POSTED IN Endring av politikken, Virkelighetsforståelse

Når kjønnsforvirringen blir total:

Mor og far eksisterer ikke lenger.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Skal betegnelsene mor/far og kvinne/mann ut av lovverket?

Av Ingjerd Skagestad, psykologspesialist og Øyvind Andresen, skribent og pensjonert lektor. Først publisert i Argument Agder. Illustrasjon: T. Vestaas.

Det foreligger et forslag til ny barnelov som vil fjerne betegnelsene mor/far og kvinne/mann i loven. Det skal ikke lenger hete «kvinner som føder», men «den som føder» som da er barnets mor. Og den som føder, skal hete fødeforeldren, og den som ikke føder, skal hete den andre foreldren. Slik blir alt kjønnsnøytralt. 
_____________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Øyvind Andresens blogg
_____________________________________________________________________________ 

I 2018 ble det oppnevnt et lovutvalg til å revidere barneloven. Utvalget la i desember 2020 fram sin utredning og forslag til ny lov om barn og foreldre ( NOU 2020: 14 Ny barnelov — Til barnets beste) med en høringsfrist 1. mai i år.

Barnelovutvalget hadde som mandat å tilpasse barneloven til en endret definisjon av kjønn. Bakgrunnen er at loven om selvvalgt juridisk kjønn, ble vedtatt 2016. Da ble kjønn omdefinert fra å betegne en biologisk realitet til å bety et individuelt valg av identitet. Lovendringen har vist seg å få konsekvenser for den juridiske reguleringen av forholdet mellom barn og foreldre.

Tett på lovendringen av 2016 fulgte en liberalisering av bioteknologiloven. De to lovendringene har ført til at nye familiekonstellasjoner må reguleres i lovverket. Innspill til barnelovutvalget kommer fra blant annet foreningen FRI og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Reproduksjonsteknologien utfordrer forståelsen av begrepet forelder og krever følgelig et nytt språk, og derfor trenger vi en ny terminologi for å beskrive forholdet mellom barn og foreldre, slår utvalget fast. (kap 9). De skriver:

«Utvalgets primære standpunkt er at barnelovens terminologi bør være kjønnsnøytral, og at loven ikke lenger gjør bruk av ordene «mor», «far» og «medmor» og heller ikke bruker ordene «kvinne» og «mann»».

Barnelovutvalget mener at det er viktig at «alle» kan kjenne seg igjen i ord og uttrykk i loven, men har ikke klart å finne passende erstatning for mor, far, kvinne og mann. Ett foreløpig forslag er «fødeforelderen» og «den andre forelderen». Barnelovutvalget er klare på at et nytt språk er påkrevd, og anbefaler at ny terminologi som skal betegne forholdet mellom foreldre og barn, bør gjennom en «brukertesting».

Bare et menneske med vagina, eggstokker og livmor kan føde barn. Vi kalle gjerne slike for kvinner og når de har født barn kaller vi dem mødre.

Barnelovutvalget mener at det også er påkrevd å fjerne «kvinnen som føder» fra lovteksten. «Når det nå er mulig å skifte juridisk kjønn, ser utvalgets flertall ikke gode begrunnelser for at bestemmelsen skal begrenses til kun å omtale kvinner».

Utvalget viser til lovendringer foretatt i Sverige for å understreke poenget med kjønnsnøytral betegnelse på foreldre. De skriver:

«Ved lovendring 1. januar 2019 ble den svenske föräldrabalken endret slik at det nå er særskilte regler om etablering av foreldreskap i tilfeller der en person har endret sitt juridiske kjønn. Endringene i loven innebærer at en mann som føder et barn, skal anses som far, mens en kvinne som har bidratt til befruktning med sine sædceller, skal anses som mor.»

Med dette eksempelet karakteriserer utvalget ordlyden «Kvinnen som føder» som begrensende.

Vi synes det er betenkelig at lovverket brukes til å omdefinere grunnleggende begreper som mann/kvinne, mor/far, foreldre/barn – og i neste omgang gutt/jente. Lover virker normative: Brukes den nye terminologien i barneloven, kan det smitte over på andre lover og forskrifter og andre deler av samfunnet.

Ønsker vi denne utviklingen? Skal det usynliggjøres at det er kvinner som føder? Er det etisk forsvarlig å skyve sårbare grupper og enkeltindividers personlige savn og sorg foran seg som begrunnelse for å gjøre unnfangelse og fødsel til en teknologisk og juridisk transaksjon?

Det kan få store og uante konsekvenser å akseptere flytende kjønnsgrenser for hvordan vi organiserer hele samfunnet vårt. Vi repekterer transpersoners rettigheter, men dette skal ikke sette en strek over kvinners langvarige kamp for sine rettigheter og frigjøring.

Kilder:

NOU 2020: 14 Ny barnelov — Til barnets beste

Gro Finne: «Når KVINNEN blir DEN», Friheten nr. 3/2021

Knut Lindtner har lagt til bilde m/tekst.

Forsidebilde: Edward Cisneros

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Fornektelsen av naturen har nådd perversitetens yttergrenser!

  Jeg foreslå følgende eksempler på endringer i ordbruk bare for å vise hvor gale vi er:
  Mor – fødeforelder
  Morsdagen – fødeforelderdagen
  Morkake – fødeforelderkake
  Livmor – livfødeforelder
  Morsom – fødeforeldersom
  Morbid – fødeforelderbid
  Humor – detfødeforelder (‘hu’ er som kjent henvisning til kjønn)
  Morfar – fødeforelderdenandreforelder

  Jeg ler mens gråten tar meg.
  Dette idiotiet er det ikke mulig å argumentere mot, da disse menneskene er hinsides fornuft. Det eneste språket de forstår er ren rå maktbruk. Når kommer opprøret?

  Svar
  • ‘ Den andre hemmeligheten, som er nødvendig for at vårt styre skal ha hell med seg, består i til en slik grad å mangfoldiggjøre feil, vaner, lidenskaper og skikk og bruk i landet, at ingen lenger orker å tenke klart i det kaoset som oppstår – og derfor vil menneskene ikke lenger kunne forstå hverandre…
   Vi har forvirret og fordervet den oppvoksende slekt av de fremmede ved å oppdra dem i prinsipper og teorier som vi vet er falske, men som vi selv har innpodet i dem. Uten å egentlig å forandre eksisterende lover, men bare ved rett og slett å dreie dem og g dem en ny fortolkning, som ikke var de opprinnelige lovgivers mening, har vi oppnådd ualminnelige nyttige resultater… ‘

   (Fra Sions Vises Protokoller )

   Svar
 • Johnny Larsen
  14 februar 2021 19:34

  Dette er det glade vanvidd. Det å lage et kjønnsnøytralt samfunn er jo direkte krenkende mot alle. Skal man ha likestilling mellom kjønnene må man først akseptere at det er forskjell på kvinne og mann.

  Svar
  • Ja; samtidig gjør det jo ikke noe om man oppløser noe av de (kulturelle) forestillingene om kjønn og seksualitet, og roller vi er opplært i. De har ofte fungert negativt i forhold til mann/kvinne og fruktbar kjærlighet.
   Det er institualiseringen, og skemaene, vi bør kvitte oss med.
   Kjærlighet er kjærlighet; og den er genuin og individuell.
   Vi bør ikke politisere den, hverken i den ene eller andre retningen.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Navalny-saken og politisk undertrykkelse:

Den har vært verre i Nato-området det siste året.

Forrige innlegg

En avgjørelse må snart tas:

Velger Filippinene Kina eller USA?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.