POSTED IN Norsk politikk, Olje-Energi

Når myter i norsk politikk får leve:

De tjener en politisk hensikt: Markedskreftene.

17 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Hjelper korrigering av energimytene?

Av Odd Handegård.

Debatten om energikrisen i Norge og Europa står i stampe. Politikernes, direktørenes og redaktørenes forvrengninger gjentas kontinuerlig, og forslagene til løsninger kommer heller ikke av flekken. Stort sett er man nesten fristet til å gi opp. Uansett fakta, dominerer ekkokammerets myter i alle media: Energikrisen skyldes Putin, tørrår i Europa (og Norge), «lav» strømpris (maxpris) fører til sløseri av strøm, vi kan ikke endre avtaler med EU, for lite utbygd vindkraft i Norge og Europa, for liten kabelkapasitet mellom Nord- og Sør-Norge, osv. Men ingenting om realitetene: Det liberaliserte strømmarkedet, organiseringen av NordPool, overkapasiteten på kablene til Europa, ideologien i Statkraft og Statnett, underordningen under EUs «fire friheter» osv.

Tross direktørenes kompakte feilinformasjon på områdene foran, kommer det likevel stadig enkelte nye merkelige energipåstander. Putin skal nå (Aftenposten i går) ha iverksatt nye måter begrense gasstilførselen til Europa på: Russland har plutselig (på grensa til Finland) begynt å brenne den gassen som angivelig skulle gått til Europa. «Den enorme flammen viser hvordan Russland driver gasskrig mot Europa». Russland «trapper opp gasskrigen», «store volumer gass fakles ved Portovajaanlegget». «Slik prøver Putin å presse Europa i kne og vinne krigen i Ukraina». Hensikten kan være «politisk – å vise verden at Russland brenner gass» som «er klar for levering i Europa straks man gjenopptar vennlige politiske forbindelser». Og politisk redaktør i Aftenposten, Kjetil Alstadheim skrev et par dager tidligere at Putin «struper gasseksporten til EU for å legge press på de europeiske landene» (20. august). 

Det er sikkert tekniske årsaker til den aktuelle faklingen. Men ettersom Putin er ytterst upopulær i Norge, kan han brukes også når han ikke er skyldig. Realiteten er selvfølgelig at den russiske gassen til EU er blir boykottet av EU og USA som bl.a. tvang Tyskland til ikke å ta i bruk kabel 2 gjennom Østersjøen. Russisk utstyr er sendt til Canada for vedlikehold, men utstyret er ikke returnert. Russland er selvfølgelig interessert i høye gasspriser (i likhet med Norge), og i at Europa betaler gassimport med rubler, og ikke i dollar. Vestlige sanksjoner skulle skape økonomiske problemer i Russland – konsekvensen er trolig at Russland tjener på gass-sanksjonene. En utmerket kommentar i Nordlys i går.

Ellers: Den norske krafteksporten til EU skal stadig bidra til å dekke kraftunderskuddet i EU. Hvis Norge begrenser eksporten, truer direktørene (bl.a. Kjetil Lund (NVE) i KK i går) stadig med at EU vil sette inn «mottiltak som begrenser våre muligheter til import» om det skulle inntreffe «tørrår» i Norge. Problemstillingen er naturligvis meningsløs: Norges eksport av inntil 20 TWh fornybar kraft årlig betyr omtrent ingenting i EU. Det som betyr noe, er drøyt 1000 TWh gass, og nesten like mye olje. Regner med at EU skjønner dette, selv om norske direktører har problemer med kalkulatoren.

Og «tørrår» og litt lite nedbør av og til enkelte steder i Norge. Denne myten aksepteres av altfor mange: Nedbøren i Norge varierer som kjent fra år til år: Enkelte sjeldne år kommer det litt mindre nedbør enn vi bruker, men det norske kraftsystemet er organisert slik at lite nedbør enkelte år ikke vil få negative konsekvenser. Også i slike år er det alltid en god del kraft i de norske magasinene – de er aldri tomme. I tillegg har vi bygd en rekke flerårsmagasin som skal takle den norske kraftforsyningen i «tørrår» – som derfor i praksis kun er et teoretisk begrep.

