POSTED IN Løgner, Propaganda

Når løgnen blir den viktigste metoden:

En studie i dobbeltmoral og hykleri.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Onkel Sam sitt dobbeltsyn

Hykleriet og dobbeltmoralen til USA er ikke bare komisk, den setter vår verden i stor fare. Vesten aksepterer ukritisk alt som kommer fra USA. Resultatet er at også vi blir fanget i USAs spill der løgn fremstilles som sannhet og sannhet som løgn.

To drap

Mars 2018 ble Sergej Skripal utsatt for et mislykket drapsforsøk i England. Vladimir Putin ble mistenkt for å stå bak. Vesten fordømte Russland unisont, 153 russiske diplomater ble sendt hjem, en av dem fra Norge, og diverse sanksjoner ble innført.

Sergej Skripal

Innlegget er hentet fra HvaMenerPartiene

Oktober 2018 ble Jamal Khashoggi brutalt henrettet i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul av en kommandogruppe på fem fra Saudi-Arabia. Kronprinsen i Saudi-Arabia ble mistenkt å stå bak. Reaksjonene uteble fra vestlige land, ingen diplomater ble utvist, ingen sanksjoner gjennomført, og våpeneksporten fra USA fortsatte som vanlig.

Forskjellen i reaksjon på de to hendelsene er så påfallende at man må anta drapsforsøket på Skripal var en falsk hendelse designet av MI6 og CIA for å få et påskudd til å trekke ned Russland.

To røde streker

Da sovjetiske skip var på vei til Cuba med atomraketter i 1962 sa Kennedy at «dette var en rød strek som ikke måtte krysses», det ville medføre en eksistensiell trussel for USA. Det ble nesten krig av det. To store statsmenn snakket sammen i hemmelighet, og skipene snudde. Til gjengjeld fjernet USA atomvåpnene de allerede hadde utplassert i Tyrkia rett utenfor Sovjetunionens stuedør. Det var utenkelig at noen av partene skulle bryte denne muntlige avtalen.

Så gikk Sovjetunionen i oppløsning, og NATO lovet dyrt og hellig å ikke ekspandere østover. Løftet ble i løpet av noen år erstattet av USAs offensive planer om å utvide NATO østover, til tross for at flere vestlige ledere kalte utvidelse for galskap og sa det ville føre til krig. Putin sa rett ut i 2008: Å utvide NATO til Ukraina ville innebære en eksistensiell trussel for Russland, det var en rød linje som ikke måtte krysses.

Men amerikanerne vendte det døve øret til. I ettertid vet vi hvordan det gikk. Nå pågår en proxy krig mellom Russland og USA i Ukraina med formål å svekke Russland, få skiftet ut regimet, dele opp landet mellom USA, UK og EU og sørge for at Russland aldri mer blir en stormakt.

To folkemord

Muammar Gaddafi

I 2011 ble Muammar Gaddafi mistenkt for å skulle sette i verk et folkemord «på linje med Rwanda» i Libya. USA fikk med seg Norge og andre allierte og bombet Libya. I tillegg drepte de Gaddafi og forsynte seg med 10 milliarder dollar av Libyas gullbeholdning, Norge sin deltakelse i krig ble avgjort over telefon i løpet av en helg, uten grundig politisk behandling, uten bred debatt i media, og uten å dobbeltsjekke at anklagene beviselig var riktige. I ettertid vet vi at ryktene var falske, satt ut av USA gjennom Al Jazeera i Qatar og via Gaddafis opposisjon. Målet var å hindre en ny gullbasert afrikansk valuta som skulle erstatte dollaren, å ta livet av Gaddafi og å permanent destabilisere den fremste velferdsstaten i Afrika.

7. oktober 2023 ble Israel utsatt for en målrettet aksjon fra motstandsbevegelsen Hamas. Israel besvarte aksjonen med massiv bombing på Gaza av boliger, sykehus, skoler, universiteter og infrastruktur og sørget også for at forsyninger av strøm, mat og vann stoppet opp, at hjelpesendinger blir trenert og hjelpearbeidet sabotert slik at folk i dag sulter i hjel. Israel vil gjøre Gaza ubeboelig og jage vekk de palestinske «skadedyrene» som de har undertrykket i årtier, for å ta over de lukrative områdene på Gaza og ressursene i havet utenfor. Israels uproporsjonale handlinger gjør at det brukes ord som massedrap, krigsforbrytelser og mulig folkemord.

I motsetning til folkemordet i Libya, har USA ikke vist noen interesse i å stanse krigen på Gaza, men har bidratt med forsyninger av penger, våpen, ammunisjon og bomber til folkemordet Israel utfører, og har dermed gjort USA aktivt delaktig i folkemordet.

