POSTED IN Klima

Når faktasjekkere skal sjekke vitenskapen:

De støtter seg til forskning som bekrefter forutbestemt konklusjon.

0
Print Friendly, PDF & Email

Faktisk.no – myndighetenes klimaredskap -1

Av Ole Henrik Ellestad

Innlegget er hentet fra Klimarealistene

Folks opplevelse av en relativt normal vinter med mye snø stemmer dårlig med myndighetenes indoktrinering om menneskeskapte klimaendringer. Som myndighetens klimasupporter har Faktisk.no startet en retorisk vårkampanje, men dessverre uten faktabasert tyngde.

Det er mye floskler i norsk debatt. Grunnlovens §100 omtaler at det tillegges myndighetene et ansvar for å legge forholdene til rette for en opplysende samtale i viktige samfunnsspørsmål. Også nyere lovgivning promoterer større åpenhet og økt opplysning i politiske saker. Til tross for at klimaspørsmålet hevdes å være vår viktigste samfunnsutfordring anser ikke myndighetene det viktig nok til å oppfylle §100. Vi opplever stadig at informasjon unntas offentligheten, og grensen til ren indoktrinering er overskredet for flere tiår siden.

Meteorologisk institutts (MI) tidligere tendensiøse klimaartikler er nå fjernet fra web-sidene. MI fikk endog støtte fra KMD om hemmelighold av artiklene som, åpenbart også i deres egne øyne, er faglig uetterrettelige. Det ville svekke MIs høye tillit. Slik er det i et land som stadig smykker seg med tittelen å være ‘verdens beste land å bo i’. Utviklingen går feil vei.

En gallup til besvær

En gallup viser folks holdning til naturlig versus menneskeskapt påvirkning av klima. En fjerdedel av de spurte mente at naturlige variasjoner dominerte klimavariasjonene. I distriktene med mindre urban temperaturstigning (UHI), økte skepsisen til 36 %. Sammenlignet med en internasjonal gallup i 2019 har Norge størst andel skeptikere til tross for intens indoktrinering i skole, medier, organisasjoner, politikken og en rekke informasjonskampanjer. Skepsisen er sannsynligvis vesentlig høyere.

Etter den relativt normale, snørike vinteren i tråd med kjente naturlige variasjoner stiller folk seg mer tvilende til det menneskeskapte klimadogmet. Mange lurer og kjøper ikke propagandaen i kjølvannet av IPCCs villedende AR6-rapport og FN-systemets og politikernes eskalerende retorikk. Arbeidet med ny klimalov trenger en mediekampanje. Vi merker det på de velkjente institusjonsforskernes og medienes utspill eksempelvis henvisninger til det muligens kommende værfenomenet El Niño som spås voldsomme effekter uten at noen à priori kan beregne størrelsen på effektene med særlig presisjon. Paradoksalt nok er den temporært varme El Niño-fasen en gedigen ‘skorstein’ i det østre Stillehavet med avkjøling av kloden. Den kaldere La Niña-fasen med redusert utstråling medfører at kloden temporært ‘holder’ bedre på varmen (KN 120).

‘Faktisk.no’ kaster seg inn i vårkampanjen. I ‘verdens beste land å bo i’ har det i klimasaken etablert seg følgende ‘rettspraksis’. Myndighetenes løpegutter er ikke bare aktor og forsvarer, men opptrer nå også i rollen som tiltalt og velger selv hva skeptikerne mener og forklarer. Gjennom dette initiativet demonstrerer også mediene at den 4. statsmakt ikke arbeider for å analysere og eventuelt avsløre politikere og myndighetenes virksomhet, men har snudd seg mot og gransker ensidig det folket det skal tjene slik det ble uttrykt i en nettdebatt. De er finansiert av de dominerende medieeiere (NRK, TV2, Schibstedsgruppen Dagbladet og DN) med støtte også fra Fritt ord som ledes av tidligere debattredaktør i Aftenposten, Knut Olav Åmås. Se tidligere omtale i (KN 265 og KN 246).