Konklusjonene er som i mange tidligere innlegg: «Tørrår» oppstår kun når den norske eksporten er for høy, og når Norge bruker for mye kraft til tullete formål, som elektrifisering av sokkelen m.m.

Ps. «Debatten» tirsdag kveld ble litt rotete: Særlig var det – etter mitt syn – synd at adm.dir. i NHO ikke ble kommentert for sine påstander om at det er for mye penger blant folk flest. Det er naturligvis for mye penger blant de som årlig tjener mer enn 1 mill.

PS: NHO-sjef Ole Erik Almlid tjente i 2020 3,75 millioner kroner.

Innlegget er hentet fra Steigan.no

Forsidebilde: Arlington Research

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

17 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  31 august 2022 13:50

  Å overlata straumprisar til marknad, børs og spekulantar må snart folk ha fått nok av. Kundar betalar no 100 gonger produksjonspris.

  For å samanlikna: Dersom bakaren treng 20 kroner for å laga eit brød, skulle prisen til kunden verta 2 000 kroner.

  Regjerinnga sitt svar vert då «ei generøs» brødstøtte? (Jf. næringsministeren 30.08.22)

  Velkomen til Kokoland!

  Svar
  • Jeg vet at de som driver «Derimot» er sosialister, men jeg må nok likevel si at de høye prisene i stor grad kommer av nasjonalisering og ikke av privatisering.

   Svar
   • «kommer av nasjonalisering og ikke av privatisering.»

    Det har nok ikke noe med noe av disse to ‘grunnene’ å gjøre.

    Hvis Norge/norske politikere sørget for å dekke innenlands forbruk før de solgte innbyggernes strøm ut av landet så spiller det ingen rolle hva som ellers ble gjort.
    Vannkraftanleggene vi nå har , som innbyggerne har betalt ned, produserer nok strøm til både husstander og nødvendig næringsliv. Til 10 øre pr. kWh. De private/kommunale kunne fint få 50% fortjeneste på produksjonsprisen ( en høy fortjeneste.) Prisen til innbyggerne, og industri ville så vært 15 øre pr.kWh. Alltid og forutsigbart. I tørre som i våte år.

   • Du har i og for seg en del gyldige poenger. Husk likevel at stat og kommune allerede i mange år (siden 70 – 80 tallet eller tidligere) i stor grad har brukt overskuddet fra kraftverkene til løpende utgifter, som de stort sett bare har sløst bort på et enormt og ineffektivt byråkrati. Dette hadde ikke vært slik med direkte privatiserte kraftverk.

    Vi vet også av historisk erfaring at man får sjelden eller aldri en god avtale fra monopolister. Likevel har det norske folket av årsaker som er uforståelige for meg og stikk i strid med all empiri i 100 år insistert på at de skal måtte forholde seg til en gigantisk offentlig monopolist, som i praksis gjør hva han vil.

   • Det er noe du ikke har fått med deg Jone.Norge er et monarki,henger du med?.Idag er norge et monarkisk demokrati.Et monarki må ha et adelskap for å virke og et embetsverk.
    Så fra den ene dagen til den andre blir monarkiet demokratisk og på kjöpet får de med seg bytåkratiet ,rettsvesenet og politiet.
    Så hva forandret seg Jone ?.Monarkiets monopol ble til statens monopol og med det samme embetsverket som er kongetro og litt ute av syne,adelskapet som igjen trekker i trådene for den kongen som ikke har krone.

   • «Dette hadde ikke vært slik med direkte privatiserte kraftverk.
    Vi vet også av historisk erfaring at man får sjelden eller aldri en god avtale fra monopolister. »

