POSTED IN NATO, Virkelighetsforståelse

Når Nato-politikken skal serveres må den saltes med grove løgner:

Stoltenberg er kelneren.

13 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Krigspropaganda:

Kan man lyge mer hemningsløst enn NATOs generalsekretær Stoltenberg?

Der Spiegel har gjennomført et intervju med NATOs generalsekretær Stoltenberg, som viser hvor uredelig Stoltenberg selv og dermed også NATO, som han er talsmann for, er. Vi vil nå se nærmere på dette intervjuet.

Av Thomas Röper (Anti-Spiegel)

Oversatt av Rune G.

Spiegel-intervjuet med Stoltenberg har overskriften «NATOs generalsekretær Stoltenberg om krigsfaren i Europa – Russland er den aggressive part» og ble publisert den 19.januar. Det dokumenterer på sjokkerende vis i hvor stor grad NATO lyger, og hvor ukritisk de angivelig objektive og uavhengige «kvalitetsmediene» sprer disse løgnene. Det begynner allerede med det første spørsmålet, for Der Spiegel spør Stoltenberg om hvor stor krigsfaren i Europa er – Stoltenbergs svar: 

«Det er en reell fare for en væpnet konflikt i Europa. Vi ser at Russland samler tropper i og omkring Ukraina, vi opplever trusler. Situasjonen er bekymringsfull, ja truende. Desto viktigere er det å finne en politisk løsning.»

Hvem er det da som truer? Jeg har ikke hørt noen som helst trusler fra russisk side. Russland advarer Kiev mot å angripe Donbass, ja, men er det en trussel?

Fra den andre siden, fra NATOs side, hører vi derimot trusler mot Russland hver eneste dag. Trusler om nye sanksjoner (forresten har EU nettopp vedtatt nye sanksjoner, begrunnelse: «annekteringen» av Krim, noe nytt klarte de ikke å komme på), trusler mot Nordstream 2, og til og med trusler om å ilegge Russland «forebyggende sanksjoner».

Hva er «forebyggende sanksjoner»? Det betyr at Russland ennå ikke har gjort noe som helst, men at man «for sikkerhets skyld» vedtar sanksjoner mot landet, uten å ha en grunn til det.

Hvem er det altså her som truer hvem?

Et fyrverkeri av løgner

I intervjuet velger Der Spiegel å gi Stoltenberg stikkord heller enn å opptre som kritiske journalister. Men det er jo noe som vi er vant til. Stoltenberg kommer da i siget, og vi får følgende passasje:

«SPIEGEL: President Putin sier at NATO truer Russland. 

Stoltenberg: La oss se på fakta. Russland er den aggressive part. I 2008 brukte Russland militærmakt mot Georgia. Russland utplasserte tropper i Moldova uten å ha fått tillatelse fra regjeringen der. I 2014 annekterte Russland Krim og destabiliserte Øst-Ukraina. Nå ser vi at Russland har samlet rundt 100 000 soldater ved grensen til Ukraina. NATO er en forsvarsallianse. Men vi må forbli åpne og akseptere uavhengige demokratiers beslutninger. De baltiske statene har blitt NATO-medlemmer fordi det var deres innbyggeres erklærte og frie vilje. Hvis vi reverserer det, da er vi tilbake i en tid hvor stormakter dikterer hva mindre stater skal eller ikke kan gjøre. Men det er ikke en slik verden jeg ønsker å leve i.»

La oss gå gjennom dette.

Twelve years since the Full-scale Military Aggression Against Georgia by Russia
Fra Georgia i 2008

I 2008 var det ikke Russland som brukte militærmakt mot Georgia, Georgia brukte militærmakt mot Ossetia og drepte da dusinvis av russiske soldater som (med Georgias samtykke) var utplassert der som en fredsbevarende styrke. Først 24 timer senere kom russiske styrker og slo de georgiske angriperne tilbake. Dette er ikke russisk propaganda, det er konklusjonen i Europarådets undersøkelsesrapport. Alt dette vet Stoltenberg, og Spiegel-redaktørene vet det sikkert også. Til tross for det fortsetter de vestlige mediene å spre disse løgnene.

