POSTED IN Tyskland, Økonomi

Nå står advarslene i kø.

Deutsche Bank: Resesjon er nå umulig å unngå.

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Nå er situasjonen blitt slik, hvis vi skal tro meldingen under, at det vil måtte gå dårlig med tysk økonomi. Det utrolige er at den politiske ledelsen i landet ikke har forstått dette for lenge siden.

Tidligere tenkte jeg at det var kunnskapsløshet som vår årsaken. Men slik tror jeg ikke lenger det er. Dette er en bevisst politikk for å nullstille tysk økonomi. Fra å være Europas fremst industristat vil Tyskland bli omgjort til en økonomisk bakevje med alt som følger med dette.

Ideologien bak denne nedstengningen av landet er «det grønne skiftet» som ikke vil føre til noe grønt, men til noe helsvart. Det store spørsmålet for meg er etterhvert om det er enda større krefter som står bak dette. Altså om dette er en del av «Tre Great Reset» som Klaus Schwab (WEF) skriver om.

Jeg har naturligvis notert meg at det er en del som hevder dette og slik utviklingen nå går, ser det faktisk ut for meg som de har rett. For det er helt utrolig at ikke tysk næringsliv, ledere for store bedrifter, arbeider- og fagbevegelsen osv. ikke ser hva som er i ferd med å skje, altså at det nå bærer utfor stupet for full maskin.

Det er som jeg må gni meg i øynene når meldingene nå tikker inn med advarsler om en kommende katastrofe, mens den politiske ledelsen bare durer på – rett imot avgrunnen.

Knut Lindtner
Redaktør

Tysk resesjon «uunngåelig» – Deutsche Bank

Høye energikostnader skader EUs største økonomi, ifølge administrerende direktør Christian Sewing

Motoren for europeisk økonomisk utvikling, Tyskland, er klar for en sammentrekning, advarte Deutsche Bank-sjef Christian Sewing denne uken, som sitert av CNBC.

Christian Sewing

I følge CNBC sa Sewing i en tale på Handelsblatt Banking Summit i Frankfurt at krigen i Ukraina «ødela en rekke sikkerheter» som det globale økonomiske systemet hadde vært basert på de siste tiårene.

Han nevnte forstyrring av globale verdi- og forsyningskjeder, sammen med en flaskehals i arbeidsmarkedet og mangel på gass og elektrisitet. Dette fører til skyhøye kostnader som igjen er hovedårsaker til at inflasjonen i eurosonen er rekordhøy.

«Som et resultat vil vi ikke lenger være i stand til å avverge en resesjon i Tyskland. Likevel tror vi at økonomien vår er motstandsdyktig nok til å takle denne resesjonen godt – forutsatt at sentralbankene handler raskt og besluttsomt nå, sa Sewing.

Deutsche-sjefen påpekte at foreløpig har mange i Tyskland fortsatt pandemiske besparelser å falle tilbake på for å møte skyhøye energikostnader, mens de fleste selskaper fortsatt er «tilstrekkelig finansiert.»

«Men jo lenger inflasjonen forblir høy, jo større blir belastningen og jo høyere potensiale for sosial konflikt,» advarte han.

Sewing oppfordret også de tyske lederne til å fremskynde nasjonens frikobling fra Kina. Han indikerte at Kina står for rundt 8 % av tysk eksport og 12 % av importen, mens mer enn en tidel av salget til selskaper notert på den tyske DAX-aksjeindeksen går til Kina.

«Å redusere denne avhengigheten vil kreve en endring som ikke er mindre grunnleggende enn å koble fra russisk energi,» sa administrerende direktør.

https://www.rt.com/business/562389-german-recession-inevitable-deutsche-bank/

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • Wasan Totland
  12 september 2022 8:24

  Jeg leste et sted for lenge siden, muligens her, at en oljepris på 120 dollar fatet ikke var hodbar for verdensøkonomien på sikt. Nå har vi en gasspris som tilsvarer 400 dollar fatet. Destruksjonen vil dermed utfolde seg ganske så fort.

