POSTED IN Norge

Når penger og politikk styrer den medisinske vitenskapen:

Resultatet rammer folkehelsen i form av dårlige råd og dårlige medisiner.

19 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Sjefsredaktør i BMJ (British Medical Journal) Kamran Abbasi har skrevet en viktig artikkel om dagens situasjon vedrørende det som han kaller «det medisinsk-politiske kompleks». Når man leser artikkelen, kan man nesten tro at dette er en vill konspirasjonsteori. Husk at BMJ er et av verdens mest siterte medisinske tidsskrift.

Også konkurrenten  Lancet blir nevnt i artikkelen som opplever de samme problemene. Lancet har den høyeste mengden referanser fra andre forskere, og blir da regnet som det mest prominente tidsskriftet i verden.

BMJ-redaktøren beskriver en fortvilet situasjon hvor god forskning blir holdt tilbake til fordel for dårlig forskning som publiseres. Videre at gode medisiner blir holdt tilbake til fordel for dårligere løsninger. Han beskriver et problem med korrupte medier, politikere, eksperter, rådgivere i politiske organ som fører til at folk dør, og at dette problemet har akselerert den siste tiden.

Til alle de som har kritisert at viktig informasjon om erneringsstatus, vitaminstatus, avstressing, frisk luft og annet, aktivt har blitt undertrykket i mediene. Det ser ut som at dette kan stemme på en prikk.

For legemiddelindustrien dreier helse seg om noe de kan tjene penger på

Til alle som har lurt på hvordan medisinen Remdesivir, som koster 30.000 kr for en kur kunne bli godkjent med utgangspunkt i en studie som viste ingen signifikant endring i respiratortid eller dødsfall, kunne bli godkjent og heiet fram av ekspertene. Det ser ut som at det kan ligge en årsak bak dette. 

Fotnotene til BMJ-artikkelen finner du i originalen som er lagt ved som link, men ikke i min oversettelse.
Kjetil Tveit

Når god vitenskap undertrykkes av det medisinsk-politiske komplekset, dør folk

Politikere og regjeringer undertrykker vitenskapen. De gjør det av offentlig interesse, sier de, for å øke tilgjengeligheten av diagnostikk og behandlinger. De gjør det for å støtte innovasjon, for å bringe produkter til markedet i en hastighet uten like. Begge disse grunnene er delvis plausible; de største bedragene er funderte i halvsannheter. Men den underliggende atferden er bekymringsfull.

Vitenskapen undertrykkes for politisk og økonomisk gevinst. Covid-19 har sluppet statlig korrupsjon løst i stor skala, og det er skadelig for folkehelsen. Politikere og industri er ansvarlige for dette opportunistiske underslaget. Forskere og helseeksperter likeså. Pandemien har avslørt hvordan det medisinsk-politiske komplekset kan manipuleres i en nødssituasjon – en tid da det er enda viktigere å beskytte vitenskapen.

Oppstår en konflikt mellom god vitenskap og god fortjeneste må ofte den gode vitenskapen vike.

Storbritannias pandemiske respons gir minst fire eksempler på undertrykkelse av vitenskap eller av forskere. For det første var medlemskapet, forskningen og overveielsene til Scientific Advisory Group for Emergency (SAGE) opprinnelig hemmelig, inntil en presse-lekkasje klarte å tvinge fram transparens. Lekkasjen avslørte upassende involvering av myndighetenes rådgivere i SAGE, samtidig med underrepresentasjon fra folkehelsen, klinisk omsorg, kvinner og etniske minoriteter. Faktisk ble regjeringen også nylig beordret til å frigjøre en rapport fra 2016 om mangler i beredskap for pandemi, Operation Cygnus, etter en dom fra informasjons-kommisjonens kontor.

Neste er en «Public Health England»-rapport om covid-19 og ulikheter. Publiseringen av rapporten ble forsinket av Englands helsedepartement; en seksjon om etniske minoriteter ble opprinnelig holdt tilbake, og deretter, etter et offentlig opprop, publisert som en del av en oppfølgingsrapport. Forfattere fra Public Health England ble bedt om å ikke snakke med media. For det tredje, Den 15 oktober klaget redaktøren av the Lancet på at en forfatter av en forskningsartikkel, en forsker fra britiske myndigheter, ble blokkert av regjeringen fra å snakke med media på grunn av et «vanskelig politisk landskap.» 