    Om det er private som bygger ut og driver- og henter fortjeneste fra vår naturs kraftverk, eller om det gjøres via staten spiller ikke så stor rolle.
    Det som er viktig er at det gjøres så effektivt/ med så lite forbruk av arbeidskraft som mulig i nasjonen. ( Arbeidskrefter er en nasjons gull.)
    Hvis private driver det mest effektivt , og putter den ekstra godt drevet- fortjenesten i lomma. så spiller det liten rollen for innbyggerne. Bare energien hentes ut, i et godt drevet selskap som tar hånd om produksjon, vedlikehold og oppgradering.
    Om oppstarten gjøres med private midler med et privat folke-(?) aksjeselskap heller ikke. Nå gikk staten inn og hentet penger via skatteseddelen, altså et statlig ‘skatteaksjesselskap.’ – Uten definerte aksjeeiere, men hele folket/nasjonen. Men da bør/kan ikke staten bruke disse midlene til annet enn det som er viktig for aksjeeierne/skattebetalerene. Meningen med utbyggingen var å gi innbyggerne/aksjeeierne billig og nok strøm i vinterlandet Norge. Derfor ‘kjøpte’ vi aksjer via skatteseddelen.
    Men staten/statsadministrasjonen gjør vel dette? – Nei de putter det inn i statsbudsjettet og kaller det så ‘offentlige penger’.
    Da er vi lurt. Av en administrasjon. – Som bygger ut administrasjonen unødig( altså tapper bedriften/sløser) med byråkratiske ‘fattig -støttere’, fordi de ikke vil gi ut overskuddet direkte til eierne/innbyggerne. (Vannkraftkommunene er ikke eierne, de skal kun få sin leie for båndlagt areal. En nasjonal/politisk avtale. )
    Når administrasjonen i tillegg selger, eller tillater salg, av kraften ut av landet før eierne/innbyggerne har fått sin energidel. – Som var den opprinnelige lovnaden! Da blir dette brudd på avtale og/eller tyveri. Enten det er privat eller offentlig drevet.
    Det er alltid produktet/varen som produseres som er viktig i en nasjon. Hvis administrasjonen, enten den er privat eller statlig, får lyst til å selge produktet til andre istedet for å gi det til de opprinnelige eierne/kundene til produksjonspris (pluss ‘kristen forjeneste’ , altså 50% / 15 øre) så må de ta det opp i en generalforsamling og spørre eierne.
    F.eks. : ‘Vil dere har dyrere varer og mer uforutsigbar pris og tilgang, – og mere penger istedetfor?’
    Kanskje kunne hver husstand bli spurt hvert år?

    Litt rotete dette kanskje. Men det er ikke penger som er viktig for nasjonens innbyggere. Det er realverdiene. Så vi ikke skal fryse eller sulte.
    Det virker ikke som om politikerne, uansett parti, skjønner dette.
    – Og at det innbyggerne som støtter statsadministrasjonen. – Ikke omvendt.

 • ‘– Meir produksjon av straum er det som skal til for å få ned kraftprisane. Vi snur kvar stein for å få det til, ‘
  nrk.no/vestland/straumkrisa-forer-til-milliardinvesteringar-i-vasskraft-1.16086583

  Også når nasjonen Norge HAR nok kraft til eget bruk, til en kraftpris på 10 øre pr. kWh?
  Hvem skal betale disse nye strømprisene. grunnet disse nye anleggene?. Eller vindmøller på land eller til havs?
  (Eller småskala solcelleanlegg på småboliger. – ‘ Støttet’ av Enova, dvs. norske skattebetalere som betaler det arbeidskraftsløsende Enova. ) ;-)
  Norske innbyggere over skatteseddelen og/eller strømprisen, som tidligere? Helt klart.
  De har snudd alle steiner , – for å få innbyggerne til å betale.
  SÅ kan det selges ENDA mer råvarer/strøm til EU.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  31 august 2022 18:18

  Ein augeopnar om straumprisar i andre land (2021), finn du her:

  https://no.globalpetrolprices.com/Zambia/electricity_prices/

  Libya, Zambia, Cuba, Russland og Kviterussland kjem godt ut. Kokolandet Noreg sprengjer skalaen i andre enden.

  Svar
 • Northern Light.
  31 august 2022 18:36

  «Russland «trapper opp gasskrigen», «store volumer gass fakles ved Portovajaanlegget». «Slik prøver Putin å presse Europa i kne og vinne krigen i Ukraina».

  Det er ikke Russland som har stengt gasskranene til Europa, det er USA som har beordret europeiske land å stenge for gass fra Russland. Hadde vi hatt en hovedstrømspresse som drev en nøytral og uavhengig nyhetsformidling, hadde befolkningene i Europa forstått av Europas energikrise er konstruert, til fordel for selskapene i USA som har kjøpt seg kraftig opp i olje, gass og kull i mange år for levering til Europa til svært høye priser og profitt.