To ansvarlige

Da Houthiene begynte å lage problemer for skipstrafikken i Rødehavet, var Joe Biden krystallklar: Iran, som bidro med penger og våpen, var medansvarlig for ugjerningene, og måtte forvente å ta straffen.

USA har bidratt med penger og våpen i Israels folkemord på Gaza, i strid med USAs egne lover, og er derfor medansvarlig og må ta straffen for ugjerningen, ifølge Joe Biden.

5. april 2024 kom USA med en ny kunngjøring på NRK: Kinesiske bedrifter kan vente seg «betydelige konsekvenser» hvis de bidrar med materiell til Russlands krigføring i Ukraina. Frekkheten kjenner ingen grenser, for dette sier landet som bidrar med materiell til Israels krigføring på Gaza og som med en telefonsamtale kunne fått slutt på folkemordet for et halvt år siden.

Vestlig moral sier at bare USA/Nato kan eksportere våpen til andre land.

To kriger

USAs krig mot Irak i 2003 var en forbrytelse fordi den var basert på egenproduserte falske bevis og manglet gyldig grunn. Rundt en million irakere mistet livet i denne krigen.

Russlands krig mot Ukraina ble fremprovosert av USAs løftebrudd ved å utvide NATO østover til Ukraina, og av regimeskiftet som USA finansierte og regisserte i Ukraina der russer-fiendtlige krefter basert på nazi-ideologi i ryggen kuppet makten. Det er liten tvil om at USA har hatt en finger med i spillet i hele Ukraina-konflikten som endte i en proxy krig mellom Russland og USA på bakken i Ukraina. Det var selvfølgelig også en strek i regningen for USA at Russland annekterte Krim slik at russerne fortsatt kunne ha en base for Svartehavsflåten.

I motsetning til USAs krig mot Irak, er det altså grunner til å si at Russlands krig mot Ukraina var fremprovosert av USA og svar på en eksistensiell trussel og derfor berettiget.

Disse to krigene ble møtt svært forskjellig fra Vesten. Den ene ble støttet og fikk deltakelse av vestlige styrker, den andre ble fordømt og ble motarbeidet av vestlige land.

Det ville vært dramatisk provoserende for USA dersom noe land hadde begynt å sende penger, våpen og bomber til Irak for å hjelpe dem å bekjempe amerikanernes ulovlige invasjon. På samme vis ville det vært provoserende både for Israel og USA om vestlige land hadde sendt penger, våpen og bomber til palestinerne på Gaza for aktivt å bidra til å slå tilbake Israel sitt folkemord og jage Israelske styrker ut av Gaza.

To typer despoter

USA har intervenert i en bråte land siden siste verdenskrig. Noen steder har de avsatt folkelige regimer og drept dets ledere, andre steder har de avsatt despotiske regimer og drept despoten, alt etter USAs interesser der og da. Alle steder har de innsatt sine egne USA-vennlige styrer.

Hvor har det blitt av de despotene som USA ikke tok livet av? De har fått asyl i USA, det største fristedet i verden for despoter, terrorister, torturister, avsatte politiske mordere, folkefiendtlige generaler og så videre. De har det til felles at de er venner av USA, har handlet på vegne av USA, har torturert og drept for USA, betalt av USA, og mange av dem er trent opp av USA i USA.

For USA er sannheten som en gummistrikk som kan bøyes slik det passer USAs interesser.

To versjoner av sannheten

Enhver løgn kan fremstilles som om den var sannhet. Det gjelder spesielt når man trenger en «legitim grunn» til å føre krig. Eksemplene er mange, her skal jeg bare ta ett: Krigen i Afghanistan skjedde ikke på grunn av 9/11 slik vi har hørt, men fordi Taliban etter 1998 satte kjepper i hjulene for den Trans-Afghanske gassrørledningen som bl.a. Enron og Unocal (senere kjøpt opp av Chevron) trengte å få bygget for å frakte gassen ned til Det indiske hav. Selskapene og landene rundt Afghanistan så ordrer for milliarder forsvinne ut vinduet, de laget derfor en konspirasjon under navnet Anti-Taliban med formål å bli kvitt Taliban. Utplassering av tropper både fra USA og fra nabolandene fant sted før 9/11, noen allerede i 2000 før presidentvalget, ifølge ulike kilder.

Uten 9/11 ville denne krigen trolig hatt nøyaktig samme forløp, men da som ulovlig angrepskrig som ville gitt USA problemer med opinionen både ute og hjemme. 9/11 ga USA «legitimitet» til å gjøre hva de ville.

USA ønsket å tone ned rørledningen som direkte årsak til krigen for ikke å svekke den offisielle begrunnelsen at 9/11 skulle være årsaken. I oppsummeringen etter 20 års krig, hadde URIX en artikkel der ordene «olje», «gass» og «rørledning» ble utelatt. Norske mediers lydighet til USA er bemerkelsesverdig.

