POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Når får vi det samme Norge?

Sveits stanser alle vaksiner mot Covid.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det er den samme utviklingen i en rekke land nå. Noen er tidligere ute enn andre, men det vil skje over hele fjøla. Covid-vaksinene skal ikke lenger anbefales. Så kan en spørre seg om årsaken. Finnes ikke «Long-Covid» som en bruker som forklaring på overdødeligheten i etterkant av vaksineringen, slik at vaksiner er unødvendige. Eller er det kanskje motsatt at det er vaksinene som er årsaken til overdødeligheten.

Overdødeligheten er det ingen som nekter for. Problemet er hvordan en skal forklare eller bortforklare overdødeligheten i en rekke gjennomvaksinerte land.

Knut Lindtner
Redaktør

Switzerland not recommending COVID-19 vaccine, including for high-risk individualsSwitzerland Stops Recommending Vax – Even For High-Risk Patients og Switzerland No Longer Recommends COVID-19 Vaccination: Here’s Why.

Som dr. Campbell sier: Britene suler nå opp og anbefaler bare vaksinering for de over 75-år (!)

Dette innlegget ble funnet hos Snaphanen.

Forsidebilde: Tim Trad

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Freeeedooom
  12 april 2023 7:52

  Med skrullinger som Preben «Brenn Putin» Aavitsland og Espen «Skræmmer’n» Nakstad, da er det liten sjanse for at forgiftningen av det norske folk stopper med det første.

  Hadde det ellers vært mulig å ta vekk «text-transform: capitalize;» fra tekstboksen her? Det er litt slitsomt at hver bokstav i setningen blir uppercase. Hvis man bare vil ha første bokstav i setningen i UpperCase, da kan man gjøre noe slikt: https://stackoverflow.com/questions/5577364/make-the-first-character-uppercase-in-css

  Svar
 • Skulle gjerne sett studie på at vaksinen er så bra for de over 75 eller er det ikke så farlig med dem?

  Svar
 • Northern Light.
  12 april 2023 20:00

  Piggproteiner akkumuleres i hjernen og forårsaker infarkter, blødninger, betennelser. Pfizer & Moderna covid-vaksiner forårsaker alvorlige nevrologiske skader.

  Av Dr. William Makis.
  En ny artikkel fra Tyskland publisert 5 april 2023 beviser at piggproteinet akkumuleres i hjernen og forårsaker død av hjerneceller.

  Hovedfunnene:
  «Våre resultater avslørte akkumulering av piggproteinet i hodeskallemargen, hjernehinnene og hjernevevet». «Injeksjonen av piggproteinet alene forårsaket celledød i hjernen, og fremhever en direkte effekt på hjernevev». «vi observerte tilstedeværelsen av piggprotein i hodeskallen til avdøde lenge etter deres covid-infeksjon, noe som tyder på at piggproteinets lange levetid kan bidra til langsiktige nevrologiske symptomer».

  Spike proteinskade:
  Av alle covid-proteinene ble bare piggproteinet påvist i hjernen. «Det antyder at piggproteinet kan ha lang levetid i kroppen. Denne oppfatningen støttes av observasjonen av at piggprotein kan påvises på pasientens immunceller mer enn et år etter smitte – en nylig preprint rapport tyder på at piggproteinet vedvarer i plasmaprøver opptil 12 måneder etter diagnosen.

  «Injeksjon av piggprotein forårsaker et bredt spekter av endringer i hodeskallemargen, hjernehinnene og hjernen, inkludert proteiner relatert til koronavirussykdom og koagulasjons-kaskader(sic), på nøytrofiler (en viktig komponent i immunforsvaret)-degranulering, NET-dannelse og PI3K-AKT-signalveier, som demonstrerer immuno-genisiteten (vaksiners evne til å stimulere det adaptive immunforsvar til å produsere antistoffer og antigenspesifikke T-cellesvar), av SARS-CoV-2 spikeprotein».

  Hjernebetennelse.
  «Vår molekylære analyse antyder aktivering av immunrespons i hodeskalle-hjernehinne-hjerne-aksen, En økning av aktiviteten til nøytrofiler som ligner på det som er rapportert i luftveiene». «I hodeskallemargen fungerer virale proteiner som en inflammatorisk stimulans som fører til en immunrespons i hjernen».

  «I hjernehinnene er en oppregulering av proteiner involvert i nøytrofil-degranulering», en betydelig konsekvens av den inflammatoriske tilstanden. «Proteiner relatert til nevrodegenerasjon og skade på blod-hjerne-barrieren, var de mest fremtredende molekylene med en reguleringsforstyrrelse i hjernen». «Piggprotein fører til aktivering av RHOA, som utløser forstyrrelse av blod-hjerne-barrieren».