  «Hvis Norge begrenser eksporten, truer direktørene (bl.a. Kjetil Lund (NVE) i KK i går) stadig med at EU vil sette inn «mottiltak som begrenser våre muligheter til import» om det skulle inntreffe «tørrår» i Norge».

  Norge trenger ikke å importere strøm, norske vannkraftverk produserer ca 150 TWh i året, og det norske forbruket fra industri, næringsliv, jord- og havbruk og husstander er rundt 135-140 TWh per år. Det er kablene og ACER-avtalen som gjør at kraftselskapene kan tappe ned magasinene under forsvarlig nivå. Det forteller ikke NRK og TV2s nyhetsankere.

  Hvor ofte har det vært tørrår i norsk vannkrafts over hundre år lange historie? Som forfatteren sier er det flerårsmagasinene som er sikkerheten hvis det skulle bli et tørrår. Men nå har Blåsjø, en av de største, hensynsløst blitt tappet ned til under halvtomt, 40%. NRKs nyhetsanker sa at »vannstanden er lav i magasinene», tv-seerne skal forstå det som at det er på grunn av lite nedbør.

  «Ps. «Debatten» tirsdag kveld ble litt rotete: Særlig var det – etter mitt syn – synd at adm.dir. i NHO ikke ble kommentert for sine påstander om at det er for mye penger blant folk flest».

  Folk flest er befolkningen under høyere middelklasse, og de har ikke for mye penger, spesielt de som er utenfor arbeidslivet som de fleste eldre, arbeiderklassen og nå lavere middelklasse. Må folk ha strømstøtte for å betale strømregningen, må de også regnes som fattige. Den norske arbeiderklassen er nå blitt arbeidende fattige sammen med mange i lavere middelklasse. En fattigdom som er påført dem av storkapitalens politikere som skrev under ACER-avtalen, og ga konsesjon til utenlands kablene.

  Om om det så var tilfelle at det er for mye penger blant for flest, så skal de likevel ikke betale mer en selvkost for strømmen; det det koster å produsere den og alle sider ved driften, rundt 30 øre per kwh. For de norske vannkraft-verkene med strømnettet er bygget og betalt ned av våre forfedre, og er folkets eiendom, selv om ikke mange av dagens generasjoner vet det. De betaler nettleie for et strømnett de eier. Ranet og svindelen av det norske folk får pågå så lenge vi har EU-politikere som ikke representerer det norske folk og land på Stortinget og i regjering.

  Svar
  • Om det er så at det finnes for mye penger blant folk,da er det fordelingen det er noe galt med.Jeg tror vi trenger nye ledere.

   Svar
   • «Jeg tror vi trenger nye ledere.»

    Vi lever i et parti-diktatur. Det er partiene som avgjør hvem som skal være ledere.
    Denne selsomme ukyndige parti-politiske diskusjonen vi nå har hatt om strømproduksjonen i Norge, og ‘støtten’ til befolkningen, og utenlandskablene som skal ‘ redde’ oss, viser vel at innbyggerne greier seg best uten politiske ‘ledere’.
    Nå skal vi visst også få høyere rente slik at vi ikke bygger oss for mange boliger. ;-)

    Man kan lure på om dette er et teaterstykke, en tragedie.
    – Som våre ‘ledere’ ser på som en komedie ?

 • «De tjener en politisk hensikt: Markedskreftene.»

  Å la markedsprisene styre prisene på produkter/tjenester i en nasjon gir ofte en fin regulering. Det vil presse prisene stadig nedover mot beste/minste produksjonspris.
  Men man kan selvfølgelig ikke bruke markedspris-mekanisme på strøm i en nasjon når det er utenlandske oppkjøpere som styrer prisen. Da måtte vi ha et alternativ til strøm. Men det er jo blitt forbudt/avgiftsbelagt.