To demokratier

USA liker å fremstille seg som et gudgitt demokrati, og Russland som et terrorvelde med total kontroll over folkemeningen. Dette er jo en sannhet med modifikasjoner. USAs president har utført regulrett valgkupp (2000, 2004), vi har sett skitne kampanjer (mot Bernie Sanders i 2016) og rene henrettelser som mordet på John F. Kennedy for å nevne noe. Det var visst en Rockefeller som sa en gang: «Jeg er for demokrati så lenge JEG får bestemme hvem som skal bli nominert.»

I Russland ser vi en strengere kontroll med media og hvem som får stille til valg, og nylig så vi at Navalnyj døde beleilig foran siste presidentvalg. Det må føyes til at han var trolig amerikansk agent og finansiert av USA, noe reaksjonene i etterkant vitner om. G7-landene hedret hans minne med 1 minutts stillhet, mens de ikke har funnet å kunne ofre et minutt på 33.000 drepte palestinere. Hvilket av disse landene som er mest «demokratisk» eller best å bo i, kan det være uenighet om.

To syn på verden

Våre sentrale politikere, etterretningsfolk, utenriksredaktører, og forsvarsledelsen kjenner meget godt til den dobbeltheten som er omtalt i avsnittene ovenfor. Likevel velger de å handle som om bare en side er riktig, og de planlegger Norges nyheter, investeringer, diplomati og strategi ut fra EN side av saken.

USA har siden andre verdenskrig fremstått som en djevelsk makt som har stått bak krig, bombing, drap, regimeskifter, sabotasjer, hemmelige operasjoner og løgn uten sidestykke. Positivt er det at vi her i Vesten fortsatt har lov til å debattere det som skjer åpent, i hvert fall i alternative medier, mens alle andre åpne debattforumer er blitt stengt eller underlagt sterk kontroll.

Heldigvis for USA er det ingen som stiller spørsmål ved hvordan det er mulig å samarbeide med et destruktivt regime som ikke tåler dagens lys. Det motsatte skjer, vestlige politikere legger seg på rygg og spriker med beina for USA. De ser ingen fare i løgn og bedrag.

Redaksjonen har lag til bilder m/tekst

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Takk for denne presise beskrivelsen av virkeligheten.

  Selv om det er tragedie som beskrives hele veien, gjør det godt med bekreftelse på egne observasjoner.
  Det store mysteriet og frustrasjonen er, hvorfor er det så vanskelig for flertallet å se dette like klart som det er beskrevet i denne artikkelen? Alt ligger jo oppe i dagen for alle å kunne se.

  Forførelsen ligger tydeligvis i den, som regel enkle og fantasiløse fortellingen som serveres i forkant av det planlagte lovbruddet. Når den ligger på bordet først, så virker det som om flertallet aksepterer hva som enn måtte komme i etterkant, uten å stille flere spørsmål.

  Tenker tilbake på oppvåkningen jeg fikk i 1990. Etter første sjokk over den «grusomme» Saddam Hussein. Et førsteinntrykk som jeg kjøpte uten å tenke så mye mer over det.

  Men så fikk jeg se et tv-innslag med en ung jente, Nayirah, som fortalte om grusomhetene som Irakiske soldater skulle ha gjort på sykehuset i Kuwait.
  Da slo det meg med 100% sikkerhet, «hun sitter rett og slett og juger»! Jeg så det helt klart på henne at hun ikke snakket sant. Hele auraen hennes utsrålte at dette var blank løgn.

  Det var for meg den første smak på oppskriften som brukes.

  Intet er nytt under solen!

  Svar
 • Johannes E. Åtta Førtifira
  14 april 2024 21:47

  Her passer det enda bedre å poste dette:
  Zionist-statens løgner om 7. oktober 2023:
  De er formidlet av NRK igjen og igjen.
  I likhet med alle de andre zinonisteide eller zionistkontrollerte massemediene i de vestlige land.
  Til og med FN’s gen.sekretær synest han må repetere dem gang på gang.

  Videoen NaZionistene ønsker du IKKE skal se:
  The One Video Israel REALLY Doesn’t Want You To See
  thetruthseeker.co.uk/?p=285366

  youtu.be/-mxfnya3ZRc

  View on Bitchute: bitchute.com/video/YdxyCTcqVd6h/

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Langsomt går det opp for noen i vest:

Kolonitiden er over, vestens hegemoni forsvinner og en ny verden vokser frem.

Forrige innlegg

Er det mye støtte for hæren blant folket i Israel?

Støtter 90 % av israelske jøder folkemord?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.