Dessuten: Har Russland utplassert styrker i Moldova uten å ha fått tillatelse til det av regjeringen der? Det er nytt for meg, for også i Moldova er det russiske fredsbevarende styrker, som har blitt utplassert der i henhold til en traktat mellom Russland og Moldova fra 1992. Den gang klarte man å avslutte en borgerkrig, og man ble enige om å sette inn en fredsbevarende styrke som skulle kontrollere kontaktlinjen. Den fredsbevarende styrken består av russiske, moldovske og transnistriske soldater. Men Stoltenberg påstår at de russiske soldatene er der uten at den moldovske regjeringen har gitt tillatelse til dette.

Også når det gjelder Krim og Øst-Ukraina lyger Stoltenberg. Det var Ukraina som startet krigen i Øst-Ukraina da de sendte stridsvogner istedenfor en forhandlingsdelegasjon. Jeg vil ikke her gå nærmere inn på Krim og Donbass, for i min bok om Ukraina-krisen i 2014 har jeg behandlet disse hendelsene inngående, og igjen gjelder det samme: Stoltenberg lyger med det han sier.

Selv de 100 000 russiske soldatene er en løgn, for de har jo alltid vært stasjonert der. NATO har jo nesten uavbrutt fortalt historien om de 100 000 russiske soldatene ved grensen til Ukraina siden 2014, og man hører da alltid at Russland har samlet soldatene der for å angripe Ukraina i nær framtid. Det er bare det at det aldri har skjedd. Dessuten tolker NATO «ved den ukrainske grensen» veldig kreativt, for satellittbildene som NATO presenterer som bevis, viser steder som ligger hundrevis av kilometer fra den ukrainske grensen.

Og når Stoltenberg advarer mot en tidsalder «hvor stormakter dikterer hva mindre stater skal eller ikke kan gjøre», er det noe som ville ha fått Orwell til å le høyt. Det er jo faktisk NATO, som i årtier har fortalt andre land hva de har å gjøre. Og når statene ikke føyer seg, blir det vedtatt sanksjoner eller til og med ført kriger. Eller hvordan var det igjen med Libya, med Irak og alle de andre landene?

Det brutte løftet

Det neste spørsmålet viser at Der Spiegel anser det som sin oppgave å gi Stoltenberg stikkord heller enn å stille kritiske spørsmål:

«SPIEGEL: Men var det ikke slik at NATO utelukket overfor Russland at det ville skje en utvidelse østover?

Stoltenberg: Det stemmer ganske enkelt ikke, et slikt løfte ble aldri gitt – det ble aldri inngått en slik avtale på bakrommet. Det er rett og slett feil. Hvordan skulle det kunne gå an? Med hvilken rett skulle vi kunne nekte land som Latvia, Litauen eller til og med Polen retten til å ta sin skjebne i egne hender?»

Nok en løgn.

Dokumentene fra samtalene mellom regjeringene Gorbatsjov og Bush senior har for lengst blitt avklassifisert både i USA og i Russland, og de er offentlig tilgjengelig. Og disse dokumentene viser at blant andre USAs utenriksminister Baker flere ganger sa til Gorbatsjov at NATO «ikke ville bevege seg en tomme østover» etter den tyske gjenforeningen.

Help ― My kid is lying!

Det var riktignok ikke et skriftlig løfte, det var ingen offisiell avtale. Gorbatsjov tok ikke hensyn til sine rådgiveres innvendinger og stolte på amerikanerne, det var den feilen han gjorde. Juridisk sett har derfor bølgene av NATO-utvidelser østover vært i orden, men de har også vist at USA smilende lyger enhver opp i ansiktet, som er naiv nok til ikke å kreve en forpliktende skriftlig erklæring.

Den brutte avtalen

I 1997 undertegnet NATO og Russland NATO-Russland grunnakten, der de ble enige om et fredelig samarbeid. Det var også en del av denne avtalen at NATO ikke skulle ha en permanent utstasjonering av militære styrker i sine nye medlemsland. Militære øvelser er tillatt, men ikke en permanent utstasjonering av militære styrker.