  Svar
 • Tyskland har et lovforslag liggende i parlamentet (ventes å gå igjennom) ifra 2024 vil du kun få medisinsk hjelp for skader forårsaket av en eksperimentell injeksjon du frivillig tok…. hvis du fraskriver deg retten til all personlig eiendom og finans( You will own Nozthing und be Heppy) , inkassobransjen, namsfogned osv har glade dager i vente, det samme har de som selger rullatorer, smertestillende, anti-konvulanter, klarering av dødsbo osv… velkommen til 2030 hvis det er noen igjen kan de få slå av det siste lyset….

  Svar
 • Inflasjon, resesjon . Hva er det?

  Det dreier seg om et penge-økonomisk regnskap. Et penge-system. – Som noen bakmenn har utdelt pensum om, – og som de styrer w.w.

  Inflasjon blir feilaktig forvekslet med prisstigning. Men pristigning er kun høyere priser. Noen ganger fordi det trengs flere arbeidstimer for å produsere samme antall produkter eller tjenester.
  Nå lever vi i en teknologisk og digital tidsalder der det meste av tjenester og produksjon trenger færre arbeidstimer for å gi samme velferd. Prisene faller.
  Det er vel bra? Nei ikke for de som FORVEKSLER penge-rikdom og virkelig rikdom/velferd. F.eks. merkantilistene i vår politiske administrasjon. Lavere priser betyr lavere skatter og lavere inntjening for administrasjonen. En administrasjon som antagelig innbiller seg at det er politikere/administrasjonen som forsørger samfunnet. Det er selvfølgelig omvendt.

  Så får vi vistnok resesjon. Stabburene er fulle, prisene faller vi trenger ikke arbeide 24/7 og vi får flere frie livstimer. – Men samme reelle velferd.

  Men hva skal de som tjener på all produksjon i verden få makt fra da?

  ‘ «Alt som disse statene tjener på bomull, peanøtter, osv, brukes umiddelbart som rentebetalinger til bankene i New York, London, Frankfurt og Zürich. Denne gjelden er som et kvelertak rundt halsen på disse statene. «
  midtifleisen.wordpress.com/2017/09/16/vi-lever-i-et-diktatur-under-oligarkiene-til-den-globaliserte-finanskapitalen/

  Så er ( denne gangen) Ukraina nok snart konkurs og kan kjøpes opp av bakmennene:

  ‘Verdensbanken melder mandag om at de vil bidra ytterligere med 44 millioner kroner i støtte til Ukraina. Pengestøtten skal bidra til å finansiere pensjonsutbetalinger og offentlige tjenester, opplyser banken. ‘
  finansavisen.no/nyheter/2022/08/08/7910661/verdensbanken-med-ny-milliardpakke-til-ukraina

  Da mister de makt. Derfor vil de vekselsvis proklamere inflasjon og resesjon, skape frykt og konkurser for å kjøpe billig. Med negative renter vekslende med høye renter. – Og med ‘hjelp’ til mere lån.
  – Og vil selvfølgelig ikke miste denne makta. Da heller en ny verdenskrig.

  I Norge ser vi det med energipriser styrt under produksjonspris i nord, og energipriser 50-doblet i sør. Med fare for produksjonsnedlegging og konkurser begge steder . ( I eget land!)

  Ingen skjønner noe, hverken politikere eller penge-økonomer, og blar febrilsk i pensum.
  For penge-velferd i en nasjon er det samme som virkelig velferd for innbyggerne er det ikke? ( Ve-dum, du er finansminister og bonde så du vet sikkert.)

  Vi vet alle at penger bare er bilder. Et måleverktøy og byttemiddel i najonens arbeidsbytte. Eventuelt mellom nasjoner, i tillitt. Men vi opplever det som virkelighet at disse bildene styrer verden. Det forholder seg slik fordi hele verden drømmer og skriker på «kapitalens makt». Vi har sett de styrende i alle land brenne hvete, mais og kaffe og ødelegge realverdiene  for pengeverdienes skyld. Vi ser det nå når det ‘ ikke lønner seg’ å produsere i Norge fordi prisen på energi er skrudd langt over produksjonsprisen. ( I eget land!)
  Vi opplever altså «bilder» som virkelighet. Folk reagerer kanskje litt av og til, og den ene overgår kanskje den andre i å si at vi «lever da ikke av penger» — for å vise hvor klok og ‘våken’ man er. Men i realiteten så sier alle som så: ‘Hva skal vi leve av da, hvis vi ikke har penger?’