Hvorfor brukes dårlige diagnostiske verktøy overfor Covid-19

Nå handler et nytt eksempel om kontroversen om antistoff-testing av covid-19. Statsministerens operasjon Moonshot avhenger av umiddelbar og bred tilgjengelighet av nøyaktige raske diagnostiske tester. Det avhenger også av den tvilsomme logikken med massescreening – som for tiden blir prøvd i Liverpool med PCR-tester som ikke er optimale.

Hendelsen er relatert til forskning som ble publisert denne uken av The BMJ, som finner at regjeringen anskaffet en antistoff-test som i virkeligheten faller langt fra ytelseskrav fra produsentene. Forskere fra Public Health England, og samarbeidende institusjoner som, fornuftig nok, presset på for å publisere sine studieresultater, før regjeringen forpliktet seg til å kjøpe en million av disse testene, ble blokkert av helsedepartementet og statsministerens kontor. Hvorfor var det viktig å skaffe dette produktet uten behørig gransking? Tidligere publisering av forskning på en preprint-server, eller et offentlig nettsted som er kompatibel med The BMJs publikasjonspolitikk. Som for å bevise et poeng forsøkte Public Health England uten hell å blokkere BMJs pressemelding om forskningsartikkelen.

Politikere hevder ofte at de følger vitenskapen, men det er en misvisende forenkling. Vitenskap er sjeldent absolutt. Det gjelder sjeldent for alle omgivelser eller alle befolkninger. Det er ikke fornuftig å følge vitenskap eller bevis slavisk. En bedre tilnærming er at politikere, de offentlig utnevnte beslutningstakerne, blir informert og ledet av vitenskapen når de vedtar politikk for publikum. Men selv den tilnærmingen kan beholde offentlig og profesjonell tillit, bare hvis vitenskap er tilgjengelig for gransking og uten politisk innblanding, og hvis systemet er gjennomsiktig, og ikke kompromitteres av interessekonflikter.

Undertrykkelse av vitenskap og forskere er ikke noe nytt, eller et spesielt britisk fenomen. I USA manipulerte president Trumps regjering «Food and Drug Administration» for raskt å godkjenne ikke-beviste medisiner som hydroksyklorokin og remdesivir. Globalt blir mennesker, politikk og innkjøp korrumpert av politiske og kommersielle agendaer.

Hvis en forsker har eierinteresser i et legemiddelfirma oppstår det lett interesskonflikt.

Storbritannias pandemisvar er for sterkt avhengig av forskere og andre regjeringsutnevnte med bekymringsfulle interessekonflikter, inkludert aksjeposter i selskaper som produserer diagnostiske tester, behandlinger og vaksiner fra covid-19. misbruk – og hengi seg til konkurransebegrensende praksis som favoriserer deres egne produkter og de fra venner og kollegaer.

Hvordan kan vitenskapen vernes i denne spesielle tiden? Det første trinnet er fullstendig åpenhet om interessekonflikter fra myndighetene, politikere, vitenskapelige rådgivere og utnevnte ledere, som lederne for testing og sporing, anskaffelse av diagnostiske tester, og levering av vaksine. Det neste trinnet er full åpenhet om beslutnings-systemer, prosesser og å vite hvem som er ansvarlig for hva.

Når transparens og ansvarlighet er etablert som normer, bør enkeltpersoner ansatt av myndighetene ideelt sett bare arbeide i områder som ikke er relatert til deres interessekonflikter. Ekspertise er mulig uten interessekonflikter. Hvis en slik streng regel blir upraktisk, er minimum god praksis at personer med interessekonflikter ikke må være involvert i beslutninger om produkter og politikk som de har en økonomisk interesse i.

Regjeringer og industri må også slutte å kunngjøre kritisk vitenskapelig retning med pressemeldinger. Slike dårlig vurderte grep lar vitenskap, media og aksjemarkeder være sårbare for manipulasjon. Tydelig, åpen og nybrytende publisering av den vitenskapelige basis for politikk, medvirkning og «fantastiske» medisiner er et grunnleggende krav.

Når en begynner å plukke vitenskapelige resultater ut fra politiske hensyn kan det fort bære galt av sted.

Innsatsen er høy for politikere, vitenskapelige rådgivere og regjeringsutnevnte. Deres karriere og saldo i banken kan være avhengig av beslutningene de tar. Men de har et høyere ansvar, og forpliktelser overfor publikum. Vitenskap er et offentlig gode. Det trenger ikke følges blindt, men det må vurderes med forsiktighet. Det er viktigere at undertrykkelse av vitenskap, enten ved å utsette publisering, «cherrypicking» av forskning som passer, eller å kneble forskere, er en fare for folkehelsen, forårsaker dødsfall ved å utsette folk for usikre eller ineffektive inngrep, og å hindre dem i å dra nytte av bedre tiltak. Når det er viklet inn i kommersielle beslutninger, er det også feil bruk av skattebetalernes penger.

