POSTED IN Helse

Når dei ikkje finn sjuke i Noreg stryk dei til utlandet.

Noke må ein skremme med.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Stadig nye unnskyldningar

av Gunnar Sortland

Bløffmakarane finn stadig nye unnskyldningar for å få til nedstengingar av samfunnet.

Då eg kom over eit lekkasjedokument frå Verdsbanken som synte at «pandemien» ikkje ville opphøyre før mars 2025, trudde eg det var fake news. Men no tyder jo alt på at dokumentet var ekte. For kva er det som skjer no? Jo, koronaviruset har mutert i ulike variantar: engelsk, sør-afrikansk med fleire. Desse variantane er mykje meir smittsame, blir det hevda. Og ein veit ikkje om det er farlegare enn det opprinnelege viruset. 

Skremming er effektivt for å få folk medgjørlige. Særlig hvis det en skremmer med er usynlig.

Slik skapast krisestemning, og det er lett for styresmaktene å halde fram med nedstengingar. Dette trass i at talet på sjukehusinnleggjingar og dødsfall er svært lågt. Men når dette bli påpeika, så er det jo nettopp fordi tiltaka verkar. Og dessutan har vaksinane byrja ha ein effekt. Dette er sjølvsagt berre tullpreik. Virus har eksistert i tusenvis av år. Kvart år blir vi utsette for sesongvirus som alltid muterer og blir mindre farlege. Og det er all grunn til å tru at det same gjeld for koronamutantane.

Når NRK ikkje kan vise elendet i Noreg fordi det ikkje eksisterer, må dei ty til reportasjar frå utlandet. For nokre dagar sidan vart det sendt ein lengre reportasje frå Sør-Afrika. To middelaldrande afrikanske menn vart intervjua. Den eine hadde mista begge foreldra og ei søster. Den andre hadde og mista sine kjære. Det rare var at ingen av dei såg ut til å vere i sorgmodus, så det kunne minne om fake news.

Nei, det som skjer no, er ein djevelsk plan meisla fram av dei mektigaste kreftene i verda, som møtest kvart år i Davos. WEF sin sjef Klaus Schwab har gjeve ut ei bok med tittelen COVID-19: The Great Reset. Han understrekar at alle lands regjeringar må halde på lockdowns for ein kvar pris, slik at ein kan få gjennomført The Great Reset. Dette er ein plan det har teke mange år å klekke ut. Den er kolossalt omfattande og rører ved dei fleste samfunnsområde. Nasjonale grenser skal vekk, ei verdsregjering skal ha kommandoen, og det meste av offentleg verksemd skal privatiserast.

Dette er naudsynt fordi kapitalkreftene slit med å finne profitable investeringsområde. Dei har salta ned tusenvis av milliardar i skatteparadis. Denne kapitalen er steindaud, fordi den gir omtrent null profitt. Så å overta (kjøpe) offentlege verksemder gir høg profitt og risikoen for konkurs er fråverande.

Desse gigantiske kapitalkreftene veit utmerka godt at under normale omstende ville desse planane vorte umoglege å iverksetje. Millionvis av demonstrantar verda rundt ville velta ut i gatene og sett ein stoppar for djevelskapen. Så koronaen kom som bestilt. Den tvingar folk inn på geledd utan å mukke, og dei som vågar å mukke vil risikere svære bøter og fengselsstraff for å bryte smittevernreglane.

Viss ikkje folk vaknar no, så vil dei møte den verste fascismen verda har sett.

Forsidebilde: Zach Vessels

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Folk vil ikke våkne. Ca 50 demonstrerer foran Stortinget. Jeg har faktisk begynt å ønske at det blir mye verre, med håp om at det vil vekke folk. Men selv portforbud vil neppe vekke noen.

  Svar
  • Si det Nils…
   Det dør 40 00 mennesker hvert år, og mellom 900 og 1500 vanligvis av årets virus.
   Og vi har også nesten ti tusen skilsmisser i året, fire tusen tilfeller av brystkreft og fem tusen av prostatakreft samt omtrent seks hundre selvmord. Over syv tusen tvangsinnlegges i psykiatrien.
   Og så stenger vi landet og næringslivet, og vanlig god nødvendig sosial kontakt
   fordi det altså har dødd 600 av denne «dødspandemien» i Norge.

   Hva hvis myndighetene hadde sagt at vi har en dødspandemi , men med ytterligere lavere dødstall i forhold til tidligere, – altså null. Men vi må stenge landet. ( ‘ Fordi vi ikke har noen å miste.’)
   Hadde noen ( folk flest) protestert da?
   Antagelig ikke.
   – Og det er dette som er det skumle.

   Svar
 • Ja,lite sannsynlig at virusmutanter er mer smittsomme. Nok en bløff! Media-propagandaen er ille nå og nok en gang blir Oslo stengt ned. Ringer det snart ikke noen bjeller? Oppvåkningens bjeller! Mange klarer ikke å se den snikende fascismen.
  Fortvil ikke,det store positive nettverket vil overta styringen av verden innen ca to,tre år. Først må farlige,eksotiske våpen,negativ teknologi og (ikke fysiske) bomber og implantater oppløses og fjernes. Litt av en prosess,men den er godt i gang.

  Svar
  • Hei Kåre Magne, kan du gi oss noen linker på det du her sier? Eller dreier dette store positive nettverket seg om religion?

   Svar
 • Hei Per. Det finnes en motstandsbevegelse på denne planeten (Resistance Movement). De har en egen webside (2012portal.blogspot.com) og der ligger det enormt med info. Den ble opprettet i mars 2012 for at befolkningen skal bli orientert om mye av det som egentlig skjer og har skjedd på planeten. Du kan gå inn på årstall og måneder (da diverse info ble skrevet) litt nedover til høyre på denne websiden.
  Jeg anbefaler spesielt disse artiklene: «About this blog» fra 31.mars 2012, «Compression Breakthrough» fra 8.april 2012, «Removing the Cabal» fra 2.mai 2012, «Fall of the Archons» fra 8.mai 2012. Han som opererer denne websiden og er en slags talsmann utad for denne motstandsbevegelsen kaller seg for Cobra.
  Jeg anbefaler også denne artikkelen fra en annen webside (recreatingbalance1.blogspot.com): «Don’t be afraid of Strangelet bombs» fra 15.januar 2015.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Del 3: Inndra boka til Michelet?

Nei, det er å gi etter for dem som vil kriminalisere ytringer

Forrige innlegg

Inndra boka til Michelet?

Andre del av tre innlegg

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.