POSTED IN Krig-fred, Virkelighetsforståelse

Når motstanderne sloss innbyrdes og gjør feil:

Sitt helt stille!

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Operasjon Z – ikkje avbryt

Av Helmholtz Smith.

Frå Sonar21.com. Omsett av og henta frå saksyndig.

Ein av Napoleon sine observasjonar er at du aldri skal avbryte fiendane dine når dei gjer ein feil. Russarane veit dette, ikkje minst fordi dei var varsame med å ikkje avbryte Napoleon sjølv i 1812. Putin og teamet hans har hatt mange høve til å møte NATO sine leiarar, observere dei, forhandle med dei og vurdere dei. Det er usannsynleg at dei er noko særleg imponerte. Men då dei starta sin «spesialmilitære operasjon» i Ukraina, kunne dei aldri ha drøymt om kor sjølvdestruktive NATO kom til å bli.

gold and white hindu deity statue
Napoleon var en av tidenes største hærførere, men han tapte da han inntok Moskva.

Kva slags feil? For det fyrste har ikkje Vesten skote seg sjølv i foten med sine økonomiske sanksjonar – Ungarns Viktor Orban har rett når han observerer at dei har skote ei kule i lungene sine. Ein kan framleis halte av garde med ein broten fot, men eit skot i lungene er temmeleg alvorleg. For det andre, kven i Moskva kunne ha førestelt seg at NATO ville spa ammunisjonen og våpenlagera sine inn i det ukrainske svarte hòlet med den forventning at dersom dei kan få det nyaste vedundervåpenet for General Steiner, vil dei kome seg til Moskva til jul.

Ein god grunn for Moskva å ta det langsamt – lat feila utvikle seg, balle på seg og spreie seg. Det skjer av seg sjølv. Naturleg, uunngåeleg, logisk. Ingen ekstern kraft er naudsynt. Ein uventa bonus.

Ikkje avbryt.

Ta Tyskland, «Europas motor». Det står på éin ting – ryktet til tysk ingeniørkunst og kvalitet – Mercedes/Miele/Bosch, dei kan koste meir, men dei er billegare i det lange løp fordi dei er so vellaga. Ingen vestlege land produserer noko særleg i desse dagar, men Tyskland gjer det enno. Faktisk har berre Sør-Korea og Kina ein større andel av sine økonomiar innan produksjon. (USA, kolossen frå svunne tider, er halve Tyskland!). Men produksjon krev energi. Tysk energi kjem frå Russland – ikkje alt – rundt 20%. Men kol er 40% og kjernekraft 10%, og dei må redusere dei fordi Greta vil det, noko som tydar at dei treng meir gass som er billegare og «reinare» og som for det meste kjem frå Russland som krev at ein annan røyrleidning blir bygt. Men då bestemmer dei at Ukraina er Det store moralske problemet og stengjer røyrleidningen og aukar kolet, som dei har tenkt å bli fullstendig kvitt i 2030 takka vere meir vindenergiOg kva med atombombene? Einhjørningsvengjer som slår. Det er vanskeleg å vere grøn og hate Russland òg.

Grønn energi, men er den effektiv?

Og lat oss forby pottoske frå Russland og Kviterussland. Det er rundt ein tredjedel av verdsproduksjonen. Forby russisk kveite (det er på 1.plass av eksportørar) og olje (det er på 2.plass av eksportørar).

Å, og ved å konfiskere russiske aktiva har dei vist heile verda at berre ein idiot vil behalde rikdommen sin i NATO-valuta i ein NATO-bank.

Og alt dette for eit land som dei laug til om NATO-medlemskap.

Ikkje avbryt.

Scene – Napoleons kontor – ein lakei kjem inn «Mon Empereur, fiendane dine har forbode ein stor energieksportør, ein stor mateksportør og ein stor gjødseleksportør.» Vil Napoleon rope: «Stopp, mes chers ennemis – mine kjære fiendar – de kjem til å øydeleggje dykk sjølve med inflasjon!» Truleg ikkje.

Alle et mat og alle treng energi, prisane deira vil auke og dra alle andre prisar opp med seg. EU-inflasjonen i mai var 8,8%. Men det har ikkje letta enno – britiske energiprisar er venta å auke med 65% i oktober med eit anna hopp i januar. Det har nettopp byrja.

Bråk i gatene over heile Europa og to av dei sjølvgode sju vekke ein månad seinare.

Ikkje avbryt.

Javelin antitankmissil var vedundervåpenet for nokre månader sidan – i midten av april hadde USA sendt ein tredjedel av lageret sitt. Det tek tre eller fire år å erstatte. Ein fjerdedel av deira Stinger-andelar. Vovan og Lexus fekk den britiske forsvarsministeren til å innrømme at Storbritannia hadde sendt so mange antitankmissil at dei var i ferd med å gå tom. Den tsjekkiske republikken er på nippet å gå tom for ting å sende. Frankrike har gjeve opp 18 månaders produksjon av sine Caesar-skytevåpen.