Faktisk.no med uetterrettelig klimaoffensiv

Utgangspunktet for faktisk.no formuleres i en artikkel av Nicolai F. Delebekk og Sofie S Flem med pseudovitenskapelige utsagn: «Helt eksepsjonelle temperaturendringer som stiger over 20 ganger raskere enn oppvarmingen etter forrige istid. Den høyeste CO₂-mengden i atmosfæren på millioner av år. Måned etter måned med varmerekorder og havet bare stiger og stiger».

Det plukkes artikler uten at de veies opp mot vitenskapelige motforestillinger og helhetsbildet . Påstandene er tilbakevist i flere sammenhenger. Men det korteste svar er vel bare å henvise til at kloden har vært i mellomistidsdelen av den geologisk istid Pleistocene de siste 2.5 millioner år som er epoken det henvises til. Temperaturen er i den nederste fjerdedel av klodens temperaturregime, 7 C under de høyeste verdier da det var solid plantevekst og tilhørende dyreliv på kloden (Dinosaur-epoken). CO2-nivået er blant de aller laveste i klodens historie. Ingen historisk korrelasjon mellom CO2 ut over perioden 1980-2000. Tydeligere ‘kirsebærplukking’ finnes neppe. (Se også Bergsmarks kritikk 23.mai).

En av forfatterne her, S. Marcott, har feilaktig publisert bare marginale temperaturvariasjoner siste 10 000 år med en kraftig økning i moderne tid. Arbeidet bygget på bevisst manipulasjon av siste 150 års temperaturdata noe han selv har innrømmet. Men for faktisk.no er dette en kunnskapskilde å satse på.

Det andre utgangspunktet er: «‘Vitenskapen’ skal nå ha slått fast at det kun er én til en millioners sjanse for at klimaendringene ikke i hovedsak er menneskeskapte, og at det tror de (skeptikerne) rett og slett ikke på». De siteres også på at dette skal være ‘gullstandarden’ for påvirkning av klima».

Påfallende finnes mange heftelser for ‘gullstandarden’ ifølge en gjennomgang av Ross McKitrick, professoren som også avslørte Hockeykurven og IPCCs feilaktige attribusjonsmetodikk. Sentralt i manglene står mangelfull metodikk, det uakseptable, ekstreme modellscenario RCP8.5, fjerning av naturlige variasjoner (bl.a. ved ‘detrending’) og en rekke tilpasninger. I tillegg benyttes de to høyeste temperaturseriene, men ikke UAH som er en solid, åpen universitetsserie. Nå har også NOAA kommet med en revidert serie som faktisk ligger hakket lavere enn UAH-verdiene. «Det er ikke gull alt som glimrer» sa vikingene, kun for faktisk.no og IPCC.

Ledende forfatter, Benjamin Santer, var kapittelforfatter for fysikkgrunnlaget i IPCCs 1995-rapport (AR2). Han var sentral i å endre konklusjonen i rapporten i favør av større CO2-innflytelse enn involverte forskere tidligere hadde konkludert. Han hadde publisert ‘fingerprintet’ for den viktige ‘hot spot’. Det viste seg senere å være basert på en utvalgt, snever periode i temperaturserien. Med hele serien forsvant beviset (KN 337). Dette er slik Faktisk.no velger sine hovedkilder.

Konklusjon

Faktisk.no velger ofte for sine analyser ekstreme, tydelig falsifisere artikler innen IPCCs sfære. For skeptikere velger de utsagn fra mediedebattene selv om det finnes anerkjente vitenskapelige artikler bl.a. referert i NIPCC-rapporter på 2500 sider (2013/14) der endog pro et contra i forhold til IPCC-påstandene er omtalt.

Dermed kan de manøvrere mot den konklusjonen de ønsker (eksempler her og her) og behendig unngå sentrale kjernespørsmål som også IPCC dekker over (KN 300KN 311).

Redaksjonen har lagt til bilder1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 296 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Med andre briller:

Nyheter fra hele verden.

Previous Post

«Grønn politikk» kollapser.

Den voksende energikrisen fører til gjødselmangel som fører til matmangel.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.