POSTED IN Krig-fred, NATO

Nato endrer vedtektene.

Nå skal alliansen kunne føre krig uten at Natoland er angrepet.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Uten at våre medier skriver et ord om det eller at våre politikere nevner det, skjer det en endring i Nato som voltairenet.org omtaler som en forberedelse til en krig mot Russland og Kina. Personlig tror jeg ikke våre politikere aner hva som er i ferd med å skje og konsekvensene av dette.

Jeg må si at i lys av det som forberedes vil det være et viktig skritt mot fred og avspenning at denne organisasjonen får klippet klørne sine og trukket ut tennene sine. Det er det som er i ferd med å skje i Ukraina akkurat nå.

Men naturligvis kan ikke Nato la denne katastrofen de har lagt opp til i Ukraina bli med det. Nato er særlig USAs rustningsindustri sin viktigste oppdragsgiver. Og rustningsindustrien må ha kriger, det er kriger den lever av. Så absurd er virkeligheten. Når den ene krigen er tapt forberede den neste. For en tapt eller vunnet krig betyr lite for denne industrien, bare omsetningen øker.

Knut Lindtner
Redaktør

NATO blir en koalisjon av villige

NATOs forsvarsministre møttes i Brussel for å undertegne en konvensjon om endring av alliansens vedtekter.

Fra nå av vil NATO kunne være i krig utenfor rammen av artikkel 5, med andre ord uten at ett av medlemmene blir angrepet. Tanken er å gjøre organisasjonen om til en «koalisjon av frivillige land à la carte». I trådkorset står Russland og Kina.

https://www.voltairenet.org/article218858.html

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  17 februar 2023 12:51

  Er stortingsvedtaket om 75 milliardar til Kiev-styret over fem år lovleg? Kor langt kan dagens storting gå i å binda opp det neste stortinget?

  Stemmer det at me endå ein gong har hatt Zelensky på storskjerm i stortinget?

  Svar
  • T.S.:
   » Er stortingsvedtaket om 75 milliardar til Kiev-styret over fem år lovleg? Kor langt kan dagens storting gå i å binda opp det neste stortinget?»

   Bryr Ap/Sp seg om lovligheter ? Eller Høyre? Med stadige brudd på Grunnloven, gjennom år.
   Er det noen opposisjon på Stortinget overhodet, i dette partidiktaturet som de kaller demokrati?

   Svar
 • Northern Light.
  17 februar 2023 14:46

  «NATOs forsvarsministre møttes i Brussel for å undertegne en konvensjon om endring av alliansens vedtekter.
  Fra nå av vil NATO kunne være i krig utenfor rammen av artikkel 5, med andre ord uten at ett av medlemmene blir angrepet».

  Da burde befolkningen i et medlemsland kunne stemme over om de vil at landet skal være medlem av NATO, for det er dramatisk når NATO formelt går over fra å være en forsvarsallianse, til også å bli en angreps-allianse.

  For eksempel så har Kina aldri truet Norge, så at Norge skal være med USA i et militært angrep på Kina, fordi landet har passert USA når det gjelder økonomi og teknologisk utvikling, og fordi finansfolket vil erobre Kina for sin nye verdensordning, ville nok de fleste nordmenn ha reservert seg mot, hvis de visste om dette.

  Angriper USA og Norge Kina i Sør-Kina havet, vil Kina gjengjelde med interkontinentale raketter mot Norge, og Norge blir slagmark. De fleste i administrasjonene kalt regjeringer vi har, er kun lojal mot sitt eget folk, finansfolket i Wall Street bankkartellet og deres utøvende enhet Washington.

  De har norske pass, men er ikke norske, de mener verden er deres. Hva slags farer det norske folk og land utsettes for på grunn av deres beslutninger, er dem uvedkommende. For dem er Norge bare en region i en verden hvor de skal herske.

  Deres oppgave er å bruke Norges ressurser til finansfolkets globale agenda, derfor bruker de generøst av Oljefondet, men alle andre steder enn i Norge. Mye av pengene som Norge har gitt til USAs, les Wall Streets kriger, og skal gi til Ukraina, ender i finansfolkets lommer.

