POSTED IN Klima

Når en liter blir to:

Bløffen om biodrivstoff.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Nei, det ble ikke solgt 640 millioner liter biodrivstoff i Norge i fjor.

Av Jan Herdal

Nei, det ble ikke solgt 640 millioner liter biodrivstoff i Norge i fjor, slik NTB hevder. 38 prosent, eller 243 mill. liter er nemlig oppført som såkalt avansert biodrivstoff. Der teller ifølge Miljødirektoratet hver liter for to, uten at det nevnes i NTBs pressemelding.

Direktoratet skriver: «Dobbelttelling innebærer at en liter avansert biodrivstoff teller som to liter konvensjonelt biodrivstoff. Det vil si at et krav om 12 prosent biodrivstoff kan nås med 6 prosent avansert biodrivstoff.»

___________________________________________________________________________

Innlegget er hentet fra oljekrisa.no

___________________________________________________________________________

I virkeligheten ble det altså brukt bare vel 120 millioner liter «avansert» biodrivstoff i Norge i fjor. Faktisk totalmengde av biodrivstoff reduseres dermed til vel 520 mill. liter, og avansert biodrivstoff utgjør ca. 23 prosent av dette.

Eneste grunn til at biodrivstoff kalles avansert, er at det framstilles av rester og avfall. Produktet er det samme. Vanlig biodrivstoff er allerede avslørt som alt annet enn miljø- og klimavennlig, derfor er det viktig for myndighetene å bløffe på seg en størst mulig andel avansert biodrivstoff.

Uten at det egentlig betyr noe særlig.

(Foto: Creative Commons)

Biodrivstoff er ofte mer miljøbelastende i produksjon enn vanlig bildrivstoff. Det er lite forskjell i utslipp av forurensinger til luft. Når det gjelder klima, slipper hele prosessen stort sett ut like mye eller mer CO2. Brenn et tre, og det frigjør karbon. La det stå, og det lagrer karbonet.

Men FN kan åpenbart trylle, og har gjort et politisk vedtak om at biodrivstoff gir null CO2-utslipp.  Dermed kan regjeringen frekt og freidig påstå at biodrivstoff reduserte norske CO2-utslipp med 1,5 millioner tonn i fjor. Svindelen preger trolig såkalte klimaregnskap over hele Europa.

Den doble ironien er at menneskeskapt CO2 har bagatellmessig, om noen, innvirkning på klimaet.

Bjart Holtsmark

SSB-forskeren Bjart Holtsmark er en av dem som har satt søkelys på avstanden mellom fakta og politikk på området, og han fraråder å bruke norsk skog til produksjon av biodrivstoff. Rester og avfall har ingen mulighet for å dekke opp en betydelig del av behovet ved en oppskalering.

Biodrivstoff er bare dyrt, dårlig og miljøfiendtlig drivstoff. Dessuten importerer oljelandet Norge praktisk talt alt biodrivstoff. Mest fra Indonesia og USA, deretter fra Russland og Tyskland. Kortreist teller visst ikke når det gjelder olje.

Mesteparten av biodrivstoffet tvangsinnblandes i ordinært drivstoff. Det reduserer kjørelengden og øker literprisen. Fra 1. juli vil regjeringen innføre veibruksavgift på alt biodrivstoff. Målet er å øke andelen biodrivstoff til 40 prosent av totalen. Det vil skru opp pumpeprisen på bildrivstoff.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Folkehelseinstituttet:

Vi vil kun overføre anonyme data til OECD.

Forrige innlegg

Iran-sanksjonene:

De er også et problem for Kina.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.