Politisering av vitenskapen ble entusiastisk mønstret av noen av historiens verste autokrater og diktatorer, og det er nå dessverre vanlig i demokratier. Og når de mektige får mer suksess, blir rikere og ytterligere beruset av makt, undertrykkes vitenskapens besværlige sannheter. Når god vitenskap undertrykkes, dør folk.

Oversatt av Kjetil Tveit

Tidligere publisert på derimot.no

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4425?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_term=hootsuite&utm_content=sme&utm_campaign=usage

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

19 kommentarer. Leave new

 • Kommende konsekvenser som følge av «vaksinasjonene» vil sannsynligvis aldri kunne påvises å skyldes den giften vi nå får i oss … da Sykdom og DØD som følger injeksjonene vil være for mange – for flerfoldige og innenfor en for bred tidsramme ! – Men … vi kan jo følge døds og sykdoms-statistikken – men da er det for sent å våkne opp – Dessverre !

  Svar
  • Det vi bevitner nå er et SYSTEMATISK KVAKKSALVERI – Et system som ikke vil stoppe for noe for å holde på makten og om hvis mulig vil øke nivået av kontroll og utnyttelse ! – Et system som ikke har noen skrupler – Ingen løgn er for opprørende for dem – Intet hykleri er for kvalmende – og ingen «Menneskeofringer» er for store for dem – Hvor kommer disse menneskene fra ? – Vel .. De har nok vært her hele tiden – og de blomstrer i krisetider ! ;)

   Svar
   • For vi har imot oss over hele verden en monolittisk og hensynsløs konspirasjon som først og fremst er avhengig av skjulte midler for å utvide sin innflytelsessfære – på infiltrasjon i stedet for invasjon, på undergraving i stedet for valg, på trusler i stedet for fritt valg, på gerilja om natten i stedet for hærer om dagen. Det er et system som har disponert store menneskelige og materielle ressurser til bygging av en tettvevd, svært effektiv maskin som kombinerer militære, diplomatiske, etteretning, økonomiske, vitenskapelige og politiske operasjoner.
    Dens forberedelser er skjult, ikke publisert. Dens feil er begravet, og skaper ikke overskrifter. Deres dissentere er brakt til taushet, og ikke rost. Ingen utgifter er bokført, ingen rykter er trykt, ingen hemmelighet er avslørt. Den gjennomfører den kalde krigen, kort sagt, med en krigstidsdisiplin intet demokrati noensinne ville kunne håpe eller ønske å matche. Likevel anerkjenner hvert demokrati de nødvendige begrensningene for nasjonal sikkerhet – og spørsmålet gjenstår om disse begrensningene må overholdes strengere hvis vi skal motsette oss denne typen angrep så vel som direkte invasjon.
    Utdrag av tale JFK holdt i 1961

   • Dette var en tale vi alle burde tatt lærdom av og en av de beste talene i det forrige århundre (Muligens den beste ) !
    Demokratiet er en skamplett og selvfølgelig ikke et Reelt Demokrati når penger og makt utgjør det samme ! – Vi opplever nå at de fleste i samfunnet vårt er feige og kaster bort alle de fine verdiene og prinsippene sine ! – Som de har skrytt så høyt av hele livet for å unngå den minste sjanse for offentlig kritikk, ulemper eller fare for økonomisk tap ! – Mange av oss .. da spesielt politikere uansett hvilken politisk retning de tilhører påstår å angripe dette korrupte systemet – Men de later bare som om de gjør det og på den måten tjener de kun til å kanalisere misnøye i retninger som er ufarlige for makteliten og er dermed kun nyttige Idioter for deres agendaer. – Enkelte forskere og vårt såkalte «helsevesen» kan vi heller ikke stole på – De bruker daglig sin «hypnotisk» kraft, – sine hvite frakker og sin autoritative status til fordel for en meget spekulativ farmasøytisk industri ! – De har solgt sine triste sjeler til Djevelen ! ;)

   • Tatt i betraktning alle disse grufulle bivirkningene som eksploderer rund omkring i verden grunnet Covid – Vaksinen – Hvorfor tror FHI, Regjeringa og det «Norske Helsevesenet at dette ikke vil ramme oss i sterkere grad fremover ? – Er det noe jeg har misforstått ? – Jeg tror ikke det !