  Finansfolket har hovedsete i Wall Street, men har sine i alle lands regjeringer, med oppgave å legge til rette for at de får kjøpe landenes ressurser med privatisering av økonomiene og politisk list.

  Det er samlet en enorm konsentrasjon av kapitalmakt, eierskapsmakt, krigsmakt, politisk makt, rettsmakt og mediamakt hos dette finansfolket, som bare utgjør et par tusendeler av verdens befolkning.

  De er dermed skyldig i de fleste av de militære og økonomiske krigene, som gjør at flere milliarder i verden lever i fattigdom og elendighet som dreper hundretusener hver dag. De gjør verden til en valplass, og det er dem likegyldig om milliarder av andre dør for at de skal få sin nye verdensordning.

  Svar
 • Northern Light.
  17 februar 2023 16:19

  Informasjonen om Norges involvering i terrorangrepet umuliggjør svensk samarbeid med NATO.

  Av Markus Andersson.
  Informasjonen om at NATO-landene Norge og USA utførte det som anses som et terrorangrep mot deres allierte og viktig europeisk infrastruktur, må etterforskes inntil alle spørsmålstegn er borte. Hvis avsløringen er sann, er den eneste rimelige konsekvensen at alt svensk samarbeid med NATO avsluttes med umiddelbar virkning.

  Seymour Hershs avsløring om at USA i hemmelig samarbeid med NATO-partner Norge sprengte gassrørledningene i Østersjøen er på mange måter oppsiktsvekkende. Ifølge hersh’ kilder har USA og Norge utført det som i praksis er et angrep eller en krigshandling – ikke bare mot Russland, men også mot Tyskland og resten av Europa, ved å sabotere deres energiforsyning.

  Det er ikke gjort noen seriøse forsøk på å stille ansvarlige politikere eller makthavere til ansvar og avhøre dem om deres mulige involvering, og hovedstrømmediene ser ikke ut til å ha noen interesse i å etterforske selv. Hersh har selv uttrykt irritasjon over at de store dagsavisene i USA har valgt å ikke nevne anklagene i det hele tatt, og sier at når det gjelder krigen i Ukraina, fungerer de mest som en megafon for Biden-administrasjonen.

  Dette er imidlertid opplysninger som er så alvorlige at de må gjennomgås og saken utredes til den er helt avklart. Hvis det er riktig at Norge og USA sprengte Nord Stream, må det også bety for Sverige at medlemskap i NATO er utenkelig.

  Sverige kan under ingen omstendigheter være del av en militær allianse kontrollert av styrker som engasjerer seg i terrorangrep mot essensiell europeisk infrastruktur – angrep som befolkningen i Europa i dag er tvunget til å betale prisen for gjennom rekordhøye strømregninger, økende inflasjon, fattigdom og advarsler om at på grunn av energimangel, vil elektrisitet kunne bli frakoblet.

  Samtidig er det også de som tjener på elektrisitetskrisen, nettopp de landene som er pekt ut som ansvarlige for terrorhandlingen mot Nord Stream. I Dagens Industri har vi kunnet lese at de høye strømprisene forventes å «tredoble Norges inntekter fra gass og olje» og i SVT pekes Norge ut som «vinneren av energikrisen».

  Når det gjelder USAs meritter, kunne man allerede i 2021 lese at de hadde til hensikt å bli verdens største eksportør av flytende naturgass og at det før angrepet på Nord Stream var nettopp boikotten av russisk gass som gjorde at amerikansk ekspansjon i EU mulig.

  De geopolitiske motivene for et angrep er selvsagt enda viktigere. De vil for enhver pris svekke Russland, styrke USAs og NATOs posisjon og sikre at Tyskland og andre EU-land ikke opphever sanksjonene mot Russland, og med diplomati forbedre forholdet til landet. De vil heller ikke risikere at Tyskland og andre EU-land slutter å sende våpen og økonomisk støtte til Ukraina, at fredsforhandlinger starter og at krigen tar en rask slutt.

