POSTED IN Helse, Norge

Når tiltakene dreper.

HAR NORGE FEIRET SIN SISTE 17 MAI?

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Margrethe Salvesen Zivcic

Tirsdag vedtok Oslo å forby at flere enn 10 personer samler seg privat. Det vil i teorien si man kan bli straffet for å bryte forbudet.

  • Begrunnelsen er for vag og upresis til å gjøre så stor inngripen i folks liv,  Forbud som dette må bli vurdert opp mot Grunnloven og menneskerettighetene, mener menneskerettighetsekspert og jurist Anine Kierulf.

Så lenge vi i Norge skal kunne hevde at vi har et demokrati må det norske folk få anledning til å ta del i viktige beslutningsprosesser. 

Nedstengning av et samfunn har meget store konsekvenser

Vi har både rett og plikt som borgere til å mene noe om hva våre politikere beslutter og hva de foretar seg. Dette gjelder naturligvis også for drastiske covid-tiltak og «lockdown», noe som har enorme økonomiske og samfunnsrelaterte konsekvenser og ikke minst for hver enkelt borger. 

Men skal man kunne mene noe må man naturligvis ha skikkelig informasjon om det vi skal mene noe om. Slik nøktern og balansert informasjon burde blant annet være pressens ansvar å skaffe til veie.

I «fortellingene» om COVID-19 sier pressen at det er et farlig virus som herjer over hele verden og at vi bør være bekymret og redde.

Det norske folk har blitt marinert i kampanjejournalistikk, skremselspropaganda, useriøs og inkompetent bruk av statistikk helt fra start av. 

Hva betyr det egentlig at noe er farlig? Når jeg snakker med folk er det mange som begrunner sin støtte til for eksempel drastiske tiltak med at «viruset er jo farlig»! 

Jeg har knapt hørt noen ute i offentligheten som problematiserer begrepet «farlig». 

Kan noe som unge friske mennesker så å si aldri dør av, men kun gamle og ofte svært syke per definisjon betraktes som farlig? 

Trekk kan være farlig for noen, men ikke for alle.

En gammel og syk person som er terminal vil kunne dø av kald trekk fra vinduet, men er trekk dermed å regne som farlig per definisjon? 

Naturligvis vil man stoppe trekk fra vinduet siden tiltaket mot det er såre enkelt og lite inngripende – nemlig å lukke vinduet, men kan man operere med en generell forståelse av at trekk er farlig?

Ville folk godtatt at vinduer ble forbudt i hele landet eller at det ble forbudt å ha vinduene åpne på generelt grunnlag?

Og hva betyr smitte? Det norske folk har begynt å operere med en smittebegrep som ikke er medisinsk – at man er «smittet» og til og med «syk» når man har testet positivt med covid-testen. 

Dette fordi det er slik norske myndigheter og presse (mis)bruker begrepet og således blir også statistikken villedende. Jeg har sett et stort antall fagfolk over hele verden som lenge har prøvd å snakke ut mot denne begrepsbruken, men for døve ører. Også i Norge, ved professor Bratlid nå nylig.

Har virkelig tiltak som sosial distansering, maskebruk og «lockdown» egentlig et faglig og medisinsk underlag og begrunnelse? Sjekk det ut selv, det kan være noen interessante funn der.

Pandemien er den viktigste hendelsen i Norge etter 2. Verdenskrig. Det er altfor mange i dette landet som lener seg tilbake og tar for gitt fortellingen vi blir servert uten å sjekke grunnlaget for fortellingen. 

Dette er et demokratisk problem i seg selv, men det kan også få konkrete og svært problematiske konsekvenser for hver enkelt av oss i tiden fremover. 

T. Olsen https://derimot.no/corona-pressen-og-det…/

Forsidebilde: Drahomír Posteby-Mach

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Stadig mer uholdbar situasjon i Irak:

USA truer med å trekke ut ambassaden.

Forrige innlegg

Styrkeforholdet i verden skiftar no raskt:

Vesten treng sjelegransking!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.