   • Absolutt en av de beste talene som svært få forstod , dessverre ! Ellers kan jeg ikke som tenkende menneske si meg uenig i noe av det du skriver.

 • Dette minner om den store DDT vaksineringen på 50 og 60 tallet. Folk sang i den tid; «DDT is good for meeee.» Det kom nok av advarsler, men både myndigheter og media blokkerte disse og stemplet dem som gale. Det måtte gå ca 20 år før stoffet ble forbudt pga mange og svært alvorlige bivirkninger. Så historien gjentar seg

  Svar
 • Og igjen:
  Gode, utdypende kommentarer, både fra Svein, Synneva og Jan D.
  Og viser det gode ved kommentarer til gode artikler.

  Og:
  «Når penger og politikk styrer vitenskapen» (Denne gangen den medisinske)
  Da er det ikke lengre vitenskap, – men farlig politikk.

  Og:
  «De største bedragene er fundert i halvsannheter.»

  ‘Hva vinner løgnerne med løgnene?
  – At vi ikke lengre tror at NOE er sant.’

  Svar
 • «You have to agree to the comment policy».
  Og hvordan gjør jeg det – jeg har saumfart siden (?) Spennende jakt :)
  Mvh og takk for etterhvert en unik side også fra mitt ståsted idag . Nyttig hjelpemiddel når jeg møter; – det være seg del/eller ikke vaksinerte.. Har reddet noen fra boosteren (den første). Hva DET nå hjelper.

  Dobbelvaksinerte møter jeg med forsiktighet – men mange er nå skeptiske mot flere booster. Men tragisk er det at overtalelser overfor eldre og sårbare består.

  Takk for seriøse kommentarer. Forresten: Kjenner dere til dokumentet sendt på vegne av flere av verdens kapasiteter på vegne av befolkningen i UK til den internasjonale domstolen i Haag. Gruppen som står bak søkte først engelske domstoler, med avvisning av dokument-registrering til følge. Så ikke i Haag, der er det nå registrert. Hva det fører til vites ikke.
  Man mister litt motet, men enda kan det at det ble registrert vel karakteriseres som et håp i det hangande snøret.

  Informasjonen om dette er gitt oss i siste artikkel på den svenske alternativbloggen peterkrabbe.wordpress.com Dokumentet kan lastes ned – se info på Peter Krabbe/evnt. ved hjelp av veiledning via kommentarfeltet. Jeg mestret nedlasting god nok, men ta jobben selv for sikkerhetsskyld.

  Nevnte dokument byr på hjerteskjærende gjennomgang av hva det brittiske folket har lidd, i dette forløpet til «the Great Resett» vi alle går igjennom. Noen som rent «hypnotiserte», som knapt kan nås – andre som lider via klarsyn og belastningen som derav følger.

  Med vennlig hilsen, og takk for at dere alle er her.
  Ragnhild

  Svar
 • Jeg legger til dette fra kommentarfeltet på Peter Krabbes blogg:

  ragnhild:
  Men vil ICC ta saken (?) Dokumentet som tar for seg alle svik knyttet til hva som har utspilt seg er forøvrig hjerteskjærende; imponerende lagt fram – det favner erfaringene fra alle land.

  Svara
  peterkrabbe says:
  12 december, 2021 kl. 17:03
  Ragnhild, detta är den stora frågan. Är ICC lika korrumperade som övriga FN ( IPCC, WHO m.fl) eller finns där kämpar som vill och vågar gå emot den nya världsordningens förespråkare? Tyvärr tror jag att man kommer att ta upp målet men enas om att det skall avslås på grund av bristande bevisning. Det gör då större skada genom att globalisterna får ett godkännande att fortsätta sin agenda, allt motstånd utom vapenmakt blir meningslöst. Men låt oss nu hoppas att ledamöterna i ICC kan rubriceras som mänsklighetens hjältar och räddare och gör vad vi förväntar oss!

