POSTED IN Klima

Når en forlater vitenskapen:

Driver Meteorologisk Institutt nå klimaskremsel?

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Meteorologisk institutt med pseudovitenskap

Forfattet av Ole Henrik Ellestad.Meteorologisk institutts faglige renommé har falmet med deres uvitenskapelige klimarelaterte utspill. Manipulering med start og endepunkter i tidsserier, manglende historisk perspektiv og sviktende vitenskapelig integritet bringer fremstillingen over i pseudovitenskap.


____________________________________________________________________________________
Innlgget er hentet fra Klimarealistene
____________________________________________________________________________________

Meteorologisk institutt (DNMI) er ikke som før. Da kunne Leif Juster og andre spøke med «Mot normalt» og stor feilprosent i spådommene. Likevel hadde Instituttet høy troverdighet. Folk oppfattet at meteorologene gjorde sitt faglig beste og formidlet værmeldingen på en ærlig måte innen et meget komplekst fagområde med stor usikkerhet. Dagens værmelding utarbeides nok med samme innstilling og med bedre data og metoder.

Meteorologisk institutt med klimaagenda

Men dagens klimarelaterte kommentarer til værmeldingene og deres nettsider er ofte lite troverdige, og mye av deres øvrige klimainformasjon har svekket deres faglige posisjon kraftig blant dem som følger med. Departementet (KMD) som de er underlagt, og NRKs agendapregede klimaformidlere er sikkert fornøyd, i motsetning til folk som ønsker korrekt informasjon. Stadig oftere skinner det igjennom en streben etter å forklare varme og kritiske værhendelser som del av menneskeskapt klimapåvirkning, men det er ikke i tråd med vitenskapen innen ekstremvær som har store bidrag av kaos og ukjente mekanismer.

white and red no smoking sign
Er temperaturen normale svingninger over tid eller er vi kommet til et vendepunkt?

Det blir faglig sett uholdbart når DNMIs egne ekstremvær-statistikker for Norge siden 1994 ikke viser økende tendens, snarere en svak nedgang (KN 293). Sommerens regionale varmeperioder som hyppig hausses opp og forklares med eller hintes til menneskeskapt CO2-oppvarming, skjer mens den globale middeltemperatur, ekstremområdene inkludert, har sunket en halv grad og er nede på gjennomsnittet for perioden 1997-2015, betegnet som temperaturutflating i IPCCs hovedrapport AR 5.

Når områder har kaldere perioder hintes til at dette bare er regionalt. Eller det omtales ikke. Jeg leste at det lokalt var satt over 4000 kulderekorder i USA sist vinter uten at det utbroderes, selv om klodens middeltemperatur sank med ca. 0.5 C – i størrelse, halvparten av det som ellers betegnes som dramatisk og klimakrise når det dreier seg om oppvarming over hele 140 år (ca. 1 C).

De mange feilaktige forklaringer fra DNMI og NRK som mediene bringer videre, har gitt grunnlag for å etablere nettstedet «værstat.no». De baserer sin virksomhet på å korrigere feilaktige, manglende og tendensiøse meldinger knyttet til værstatistikk. Da har de nok å gjøre og gir mange fine eksempler.

Feilaktig bruk av start og sluttpunkt i måleserier

En kategori av pseudovitenskap, en lumsk variant, er når budskapet isolert sett ikke er direkte feil, men i forhold til en helhetlig sammenheng blir budskapet fordreid og feilaktig og tilfredsstiller ikke vitenskapelige krav. I klimasammenheng finnes en kategori med et stort antall eksempler på manipulerende valg av start og endepunkt i måleserier.

Et godt eksempel er AMAP-rapporten (Arctic Monitoring and Assessment Programme) som ble forelagt det politiske møte på høyt politisk nivå i Arktisk råd 20. mai 2021. Hovedkonklusjonen var at Arktis varmes dramatisk med hurtige klimaendringer og tilhørende effekter. Driverne er menneskeskapt økning av drivhusgasser. Tiltak er nødvendig.