Og Kiev vil framleis ha meir. No når Kiev sine NATO-støttarar har kome på den sprø ideen å gje skytevåpen som krev NATO-ammunisjon, 155mm ammunisjonsandelar går raskt ned. Dersom Ukraina verkeleg skyt 3000 155mm-kuler om dagen, vil det brenne opp heile den årlege amerikanske produksjonen på nokre få veker. Og so vidare. Krig bruker opp augnebrynshevande mengder ammunisjon – russarane veit dette fordi dei hugsar – dei får aldri gløyme – 1941-45. NATO trur at det å sprengje i lufta, i valde krigar, etter kva dei finn for godt, folk i sandalar er gullstandarden av kva ein kan oppnå militært. Igjen tilråder eg at de les The Return of Industrial Warfare. Russland held ved like produksjon som NATO verken gjer eller, i fråvær av svært lang leietid (og mange andre endringar som de veit utmerka til aldri skje i brann-sentrerte økonomiar), kan.

Sjølv The Economist har lagt merke til det – Europas misfornøgde vinter. (Trur derimot framleis at det er Putin som sette dobbeltskotet i lunga. Men er det The Econonomist som har gjort sin del for å få oss til dette punktet?)

Kvifor ville Moskva ønske ein slutt på dette i nær framtid? Tida arbeider og fienden gjer feil i hopetal.

Ikkje avbryt.

Forsidebilde: Jamie Street

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  22 juli 2022 14:41

  Kviterussland og Lukasjenko ynskjer at krigen tek slutt før det brakar laust med atomvåpen. Då skjønar me kvifor norske styresmakter ope arbeider for regimeskifte i Kviterussland og kvifor Lukasjenko konsekvent vert ille omtala i norske aviser. Noreg har brukt store summar på å styrta Lukasjenko.

  Noreg og våre Nato-vener gjer alt for at krigen held fram. Der reknar eg med at Lukasjenko-utfordrar Svetlana Tikhanovskaja er på stø Nato-kurs og krev framhald av krigen. Kvifor skulle ho elles få norske skattepengar?

  Svar
 • Northern Light.
  22 juli 2022 17:01

  Se videoen og bli skremt: Automatisert drapsmaskin: Robothund utstyrt med maskingevær.
  Skrevet av Vilius Petkauskas.
  Teknokrater utvikler ny teknologi fordi de kan, ikke fordi det er noen god moralsk eller etisk grunn til å gjøre det. Vi har gjentatte ganger advart mot militariserte roboter som kan bruke avansert AI, biometrisk identifikasjon og dødelige våpen. Nå har teknokrater fått muligheten til å fullt ut automatisere drap av mennesker og ødeleggelse av eiendom.

  Mens Boston Dynamics viser frem sine roboters dansebevegelser, gjør andre selskaper maskiner som ser lignende ut om til dystopiske drapsmaskiner. På samme måte som deres fettere laget av kjøtt og blod, får robothundene mye oppmerksomhet på Internett. Mange har sett opptakene av Spot, en høyteknologisk firbent robothund utviklet av det USA-baserte selskapet Boston Dynamics.

  Det siste tilskuddet av robothunder ser imidlertid ut som noe fra en science fiction-film. Twitter-brukeren Sean Chiplock delte en video fra Russland som viser våpen avfyrt fra en firbent robot. Selv om forfatteren nevner robotene Boston Dynamics lager, er ikke den som sees i videoen laget av det amerikanske selskapet. Som Sean Gallagher, en senior trusselforsker ved Sophos påpeker, er robothunden av kinesisk opprinnelse.

  Utformingen av roboten ser mye ut som Go1-robothunden kinesiske Unitree Robotics lager. For eksempel viser bakenden av roboten i videoen et tydelig logo på et plastdeksel mellom bakbena. Lignende logo er synlig på enheter i Unitree Robotics reklamemateriell.

  Det Hangzhou-baserte selskapet selger Go1-modellen av roboten for $2700 på sin nettside, en brøkdel av over $75k som en amerikansk produsert «Spot» ville koster. Selv om roboten ikke ser ut til å håndtere rekylen så godt i automatild-modus, vil den i halvautomatisk modus gjøre at roboten kan treffe mål uten å bevege seg for mye.

  Roboten i videoen er utstyrt med et logo på sidene med insignier knyttet til det russiske militæret: et russisk flagg på den ene siden og det som ser ut til å være en ulv, som russiske spesialstyrker bruker.
  Den originale videoen ble lagt ut på Youtube av Alexander Atamanov.

  Nylig kom det rapporter om at den amerikanske hæren hadde gått med på å sende en av sine to robothunder laget av Boston Dynamics til Ukraina, hvor den skal utføre mineryddings-oppdrag rundt hovedstaden Kiev. Robothundene vil hjelpe den amerikanske ideelle HALO Trust organisasjonen med å fjerne ueksplodert ammunisjon, inkludert klaseammunisjon, og dra dem bort for å bli trygt detonert langt fra sivile.

