POSTED IN Norge

Nasjonaldagen:

17. mai-talen som aldri blir holdt.

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email
En tale jeg skreiv for et halvt år siden, men enda mer aktuell nå. Den er også publisert på Argument Agder Foto: Eidsvoll.no

Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen!

Vi står festkledd på denne vakre vårdagen for å hylle vår frihet og vår selvstendighet. Det er ingen selvfølge at det er slik. Nordahl Grieg skreiv sitt kjente dikt «17. mai 1940» en måned etter at de tyske okkupantene hadde hærtatt landet vårt. Åpninga er slik:

I dag står flaggstangen naken

blant Eidsvolls grønnende trær

Men nettopp i denne timen

vet vi hva frihet er.

Langsom ble landet vårt eget, skrev han lenger ute i diktet.

Langsomt ble landet vårt eget …

På grunnlovsdagen 1814 tok vi farvel med den danske firehundreårsnatten. Vi fikk vår egen folkevalgte nasjonalforsamling, Stortinget, og i 1837 fikk vi folkevalgte lokale forsamlinger, kommunestyrene. I 1884 tok Stortinget et oppgjør med embetsmannsstaten, og vi fikk parlamentarisme og partisystemet. I 1905 ble unionen med Sverige oppløst.

Langsomt ble landet vår eget ……

I 1913 fikk alle kvinnene stemmerett. Vi fikk lover som beskytta vår fossekraft mot utenlandske kakser. Og 17. mai 1945 kunne flagget igjen vaie blant Eidsvolls grønnende trær.

_________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Øyvind Andresens blogg
_________________________________________________________

Langsomt ble landet bygd opp etter ødeleggelsene under krigen. Og etter hvert fikk vi lover som beskytta oljeressursene mot utenlandske kakser. Og vi fikk statseide selskaper som skulle føre rikdommen fra oljeplattformene tilbake til folket.

Men noe endra seg. Nye importerte tanker fortalte oss at det var gammeldags å tro at fisk, olje og fossekraft tilhørte det norske folket. Fellesskapet var gått av moten. Det var bedre å privatisere og sette alt på børs.

Langsomt ble landet vårt eget – og langsomt ble landet vårt avvikla.

Den elektriske kraften ble gjenstand for kjøp, salg og spekulasjon. Fisken ble fratatt kystfolket og overlatt til kvotebaroner og trålerredere. Statsselskapene ble satt på børs og skulle ut i verden for å ete seg feite og tjene aksjeeierne – ikke folket. I skolen skulle alle konkurrere mot hverandre: elev mot elev, lærer mot lærer, skole mot skole, fylke mot fylke. Og skolen skulle styres etter mål og tester – nasjonale og ikke minst: internasjonale. Økonomien skulle styres av EU – og ikke av nasjonalforsamlinga.

Langsomt ble landet vårt avvikla…

Og det vokste fram en ny embetsmannsstat: Det er blitt mange høytlønte, nye direktører og byråkrater i helse, utdanning, kommuner, jernbane, kraftselskaper, bistand, kultur og ellers overalt. De sitter i lukkede rom og fatter vedtak som angår lokalsamfunn og hele nasjonen. De folkevalgte toer sine hender og frasier seg ansvaret.

Norges Statsbaner ble til Vy – og Statoil ble til Equinor. Posten skal slutte med post. Nasjonalmuseet, som skal ivareta kulturarven, blir brukt som utstillingslokale og pengemaskin for en av verdens rikeste familier. I dag opplever vi en pandemi som har blottlagt at vi mangler nasjonal beredskap når det gjelder mat, medisiner og medisinsk utstyr.

Langsomt ble landet vårt avvikla – og vi avvikla også andre land.

Norge gikk til krig, på kommando fra verdens største krigshissere, og bomba et selvstendig afrikansk land sønder og sammen. Det fikk enorme konsekvenser i en tragedie som ikke tar slutt.

Langsomt ble landet vårt avvikla ….

Vi har fått en elite som har forlatt ideen om at «Norge» er en egen nasjon. I dag, på 17. mai, ser vi at flagget foran Eidsvollsbygningen henger på halv stang. Og løvet har begynt å falle av bjørkene allerede i mai. Og vi veit at denne 17. mai-talen, til tross for at Grunnloven garanterer vår ytringsfrihet, vil være bannlyst fra alle talerstoler over hele det vakre landet vårt.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • «Den elektriske kraften ble gjenstand for kjøp, salg og spekulasjon. Fisken ble fratatt kystfolket og overlatt til kvotebaroner og trålerredere. Statsselskapene ble satt på børs og skulle ut i verden for å ete seg feite og tjene aksjeeierne – ikke folket. I skolen skulle alle konkurrere mot hverandre: elev mot elev, lærer mot lærer, skole mot skole, fylke mot fylke. Og skolen skulle styres etter mål og tester – nasjonale og ikke minst: internasjonale. Økonomien skulle styres av EU – og ikke av nasjonalforsamlinga.»