  Vår mentalitet er vår skebne.

  Svar
  • Tommel opp for den kommentaren, Frikar. Noe som heter at; alt godt sagt av en annen er mitt eget.

   Svar
   • Ja.
    Men gjør det noe om vi forveksler penger og realverdier?
    Gjør det noe om et lite barn forveksler en dukke og et virkelig levende barn?
    Nei. Det er bare søtt. – Som en lek, i sin barnslighet. En øvelse til voksenverden.

    Men. Hvis hun/han gjør det som voksen, og foretrekker dukken/symbolet framfor sitt levende barn.
    Da blir det selvfølgelig tragisk. Da er det psykiatri.
    Og fører til tragdie for det levendet livet, samfunnet.

    Når samfunnet/samfunnets ledere innbiller oss ‘penge-økonomiske konjunkturer,’ ‘dårlige tider’ og ‘økonomiske krisetider’ med produksjonstopp; selv om vi har ledige arbeidskrefter og udekkede behov. Men ‘ vi kan ikke produsere fordi vi ikke har penger’. ‘ Rentene er så høye/lave at det ikke lønner seg’. – Sult og nød fordi vi barnslig forveksler virkelighet og realverdier. Da er det tragisk.
    Og mye mer tragisk enn om et psykriatisk tilfelle i voksen alder hadde forvekslet noe levende med noe dødt.
    Hvis denne forvekslingen ikke hadde ført til nød, våkenetter, sult og fortvilelse i nasjonen, – og også ( f.eks. handels-) krig mellom nasjoner. Da hadde det vært greit.
    Vi blir nok voksne en gang og ser forskjell. (?)
    – Men hvor lenge skal vi være barn ?

    Og forestille oss at stener er brød? At penger viktigere enn realverdier og arbeidskrefter i en nasjon? At en død stat/statsadministrasjon viktigere enn det levende samfunnet?
    Vår mentalitet er vår skjebne.

 • ‘Enkelt forklart er inflasjon når prisene på varer og tjenester stiger
  Fram til 1970 kostet en kroneis faktisk én krone, men i dag er den atskillig dyrere.
  Prisen på varer og tjenester vokser – nesten uten unntak – hvert eneste år. Men siden lønningene våre også stiger, merker vi kanskje ikke så mye til det..’
  nrk.no/tromsogfinnmark/slik-styrer-tilbud-og-ettersporsel-inflasjon_-resesjon-og-rentehopp-1.16103177

  ‘Inflasjon’ 😉 Dette er PRIS-STIGNING.
  HVIS prisstigningen skyldes økte produksjonskostnader.
  Men vi lever i en tid, teknisk/teknologisk der det naturlig er at produksjonskostnadene faller og varer og tjenester blir billigere.
  Altså en god situasjon for en nasjons innbyggere.

  Hva gjør pengesystemets tryllekunstnere/prester da?
  Øker pengemengden. For hvis man øker penge-mengden, kan det kalles inflasjon. Og øker man pengemengden faller selvfølgelig verdien av hver penge. Altså tyveri fra innbyggerne av nasjonale eller globale bankkarteller, – og våre politikere.

  ‘ For å holde inflasjonen – eller prisveksten – under kontroll, kan sentralbanken sette opp styringsrenta.
  Da må de som har lån i banken betale mer i månedlige avdrag. Det vil bety mindre penger igjen til å kjøpe melk i butikken eller fylle drivstoff på tanken.’
  ( Eller legge så store avgifter på egenprodusert strøm at det blir enda mindre igjen av lønnen vi skal leve av for innbyggerne. )

  Voila. Ta fra innbyggerne pengene , så kan de kjøpe mindre. Problemet løst. 😉
  – Og vi må holde slike folk i kosten. I tillegg!
  Man må vel være politiker og/eller pengeøkonom for å tørre å begå ran på høylys dag.
  Og med et hokuspokus- system som innbyggeren ikke SKAL skjønne noe av.
  Hadde de det ville det, forhåpentligvis, blitt opprør.

  Da er det bedre med, avledende, klassekamp , streiker ( produksjonsstopp ), lønnskamp og konstruerte motsetninger. ( – og enda større prisstigning derav , over tid. )
  – Med økte lønnskostnader, og produkssjonstopp, blir selvfølgelig alle varer og tjenester dyrere. Så er karusellen i gang.