NATO-Russland grunnakten har aldri blitt opphevet, formelt sett er den fortsatt i kraft.  NATO har imidlertid brutt den på praktisk talt alle punkter, for i dag er NATO-styrker permanent utplassert i de baltiske statene og også i NATOs andre nye østeuropeiske medlemsland. I Romania har allerede USA utplassert sitt såkalte missilforsvarssystem, som av de samme grunner er et brudd på NATO-Russland grunnakten. I Polen holder man for tiden på med å bygge et slikt missilforsvarssystem. Og missilforsvaret er på ingen måte et rent defensivt system, for utskytningsrampene kan også skyte ut kryssermissiler med atomstridshoder, ikke bare antimissiler, detaljene finner du her.

Når man vet alt dette, da bør man kanskje ha en viss forståelse for at NATOs framrykning mot landets grenser har gjort Russland så bekymret, og at Russland anser en ukrainsk NATO-inntreden for å være en rød linje.

Men Spiegel-leserne vet jo ikke noe av dette, for Der Spiegel er så vennlig å holde det skjult for dem. NATO kan være stolt av sitt pressekontor i Hamburg.

Forsidebilde: Lefteris kallergis

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

13 kommentarer. Leave new

 • Stoltenberg har lav intelligens, han lider av personlighetsforstyrrelse og har dessverre blitt ein psykopat.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  3 februar 2022 9:38

  Anti-Spiegel fortener fleire lesarar enn Der Spiegel. Me får i alle høve vera glade for at ein del folk i Tyskland vert informerte om lygner frå Stoltenberg. I morgon får me vita om lyging står i vegen eller tel på plussida for å bli sentralbanksjef.

  Eg forlangar at Stoltenberg legg fram prov på at USA og NATO vart invitert til bombeåtak av styresmakter i Libya, Irak og Syria. Lista kan forlengjast om det er ynskjeleg.

  Svar
 • Dette blir litt av en sentralbanksjef, styrt av AP, NATO og USA.
  NULL tillit.

  Svar
 • Jensemann kan se tilbake på en lang karriere som løgner; kombinert med svelging av kameler på tver og langs er suksessen sikret på den norske og etter hvert internasjonale arena. Han hadde vel god trening med en familie i diplomatiet. I sin ungdom tok han avstand fra NATO; den samme organisasjonen han nå leder, som et logrende organ for våpenindustrien. Som øverste leder av AS Norge utmerket han seg vel mest med å ta ansvar og bli sittende etter 22/7, samtidig som sentral informasjon ble hemelighetsstemplet i 60 år. Så han er et godt eksempel på at øvelse gjør mester – selv om alt han sier er kokt sammen på et bakrom av PR-rådgivere.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  3 februar 2022 12:22

  Ei meiningsmåling viste nett at 2 av 3 nordmenn ikkje vil ha Stoltenberg som sentralbanksjef. Det er oppmuntrande, men sjølvsagt ingen garanti for utfallet i denne saka.

  Svar
 • Northern Light.
  3 februar 2022 16:00

  Generalsekretæren i NATO er mer en salgsekretær for den privateide amerikanske krigsvåpenindustrien, som har kapitalforvaltningsselskapene som finansielle eiere. Det militær-industrielle komplekset (MIC) har gjort som de har villet etter de fant opp atombomben i 1945.

  Dypstaten i USA som det førte til, har gjort at de selv bestemmer trusselbildet mot USA, og deres politikere i kongressen sørger for at de får ta halvparten av det amerikanske statsbudsjettet til forsvarsbudsjettet. USAs militærbudsjett er ikke mer transparent enn at mange milliarder går rett i kontraktørenes lommer hvert år, mye på grunn av systematisk overfakturering.

  MIC har også sine folk i forsvarsdepartementet og ministeriet, og har hatt sine folk i forsvarsminister-posten flere ganger. Mark Esper kom fra Raython, verdens største produsent av militære raketter og missiler, og sa i sin første tale som forsvarsminister at USA må satse mer på raketter og missiler i forsvaret. Hans forgjenger kom fra Boeing, en av de største kontraktørene USAs krigs industri.