  Selv om Boston Dynamics forbyr bruk av Spot-plattformen som et våpen, er den mulige anvendelsen for militære og politiformål åpenbar. Franske tropper øvet sammen med robothunder i en rekognoserings-øvelse tidligere i vår. Bruken av dem i NYPD ble imidlertid raskt avsluttet i fjor etter at publikum synes de er for skremmende.

  Fra Technocrazy, publisert 21 Juli, 2022, skrevet av Vilius Petkauskas, Cybernews.
  Oversatt fra engelsk, noe redigert og forkortet. Linker og video i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Automated Killing Machine: Robot Dog Fitted With Machine Gun.

  Kommentar:
  Herskerklassens krigføring blir stadig mer robotisert. I årevis har droner gjort massemyrderier for storkapitalen i land som har landressurser Wall Street vil ha. Mange tusen uskyldige sivile har blitt myrdet fra luften i droneangrep. Nå kan de myrdes med bakke-droner, som groteske robothunder påmontert maskingevær med dag og natt kamera med zoom, for dreping døgnet rundt.

  Robothunder med maskingevær trenger ikke søvn og mat tre ganger om dagen, de trenger bare å bli ladet med strøm og ammunisjon, og ha jevnlig service. Billigere for herskerklassen med robotiserte hærer, styrt av AI dreper de sivil-befolkningene også helt uten skrupler frem til herskerklassen nye verdensordning. Da trengs det ikke robotiserte hærer lenger, med microchip-implantat og cyborg- teknologi blir menneskene som får leve i slaveklassen herskerklassens robothunder.

  Svar
  • Northern Light.
   22 juli 2022 18:02

   Dette kan være en robothund påmontert en kamprifle av privatperson, for det ser ikke ut som en ferdigutviklet produksjonsmodell for militær- eller politibruk, for det er blant annet tyngdepunktet for høyt. Kampriflen er montert så høyt at selv den lette rekylen fra den i automatild-modus får robothunden ryggende opp på bakbena.

   Dette ser mer hjemmesnekret ut, og ikke konstruert av et selskap som vil selge til militære og politi. For eksempel er en standard kamprifle brukt, montert med magasinet vendt ned, og med et standard magasin på 30 skudd må riflen monteres høyt nok til at magasinet kan tas ut.

   Dermed blir montasjen så høy og tyngdepunktet så høyt at den lett vil velte på ujevnt underlag og terreng, og det ser ikke ut som den har noe som kan få den opp etter å ha veltet, som hydrauliske teleskopiske stenger som kan skyve den opp igjen, og grener og kvister vil lett velte eller stoppe den. I videoen beveger den seg kun på plant underlag. En modell for virkelig bruk ville ha en lav strømlinjeform med paneler og deksler som hindrer at grener eller vegetasjon kan stoppe eller velte den.

   En utviklet modell ville også ha et automatvåpen montert lavt, på siden med trommelmagasin eller belte med flere hundre skudd, eller så hadde robothunden blitt konstruert så den heller omslutter våpenet, for et så lavt tyngdepunkt og lav profil som mulig. Men videoen er aktuell, for det er helt klart at militære våpen blir mer og mer robotiserte og styrt av AI og at automatvåpen på firbente plattformer vil høre til en nær fremtid for krigføring og for å skremme folk til lydighet.

   Svar
 • Sitt stille og la de ödelegge seg selv.Steve Bannon har nå blitt dömt for å ikke möte opp eller samarbeide med höringskomiteen og nå har han blitt funnet skyldig.Han ble på mange måter nektet ett fullgodt forsvar så her blir det anket og anket helt til höyesterett.
  Denne stillfarne Durham har stevnet over 40 tjenestemenn,politikere mm og flere stevninger kommer,så mens demokratene fryder seg over å ha vunnet et lite slag kommer hverdagen og virkeligheten snart til å innhente de.Så det er bare å sitte stille og la de ödelegge seg selv.
  Det meldes nå at vesle Transnistria som ligger plassert i Moldovia,rett utenfor slangeöya og som ,tror jeg krevde selvstendighet i 2006 nå vil innlemmes i Russland.
  Det demokratiske Vest liker å si at folk skal fritt få velge sitt styresett,särlig om de velger vestens syn på de sakene,men det blir spennende nå å se hva det demokratiske vest synes om transnistrias valg.
  La de ödelegge seg selv.Böllene,»globalistene har gapt over for mye,grådigheten og maktberuselsen gjorde at de glemte at hovmod alltid står for fall.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Bondeprotestene i Nederland sprer seg.

Opprøret dreier seg om noe mer enn landbruk.

Forrige innlegg

Hva er poenget?

Mange som har tatt booster-dosen blir likevel syke.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.