  Altså tyveri, dekket inn bak tryllekunstner og et økonomisk system der man veksler mellom begrepene ‘inflasjon og resesjon’.
  Bare prestene skjønner .
  Skjønt, skjønner…., – de har bare lært latinen.

  Hva om vår sentralbank ikke tør å være så frekke?
  Da danser de bare etter de globale bankartellene (Fed ), og sier vi MÅ.
  Fordi:
  ‘Det er inflasjon og rentehevinger i USA.’ ( Eller som de sa på 1980-tallet.: ‘ Det er bolig-mislighold pga. høye renter i USA, så vi må heve rentene i Norge også.’ ) 😉

  Dette må da være lønnsomt for de som styrer verdensvalutaen og låner penger til land etter land, gjennom ‘ verdensbanken’ ? (Bakmenn som også styrer rentene. )

  Nettopp. 😉

  Svar
 • Northern Light.
  15 september 2022 13:29

  Angivelig lekket Rand Corporation dokument: Hvordan USA planla krigen og energikrisen i Europa.
  Del 1. I det som ser ut til å være en eksepsjonell intern lekkasje fra den regime-nære tenketanken RAND Corporation, kjent blant annet for å ha stått bak amerikansk strategi for utenriks- og forsvarspolitikk under den kalde krigen, redegjøres det detaljert for hvordan energien krisen i Europa var planlagt av USA.
  Dokumentet, datert Januar, erkjenner at den aggressive utenrikspolitikken som føres i Ukraina vil presse Russland til å måtte gripe inn militært i landet. Hensikten, forklarer de, er å innføre en sanksjonspakke som har vært planlagt i lang tid.

  EUs økonomi, heter det, «vil uunngåelig kollapse» som følge av dette – og man gleder seg blant annet over at ressurser opp til 9000 milliarder dollar kan strømme til USA, og at velutdannet europeisk ungdom vil bli tvunget til å emigrere. Hovedmålet de beskriver er å dele Europa – spesielt Tyskland og Russland – og ødelegge den europeiske økonomien ved å få nyttige idioter i politikken til å stoppe russiske energiforsyninger til kontinentet.

  Som første avis i Europa kan Nya Dagbladet publisere det som ser ut til å være USAs hemmeligstemplede planer om å knuse europeisk økonomi med en krig i Ukraina og en indusert energikrise.

  Tenketanken RAND, som har hele 1850 ansatte med et budsjett på 350 millioner dollar, har det offisielle formålet å «forbedre politikk og beslutninger gjennom forskning og analyse». Det er først og fremst knyttet til forsvarsdepartementet i USA og er beryktet for å ha vært innflytelsesrik i utviklingen av militær og annen strategi under den kalde krigen.

  I et dokument signert av RAND, med overskriften «gjør Tyskland svakere, og USA sterkere», mener de at det er et «presserende behov» for en tilstrømning av ressurser utenfra for å opprettholde den amerikanske økonomien generelt, men «spesielt for banksystemet». «Bare europeiske land bundet av EU- og NATO-forpliktelser kan gi oss disse uten betydelige militære og politiske kostnader».

  Den største hindringen for dette ifølge RAND er Tysklands økende uavhengighet. Det vises blant annet til at Brexit har gitt Tyskland større selvstendighet og gjort det vanskeligere for USA å påvirke beslutningene til europeiske regjeringer. «Hvis Tyskland og Frankrike samarbeider, vil de ikke bare bli en økonomisk konkurrent til USA, men også en politisk». Et sentralt mål som gjennomsyrer den kyniske strategien er fremfor alt å ødelegge samarbeidet mellom Tyskland og Russland, og også Frankrike, som blir sett på som den største økonomiske og politiske trusselen mot USA.

  Eneste måten: «Dra begge sider inn i krig i Ukraina». For å knuse denne politiske trusselen presenteres en strategisk plan som først og fremst har som mål å ødelegge den tyske økonomien. «Å stoppe russiske leveranser kan skape en systematisk krise som vil være ødeleggende for tysk økonomi og indirekte for hele EU», slår de fast, og mener nøkkelen er å trekke Europas land inn i krig.