  Kapitalforvaltningsselskapene som eier krigsvåpenindustrien er også finansielle eiere av vestlig presse og media, som har oppgaven med å bygge et fiendebilde av Russland og Kina som skremmer USAs befolkning nok til at de tillater av halvparten av statsbudsjettet går til det såkalte forsvarsbudsjettet som heller er et angrepsbudsjett.

  For det er USA, les Wall Street, som truer med krig og går til krig, de bruker den amerikanske krigsmaskinen til sine globalistiske formål, mens amerikanske skattebetalere tar kostnadene og utgiftene. Wall Street bankkartellet tjener på produksjonen av krigsvåpen, og også på bruken av dem, for bankkartellet tjener også på å finansiere gjenoppbygging av landene etter krig.

  Etter at den lovlig valgte regjeringen i landene er styrtet i krig, innsetter Wall Street et USA vennlig regime som tillater at amerikanske selskaper plyndrer landet for ressurser som olje, gass og mineraler. Det er historien til mange land på flere kontinenter etter annen verdenskrig. Selskapene har kapitalforvaltnings-selskapene som finansielle eiere, og som igjen er eiet av bankkartellet, og som øverst i pyramiden tjener bankkartellet på alt.

  NATO som er integrert i USAs (Wall Streets) krigsmaskin, er en gullgruve for det militær-industrielle komplekset. Det står ikke i NATO-traktaten at NATO-land er forpliktet til å kjøpe våpen fra USA, men mye av krigsmateriellet i NATO land er fra amerikanske produsenter. Når det brukes til den globale storkapitalens formål, tjener Wall Street grovt på det, mens skattebetalere i NATO-landene tar regningen.

  Som i USA/NATOs overfallsangrep på Libya, hvor amerikanske styrker brøt seg inn i sentralbanken og stjal gullbeholdningen som skulle være dekning for gulldinaren, Libyas egen valuta, og førte den til Wall Street, og Goldman Sachs tok 150 milliarder som var Libyas bidrag til en Afrikansk investeringsbank. Når land forsøker å befri seg fra bankkartellets Federal Reserve og petrodollaren går storkapitalen til angrep.

  USAs krigsmaskin med NATO handler ikke om forsvar av USA og Vesten, det handler om finanskapitalens mål med et verdensherredømme, med militære kriger og økonomiske kriger som virkemidler. Når generalsekretæren i NATO taler, er det Wall Street som taler.

  Svar
  • «Som i USA/NATOs overfallsangrep på Libya, hvor amerikanske styrker brøt seg inn i sentralbanken og stjal gullbeholdningen som skulle være dekning for gulldinaren, Libyas egen valuta, og førte den til Wall Street, og Goldman Sachs tok 150 milliarder som var Libyas bidrag til en Afrikansk investeringsbank. »

   Ja, hvorfor har ingen media stilt Stoltenberg spørsmålet om hvor dette gullet ble av etter Norges, dvs Stoltenbergs, grusomme drapshandlinger i Libya? En bombing som ødela Afrikas mulighet til å fri seg fra Fed sitt dødlige grep gjennom tiår etter tiår.
   En handling som antagelig ble bestilt av de som styrer Fed, dvs. dollaren og verdensrentene. ( Renter som nok kommer til å øke kraftig, om en tid, etter at Covid er brukt som grunn til å gjeldsette mange nasjoner w.w. )
   Nå skal altså dette krapylet styre Norges sentralbank, – og som antagelig også vil styre Norges oljefond.
   Og et kjønnslemlestet norsk media, uten forhud, skal altså passe på Stoltenberg i denne parringsdansen.

   Svar
  • Slike væpna ran og krigsforbrytelser kvalifiserer Stoltenberg til både nato- og bankjobb. Han er landets mest korrupte mann i ein vasallstat som lever i løgn. Han og vi er underlagt sentrale jødiske bankkartell som styrer det meste, også Jens sine jobbsøknader. Men for bevare din sinnsro bør du halde fast på våre felles løgner.

   Svar
 • Torfinn Slettebø
  3 februar 2022 18:37

  I den sjuke USA-økonomien manglar store folkemengder mat, arbeid, husrom og helsehjelp samstundes som amerikanske oligarkar leikar seg med å svi av milliardar på private turar i verdsromet.