  Et viktig avsnitt å ta med i alle 17-maitaler framover.
  Helt til den dagen vi kommer til sans og samling, når vi snur og finner ut/skjønner hva som bygger et samfunn, i stolthet og forutsigbarhet.
  Da trenger vi ikke lengre fest-taler og oppblåst liksom-feiring.

  Svar
 • «Langsomt ble landet bygd opp etter ødeleggelsene under krigen.»

  Dette er en myte. Faktisk ble landet bygd kraftig opp under krigen. Tyskerne bygde veier, jernbaner, havner, flyplasser, industri osv i Norge under krigen. Aluminiumsindustrien ble bygd opp i Norge under krigen av tyskerne. Bare Nordlandsbanen, som tyskerne bygde, er på ca 6 00 km. För krigen bygde NSB ca 3 km med jernbane i året. Dersom NSB skulle ha bygd Nordlandsbanen, hadde den stått ferdig rundt år 2140 omtrent.

  Svar
  • » Dette er en myte»

   Hysj da, du mener vel at det ikke var «gutta på skauen» som berga Norge, heller du. ;-)

   Svar
  • Per L Lindtner
   19 mai 2020 14:12

   Tyskerne hadde vel med seg serbiske, russiske, ja kanskje også norske slaver som slet seg til døde på blodveiene som «tyskerne bygget» sammen med nazifiserte norske arbeidsgivere, også i nsb?

   Svar
   • Tyske krigsfanger ble brukt som slavearbeidere av USA, Frankrike og Storbritannia etter krigen. Verst var det i Sovjetunionen der de siste tyske krigsfangene ble fire i 1955, 10 år etter krigen. Etter folkeretten skal krigsfangene frigis når krigshandlingene avsluttes.

    Her i Norge ble de tyske krigsfangene satt til rydding av mniner. Ikke särlig humant og selvsagt mot folkeretten.

   • Jeg kan jo legge til at de tyske krigsfangene fikk forferdelig dårlig behandling etter annen verdenskrig. Mange sulteti hjel i amerikanske fangeleire. Detter er dokumentert i boken Other Losses av James Bacque. Han siterer bl a en rapport som sier at 1,5 millioner tyske soldater var savnet i 1950.

    Mishandlingen av tyske soldater ble utfört på direkte ordre fra general Eisenhower. Han brukte det trikset at han kalte de tyske krigsfangene for «Disarmed Enemny Forces» istedet for «Prisoners Of War», og på dette grunnlaget hevdet han da at de tyske krigsfangene ikke behövde å behandles etter Geneve-konvensjonen. Det samme trikset brukte forövrig norske styresmakter da de satte de tysk krigsfangene til å rydde miner, som selvsagt var et brudd på alle internasjonale konvensjoner.

   • » som selvsagt var et brudd på alle internasjonale konvensjoner.»

    Tyskland var en novise i brutalitet under og etter 2 verdenskrig.
    Og historien, w.w., både før og etter at «de gode» vant viser at det var de onde som vant. I Norge som i vesten generelt.

    ‘ Titusener av tyskere tok sitt eget liv maidagene for 75 år siden’

    ‘ Mange tyskere visste godt at de burde føle seg delaktige i Adolf Hitlers og nazismens forbrytelser …’

    Hvilke forbrytelser? Konstuksjonen Holocaust, som er konstruert etter krigen?
    Dette var nok heller årsaken, et gjennombombet Tyskland og horder av voldtektsmenn:

    ‘Frykten var ikke grunnløs. Hvor mange tyske kvinner som ble voldtatt under krigens siste dager og okkupasjonen etterpå vet vi ikke sikkert. Noen historikere har konkludert med så mange som to millioner. Flere mener at det iallfall var snakk om flere hundre tusen voldtatte kvinner. ‘
    https://forskning.no/historie-krig-og-fred/titusener-av-tyskere-tok-sitt-eget-liv-maidagene-for-75-ar-siden/1684863

 • Dag Einar Follestad
  21 april 2021 10:37

  Det var mange som sviktet under krigen. Men fortsatt velges det nesten bare svikere til Stortinget. Er Norge en nasjon av svikere?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Media

Fra vaktbikkje til vokter.

Forrige innlegg

Når engasjement baseres bare på følelser går det galt:

Klimaleger, myter og manglende kunnskaper.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.