POSTED IN 9/11

Når løgnene blir gamle.

Da blir de historie og de ansvarlige er døde.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Tiden leger alle sår

Ved 20-års markeringen for 9/11 er det fortsatt spørsmål som diskuteres. Konspirasjonsteoretikerne på den ene siden savner svar, de etablerte mediene på den andre siden holder debatten på en armlengdes avstand. Og det er ikke noe rart, for dersom noen skulle få gjennomslag for at den offisielle versjonen om 9/11 inneholder fusk og fanteri, er konsekvensene så uhyrlige at vi ikke kan fatte det.

Vietnamkrigen trengte 50 år før det ble stuerent å si at hendelsen i Tonkin-gulfen aldri skjedde. Det var ingen torpedobåter som angrep USS Maddox, hendelsen var falsk og hadde kun til hensikt å ”legitimere” en krig som tok livet av 3 millioner vietnamesere, mens 58000 amerikanske soldater ble drept og 304000 ble skadet.

The Mysteries of Tonkin Gulf | The American Legion
Hva hadde USA her å gjøre? Bare tilstedeværelsen burde føre til spørsmål.

Etter 50 år er presidentene og generalene døde. Ingen har blitt anklaget, stilt for retten eller straffet. Eneste lærdommen Vietnamkrigen har gitt oss er at noen har løyet og sluppet fra det. Er det mulig at USA kan ha løyet om 9/11?

David Ray har vist oss hvorfor 9/11 fortsatt er en åpen sak. Griffin, som er teolog, har forsket på 9/11 siden begynnelsen og har skrevet et titalls bøker om emnet. På sin akademiske, saklige og nøkterne måte har han dokumentert hvorfor den offisielle 9/11-rapporten ikke holder mål i boken ”The 9/11 Commission Report: Omissions And Distortions” (utelatelser og forvrengninger) fra 2004.

David Ray Griffin hevder at USA forsvarsminister (Donald Rumsfeld) og visepresident (Dick Cheney) stod bak.

Medlemmene av ”9/11 Truth”-bevegelsen ønsker en ny etterforskning som ikke etterlater åpne spørsmål. De ønsker å følge prosedyrer som forventes i enhver god prosess, prosedyrer som de hevder 9/11-kommisjonen har direkte motarbeidet. De stiller bl.a. følgende krav til en ny kommisjon og begrunner hvorfor: 

 • • En ny kommisjon må være uavhengig enhver administrasjon. Den gamle kommisjonen ser de på som Bush-administrasjonens verktøy for å frikjenne den samme administrasjonen for enhver kriminell handling.
 • • En ny kommisjon må gjøres troverdig ved å inkludere kjente skeptiske akademikere i kommisjonen. Den gamle kommisjonen slapp ikke til orde skeptiske eller kritiske røster.
 • • Kommisjonen må bli en del av rettsvesenet slik at den kan ta opp bevis og gjøre vitnemål gyldige i en juridisk prosess. Den gamle kommisjonen hadde ingen rettslig myndighet.
 • • Det må kreves at alle vitner under ed. Dette var ikke nødvendig under den gamle kommisjonen, dermed har mange vitnesbyrd mistet sin vekt og er ubrukelig i eventuell rettssak.
 • • Kommisjonen må få adgang til å stevne vitner, arrestere dem og bringe dem inn til avhør om nødvendig. Den gamle kommisjonen hentet ikke inn viktige vitner dersom de ikke selv ville vitne.
 • • Presidenten må frita vitner fra sin profesjonelle taushetsplikt der dette kan være et problem. Alle må kunne fortelle det de vet uten å risikere rettslig forfølgelse og erstatningskrav.
 • • Det må gis adgang til å bruke løgndetektor for å få bekreftet vitnemål. Dette ble ikke brukt av den gamle kommisjonen.
 • • Alle vitner må få uttale seg fritt uten noen ”minder” tilstede, men gjerne sammen med egen representant eller advokat. Den gamle kommisjonen brukte offentlig utnevnte personer (”minders”) som ble opplevd som svært trakasserende og hemmende for vitner. Mange følte seg presset til å trekke kontroversielle uttalelser.
 • • Det må loves straffefrihet for alle mindre kriminelle handlinger dersom det kan vitnes mot bakmenn. Den gamle kommisjonen hadde ingen slike løfter.
 • • Alle omdiskuterte emner må behandles seriøst uten å etterlate tvil eller åpne spørsmål. Den gamle kommisjonen etterlot seg utvilsomt flere åpne spørsmål og utelot også kontroversielle vitnesbyrd fra rapporten.
 • • Vitner som risikerer å bli trakassert eller miste jobben på grunn av det de vitner det, må få varslerbeskyttelse. Den gamle kommisjonen hadde ingen beskyttelse av vitner, det motsatte kan se ut til å ha vært tilfelle.
 • • Trygge kanaler for informasjon og tips må etableres, og tips må følges opp seriøst. Den gamle kommisjonen fulgte i liten grad opp viktige tips.
 • • En ny kommisjon må få nok ressurser til å gjøre sin jobb profesjonelt og godt. Den gamle kommisjonen skal ha hatt et relativt beskjedent budsjett sammenlignet med kommisjoner etter andre store ulykker.

Man kan kritisere konspirasjonsteoretikerne for mye rart, men punktene nevnt her er i hvert fall uttrykk for god rettspraksis, de er legitime å kreve av enhver kommisjon i ethvert land. Likevel ser det ut som at ingen vil åpne denne døren. Ingen krever en ny kommisjon basert på ønskene til ”9/11 Truth”-bevegelsen. Ingen norske medier stiller engang spørsmål ved noe av det som skjedde denne tragiske dagen. 

20 år har gått siden hendelsene som ga USA legitimitet til to kriger. 

Om 50 år er allting glemt. 

Reidar Kaarbø

forfatter av boken ”20 år etter 11. september 2001”

Forsidebilde: Meghan Griffin

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Nedstengningtiltakene hadde ingen effekt.

Florida uten slike tiltak kommer bedre ut enn tilsvarende som stengte ned.

Forrige innlegg

Demokratiet som forsvant:

Forklaringene til helsetoppene om korona-politikken hemmeligstemples.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.