Bakgrunnsmaterialet var rapporten med temperaturkurve angitt innen den røde rammen for Arktis (grå) og global middeltemperatur (rød) mellom 1971 og 2019 (Se analyse fra Værstat her). Leserens inntrykk er jo åpenbart at konklusjonen er korrekt, noen tror det også er dramatisk. Men ser man hele kurven fra år 1900 under ett, som Værstat har inkludert og tydeliggjort med de gule kurvene, dannes et helt annet bilde, med en helt annen konklusjon. Den blir enda tydeligere om mønsteret videreføres bakover til en ny topp i 1870-årene som viser minimumet rundt 1910. DNMI som har en sentral rolle i dette arbeidet har bare formelle, uholdbare bortforklaringer.

For disse systematiske variasjonene med anslagsvis 60 års sykluser er velkjente, de finnes andre steder på kloden og er markante i Arktis. Siden antropogent CO2 begynte å øke nevneverdig først etter 1950 fremtrer en motsatt konklusjon: Variasjonen er ikke unik, den er omtrent like markant uten CO2 og syklusen er ikke i fase, snarere motfase, med antropogene CO2-utslipp.

Velkjente arktiske, naturlige variasjoner

De omtalte naturlige variasjoner er velkjente. Utenlandske og norske aviser hadde en rekke artikler særlig i 1930-årene som intervjuet og oppsummerte.

Meteorolog Hesselberg fra DNMI uttalte til Aftenposten i 1947 at temperaturen i Arktis hadde steget jevnt og trutt de siste 25 år med markant retrett av isbreer og betydelige endringer i naturen. Periodiske variasjoner var en mulighet man undersøkte. Professor Knut Fægri omtalte at isbreer over hele verden gikk tilbake. Morgenbladet skrev i 1935 at den amerikanske meteorologen, prof. Kincer hadde påvist at hele verden ble varmere siden midten av 1800-tallet. Aftenposten siterte i 1936 dosent Adolf Hoel som påpekte at Svalbard var blitt ca 7 C varmere om vinteren, omtrent samme relative endring som i senere perioder.

iceberg near body of water
Har ikke isbreer flyttet seg frem og tilbake hvis vi ser langsiktig på det? Da forsvinner den menneskeskapte påvirkningen som i beste fall ha vært til stede i 70 år.

Oseanografen, prof. Bjørn Helland Hansen, uttalte også til Aftenposten i 1938 at sist vinter hadde fangstfolk ikke kunnet observere haviskanten fra fjellene på nordsiden. Som en anerkjent oseanograf påpekte han at Golfstrømmen brakte varmere vann inn i Arktis. Klima nærmer seg forholdene under Bronsealderen. Kaptein Ingebrigtsen (seilt i Arktis siden 1867) skrev i en rapport fra 1922 at det var et m,ye varmere Arktis han ikke kjente igjen. Temperaturen i havet var ikke de normale 2-3 C, men 10-15 C. Russiske Pravda omtalte i september 1945 meget lite is i Arktis som Dagbladet ofret en liten kolonne med 8 linjer på: «Snart isfritt til Nordpolen».

Konklusjon

Selv ikke justerte rådata og statistiske varianter kan rokke ved dette overbevisende observasjonsmaterialet. DNMI har i den senere tid sviktet sin vitenskapelige tradisjon og bedriver pseudovitenskap om klima. Som Norges delegasjon gjorde da de støttet Canadas forslag om å sløyfe referanser i IPCC-rapporten 2007 om oppvarmingen 1920-40. Det som tidligere ledende meteorologer omtalte uten dramatikk, snarere forklart som klimaforbedringer etter den Lille istid.

Knut Lindtner har lag til bilder m/tekst.