  Svar
  • Markedskreftene ja,det er rare greier,jeg lurer på om kameraten min,NL,har hört om 70 prosent regelen ?.
   Det er visstnok en sånn regel som har bestemt at 70 prosent av all den kraften som blir produsert skal inn i f.eks nordpool og det fine med det er at de resterende 30 prosentene er avsatt til selskaper som er i behov av lav strömavgift.Da kan de selskapene forhandle med 30 prosentgjengen om langsiktige lave strömpriser.
   Så om 70 prosent gjengen i nordpool.De har gjort en avtale om at ingen produsent seger billigere enn dyreste produsent.Så selv om blodstrupmoen kraftselskap produserer sin kraft til 2 öre kilowatten har de i godhet og glede og solidaritet med stakkars Natt og Vindstille a/s, forpliktet seg til ikke selge sin billige kraft under stakkars vindstille sine produksjonskostnader + 50 öre.
   Det blir penger av slikt i slunkne eierstyrte selskapers lommeböker.
   Dette sirkuset kommer til å pågå til folk forstår at de har blitt lurt,först da er det klart for kjeppen.

   Svar
 • «Politikernes, direktørenes og redaktørenes forvrengninger gjentas kontinuerlig,…»

  ‘Vedum trekker også fram krisen i det europeiske energimarkedet som en stor og tung prioritering som vil kreve milliardbeløp i neste års statsbudsjett.
  – Vi kommer til å gjøre flere grep på strøm.’
  e24.no/norsk-oekonomi/i/mr7xgg/finansministeren-om-statsbudsjettet-krevende

  Kreve milliardbeløp av hvem, Ve- dum?
  Av deg og Støre /statsadministrasjonen/ ‘statsbudsjettet’ , – eller den norske befolkningen?
  Det er EN måte å unngå dette milliardbeløpet på. :
  La være å stjele det fra innbyggerne (først). Så trengs det heller ingen ‘ støtte’, som dere kaller det.

  Svar
 • En god del av det som står i kommentarfeltet her burde vært obligatorisk lesepensum for det norske folk. Særdeles enkel matematikk forteller at hvis produksjonsprisen pr. KWh er 10-12 øre og når strøm blir solgt for flere kroner KWh er det selvfølgelig et resultat av BEVISST svindel og lureri satt i system. I diverse strømdebatter virker det som om at enkelte personer (som deltar i disse) har fått oppgaven med å tåkelegge og forvrenge fakta mest mulig i tillegg til at de får toppkarakter i pressen etterpå.

  Svar
  • » et resultat av BEVISST svindel og lureri satt i system.»

   Nei, det skyldes nok at vi har ledere’ og et system ( og en befolkning?) som FORVEKSLER penge-rikdom med velstand i nasjonen vår. Mer idioti enn bevisst lureri.
   Vi kan visst godt fryse, sulte og bo trangt og være urolige for framtida. Bare vi (altså ikke innbyggerne , men statsadministrasjonen ) har mange penger. Da er vi en ‘ rik velstandsnasjon’.

   Svar
 • «Når administrasjonen i tillegg selger, eller tillater salg, av kraften ut av landet før eierne/innbyggerne har fått sin energidel. – Som var den opprinnelige lovnaden! Da blir dette brudd på avtale og/eller tyveri».

  Du sier til en stor grad det samme som jeg. I tillegg vil jeg si at det er svært naivt å gi lillefingeren til djevelen og tro at han ikke tar hele hånda. Det er jo ikke for intet at ordtaket går som følger: «Når du gir lillefingeren til djevelen, da tar han hele hånda.

  Oversatt til dagens forhold at det er derfor svært naivt å innbille seg at det offentlige skal få enerett på visse tjenester, samtidig som man tror at dette ikke vil føre til betydelig sløsing, samt at det offentlige er seg selv nærmest og derfor skimmer mest mulig inntekter til seg selv og til et byråkrati som har est ut noe aldeles voldsomt.

  Min kommentar er heller kanskje ikke min beste, men poenget mitt bude komme frem sånn noenlunde.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

De siste tallene for døde av Covid i Skottland prøves holdt skjult for befolkningen.

De viser at vaksinene har ingen helsefremmende effekt.

Forrige innlegg

Hvem skulle trodd det?

Russlands inntekter økte med 32% første halvår i 2022.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.