  «Den eneste mulige måten å sikre at Tyskland avviser russisk energiforsyning, er å trekke begge sider inn i den militære konflikten i Ukraina. Våre fortsatte handlinger i dette landet vil uunngåelig føre til en militær reaksjon fra Russland. Russland kommer tydeligvis ikke til å tillate den massive ukrainske hærens press på Donbass-republikkene uten en militær reaksjon. Det ville gjøre det mulig å presentere Russland som den aggressive parten og deretter anvende hele den allerede forberedte sanksjonspakken».

  Svar
 • Northern Light.
  15 september 2022 13:32

  Del 2. Spesielt er grønne partier i Europa beskrevet som enkle å manipulere for å gjøre den amerikanske imperialismens virksomhet. «Forutsetningen for at Tyskland skal gå i denne fellen er grønne partiers og ideologiers ledende rolle i Europa. Den tyske miljøbevegelsen er en sterkt dogmatisk, om ikke fanatisk bevegelse, som gjør det ganske enkelt å få dem til å ignorere økonomiske argumenter», skriver den og siterer den nåværende utenriksministeren i Tyskland, Annalena Baerbock, og klimaministeren, Robert Habeck, som eksempler på denne typen politikere.

  «Personlige egenskaper og mangel på profesjonalitet gjør det mulig å anta at det er umulig for dem å innrømme sine egne feil i tide. Dermed vil det være nok til raskt å forme et mediebilde av Putins aggressive krig – og å gjøre De Grønne til ivrige og tøffe tilhengere av sanksjoner – et «krigsparti». Det vil gjøre det mulig å innføre sanksjonene uten hindringer».

  Baerbock har blant annet gjort seg bemerket ved å erklære at hun vil opprettholde stans av russisk gass også vinterstid – uavhengig av hva hennes velgere mener om saken og hvilke konsekvenser det får for den tyske befolkningen. – Vi blir med Ukraina og det sørger for at sanksjonene blir stående, også om vinteren – selv om det vil være veldig tøft for politikere, sa hun på en konferanse i Praha nylig.

  De grønne politikerne Annalena Baerbock og Robert Habeck beskrives av USA som takknemlige for å manipulere amerikanske anliggender – spesielt målet om å ødelegge Tysklands økonomi. «I beste fall totalstopp». Forfatterne uttrykker et håp om at skadene mellom Tyskland og Russland skal være så store at det blir umulig for landene å gjenopprette normale forhold senere.

  «En reduksjon i russisk energiforsyning – i beste fall en totalstopp – vil føre til katastrofale konsekvenser for tysk industri. Behovet for å sette av betydelige mengder russisk gass for å holde boliger og offentlige bygninger oppvarmet om vinteren vil ytterligere forsterke mangelen. Driftsstans i industrien vil føre til mangel på komponenter og reservedeler til produksjon, kollaps av logistikkkjeder og før eller siden en dominoeffekt».

  Til syvende og sist blir en fullstendig kollaps av Europas økonomi sett på som både sannsynlig og ønskelig. «Ikke bare vil dette gi et knusende slag for den tyske økonomien, hele EU-økonomien vil uunngåelig kollapse».

  De påpeker videre fordelene ved at amerikansk-baserte selskaper har mindre konkurranse på verdensmarkedet, logistiske fordeler og utstrømming av kapital fra Europa, det anslås at det vil kunne komme den amerikanske økonomien til gode med 7-9 billioner dollar. I tillegg understrekes også den viktige effekten av at mange godt utdannede og unge europeere vil bli tvunget til å emigrere til USA.

  Fra Nya Dagbladet, publisert 14.09.2022, skrevet av Isac Boman og Markus Andersson.
  Oversatt fra svensk, linker, og lik til dokumentet i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Chockerande dokumentet: Så planerade USA kriget och energikrisen i Europa.

  Kommentar:
  Rand har i en pressemelding nektet for at dokumentet er ekte, men innholdet er sammenfallende med hva Rand tenketanken har kommet med før når det gjelder Europa og Ukraina. Det gjør at det er interessant å lese, spesielt fordi dette er akkurat hvordan det globalistiske finansfolket i Wall Street tenker og har som strategi.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Galskap uten like

Kokainhodet Zelensky bomber fortsatt Europas største atomkraftverk

Forrige innlegg

Vil det føre til borgerkrig?

USA faller fra hverandre.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.