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: Eric Prouzet

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Northern Light.
  26 januar 2022 16:30

  Nyhetslesere og barn og yngre spesielt tror at presse og media reflekterer virkeligheten. Derfor er presse og media autoritativ og dominant i en verden hvor folk slår på en skjerm enten det er en smarttelefon eller pc som noe de første de gjør etter de har våknet om morgenen, og slår av skjermen som de siste de gjør når de legger seg for å sove. De som styrer informasjonen (og pengemakten), styrer verden.

  Men isbreer kalver ikke ti ganger mer fordi skjermene viser det ti ganger oftere, og når de samtidig viser en isbjørnskrott i hvor reportasje om Arktis, vil mange tro fordi de tror på mediene, at Arktis er i ferd med å smelte ned. Men iskanter er på vei sørover, og isbjørnbestanden er robust. Nå er bestanden snart 30 000 dyr sammenlignet med 5000 i 1960. Når levertiden for en isbjørn er omtrent 30 år, må det nødvendigvis ligge noen isbjørnskrotter i Arktis hele tiden.

  Men få spør hvem som eier media som viser informasjonen de ser på skjermene, for de stoler på at journalister driver uavhengig journalistikk og har undersøkt alle sidene av saken, slik at informasjonen de får viser det riktige bildet av situasjonen.

  Når Internett kom, ble det hyllet som demokratiserende, endelig kunne alle få dele sine tanker og at Internett gjorde informasjonsformidling fri. Med Internett slapp en avisredaktører som portvoktere som bare tillot hva eierne ville at leserne skule se på trykk. Men nesten umerkelig for den ukritiske Internett-bruker, har den samme kapitalmakten som eide presse og media da bare det trykte ord fantes, kjøpt opp Internett med søkemotorer, sosiale medier og plattformer.

  Det er derfor Greta Thunberg får så mye oppmerksomhet. Ikke fordi hun sier så mye nytt og viktig, men fordi presse og media gir henne så mye plass. «Ikon-effekten», gir en person som vises opp hele tiden autoritet, og folk er slik innrettet at de bøyer seg for autoriteter, og vektlegger det de sier mye mer enn andre.

  Som for eksempel når virkelige autoriteteter på Arktis som fremtredende forskere innen meteorologi som er kritiske til «klimakrisen» ikke slipper til i de samme mediene. Da blir de ikke autoritative for folk, for ingen hører på noen som ikke får taletid. Det hjelper ikke å ha rett hvis en ikke får rett som det heter, og rett får bare de som presse og media slipper til i dagens mediaverden.

  Og presse og media eies av de samme kapitalkreftene som vil ha kontroll og eierskap på kraftproduksjon, distribusjon og verdens matproduksjon. Først må de vestlige befolkningene tro det er en klimakrise og at plantenæringen CO2 er giftig, så forlanger de tiltak, og kapitalmakten som nå stadig oftere blandes med offentlige oppgaver, kan som nå World Economic Forum er slått sammen med Forente Nasjoner, komme med løsningen. En løsning med det «grønne skiftet» som gir dem kontroll og eierskap også over statlig kraft.

  WEF/FN vil komme med utslippsdirektiver for CO2 for sine 193 medlemsland, for hvor mye CO2 per dekar som landbruket kan slippe ut, og det vil bli akkurat slik at de med en dieseldrevet maskinpark vanskelig kan klare kravene. De må legge ned, og jorden legges til storkapitalens enorme industribruk med en elektrifisert maskinpark som møter utslippskravene. Akkurat som kapitalen vil, de får monopol på mye av verdens matproduksjon, distribusjon, salg og pris på mat. Det er hva globalismen fører til, enorm makt hos de svært få på bekostning av de svært mange.

  Svar
  • Spikeren på hodet, og alt det der.
   Et knakende godt innlegg med sikker «penn», gratulerer!

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Acer og strømkablene

Vedtak i moderne tid med størst negativ betydning for norske privathusholdninger, næringsliv og andre strømforbrukere

Forrige innlegg

USA ødela landet i 20 år med krigen sin og stjal pengene til nasjonalbanken.

Nå kommer Taliban til Norge for forhindre hungersnød.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.