POSTED IN Virkelighetsforståelse

Når ekstremister ser inn i fremtiden:

«Der stunder grufulle tider».

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Profetenes meldinger

Av Jan Hårstad

Alf Larsen er en skikkelse som ikke akkurat er noen åndelig bror av meg, men det som er interessant i en norsk sammenheng er at hans oppfatninger av Israel var totalt på kollisjonskurs med hva man i Norge skulle mene i hans tid. (1885-1967)

Jeg har da lest professor Jan-Erik Ebbestad Hansen politisk korrekte refs av Alf Larsen i boka «EN antisemitt trer frem» fra forlaget Press i 2018 hvor Larsen får gjennomgå  for skriftet «Jødeproblemet.»

Kort oppsummert: opprettelsen av staten Israel vil ende i en historisk katastrofe.På side 234 leser vi:

«Det groveste overgrep i menneskelighetens navn man noensinne har hørt tale om» For Alf Larsen betyr dette at hele verden er satt tilbake til Det gamle Testamentet. Det ville vært bedre om Palestina forble på muslimske hender siden muslimene ikke fornektet Kristus, slik jødene gjør. Han profeterer at «det vanvittige Palestinaprosjekt» vil føre til jødenes utryddelse.

Alf Larsen

«Her er tale om å værge sin tankefrihet og sin ytringsfrihet mot en voldsmakt og en terror som er verre enn både nazisme og kommunisme. Hvis jødene aldrig før har gjort seg fortjent til en pogrom så gjør de det nu. Der stunder grufulle tider.»

I det gamle Testamentet kjempes det mot fienden AMALEK. Alle som nå måtte mistenkes for å stå imot Israel er i kategorien «HUMAN ANIMALS» (Gallant)

Fru Netanyahu kritiserte denne formuleringen og sa at den fornærmet dyrene. Helsepersonell, UNRWA-hjelpere, pressefolk, gamlinger og barn – alle er å betrakte som fiende Amalek. En nedslakting av ikke-kjempende ganske unik i krigshistorien. Og det er så langt fra slutt.

Så oppdaget man under Gazakrigen at profet Osama bin Ladens « Brev til Amerikanere» av 6. oktober 2002 lå ute på utallige nettsider og ble lest over hele verden. Hva står det der?

Osama Bin Laden

«Opprettelsen av staten Israel er en forbrytelse, og den må utraderes. Hver og en hvis hender er blitt tilskitnet gjennom å bidra til denne forbrytelsen, må betale Prisen, og betale dyrt.

Det er trist å fortelle dere at dere er den verste sivilisasjonen menneskeheten har vært vitne til.

Det som gjør dere unike i menneskehetens historie, er at dere har brukt makten til å ødelegge menneskeheten, mer enn noen annen nasjon gjennom tidene, ikke for å forsvare prinsipper og verdier, men for raskere å sikre deres egne interesser og profitt.

Vi oppfordrer til å ikke opprettholde politikken med å støtte jødene, da dette vil føre til flere katastrofer for dere.

Vi råder dere også til å pakke veskene og komme dere ut av våre land. Dette er noe vi utelukkende ønsker til deres beste, som rettledning og rettskaffenhet, slik at dere ikke tvinger oss til å sende dere hjem i kister.»

De forhatte ukorrekte profetene framstår nå etter hvert som aktuelle analytikere. Det ser ut som om deres profetier nærmer seg realpolitikk.

Osama bin Laden: Budskap til Verden,LSP 2007-
Jan-Erik Ebbestad Hansen: En antisemitt trer frem. Press 2018

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Ganske fasinerende å se hvordan denne artikkelen og dens forfatter i grunnen krangler lidenskapelig rundt noe som i bunn og grunn springer ut av samme tankegods. USA, et land tuftet på en abrahamisk/jødisk religion, støtter absolutt jødene fordi de jo er guds utvalgte folk må vite, og havner i krig med en muslim som også har kullsviertro på en religion sprunget ut av nevnte Abraham/Jødedom. Ved siden av dette sitter altså sosialistene med sin underkastelse av rabbineren Marx’ ideer og den jødiske tankesmien kalt Frankfurterskolen, og skal fortelle rett fra galt i denne konflikten.
  Det hele får unektelig et preg av tragikomikk.
  Men en ting skal sosialistene ha: De mener at jøder, som alle andre folkeslag, både kan roses og kritiseres. Det kalles i land helt eller delvis kontrollert av jødene/Judaistisk tankegods for «antisemittisme».

  Svar
 • USA var en av hovedaktørene bak opprettelsen av staten Israel.
  Hva ønsket USA å oppnå med opprettelsen av staten Israel?
  Slike spørsmål som dette må man også stille.

  Etter feks Suez-krisen kunne USA rett og slett ha okkupert grensen til Israel, og dermed definere hvor denne grensen i praksis gikk og beskyttet denne grensen militært begge veier for å forhindre militære angrep begge veier.
  Men noe slikt ønsket ikke USA å gjøre. Veldig greit for USA å ha Israel som en slags konfliktfylt USA-base i Midt-Østen som bla kunne ordne opp med de arabiske oljelandene hvis de ikke gjorde som USA ville
  (feks mht petrodollar, oljepris og produksjonsvolum – etter at USA okkuperte Irak fikk man feks en kraftig øking i oljeproduksjonen i Irak etter ca 2011 og dessuten slutt på planene om å selge olje i euro).

  Man kan ikke bare fremstille konflikten og krigen i Gaza og Vestbredden for å være en ren lokal konflikt eller en religiøs konflikt eller en konflikt som settler-nasjonen USA støtter av rene religiøse og ideologiske årsaker.
  Sakene dreier seg veldig mye om stormakts politikk og geopolitikk hvor det er greit for USA at det finnes uløste konflikter rundt omkring i verden som USA kan utnytte til sin egen fordel.

  Svar
  • Mye av utfordringen i en slik analyse som din er å trekke linjene mellom USA – storfinans -Israel rett i forhold til hvem i de tre delene som egentlig bestemmer. Med det forsterkes synet på at de tre delene er ett og at det kanskje ikke er Israel som er et verktøy for USA, men at USAs regjering mye er å sammenligne med et kommunestyre i staten Israel og at storfinansen limer dem sammen.

   Svar
 • United snakes of America er ute av ormebolet og leter etter ett bytte. Ikke fordi slangene er sultne men på grunn av drapslyst.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

I all hemmelighet:

Når det ikke fungerer med vind bruker vi diesel.

Forrige innlegg

Slik er det blitt i Norge:

Hemmelighold i stedet for åpenhet. Uærlighet gir best fortjeneste.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.