moskva.

I ein kommentar til Macron sine utsegner, sa Putin at sjølv om NATO-styrkane i Ukraina er venta å agere som hjelpetroppar som hjelper Kiev å trene militærstyrkane deira, så er dette «ikkje veldig ulikt det som leigesoldatane gjer der no.» Russland, la han til, vil at Frankrike ikkje skal eskalere konflikten, men i staden hjelpe til med å finne ei fredeleg løysing på konflikten.

Moskva ser framleis på Ukraina-konflikten som ein USA-styrt proksykrig mot Russland, der ukrainarar tener som «kanonfôr» for Vestens interesser. Dei ser på utlendingar som kjempar for Kiev som «leigesoldatar» som gjer slik Vestens regjeringar befaler.

Av Mac Slavo

Omsett av Monica Sortland

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Sveits som Norge.

Mediene stempler det inn i hodene på folk, gjerne kalt hjernevask: Valgfusk i Russland!

Forrige innlegg

Er tostatsløsningen en virkelig løsning for Palestina/Israel.

Er en demokratisk stat for alle i området umulig?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.