  I den sjuke USA-politikken får veljarar valet mellom to store parti som konkurrrer om å lempa mest mogeleg pengar over til våpenfabrikkar og krigarar. For 2022 enda militærbudsjettet på 6.800 milliardar kroner. Då hadde politikarar sett av meir enn det presidenten hadde fanasi til å be om:

  «I alt er totalsummen 25 milliarder dollar mer enn det Biden først hadde bedt Kongressen om i sitt første utkast. Men politikere på begge sider var bekymret for at det ikke ville være nok og undergrave USAs innsats for å holde tritt med Kina og Russlands styrker.

  Budsjettet ble godkjent etter heftige diskusjoner mellom Demokratene og Republikanerne om diverse temaer, blant annet om obligatorisk koronavaksine.»

  Sitatet er frå Finansavisen, ikkje frå kommunistiske undergrunnsaviser.

  Svar
 • ‘«Vi tror at Russland vil produsere en veldig grafisk propagandavideo.»
  Den skal angivelig inkludere skuespillere og livløse kropper, samt bilder av ødelagte hus – og militært utstyr i hendene på Ukraina eller Vesten.’
  https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/qWxKGE/usa-russland-planla-falsk-krigsvideo

  Dette likner jo veldig på USA sin propaganda fra Syria, og Irak. Og propagandaen før Norges , dvs. Stoltenbergs, angrep på Libya.
  Da kan vi regne med at USA/Nato forbereder et angrep.
  ‘Hva vinner løgnerne med løgnen? – at vi ikke lengre tror at NOE er sant.’

  Svar
 • Bilder fra verden forteller tydelig hvordan det går. Europa ser forfallent ut. I USA er det langt verre med all fattigdom og bølgen av hjemløse som pressen nekter å forholde seg til.
  Men når man ser bilder fra Russland skjønner man hva som har gått tapt her i bølger av kulturkrig, og assimilering til likhet med globalistisk kjiphet og ingenting. Vår såkalte progressive kultur.

  UN kårer Moskva til verdens beste by å bo i.
  https://worldnationnews.com/https-news-google-com-__i-rss-rd-articles-un-names-moscow-best-world-city-to-live-in/

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  4 februar 2022 18:23

  Etter juks med utlysingstekstar tilset Vedum no Stoltenberg. Krigsforbrytar, krigshissar og frekk lygnar var «best kvalifisert» til sentralbanksjef-stillinga. Ingen journalist eller politikar nemner Libya-åtaket eller alle lygnene Stoltenberg er teken i. Berre mumling om smått uvesentlege detaljar og finessar. Partiet Raudt var òg veikt i dag. For eit rottereir.

  Har nokon konstruktive framlegg til vegen vidare? Det må då finnast ein einaste jurist i dette landet som kan ta tak i Stoltenberg sine krigsbrotsverk og få saka for retten? Innsamlingsaksjon?

  Aksjonar mot bankbygget kvar dag når Stoltenberg tek til i stillinga? Andre aksjonar?

  Demokrati krev at saker skal opplysast forsvarleg før vedtak. I denne saka må dei viktigaste opplysningane om søkjaren Stoltenberg ha vore utelatne. Då er vedtaket ugyldig.

  Svar
 • Ja, T.S.

  «Demokrati krev at saker skal opplysast forsvarleg før vedtak. I denne saka må dei viktigaste opplysningane om søkjaren Stoltenberg ha vore utelatne. Då er vedtaket ugyldig.»

  En arbeidssøker til hvilken som helst annen jobb, spesielt i det offentlige (?), ville diskvalifisert en søker med denne (draps og løgn-) profilen.
  ABB gjorde jo en liknende jobb, skjønt i mindre skala, og viste at han var i stand til å planlegge og gjennomføre , – og drepe uskyldige.
  Hva er ikke han kvalifisert til, da. ?
  Men han har ikke et feigt parti eller media som ryggstøtte.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Advokat:

Koronatiltakene er i strid med lovgivningen i landet.

Forrige innlegg

USA sår vind.

Høster storm mellom allierte.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.