  Dersom opplysningene er riktige om at USA og Norge i fellesskap utførte angrepet, betyr det også at det hele skal betraktes som en hemmelig NATO-operasjon med alt dette innebærer, det vil si at to NATO-land i praksis gjennomførte et angrep mot deres egne allierte, et angrep som har en enorm negativ innvirkning på befolkningen i Europa.

  Det er selvsagt helt uaktuelt å ha kontakt med slike aktører eller inngå noen form for forsvarsallianse med makter som ikke nøler med å påføre sine egne «partnere» alvorlig skade dersom det kommer dem til gode. Det ville vært fullstendig forkastelig, ikke bare fra et moralsk, men også fra et rent rasjonelt og strategisk synspunkt – en alliert du ikke kan stole på er en elendig alliert.

  At det svenske etablissementet skulle være spesielt interessert i dette må dessverre anses som ganske usannsynlig – ikke minst når Hersh hevder at enkelte høytstående svenske makthavere visste godt hva som foregikk, men valgte å ikke handle. Spørsmålet er om det i det hele tatt, er det et svensk politisk parti eller noen annen innflytelsesrik aktør som har mot og integritet til å stå frem og gjennomgå denne informasjonen.

  Fra Nya dagbladet, publisert 16.02.2023. skrevet av Markus Andersson.
  Oversatt fra svensk, noe forkortet. Linker i orginalartikkelen.
  Orginlartikkel: Uppgifterna om Norges inblandning i terrorattentatet omöjliggör svenskt samröre med Nato.

  Svar
 • Northern Light.
  17 februar 2023 16:26

  Klaus Schwab vil at hans verdensregjering skal bruke AI-teknologi.
  «De som mestrer disse teknologiene vil ha verdensherredømme».

  Av Steve Watson.
  Erkeglobalisten Klaus Schwab har bedt elitene om å komme sammen globalt for å » ta styringen over» avansert teknologi, og advarer dem om at hvis de ikke handler raskt, kan verden «unnslippe vår makt». Ja virkelig, mannen sier det som det er.

  Grunnleggeren av World Economic Forum talte på en samling i Dubai som også var kalt World Government Summit. Schwab pekte på «fjerde industrielle revolusjons teknologier», og uttalte «De som mestrer disse teknologiene – på en eller annen måte – vil bli verdens herrer».

  «Ti år fra nå vil vi være helt annerledes,» sa Schwab, og la til «Min dype bekymring er at med 4IR-teknologier, hvis vi ikke virker sammen på global skala, hvis vi ikke formulerer, og sammen utformer nødvendige retningslinjer, vil vår makt til å mestre disse teknologiene unnslippe oss».

  Schwab er besatt av AI og andre avanserte teknologier, og har tidligere spådd at «Det den fjerde industrielle revolusjonen vil føre til er en sammensmelting av vår fysiske, digitale og biologiske identitet».

  Schwab støtter også åpent noe media fortsatt hevder er utelukkende et diskusjonsdomene for konspirasjonsteoretikere, nemlig «aktive implanterbare mikrobrikker under huden».

  Fra Summit News, Publisert 15 februar 2023. Skrevet av Steve Watson.
  Oversatt fra engelsk. Linker, twittermeldinger med video, YouTube video i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Video: Klaus Schwab Calls For Global Government To “Master” AI Technologies.

  Svar
 • «NATOs forsvarsministre møttes i Brussel for å undertegne en konvensjon om endring av alliansens vedtekter.»

  Kun en formell endring eventuelt.
  En endring i praksis har jo skjedd allerede. – Som inntrådte da Jens Judas Stoltenberg gikk til angrep på Libya som ikke angrep andre land, Nato-land eller ikke.
  ( Og stakk av med hele statskassa i gull. )
  Angrepet på Afghanistan ble begrunnet med narrativet 9/11 i det minste.
  ( Men hele statskassa ble stjålet her også.)
  Angrepet på Libya grunnet Judas bare med at ‘ det hastet’.
  ( En begrunnelse han delte med ABB, – som i sin galskap drepte 1/500 del av de Ap/Judas gjorde. )

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Enda en prosess mot ny krig:

Denne gangen i Palestina.

Forrige innlegg

Realiteten er ikke hva MSM sier

Stoltenberg innrømmer at Kiev-regimet taper krigen

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.