  Blodpropp, mini-slag og hjerneblødninger.
  «Forstyrrelser i styring av komplement- og koagulasjon ble oppdaget i både hodeskallemargen og hjernen. Dette kan forklare at til covid-pasienter utvikler miniinfarkter i hjerneparenkymet og vår observasjon av et økt nivå av mikroblødninger hos covid-pasienter, som potensielt kan bidra til den observerte hjerneskaden hos covid-pasientene i akutte eller kroniske stadier».

  Spike protein og nevrologiske sykdommer.
  «Vi identifiserte flere kandidat-proteiner uten å ha ha forbindelse med covid, spesielt de som tidligere var assosiert med nevrologiske sykdommer, spesielt lidelser som Parkinsons sykdom, Alzheimers sykdom og demens». «For ytterligere å finne konsekvensene av piggproteinspesifikke effekter i hjernevevet, utover den akutte inflammatoriske responsen identifiserte vi flere proteiner assosiert med nevrodegenerasjon som hadde forstyrrelser i styringen av dem». «Mitokondriell funksjon svekkes betydelig, oksidativt stress er rapportert, og langsiktige symptomer som kronisk tretthet».

  Svar
 • Northern Light.
  12 april 2023 20:01

  Hvordan Spike-protein kommer inn i hjernen.
  Del 2. «Våre data kan også antyde en mekanisme for virusets inntreden i sentralnervesystemet. I både laboratoriemus- og menneskelig vev med covid, finner vi piggprotein i SMC-ene (hodeskalle-hjernehinne-forbindelsen), som viruset eller viruskomponentene kan bruke til å gå fra hodeskallemargen til hjernehinnene og hjernevevet.

  «Virus kan ta andre veier for å nå hjernen. For eksempel kan viruset krysse cerebro-karsystemet for å nå hjernevevet eller bli fraktet dit av immunceller». «Virusoverført piggprotein som har kommet inn i hjernen som er funnet i noen tilfeller, har vært knyttet til en svekket blod-hjerne-barriere og har beveget seg langs luktnerven eller vagusnerven. Her foreslår vi et alternativt scenario der SARS-CoV-2 spike proteinet når først hodeskallemargen, og deretter hjernehinnene før den kommer inn i hjernevev». «Spike-induserte endringer i hodeskalle-hjenehinne-hjerne-aksen gir diagnostiske og terapeutiske muligheter, ettersom både hodeskallen og hjernehinnene er lettere tilgjengelig enn hjernevevet».

  Mine observasjoner av psykoser etter covid-vaksinasjon:
  Barn som ble skadet av Pfizer eller Moderna covid-19 mRNA-vaksiner oppviser,hallusinasjoner, selvskading, selvmordsforsøk og varig uførhet. Covid-vaksine- fremkalt psykose, det er påvist 13 tilfeller av psykose etter vaksine, manier og selvmordsforsøk, noe som er sjokkerende.

  Forfatters oppfatning.
  Dette er en ekstremt viktig artikkel fra Tyskland, vi vil aldri se denne typen forskning gjort i Canada. Denne artikkelen beviser at SARS-CoV2- og covid-mRNA-vaksine-spikeproteinet kommer inn i hodeskallemargen, hjernehinnene og hjernevevet. Piggproteinet forstyrrer blod-hjerne-barrieren.

  Piggproteinet alene forårsaker celledød i hjernen, det aktiverer komplement- og koagulasjon som fører til blodpropp, mini-infarkter og hjerneblødninger, det forårsaker betennelse og lokale endringer assosiert med nevro-degenerasjon, slik som demens, Alzheimers og Parkinsons sykdom.

  Jeg tror at nevrologisk skade er en av de største kategoriene av covid-mRNA-vaksineskader. Disse skadene er ekstremt vanlige, og vi har bare begynt å se langtidseffektene av piggprotein-akkumulering i hjernen.

  Ved siden av slag, aneurismer (utposninger på blodårer) og hjerneblødninger, syn og taleproblemer, alle slags lammelser og bevegelsesforstyrrelser, tror jeg at vi vil se en enorm økning i nevrodegenerative lidelser blant de covid-19 mRNA-vaksinerte, psykiske lidelser og en generell økt risiko for selvmord.

  Fra Kolozeg org, publisert 11 april 2023.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen. Dr. William Makis er lege og spesialist i radiologi, onkologi og immunologi.
  Oginalartikkel: Pfizer & Moderna COVID-19 mRNA Vaccines Cause Spike Protein To Accumulate In The Brain, Inducing Bleeds, Inflammation, Infarcts, Severe Neurological Injuries – Dr. William Makis.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Skal vi miste vår suverenitet?

WHO-traktaten: Tillegg og presiseringer

Forrige innlegg

Folkehelseinstituttets fagdirektør:

Putin må brennes langsomt.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.