POSTED IN Norsk politikk

Nasjonal sjølråderett?

Stortinget lar Norges Bank styre landet.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Hvorfor reagerer ikke Stortinget overfor Norges Bank?

Av Arild Haglund

Hvorfor reagerer ikke «de folkevalgte i Stortinget» på at Norges Bank lar norsk valuta svekkes til det samfunnsskadelige?

Det er nok av plasser å se til for å bli bekymret. Eksempelvis – i USA er de endog så bekymret for dollaren at de uærbødig påpeker at føderasjonens ledende økonomirådgiver (Jared Bernstein) slett ikke har økonomiutdanning. Bernstein er visstnok notorisk dyktig med kontrabass(!)

Denne unnfallenheten hos stortingsfolket har fått meg til å gruble: Er det noe galt med den norske forfatningen?

For vel 200 år siden var min tipp-tipp-tipp-oldefar i Hedalen en av anførerne i de såkalte «bondeopløpene 1818». Forsøket tok sikte på å fjerne Stortinget som dyttet mesteparten av statsbyrdene over på allmuen.
Den gang var maktfordelingsprinsippet mer reindyrket. Kongen (Bernadotte) var derfor i sin fulle rett til å benåde opprørslederne, og helte dermed «olje på ei urolig overflate»
I våre dager eksisterer knapt lenger det fordum så tiljublete skillet mellom den lovgivende/bevilgende og den utøvende makt.

Sitter makta her, eller i EU, Nato og Norges bank?

Derfor spiller det tydeligvis ingen rolle lenger hvem som sitter på Stortinget.

(Ikke uten skadefryd konstaterer jeg at igjen er Bernadotte på den norske tronen. Det sørget daværende kronprins Olav for ved sitt ekteskap med svenske prinsesse Märtha i 1929). 

Makta er for lengst overlatt til departementene med hele sitt teknokratiske tåkeleggingsapparat!
«Parlamentarismen» som fikk gjennomslag i 1884, visket ut mye av skillet mellom Storting og Regjering. I den påfølgende uoversiktlighet er det ikke rart at «embetsverket» har fått altfor stor makt!

Hvis den norske finansministeren skulle ha et «valgspråk» så kan vel følgende passe: «Etter oss kommer syndfloden.»

Redaksjonen har lagt til bilde m/tekst

Forsidebilde: Taneli Lahtinen

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • » i USA er de endog så bekymret for dollaren…»

  Selvfølgelig. Nå har BRICS-landene fastsatt oktober i år til å starte en ny verdensvaluta:

  https://x.com/TheRedactedInc/status/1791076722340741615

  Svar
 • Stortinget lot seg overtale (av finansminister Herman Wedel Jarlsberg, Hambro og luringen David Paulsen Thrane – far til Marcus) til å la Norges Bank bli opprettet som privatbank. Kanskje var det bestikkelser avgjørende for utfallet?
  Dette faktum sliter vi med den dag i dag. At banken er styrt av andre enn Staten er lett å se. Norge har jo flere hundre milliarder i statsgjeld. Hvorfor låne penger hvis du har makt og kontroll til å trykke dem selv?

  Svar
 • «Hvorfor reagerer ikke «de folkevalgte i Stortinget» på at Norges Bank lar norsk valuta svekkes til det samfunnsskadelige?»

  Viktigere:
  Hva er penger annet enn byttemidler i en nasjon, – og valutapenger mellom nasjoner?

  Penger/tall har jo ingen egenverdi for en nasjon.
  Men representerer arbeidsinnsats /varer som byttemidler mellom innbyggerne.
  – Og byttemidler mellom nasjoner.
  BEGGE forankret ( burde være) i realverdier eller arbeidsinnsats/energi i nasjonen.

  Så ser vi det forunderlige at realverdier og arbeidskrefter blir satt langt under penger sin betydning når nasjonens utvikling skal utvikles og bygges.

  Og innbyggernes oppsparte kapital/arbeidsinnsats kan uforutsigbart reduseres/stjeles ved å lage inflasjon/utvanning pengetrykking. – Av politikere og ‘Norges Bank’ .
  En bank som ikke styres av pris/lønnsutvikling i Norge. – Men av overnasjonale organer og Fed/amerikanske og/eller Eu- bankkarteller. ( – Eventuelt en boligprisutvikling/bank-krakk i USA! )

  Hvorfor selges ikke norsprodusert strøm i norsk valuta?
  Hvorfor selges ikke norsprodusert gass i norsk valuta?
  Hva skal Norge med egen bank?
  Hva skal Norge med egne politikere?

  Og: Litt på siden:

  Hvorfor har ikke Norge full boligdekning med nedbetalte boliger, som gir økonomisk og politisk frihet til innbyggerne, når innbyggerne har nok (offentlige) arealer/byggetomter.
  Nok tømmer/skog.
  Nok cement/leire.
  Nok bygningsarbeidere.

  Mangler vi tall?
  – Men har for mange ‘politikere’/trojanske hester, – eventuelt infantile/retarderte?

  Svar
 • Sakset: «I 1985, samme år som Hermod Skånland ble sentralbanksjef, ble det vedtatt en lov som gav Norges Bank mer selvstendighet».
  Men dette var vel noe som skjedde i hele den vestlige verden på dette tidspunkt og ikke bare i Norge?

  Før det hadde myndigheten hatt større kontroll over pengevesenet i landene og også kontroll over slikt som fastsettelse av rentenivået til bankene. Vekslingskursen ble flytende og ikke lenger regulert. Skulle et land styrke sin vekslingskurs måtte landet tiltrekke seg investeringer fra utlandet (netto-investeringer). Myndigheten måtte legge til rette for lønnsomme investeringer i landet. Dette førte til konkurranse mellom landene og til økt produksjon i verdensøkonomien og også økt produksjon i veldig mange land, noe som igjen førte til økt konkurransen mellom verdens bedrifter og som kunne holde prisstigningen på et lavt nivå (maks 2% i globalt snitt)

  Iflg president Macron er det nå slutt på overfloden av billig energi, råvarer og ledig arbeidskraft i verden (med dette mens faktorer som er innsatsfaktorer for bedriftene). Dermed begynner bedriftene å slite med å klare å få til økt produksjon og man får dermed økt inflasjon/prisstigning (som ligger på over 2% globalt). Dette fører til at globaliseringen bryter sammen og det kan bli nødvendig med gjeninnføring av priskontroll.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Gaza-krigen.

Nok en jødisk Biden-medarbeider trekker seg i protest.

Forrige innlegg

Pensjonerte generaler har ikke noe å tape og sier ufrivillig sannheten:

«USAs hær har også myrdet et stort antall uskyldige.»

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.