POSTED IN Helse

Når kvakksalveri styrer helsepolitikken:

Masker har ingen effekt.

0
Print Friendly, PDF & Email

Ny forskning om masker og koronavirus.

Av Tanja Barth, Professor, Universitetet i Bergen.

En dansk forskergruppe ved Københavns Universitet har nå publisert resultater fra en stor undersøkelse av effekten av å bruke maske for å begrense koronasmitte. 6024 personer ble delt i to grupper ved tilfeldig utvalg, og den ene halvparten skulle bruke masker i en måned når de var sammen med andre mennesker utenfor hjemmet, mens den andre halvparten ikke skulle bruke masker. Hypotesen var at andelen smittede ville reduseres med minst 50 % ved bruk av maske.
___________________________________________________________
Innlegget er hentet fra steigan.no
___________________________________________________________

Resultatet av studien viser derimot ingen statistisk signifikant forskjell mellom gruppene, siden det var omtrent like mange som ble smittet med og uten maske. Studien konkluderer derfor at det å bruke maske ikke reduserer risiko for smitte i målbar grad. Studien er publisert 18. november i et anerkjent fagfellevurdert medisinsk tidsskrift, Annals of Internal Medicine, og er åpent tilgjengelig på nett. Studien bekrefter tidligere forskning som viser at masker ikke beskytter mot virus.

Dette kan forklares ut fra to forhold: Viruspariklene er så små at de lett kan gå gjennom porene i masken, og åpningene på kantene mellom maske og ansikt er så store at mye av luftstrømmen vil gå utenom stoffet uansett. Disse forholdene rundt maskebruk er grundig diskutert på nettstedet til AAPS – Association of American Physicans and Surgeons – Mask Facts. Den etablerte forskningen rundt temaet om masker og virus var også grunnlaget for at hverken WHO eller FHI anbefalte bruk av masker som smittevernstiltak frem til i sommer. Endringen av anbefalingene kom ikke på grunn av ny forskning, men var en ren politisk vurdering.

Studien diskuterer også hvorvidt bruk av masker vil kunne redusere smitteoverføring fra smittede personer uten symptomer, og påpeker at observasjonene ikke gir grunnlag for å konkludere om dette. Det er dermed fortsatt usikkerhet rundt bruk av maske for å begrense overføring av virus fra smittede personer, men betraktningene rundt størrelsen på viruspartiklene og tendensene til at store deler av luftstrømmene går utenom masken gjør at det er lite sannsynlig at masker stopper koronasmitte fra en syk person.   

Jeg har ikke sett den nye studien omtalt i norsk eller internasjonal «mainstream media»  – det nærmeste er en artikkel på Reuters 18. november som primært omtaler eventuell reduksjon av smitte fra syke personer

I høst har det vært mye fokus på masker, og utviklingen har gått fra anbefaling til påbud, og her i Bergen har det etter hvert kommet en trussel om straff med bot på 2000 kr. for å ikke gå med maske på kollektivtrafikk og kjøpesenter i rushtiden. Formuleringen på dette punktet ble til og med nylig innskjerpet for at politiet lettere skal kunne håndheve forskriften.

Vil den nyeste forskningen føre til at disse reglene endres? Det ser dessverre tvilsomt ut, siden det er gått politisk prestisje i saken. Nå er budskapet at skal vi stole på politikerne sin vurdering av smittevern, heller enn å følge med selv og gjøre egne vurderinger. For eksempel fikk NRK sin programleder Fredrik Solvang streng beskjed av helseminister Bent Høie om ikke å «reise tvil» da han tok opp det manglende vitenskapelige grunnlaget for å bruk av masker som tema i programmet «Debatten» 27. oktober. Propagandatrykket i det offentlige rom og mediene, og kravet om at «nå må folk være lydige», skal altså overskygge en forskningsbasert debatt.

En oversikt i BT viser at ingen i Bergen er registret smittet på kollektivtransport eller kjøpesenter siste fire ukene frem til 19. november.

Så nå har vi altså en situasjon hvor politiet kan straffe folk for ikke å følge et påbud laget uten faglig grunnlag, og dessuten anvendt på en situasjon hvor det er minimal risiko? Kan vi akseptere dette og fortsatt regne Norge som et moderne, demokratisk samfunn, eller er det overtro og kvakksalveri som får fritt spillerom? Som mangeårig forsker synes jeg dette er en falitterklæring for det opplyste samfunnet.

Knut Lindtner har lagt til noen bilder

Forsidebilde: Atoms

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Politikus:

NAV-saken er EØS-skandalen.

Forrige innlegg

Psykiatrien brukes nå.

For å stanse kritiske stemmer.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.