  Svar
 • FHI har publisert en ny risikovurdering om Omikron. – Der påpeker de at situasjonen er stadig mer alvorlig. – Vi kan få opp mot 300.000 tilfeller per dag ! ?
  Vel .. Da får vi vel det endelige beviset på at disse «vaksinene» er totalt nyttesløse og at det eneste som gjelder under en smittebølge er et Godt Immunforsvar, – men et generellt godt immunforsvar har denne «fantastiske» vaksinasjonskampanjen ødelagt ! – Det skal faktisk en del til for at du skal bli smittet av et virus hvis du bare holder deg unna store folkemengder – styrker immunforsvaret ditt med inntak av riktige mineraler og vitaminer (Zink, selen, Magnesium, D3 og Quercetin ) og dropper maske ! Dette hindrer ethvert virus i å få «fotfeste» uansett hviket «kjælenavn» du velger å gi det ! ;)

  Svar
  • Ja, montro om de prøver å overgå svineinfluensa- scenariet?
   Ihvertfall har Covid – injeksjonene gitt flere farlige bivirkninger enn svineinfluensa-vasksinene med god margin.
   Og var det ikke slik at overlege Aavitsland uttalte at dette var den største vaksine-katastrofen i vår tid?

   Svar
  • Hvor store doser av zink, selen, magnesium osv?

   Svar
   • Hei ! – Anbefalt doser for nevnte vitaminer og mineraler kan variere men la oss begynne med SELEN – Anbefalt er 50-100 mikrogram (μg). – Jeg tar 200 Mikrogram (Bør ikke overstige 300 «Nyco plus»). SINK – anbefalt dose er 25 mg – jeg tar 50 mg i disse dager («2 tabeletter» «Nyco plus» ). D3 .. hmm – du kan faktisk ikke overmedisineres med D3 men 80 μg er vanligvis nok (vanligvis 2 tabeletter). Magnesium .. anbefalt dose 350mg og det er passende. Quercetin fås i 500mg kapsler og dette er dagsdosen, men jeg tar det ikke daglig .. ca 2 ganger i uken. – Et annet virksomt middel/urt i disse dager er Svart spisskummen-olje. Denne har en antioksidant og antimikrobiell effekt mot virus, bakterier og sopp. – Enkelte land i Østen behandler pasienter med COVID-19 med denne urten med positive resultater. – Denne har vært benyttet i 3000 år så man kan vel si at den er vel utprøvd ! – Problemet er at den er forholdsvis dyr og kan være problematisk å få tak i, men den er faktisk fantastisk (vitenskapelig sett inneholder den Thymoquinone som forhindrer sykdommer i
    nervesystemet så vel som lever og nyrer ! – Lykke til !

 • Minispore kalt bakteriofag danner modell for hvordan virus ser ut. Mikrobiologen, og virologen dr. Stephan Lanka er den eneste vitenskapsmann som har klart å isolere en bakteriofag fra en sjøalge Bakteriofagen hadde ikke negativt potensial på sjøalgen.
  https://www.bitchute.com/video/6hiUK1I3xQYz/

  Svar
 • En som jeg mener glimrende bok, er Erich Fromm´s «Man for himself». Så langt jeg vet finnes den ikke på norsk, men ble gitt ut i Sverige i 3:e utgave i 1982 og da med tittelen «Är människan ond eller god?»
  Virkelig mange momenter å reflektere over, med tanke på utviklingen vi nå ser i samfunnet!! Anbefales!

  Svar
 • Jeg er ikke av de kvikkeste, hodet fullt av tanker og idéer hele tiden. Første gangen jeg får med meg denne artikkelen. Meget informativ og god, også kommentarene og kommentatorene med nyttige uttalelser og linker. (jeg er mektig imponert over kunnskapsnivået) Takk.

  Til legemiddelindustrien, politiker, helsevesenet og store deler av legestanden, er det bare det å si at mange av dem er tvers gjennom pil råtne. Legemiddelindustrien, politikerne og helsevesenet (Folkeforgiftningsinstituttet (ene)) er verstingene. Legene prøver ofte å gjøre sitt beste, men blir avskåret fra å gjøre sin plikt overfor sine pasienter av politiske og ikke minst økonomiske grunner/krav fremsatt av, nettopp politikere og legemiddelprodusenter. Ofte med trusler om at; om dere ikke gjør som vi gir beskjed om, så ryker legelisensen.

  Den amerikanske legen, Thomas S. Cowan mistet sin lisens siden han ikke innrettet seg etter «gjeldende regle» … Her er helt sikkert mange flere.

  De meler til egen kake og beriker seg økonomisk der de kan uten et snev av omtanke for noen andre enn egen velstand og forgodtbefinnendet.

  Kyniske personer. (Definisjon: En kynisk person er en som vet prisen på alt, men ikke forstår verdien av noe)

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

97% av ekspertene mener det samme om global oppvarming:

Løgn og forbannet dikt.

Forrige innlegg

Det brenner i rosenes leir:

Tyrkias ambisjoner i Nord-Syria og splittelsen i NATO.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.